Het was weer prinsjesdag, de dag dat de buit voor het komende jaar verdeeld wordt. De bende der Haagsche roofridders komt bijeen, om onder leiding van hare majesteit te laten zien wat men voor het komende jaar in petto heeft voor het bestolen klootjesvolk.

Volgens zichzelf als betrouwbaar bestempelende bronnen is het Koninkrijk der Nederlanden namelijk een democratie. Oplettende lezers van de Vrijspreker zullen hardop lachen als ze dat horen, maar het Roofridderlijk gezelschap beweert toch echt bij hoog en laag dat het zo is.

Stel, men heeft gelijk: we leven in een democratisch land. Dan zou dat, in theorie, betekenen dat uiteindelijk de bevolking het voor het zeggen heeft. Daar zijn allerlei modellen voor te bedenken, referenda zijn een bekend voorbeeld, maar wij schijnen ooit gekozen te hebben voor het model van de ‘parlementaire democratie’. Eens in de vier jaar mogen we één stem per persoon uitbrengen op een vertegenwoordiger, die dan onze belangen gaat behartigen. Op die manier zou je enige invloed kunnen hebben op het beleid. In theorie natuurlijk, want de kans dat net jouw ene stem iets verandert is minimaal.

Die vertegenwoordigers, 150 in getal, mogen vervolgens eerst een regering samenstellen, om die daarna te gaan controleren. Dat is natuurlijk een blunder van jewelste van de ontwerpers van ons systeem. Je hoeft geen geleerde te zijn om te snappen dat het nooit verstandig kan zijn om degenen die eerst hun vriendjes als minister aanwijzen, daarna diezelfde ministers te laten controleren. Toch is dat ons systeem. Zodat de ministers, ooit dienaars van het volk, een bende roofridders zijn geworden die vrijwel ongecontroleerd blunderend en verkwistend door het leven kunnen gaan. Zo lang dat zo is blijft het systeem uiteraard ook in stand, want iedere politicus hoopt op een dag tot het selecte groepje roofridders te kunnen behoren.

Je moet er misschien niet al te lang over nadenken, voor je het weet kun je er depressief van worden. En dan, zo vlak voor prinsjesdag, komt één der meest vreemde uitwassen uit de hofhouding der roofridders altijd traditioneel weer om de hoek kijken: de vakbond. Hoewel het imago van de vakbeweging nog steeds goed is bij grote delen van de bevolking blijft het een vreemde constructie. Zoals gezegd hebben we hier een democratie. We hebben onze vertegenwoordigers gekozen, die kozen een regering, en dan gaat die dus regeren.

Eén van de zaken waar de regering zich mee bemoeit is het salaris. Niet alleen het salaris van het miljoen ambtenaren, nee, ook nog met het salaris van mensen die niets met de hele overheid te maken (willen) hebben. De roofridders bepalen hoeveel belastingen er moeten worden afgedragen, hoeveel premies voor allerlei verzekeringen, hoeveel premie voor de AOW, enzovoort. En zo ontstaat het ‘inkomensplaatje’. En daar komt de vakbond om de hoek kijken. Met looneisen. Dit jaar wil men dat iedereen er 2,5% bij krijgt.

En waar komt men die eisen neerleggen? Bij de overheid. Maar ho eens even, daar hadden we een democratie voor. We kozen toch een overheid? Als de vakbond wil dat de regering andere dingen gaat doen dan dat ze doet, laat ze dan een stemadvies geven aan haar leden. Een regering echter die gaat luisteren naar lobbyclubs als een vakbond, of een milieubeweging, of een werkgeversclubje, zo’n regering is per definitie on-democratisch bezig.

Dus, beste Haagsche heren, het is kiezen of delen. Of je bent democratisch, en dan trek je je verder niets meer aan van allerlei lobbygroepen, of we schaffen dat hele stemcircus af. Maar ga nou niet doen alsof je met democratie de “wil van het volk” behartigt, terwijl je ondertussen buigt voor een klein clubje uit het ‘maatschappelijk middenveld’.

13 REACTIES

 1. En dan hebben wij het over de inhoud van de besluiten nog niet gehad. Wie van de kiezers met ‘gezond verstand’ heeft deze volksvertegenwoordigers gemachtigd om te collaboreren met de islam zoals momenteel eerder regel dan uitzondering is? Persoonlijk vind ik de huidige ‘Sociaal (christen/liberaal) Democratische Beweging’ nog erger dan het tuig dat in de jaren 40 voor ‘Nationaal Socialistische Beweging’ speelde. Beide hebben gemeen socialistisch te zijn, zich democratisch te noemen en samen te zweren met buitenlandse vijandige ideologien. De enige oplossing is de macht van deze zogenaamde vertegenwoordigers drastisch inperken. Wees maar eerlijk, zij kunnen die macht toch niet aan?

