Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest over de schoolboeken. Ze zouden te zwaar zijn en bovendien ook nog eens behoorlijk prijzig. Maar over de inhoud van die boeken lezen we eigenlijk zelden iets.
HP/De Tijd meende
dat het tijd was voor een onderzoek.

In de laatste uitgave van dit blad (week 35, 2006), verscheen een artikel met de titel “De politiek correcte wereld van het schoolboek”. Een dergelijke titel voorspelt weinig goeds. HP onderzocht diverse schoolboeken voor VMBO, HAVO en VWO, voornamelijk van de vakken aardrijkskunde (BuiteNland, Terra, WereldWijs), geschiedenis (Indigo, MeMo) en maatschappijleer (Impuls, Blikopener). Hieronder enkele citaten uit deze boeken, zoals weergegeven in het betreffende artikel.
Leescht en huivert, want de jaren 60 en 70 lijken op hun retour.

“Grondstoffen worden opgemaakt. Door vervuiling en vernieling gaat het milieu achteruit. Jouw kinderen moeten leven in een wereld met minder grondstoffen, minder natuur en veel vervuiling.”

“In 1972 publiceerde een groep internationale onderzoekers, de Club van Rome, een rapport met de titel ‘Grenzen aan de groei’. De geleerden legden daarin uit dat de economie niet onbeperkt kon blijven groeien. De productie zou leiden tot uitputting van grondstoffen en energiebronnen.”

(Dat geen van de voorspellingen van deze club van ‘geleerden’ is uitgekomen, wordt niet vermeld in de boeken)

“In de jaren negentig werd onderzoek gedaan naar de opwarming van de aarde door het zogenaamde broeikaseffect. Uit dat onderzoek bleek dat er door de industriële productie en de uitlaatgassen van auto’s veel CO2 (kooldioxide) in de lucht kwam. Deze kooldioxide leidde tot het broeikaseffect.”

(Dat de mens slechts voor 4% van de uitstoot van CO2 verantwoordelijk is en dat de rest van natuurlijke oorsprong is, wordt niet vermeld. Eveneens blijft onvermeld dat waterdamp voor 90% de veroorzaker is van het broeikaseffect.)

“Oliemaatschappijen stoten veel broeikasgas uit. Daardoor zijn ze de grote veroorzakers van de opwarming van de aarde. De producten die ze maken, zoals benzine, diesel en kerosine, zijn ook veroorzakers van het broeikaseffect.
Dat gaat dus dubbelop. En wie betaalt straks de schade? (-) Shell doet net alsof het veel doet aan duurzame energie, maar dat is niet waar.”

“Rechtse partijen vinden sociale ongelijkheid niet zo’n probleem. Werklozen moeten niet te veel hun hand ophouden. Linkse partijen vinden dat de overheid iedereen zo veel mogelijk kansen moet geven. Niet iedereen kan op eigen kracht zichzelf onderhouden. De linkse partijen willen meer geld naar onderwijs, uitkeringen zorg en de derdewereld.”

“De overheid moet niet zoveel willen regelen, vindt de VVD. Laat de mensen het zelf maar uitzoeken. Wie het zelf niet kan, heeft pech.”

“De SP en GroenLinks willen veel meer geregeld zien voor de zwakke groepen in de samenleving. Welvaart moet eerlijker verdeeld zijn. Dus bijvoorbeeld:
goedkopere medische zorg, betere pensioenen. De rijkeren moeten daar via belasting aan meebetalen. GroenLinks wil ook meer aandacht voor het milieu.”

“Leerkrachten van basisscholen zouden wel eens speciale aandacht kunnen besteden aan kinderen van rijke ouders.”

“Hoe komen mensen tot crimineel gedrag? Er zijn een paar oorzaken: ze hebben weinig geld; ze leven in een achterstandssituatie; ze laten zich overhalen door een groep of hebben niet geleerd wat de regels zijn.”

