Kandidaat: Jan Peter Balkenende (CDA) Minister President

Nominatie: Mislukte machtsgreep van Jan Peter.

Toelichting: Deze week moest Jan Peter Balkenende concurreren met Piet Hein Donner om de Award te ontvangen. De argumenten voor Piet Hein bleken niet sterk genoeg; want hij vertelde gewoon de waarheid dat het democratisch stelsel tot absurde consequenties leidt. Vandaar dat Jan Peter de Award benoeming krijgt.

Een duidelijke politieke daad van Jan Peter voor deze Award was zijn poging om met zijn departement Algemene Zaken een greep te doen naar nog meer macht. De officiële nieuwsberichten spraken van een “machtsgreep”. Dit lijkt een stap op weg naar een “staatsgreep”!

Door de procedures voor samenwerking in het kabinet te veranderen, zou de premier zijn positie van alleen maar de ministerraad voorzitten, dan de “baas” over alle andere ministers worden. Zijn huidige collega’s ontdekten dat echter, en konden daar nog een stokje voor steken. Een volgende keer wordt zoiets niet ontdekt, en dan gaat de machtsconcentratie wel door.

Een tweede reden voor de Award is de reclame die Jan Peter maakt voor zijn herverkiezing. Dit door bij elke gelegenheid te ventileren dat hij het met zijn kabinet zo goed gedaan heeft dat alles nu in opgaande lijn is.
Het is wel zeker dat ook in de troonrede en begroting 2007 verteld gaat worden dat iedereen er, dank zij de huidige regering, het volgend jaar op vooruit gaat. (Er zijn overigens altijd wel cijfers te groeperen om dat aan te tonen.)

En daarom moet je op 22 november maar op Jan Peter stemmen!

Door bvb maar één facet van een ontwikkeling te laten zien, kun je altijd wel een goede beurt maken. Zo zegt oud-minister van Sociale Zaken Bert de Vries (CDA) over zijn eigen partij in Trouw dat het CDA in zijn verkiezingsprogramma belooft niet aan de AOW te tornen, maar vertelt er niet bij dat de rekening daarvoor naar de zwakkeren gaat.

Bij de uitzending van Buitenhof op zondag 17 september alleen al bleken er heel wat zwakke punten te zijn; echt niet om trots op te zijn.

Zo werd aangetoond dat men terecht aan de rechtszekerheid in Nederland kan twijfelen. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die onterecht worden veroordeeld, die jarenlang moeten vechten voor een vergoeding, of misdadigers die niet gevonden zijn. Duidelijk dat de kwaliteit van de politie te laag is.

Oplossing: Meer belastinggeld er tegenaan gooien.

Werkgelegenheid is verbeterd! Ja, nadat hij eerst door toedoen van het kabinet was verslechterd! Bovendien is er grote zorg door de hoge werkloosheid van bvb allochtone jongeren. Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de SER liet zich een getal van 40 % ontvallen. Bedrijven zijn nog steeds zeer aarzelend met het aannemen van deze jongeren

Rinnooy Kan noemde in de uitzending onder andere ook nog:

  • Onderwijs: Veel te grote uitval op VMBO scholen.
  • De zorg over de consequenties van de vergrijzing zijn zeer reëel.
  • Er dreigt een ernstig arbeidsmarkt tekort.
  • Er wordt nog steeds gedacht dit op te vangen door een (sociale) dienstplicht! Rinnooy Kan vond het wel een “charmant idee”. Het is echter de klok terugdraaien! Jonge mensen dwingen onvrijwillig werk te doen. Vroeger noemde men dat slavernij.
  • Het woningmarkt probleem in Nederland is een ernstige zaak. Een resultaat van overheidsbemoeienis.

Met deze punten, die uit een half uurtje Buitenhof komen, hoef je niet verder te zoeken om te weten dat de opschepperij van het Kabinet Balkenende niet gerechtvaardigd is.

Jan Peter Balkenende blijkt weer een echte politicus te zijn. In deze verkiezingsperiode blijkt dat nog meer dan anders.

Hij verdient daarom nogmaals de Award Politicus van de Week.

1 REACTIE

  1. Ik heb die uitzending ook, met gekromde tenen gezien. Ik weet trouwens ook nog wel een paar "charmante ideeën" om met types als die Rinnooy Kan uit te halen. Als zij de rechten van anderen niet erkennen, hoeven we hun rechten immers ook niet serieus te nemen en kunnen we vrij speculeren over wat we "democratisch" met hen kunnen gaan doen.

    Het is ook niet zo vreemd dat dit soort geluiden zonder blikken of blozen uit de voorzitter van de SER komen. Per slot van rekening is dat hele instituut, net als het poldermodel, geïnspireerd op het economisch corporatisme van de Portugese fascistische dictator Salazar. Je weet wel, de man wiens genie Portugal tot de economische grootmacht heeft gemaakt die ze is…

Comments are closed.