 2. Omdat je in een democratie dus vrij mag denken (tot nu toe zogenaamd) zullen de Roofridders te langen leste tenenkrommend en met grote tegenzin uiteindelijk besluiten dat iedere persoon die zich voor de republiek uitspreekt en zich als zodanig laat registreren,via de belastingdienst jaarlijks een teruggave krijgt van een bepaald bedrag, omdat de republikein ten onrechte heeft moeten meebetalen aan een sprookje waarin hij of zij niet gelooft en dat hem of haar ten diepste tegenstaat.Dit kan dan de aanzet zijn tot nog meer ingrijpende veranderingen,die zullen leiden naar een maatschappij waarin het belang en het welzijn van de vrije burger centraal staat en degenen die hand-enspandiensten voor de staat moeten verrichten zullen worden beschouwd als medeburgers in loondienst,die de hen opgedragen taken tot tevredenheid van de werkgevers/belastingbetalers zullen moeten verrichten.
  Anne

 3. Ondertussen weten deze roofridders
  de media te misbruiken zodat ze door het klootjesvolk ziekelijk worden verheerlijkt, daar werkt vooral de NOS gretig aan mee. Armoe is geen schande maar on-te-recht verdiende weelde wel.

 4. En om bij voorbaat twijfel bij het klootjesvolk te onderdrukken, worden ze gebrainwashed met de slogan:"Ja, democratie is een slechte regeringsvorm, maar er is geen betere!

 5. Kims stukjes zijn niet alleen inhoudelijk scherp, ze lezen ook lekker weg dankzij de soepele vertelvormige schrijfstijl. Chapeau!

 6. Kim kan beter proberen zijn collegegelden terug te vorderen ( en zich laten omscholen in een of ander vak waar echt een maatschappelijke behoefte voor bestaat … bouwvakker bijvoorbeeld, of sterrenkok ), aangezien wij helemaal GEEN 150 "volkvertegenwoordigers" hebben en het ook NOOIT hebben gehad. Laat staan dat die als regel persoonlijk door het electoraat zouden zijn gekozen … als zij al daartoe waard zijn.

  Immers ALLE parlementaire-kadavers worden onder uitzondering steeds door de politieke "partijen" (lees PACHTERS) naar voren geschoven, op basis van hun persoonlijk verdienste aan en voor die specifieke partij, en niets of niemand anders. Die pachters verzinnen een lijstje, en af en toe ziet men daar een naam van iemand die men wel sympathiek lijkt waar men dan voor "kiest", maar dat wil nog niet zeggen dat zo’n figuur ook de kiezer vertegenwoordigt … In tegendeel. Zo’n Wilders bijvoorbeeld is dan ook eenvoudig een oplichter onder de oplichters.

  Ten tweede, degenen die zich om de vier jaar "kandidaat" stellen zijn dus uitsluitend de politiek(pachters) partijen, en dat zijn er steeds minder dan 20, en GEEN 150. Helaas komen echter allen uit de zelfde neo-marxistische koninklijke stal waar echte opposanten eenvoudig niet worden getolereerd en zelfs vermoordt.

  Helaaas is wat hier voor "democratie" wordt gesleten letterlijk " made in Madison Avenue ". Het is meer dan duidelijk duidelijk dat Nederlandse onderdanen totaal geen enkel benul heeft wat zich hier al vanaf 1848 afspeelt. Ook niet de "doorgeleerden".

  Daarom kan men beter al helemaaaal niet stemmen. Onderdaan is men al, waarom aan achterlijk charade meegedaan …?

 7. Wat betreft de collectieve maatschappelijke koek dat de monarch, de regering, de "volksvertegenwoordiging" en de politici op "Prinsjesdag" zo opzichtig verkruimelen: … men heeft inmiddels geopteerd voor een DODENHUIS constructie. Het maakt dus geen eene ruk uit of men iedereen 2,5% danwel 25% meer toewenst …

  Het feit is dat de echte en ware BNP van dit land nog slechts een FRACTIE is van wat men claimt dat het is, en eerder slechts pakweg een 200 miljard pleuros per jaar. Zulks omdat er nog maar 40% van de 40% werkzame burgers, het echte geld voor het land verdienen. (Want als ambtenaar, politicus, vakbondsleider of docent verdient men letterlijk NIETS voor dit land), edoch wel consument.