“Sommige terroristen vinden dat de rijke westerse landen de arme landen schrikkelijk onderdrukken en plaatsen daarom bommen bij westerse ambassades of westerse bedrijven.”

“Zo is er het stereotype dat vrouwen geen leiding zouden kunnen geven. Maar de winst in bedrijven zal juist stijgen met een vrouw aan de top. Winst maak je namelijk niet alleen door de strijd aan te gaan met concurrenten, zoals mannen vaak doen. Daarvoor is ook gevoel voor wat er in het bedrijf speelt, samenwerking en complimenten geven nodig. Natuurlijk zegt een mannelijke
werkgever het niet openlijk, maar hij vindt ‘vrouwen lastig, omdat ze zwanger kunnen worden’.”

“In Nederland leven al vanaf de zeventiende eeuw mensen uit verschillende culturen. In al die eeuwen hadden migranten in Nederland tijd nodig om zich aan te passen. Hun nakomelingen lukt dat meestal goed. En dat is tegenwoordig ook zo.”

“In het verleden zijn veel Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse jongens in aanraking gekomen met de politie. Dit heeft een negatieve invloed op de beeldvorming rond allochtonen gehad.”

“Het opleidingsniveau is belangrijk voor de mening die men heeft over buitenlanders. Hoe hoger de opleiding die iemand heeft gevolgd, hoe toleranter hij staat tegenover buitenlandse immigranten.”

“Terwijl de Nederlandse politie terughoudend is in het gebruik van geweld, lijkt bij de Amerikaanse politie ‘eerst schieten, dan praten’ het motto.”

“De Verenigde Staten kennen meer armoede dan veel mensen vermoeden. (-) Ook is er sprake van vooroordelen, vreemdelingenhaat en etnisch geweld.”

“In de VS sterven jaarlijks velen door een dodelijke injectie of de elektrische stoel.
(-) In de Verenigde Staten is een repressieve aanpak en het aantal geweldsmisdrijven is daar erg hoog.”

(Over de koude oorlog)
“Om de Amerikaanse politiek aan het grote publiek uit te leggen, onderhielden de Verenigde Staten in Nederland, evenals in andere landen, een permanente informatiedienst, de United States Information Service. Deze hield zich in de jaren vijftig vooral bezig met het steeds opnieuw bevestigen van het Oost-West vijandbeeld.”

“De politiek van Gorbatsjov zorgde voor ontspanning in de verhouding met de Verenigde Staten.”

“Het grootste succes van Gorbatsjov was dat hij een einde maakte aan de koude oorlog.”

(Over Reagan wordt uiteraard met geen woord gerept)

“De Amerikanen vonden dat hun waarden de enige juiste waarden waren. Zij gingen voorbij aan de ongelijkheid en onrechtvaardigheid in hun eigen land.
Kritiek op bijvoorbeeld het handhaven van de doodstraf in eigen land wezen ze van de hand.”

“Het christendom komt uit de buurt van Jeruzalem. Maar ook andere cultuurelementen zijn oorspronkelijk niet-Nederlands: molens zijn bedacht in Iran, de tulp komt uit Turkije. En de aardappels voor de hutspot? Uit Zuid-Amerika. (-) In Nederland leer je de Nederlandse taal op school (en thuis), maar veel mensen in Nederland spreken ook een andere taal of een dialect.”

“Afgelopen zomer heeft Dorien een gezellige avond voor de buurt verzorgd:
een multiculturele barbecue. (-) Het was een groot succes. Iedereen heeft heerlijk gegeten en recepten werden uitgewisseld. Zo werd de integratie in de buurt nog beter.”

“Op jouw school zijn leerlingen met verschillende culturele achtergronden.
Organiseer met elkaar een multicultureel feest. Iedere groep presenteert op dat feest zijn eigen cultuur. Denk bijvoorbeeld aan muziek, dans, eten, drankjes, tradities, kunst en toneelspel. Doel van het feest is op een gezellige manier meer begrip voor elkaars cultuur te krijgen. Maak er een petterend feest van.”

Kortom, weg met de industrie en die oliemaatschappijen, de multiculturele samenleving is een paradijs, vrouwen zijn betere leidinggevenden dan mannen, de overheid moet iedereen helpen, Amerika is een vreselijk land, De Russen hadden het beste met iedereen voor, ongelijkheid is de oorzaak van criminaliteit, de politie moet niet te hard optreden en eerlijk moeten we alles delen.

U ziet het, u kunt uw kind met een gerust hart het
Staatsonderwijs laten genieten.

———————————
Ingezonden door Dirty Harry

84 REACTIES

 1. Het is blijkbaar nog slechter met het "onderwijs" gesteld dan ik reeds vermoeden. En mijn kinderen staan aan het begin van hun opleiding (2 en 3 Jaar), wat is het alternatief?
  Wordt het niet eens tijd voor een revolutie. Zodat we de hele kliek kunnen kielhalen en met een schone lei kunnen beginnen.

 2. Ik zit met hetzelfde. Vanaf januari moet mijn oudste naar school…. Ik ben er niet blij mee (zachtjes uitgedrukt) Naar mijn mening leert ze nu veel meer veel sneller. Ze heeft zichzelf het alfabet al onderwezen (de O van Oma en de S van Snoep etc etc etc) en de computer opstarten, inloggen en spelletjes opstarten is ook al geen uitdaging meer.

 3. Zeer goed dat je dit aan het licht brengt, DH.
  Zelf een slaaf in het staatsonderwijs, heb ik dagelijks de kans mij te ergeren aan zulke vreselijke onzinigheden.

 4. Het lijkt er op dat als de beweringen in deze schoolboeken niet met feiten worden onderbouwd. Het staat in het boek, dus is het waar? In elk geval blijkt dat de schrijvers van die boeken een stelletje van de pot gerukte idioten zijn (met welke academische titels zijn ze daarvoor beloond?). Het is triest dat leerlingen die deze onzin in twijfel trekken, waarschijnlijk beloond worden met een onvoldoende op hun rapport.
  Ik herinner mij van vroeger al de bizarre lulkoek die je moest leren tijdens de geschiedenis e.d. lessen en het is nog steeds dezelfde trieste boel.

 5. [1] [2] Een gewone revolutie heeft in de huidige situatie geen zin.
  Stel dat het zou lukken nu een omwenteling te weeg te brengen, dan heb je in een mum van tijd weer dezelfde situatie. Er zijn namelijk te weinig mensen die begrijpen wat er gebeurt, er zijn te weinig libertariers om het goed te laten gaan.

  De oplossing is dat iedereen die wel inzicht heeft, die wel hecht aan de soevereiniteit van zichzelf en anderen, actief wordt.
  –Maak de moraliteit van de soevereiniteit van ieder individu bekend waar en wanneer mogelijk.
  –Begin met de Vrijspreker te verbreiden.
  –Stuur artikelen door aan anderen
  –Stuur zelf stukken ter publicatie in.
  (voorpagina: Zelf schrijven)
  –Stuur ideeen voor acties zodat gelijkgestemden mee kunnen doen.
  –Kom naar bijeenkomst 8 oktober
  –Doe vooral die dingen die jezelf belangrijk en leuk vindt. Houd plezier in het leven!
  –Etc. etc. etc.
  –En natuurlijk: STEMNIET.

 6. [5] Ik denk door een libertarische samenleving als doel te stellen dat je er nooit gaat komen. Het zou eigenlijk een ‘bijeffect’ moeten worden van b.v. een andere bestuursvorm of wel degelijk een revolutie/omwenteling. Als je kijkt hoe de mensen in Europa onder (meer met) de Romeinen leefden of tijdens de verschillende ‘verlichtingsperiodes’ kan je toch wel stellen dat die vele malen dichter bij een libertarische maatschappij leefden dan op dit moment het geval is. Misschien toch terug naar een kleine efficiënte bureaucratie, absoluut minimale invloed van religies en niet te vergeten een sterk leger.