  Welnu, de overheid geeft echter, door politiek gedreven, steeds aanzienlijk meeeer uit dan dat er werkelijk binnenkomt. M.a.w. de Nederlandse econometrie is niks dan een blatante LEUGEN … enwel omdat de ware deficieten (en harde teruggang) steeds verborgen blijven.

  Zoiets als de huiseigenaar die de denkbeeldige waardestijging van zijn pand steeds "opneemt", daarvan zijn groeiende hypotheek "betaalt" en een royaal leventje leidt. Want dat gaat de meesten ook ver boven de pet.

 8. ACP: kap nâh!
  Voor je kritiek hebt op anderen kun je beter eerst leren lezen. Dat is ingewikkeld, het zijn immers 26 verschillende letters, die dan ook weer in allemaal verschillende volgorde geplaatst kunnen worden, maar waag eens een poging. Wie weet, als je de edele kunst van het lezen hebt geleerd, dat je dan wellicht ooit een zinnige bijdrage zou kunnen leveren.

 9. [8]

  Jij ook Kim … maar mijn "kritiek" op jou is uiteindelijk GEEN EENS kritiek op jou … wel op het "syteem" dat jou heeft voortgebracht en je heeft geprogrammeerd op bepaalde manier te denken en te handelen, en waardoor je steeds tegen de verkeerde (in dit geval roofridders)paaltje pist. Kan jij zelf heel weinig aan doen uiteraard, tenzij je tot de conclussie komt dat je … of het land de rug toekeert, of tegen de monarchie in opstand komt. Ergens tussenin kan niet …

  Het is uiteraard ook precies daarom dat je er geen punt van maakt dat het helemaal NIET de zogenaamde POLITIEK is dat de roofridders heeft uitgescheten, maar de verwenste MONARCHIE? ( Waarvan ik probeerde uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat terwijl jij op de valse uiterlijkheden afgaat).

  Zoals gezegd van doorleren worden, zoals ook de bedoeling is, de meesten geen haar wijzer … laat staan dat men het verschil weet tussen haver en gort …

 10. ACP: je kent me niet blijkbaar. Je ideëen zijn correct, ze komen alleen soms zo rottig je strot uit.
  Bovendien, in zo’n kort Vrijspreker-stukje kun je niet alles behandelen. Dan zou ik namelijk maar één stuk hoeven te schrijven, wat dan erg lang zou worden, en niemand zou het lezen.

  Maar lees ook eens http://www.vrijspreker.nl/b… om een oud artikel aan te halen.

  Dat de monarchie de politici heeft gecreërd klopt gewoon. Maar….die politici en het Koningshuis zitten vervolgens weer onder de plak bij obscure clubjes als de Bilderbergers en erger. En gezamenlijk verdeelt men de poet, en geeft ons de knoet, zeg maar.
  Dat beseffen is leuk, zet je hele wereld in een ander perspectief.

 11. [10]

  Voor logische methodiek gebruik ik simpelweg Boleaans, plus de Japanse (Deming) visgraat kwaliteitstoets, en dan slaat de waarheid je gegarandeerd in het gezicht. Sorry about that.

  Onder andere dat … de ultieme OORZAKEN van de ellende in dit land grotendeels zijn terug te brengen tot eene Wullum Drie en de "vader" des vaderlands … die vooral de grootste volksverrader ooit was, met name de Zwollenaar … Thorbecke .

  Maar welke Nederlandse universiteit onderwijst dat? Ook een Fortuyn is daar nauwelijks aan toe gekomen en zag zich zelfs als "premier" van dit koetland. En dan heb je laagstaand grut als Wilders en vele anderen …

  Want als je slechts over de symptomen ( als de roofridders, de Bilderbergers en wat al niet) blijft ouwehoeren, dan komt je nooit toe aan het frontaal aanspreken van de geteisem monarchie en de nog meer waardeloze parasieten die zich weer aan hun hebben gehecht…

  Vraag is … maak je van deze Vrijspreker Blog een (waardeloos) klaagmuurtje of probeer je tot de kern-issues door te dringen …

 12. [12]

  Omdat tie beweerd dingen te willen veranderen waarvan hij weet dat die NIET zijn te veranderen, omdat hij een INTEGRAAL deel van uitmaakt van dat nep-systeem.

  Overigens, Wilders opereert uitlsuitend met goedkeuren van de huidige machthebbers … anders was tie immers al laaaang een kopje kleiner gemaakt …

  En hij kijkt wel uit te zeggen dat tie anti-monarchie is, want waar moet hij anders als lakei fungeren …

  Een volledig integer iemand als Bart Jan Spruyt heeft hem niet voor niets gedag gezegd …

Comments are closed.