 7. Mooie, libertarische aktie voor jonge libertarische vaders/moeders !!

  Zijn er geen zeer gemotiveerde libertariërs die eens kunnen onderzoeken hoe het nu precies zit met de leerplichtwet (in NL/B)?
  Is bijvoorbeeld thuisonderwijs mogelijk? In de USA wordt home schooling veel gedaan.

  Welke scholen zijn er die objectief onderwijs geven, of werken ze allen met dezelfde boeken en moeten ook aan de staatsexamens deelnemen?

  Als er geen andere mogelijkheden zijn, zit er waarschijnlijk niets anders op dan je kinderen zelf zoveel mogelijk zaken te leren en/of ze de weg te wijzen (internet/boeken) waar ze feitelijke kennis kunnen opdoen.
  Daar dan wel bij zeggen dat het handig en slim is om het op school gebodene maar wèl te leren – om er zo snel mogelijk van af te zijn.

  Het resultaat van zo’n onderzoek zou dan hier op de site gepubliceerd kunnen worden. Ja toch, Hub ?

 8. [7] Ja, de Vrijspreker wil daar graag alle mogelijke publiciteit aan geven.
  Scheiding van school en staat is een primair libertarisch doel.
  Hoe nodig dat is, blijkt immers overduidelijk uit het artikel van DH.

 9. Ano gaat beginnne aan een studie geschidenis docent. Over vier jaar mag ik voor de klas en dan zal ik eens rustig gaan beginnen met de linkse gezever de kop in te drukken,

 10. [7] Op libertarian staat een artikel dat ik schreef over privaat onderwijs, het derde artikel van boven op dit moment.

  Er zijn in Nederland, naar ik meen, ca. 250 leerlingen die thuisonderwijs volgen, meestal om religieuze redenen. Ze zijn een groep buiten het systeem, en de inspectie moet er wel een fiat voor geven. Ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die gewoon de boetes betalen en hun kind niet naar een staatsschool sturen. Of je dat jaren kan volhouden is natuurlijk een tweede.

  In reactie op je vragen:

  Thuisonderwijs komt relatief veel voor in de USA, inderdaad. Dat is voor een deel op religieuze gronden maar ook wel omdat de states zo uitgestrekt zijn dat een school niet altijd binnen bereik is. Cijfers kan ik je niet geven, maar het is niet zo’n marginaal verschijnsel als in Nederland.

  Er is verschil tussen scholen onderling. De leerkrachten van de school bepalen de methodes. Bij sommige vakken is er een de facto standaard, de HP noemt Getal en Ruimte bij wiskunde. Dat waren ook geen slechte boeken 🙂 Je moet dus een school uitkiezen, geluk hebben, de methoden moeten neutraal blijven (ze kunnen worden vervangen) etc. De examens komen van het CITO en zijn standaard (Centraal Schriftelijk Eindexamen). De schoolonderzoeken worden door zelf scholen gedaan. Veel leerkrachten zijn linkse geitewollen sokken en je moet niet denken dat ze libertarisme onderwijzen. Dat is ook wel een marginaal verschijnsel in dit land.

  Methoden om te ontsnappen zijn er zeer moeizaam. Voor basisonderwijs is er een alternatief als Iederwijs (http://www.iederwijs.nl). Deze zijn gebaseerd op Sudbury Valley School (http://en.wikipedia.org/wik…).

  Voor het middelbaar onderwijs zijn er nauwelijks alternatieven, tenzij u 14000 euro/jaar wil betalen voor een prive-school (zie hiervoor mijn artikel). Ik ben bang dat u alleen maar kunt wat u zelf aanhaalt: uw kind thuis bijscholen. Op school zal hij linkse propaganda moeten verkondingen, want anders haalt hij geen voldoendes. Ik heb zelf bij Aardrijkskunde nog les gehad in ontwikkelingshulp en zo maar het kwam er alleen maar op neer dat alles de schuld was van het rijke Westen.

  Als laatste kan een kind om bijvoorbeeld sociale redenen een ontheffing van de leerplichtwet krijgen. Dat is zeldzaam en ik ben bang dat hij dan eerst naar het RIAGG of iets dergelijks moet.

  Als laatste wil ik nog opmerken dat de resultaten van thuisonderwijs in de VS, en de resultaten van Sudbury Valley beslist niet tegenvallen. Het Nederlands onderwijs kent veel problemen die niet altijd opvallen. Klassikaal onderwijs is een uitvinding om goedkoop talloze arbeiderskinderen les te geven, maar het zou raar zijn als dat al het optimum is. Het is vaak wel beter dan zweverige alternatieven. De resultaten van Iederwijs moeten nog worden afgewacht, de inspectie heeft wel veel scholen een fiat gegeven.

  Veel succes met het zoeken naar een ontsnappingsmethode. Het zal moeizaam gaan als het al lukt.

 11. [10] Dank je Paul voor deze uitstekende informatie.
  Om die voor nog meer mensen beschikbaar te maken, wil ik je reactie (met jouw goedkeuring en eventueel aangepast) ook graag als nieuw artikel op de voorpagina plaatsen. OK?

  Verder zouden we nog een weg moeten vinden om dergelijke informaties beter terugvindbaar (als project?) op te bergen.
  Nu staat het onder Topic "educatie".

 12. [6] "Ik denk door een libertarische samenleving als doel te stellen dat je er nooit gaat komen."

  Ik ben ervan overtuigd dat die er wel komt omdat het de enige morele wijze van samenleven is.
  Het duurt alleen veel en veel langer dan we dachten en hopen.
  Als dit niet lukt, zal de mensheid op den duur zichzelf vernietigen.

  Jou idee verder ontwikkelen, kan m.i. geen kwaad.

  Welke actie om dat te bereiken stel je voor? Wat zou wie (jezelf?) kunnen DOEN?
  Wat dan ook, een grotere bezoekerskring op de Vrijspreker zal je daar zeker bij kunnen helpen.

 13. [11] Ik zal een aantal zaken nog even nazoeken en dan zal ik er wel een artikel van maken. Kern wordt dus hoe je aan het staatsonderwijs kan ontsnappen en de resultaten in andere landen? Ik was al van plan om zoiets te schrijven. Dan wordt dit stuk vast een voorzet.

 14. ik heb eigenlijk nooit opgelet tijdens maatschappijleer, geschiedenis, aarderijkskunde of welk vak dan ook.

  wat er in je studieboek staat is voor een puber de laatste prioriteit. de kans voor politiek correcte iinvloed is derhalve minimaal.

 15. [1] Beste Ikkenie,
  Het alternatief kan inderdaad thuisonderwijs zijn. Ik heb me daar hevig in verdiept en moet helaas corrigeren wat Paul van Leeuwen schreef:
  er zijn veel dan 250 kinderen die niet "schools" onderwijs krijgen in NL.
  Er is een levensbeschouwelijke reden voor nodig om ontheffing op de schoolplicht te krijgen van B&W (de inspectie heeft daar niets mee te maken) .
  Je krijgt geen ontheffing op de leerplicht maar op de schoolplicht.
  Voor middelbare school zijn er genoeg alternatieven overigens.
  Als laatste reactie op Paul’s laatste
  zin: het zal moeizaam gaan als het lukt…
  Alles lukt (en zeker vrijstelling van de schoolplicht) als je de weg maar kent en je vooral verdiept hebt in het onderwerp.
  Kijk eens op: http://www.thuisonderwijs.c
  en http://www.nvvto.nl/
  De laatste link is de officiele vereniging van thuisonderwijs in NL.

 16. [13] Paul,
  Ik heb 10-tallen PDF’s doc. over thuisonderwijs in mijn computer.
  Ik ken veel mensen die alles, maar danook alles van dit onderwerp weten.
  Als ik je kan helpen/van informatie voorzien, laat me weten.
  Ik had 2 pdf doc. hier willen plaatsen met algemene informatie voor iedereen.
  Ik heb alleen geen idee waar ik de pdf’s moet uploaden, zodat men er naar toe kan linken.

 17. [18] Ik zou graag meer informatie ontvangen, bedankt alvast!

  Ik weet niet meer precies waar ik die 250 leerlingen vandaan heb, dat moet een erfenis zijn van het artikel dat inmiddels op libertarian staat. Ik heb alleen bronnen bewaard van zaken die ik in dat artikel aanhaal. Die 250 moeten ergens in mijn herinnering zweven. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld kinderen met een ernstige ziekte niet heb meegeteld o.i.d. maar ik heb me nog niet erg in thuisonderwijs verdiept.

  Ik heb Hub inmiddels een artikeltje geschreven waarin ik meer bronnen gebruik, misschien goed als u er even naar wil kijken voordat het gepubliceerd wordt.

  Ik ben van plan een nieuwe artikel over onderwijs te schrijven, ditmaal over alternatieven voor staatsonderwijs. Een databank met gegevens is dan voor mij bijzonder zinvol! Het heeft me voor mijn vorige artikel erg veel moeite gekost om informatie te vinden.

  Als u uw pdfs wilt uploaden kan ik daar wel een locatie voor vinden, u kunt ze ook naar mij mailen, ik zal u in dat geval het adres geven waar u het heen kunt sturen.

 18. In dit "vreselijke land" mag je tenminste wel thuisles geven, dat doe ik dan ook fijn met beide kinderen (1ste brugklas en groep 5). Gaat prachtig en aan alles wat uit de boeken komt, kan ik mijn eigen voorbeelden plakken. Met tot gevolg dat mijn 7 jarige tegen mijn 12 jarige zegt dat hij "ook maar een baan moet zoeken" als hij wat geld nodig heeft. Geld komt niet zomaar aanwaaien, geschiedenis wordt van 2 (of meerdere) kanten bekeken en Abraham Lincoln was een idioot! Op openbare scholen leren ze dat hier ook niet.

 19. [21] Niro, je verwijst naar een aardige site.
  Ik zie ergens dat zij verkondigen:"Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet"
  Dit komt zeer dicht bij de libertarische, Vrijspreker, doelstelling.

  Alleen heb ik het idee dat zij ergens wat "zwevend"zijn over Genisis e.d., terwijl de Vrijspreker uitgaat van de rationaliteit en feiten.
  Mogelijk is er ergens iets samen te doen.

 20. Wat een tendentieus artikel. Met een groot aantal van de quotes hierboven is helemaal niets mis.

  Wil iemand soms beweren dat er een oneindige olievoorraad is? Alsof de club van Rome heeft gezegd dat in 2006 de grondstoffen op zouden zijn. "(Dat geen van de voorspellingen van deze club van ‘geleerden’ is uitgekomen, wordt niet vermeld in de boeken)" Dit commentaar is echt te zielig voor woorden, op welk publiek is dit gericht?

  "Het opleidingsniveau is belangrijk voor de mening die men heeft over buitenlanders. Hoe hoger de opleiding die iemand heeft gevolgd, hoe toleranter hij staat tegenover buitenlandse immigranten." Dit is een feit, te bewijzen met een simpel onderzoek.

  "De politiek van Gorbatsjov zorgde voor ontspanning in de verhouding met de Verenigde Staten." Zou je willen beweren dat dit niet waar is dan?

  "Op jouw school zijn leerlingen met verschillende culturele achtergronden.
  Organiseer met elkaar een multicultureel feest. Iedere groep presenteert op dat feest zijn eigen cultuur. Denk bijvoorbeeld aan muziek, dans, eten, drankjes, tradities, kunst en toneelspel. Doel van het feest is op een gezellige manier meer begrip voor elkaars cultuur te krijgen. Maak er een petterend feest van."
  Wat kan er nou verkeerd zijn aan zo’n initiatief? Help! Straks gaan die mensen nog met elkaar praten!
  Het plaatsen van deze quote verraadt wel heel duidelijk de aanwezige xenofobie van de auteurs.

  Zo kan ik nog wel even verder gaan, maar de strekking lijkt me duidelijk. Dit is een klassiek voorbeeld van een onderzoek waarbij de conclusie vooraf is geformuleerd, waarna er op een geforceerde manier naar bewijs is gezocht. (En dan heb ik het nog niet eens op de ontbrekende context, die eventueel van belang kan zijn.)

 21. ""Organiseer met elkaar een multicultureel feest. Iedere groep presenteert op dat feest zijn eigen cultuur. Denk bijvoorbeeld aan muziek, dans, eten, drankjes, tradities, kunst en toneelspel. Doel van het feest is op een gezellige manier meer begrip voor elkaars cultuur te krijgen. Maak er een petterend feest van."
  Wat kan er nou verkeerd zijn aan zo’n initiatief? Help! Straks gaan die mensen nog met elkaar praten!"

  Ik zie er het nut niet van in. Na het horen van russische muziek en het eten van kaviaar werd ik vroeger nooit communist en vandaag geen oligarch.
  Net zomin als ik na het eten van kebab en het aanschouwen van een paar lekkere mollige buikdanseressen ineens denk, laat ik mijn overspelige zus eens stenigen.

  Cultuur reduceren tot of proberen aan de man te brengen middels lekker voedsel en een lekker deuntje is echt wel propaganda van de laagste soort.

  Proberen begrip te krijgen voor een gedachtengoed door wein weiber und gesang. Bwah. Zelfs Goebbels/Riefenstahl hadden nog meer klasse.

 22. Met de quotes in dit artikel is heel wat mis, en het is een teken van de voortgeschreden verloedering van ons onderscheidingsvermogen dat u dat niet begrijpt, meneer Erik.
  Het is namelijk niet de bedoeling kinderen door ze te onderwijzen te hersenspoelen, maar ze de feiten te leren opdat ze zich ooit zèlf een oordeel kunnen vormen.
  U meent dat de citaten féiten zijn, maar dat zijn het geenszins – het zijn meningen, en om die meningen door te drukken worden feiten belicht of juist achtergehouden – al naar gelang de agenda van degeen die ze heeft opgeschreven.
  Het is een godgeklaagd schandaal, èn intellectueel armoedig om zelfs kinderen in éen en dezelfde richting te willen dwingen, en nog hoogmoedig ook.

 23. [24]
  Het gaat er niet om dat kinderen misschien een goed initatief zouden starten in hun wijk, het gaat erom dat KINDEREN, die nogal snel gehersenspoeld kunnnen worden, geindoctrindeerd worden met allerhande PvdA ideeen. Rechtse mensen willen niet dat iedereen verhongerd, het is geen feit dat de aarde opwarmt en in Amerika is geen land waar iedereen elkaar afschiet. Alsof kinderen nog een objectief beeld kunnen vormen nadat ze overspoeld zijn van socialistische ideeen..

 24. http://www.1SuperViagraCial
  book BUY ONLINE BUY CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..!
  [url=http://www.Viagra-without-P…]BUY CHEAPEST vigra 1.27$ per PILL..![/url] – BUY CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..! lowest price
  BUY CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..! visit your doctor ONLINE
  [url=http://www.ViagraSuperSite.net]h h BUY script sec CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..![/url] – BUY cheap CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..! ONLINE
  BUY CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..! ONLINE cheap
  [url=http://www.BestViagraBuy.net]h h BUY CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..![/url] – BUY discount ONLINE VIAGRA
  CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..! BUY
  [url=http://www.1SuperViagraCial…]ordrer cheap CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..![/url] – VIAGRA ONLINE BUY
  BUY VIAGRA ONLINE
  [url=http://www.1SuperViagraPric…]VIAGRA BUY ONLINE[/url] – BUY CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..! ONLINE cheap
  BUY low-cost CHEAPEST VIAGRA 1.27$ per PILL..!

Comments are closed.