Ik schreef een tijd geleden over de makheid van de burgerij. Bij deze wil ik eerlijk toegeven dat er meer ballen aan de Nederlander hangt dan ik dacht.

Toen ik recent gebruik maakte van mijn favoriete manier van reizen, de trein, merkte ik op hoeveel er gerookt werd. Ik rook niet dus mijn eerste gedachte was dan ook niet positief, het stonk. Een trein kwam aan en er stapten veel mensen uit die er voor kozen zo snel als mogelijk als eerste eentje op te steken. Nog steeds dacht ik er niet echt bij na. maar toen een conducteur uitstapte en hetzelfde deed kwam er een glimlach op mijn gezicht, een zeldzaamheid als ik op het punt sta een treinreis te maken. Er gebeurde iets prachtigs, het leek alsof iedereen lak had aan de onzinregels rondom het roken op het station.

Blijkbaar is het enige dat nodig is om rebelsheid in een Nederlandse burger los te maken een verslaving, of misschien moet ik het een sterke gewoonte noemen, ik weet het niet. Wel weet ik, dat als men meer waarde aan vrijheid en portemonnee dan aan roken zou hechten, dat niet langer die gestoorden in Den Haag serieus genomen zouden worden.

58 REACTIES

 1. Samuel, waarom denk je, dat een meerderheid van Nederlanders nog steeds stemt, terwijl een kind ziet, dat politici er door het systeem -ondanks zogenaamd grondwettelijke bescherming van de burger tegen de staat- middels de wet en het partijstelsel in staat gesteld worden met hun stem vandoor te gaan ? Zie jij een trendbreuk in het stemgedrag ?

 2. Er is inderdaad een niveau waarbij de burger in opstand komt, alleen ligt dat punt zover voorbij het redelijke dat het nauwelijks als ernstig protest kan gelden. Honger en kou, bijvoorbeeld. alcoholdroogleggen en misschien, zoals nu een beetje blijkt, rookverbod. Aangaande autorijden lijkt er ook een grens te bestaan voorbij dewelke men eindelijk Anders Gaat Stemmen: In het Mortsel van Agalev – oeps GROEN!e burgemeesteres Ingrid Pira kan je inmiddels enkel nog te voet, met de fiets, de tram of de bus door, de auto is er weggehouden of getreiterd, maar: het wordt nu duidelijk dat dat Ingrid Pira niet in dank wordt afgenomen en ze zal niet herverkozen worden. Idem dito voor Gent, waar ze in het grootste gedeelte van de stad de 30 km/u hebben veralgemeend. Eindelijk komen daar nu burgers in opstand. Mensen komen wel degelijk in opstand, zie oostblok 1989, toen ze de muur hebben gesloopt, of op het Wenceslasplein in Praag waar ze met aanstekers en kaarsen de Fluwelen Revolutie hebben gestart. Alleen komen ze veel te LAAT in opstand, namelijk wanneer ze er NIETS meer mee te verliezen hebben. Ik wed dat er hier pas een belastingopstand komt bij een aanslagvoet van 80 %. Enige troost is dat de overheid niet ALLES kan doen wat ze willen…

 3. [2] ‘Ik wed dat er hier pas een belastingopstand komt bij een aanslagvoet van 80 %.’ Pas op Bud, nog niet eens zo lang geleden was het hoogste tarief in Nederland voor de IB 72%! Hypotheekrente was iets van 13 -14 %. Er gebeurde helemaal niets. Maar ja, toen rookte iedereen nog gewoon als daar behoefte aan bestond! 😛 Hoe de situatie zou zijn geweest als in die dagen het 72% tarief met de rookverboden zou zijn samengevallen, kan ik natuurlijk niet inschatten! 😛

  Ook wel grappig en relevant:
  http://www.vrijheidsstrijde

 4. Een moment van nostalgie:

  Vroegah kwam een natie in opstand bij het invoeren van 10% belasting (tiende penning). Nederland was geboren…*zucht*

 5. Ik betaal nooit als ik met de trein ga, rook niet, bah, maar ik probeer gratis te reizen, dat wel.
  Tot nu toe nooit gepakt, ik ben 50, ik kan mijn tuc niet vertellen want ik wil nog 40 jaar treinen, sorry.

 6. [5] Ik ben ook 50 en ga nooit met de trein. Ik wil immers roken als dat mij zo uitkomt. Heb jij weer meer plek, toch? En ik ben altijd op tijd! 🙂 🙂 🙂

 7. Samuel, laat alle hoop maar varen. Het schaap overheerst in de mens. In onze regio is een interim-manager aangesteld bij het waterschap,waar ze toch al niks zitten te doen en waar alles een knoeiboel schijnt te zijn.Nadat ze hun prachtige monumentale panden hebben verkocht en er glazen torens voor in de plaats hebben gebouwd.
  Deze interim krijgt voor zijn klus (niet eens volledige werkweek) het luttele bedrag van 425.000 over anderhalf jaar.De dijkgraaf meldt vrolijk dat het inschakelen van een interim handig is, "want die kan vuile handen maken en dan vertrekken".
  Wie schetst mijn verbazing dat meteen na dit bericht er bij ons vier aanslagen in de bus ploffen over de jaren 2003 t/m 2006,in totaal over 6 vervuilingseenheden.Dit heeft nog niets met sloten en bermen te maken want daar hebben we al dik voor betaald, ongeveer tien keer zoveel als voor de euro) Nee dit heeft te maken met 6 x 50 kg. zuurstof die we hebben ingeademd en dus vervuild!!!! l vervuilingseenheid is 49,9 kg zuurstof en daar betaal je dan 49 euro voor en ik heb al gezien dat dat jaarlijks met 2 euro wordt verhoogd.
  Daarbij gaat men dan ook nog uit van het aantal personen. Ben je met meer dan l mens maar minder dan 5 dan betaal je voor 3. De dieren zijn nog niet meegerekend,dat kunnen ze later toevoegen als de eventuele storm geluwd is.
  Voorlopig staat alleen de PvdA op achterste benen over interim.
  Ik ben al een paar keer naar de weg gelopen om te zien of de mensen al met rieken en stokken en trekkers naar het Waterschap tijgen, maar geen geluid wordt gehoord en geen levend wezen te zien.
  En dit allemaal op de dag dat er voor het eerst sinds l672 officieel excuses zullen worden aangeboden (door wie en aan wie?) voor de barbaarse moord op de gebroeders de Witt (waarbij de oranjes achter de gordijntjes stonden te koekeloeren).
  Dit volk verdient het ook om gekastijd en uitgemergeld te worden.
  Anne

 8. wanhoop niet, wanhoop nooit, straks is het allemaal weer anders en misschien wel beter dan ooit, dus wanhoop niet, wanhoop nooit. 😉

 9. [7]
  Anne,
  "En dit allemaal op de dag dat er voor het eerst sinds l672 officieel excuses zullen worden aangeboden (door wie en aan wie?) voor de barbaarse moord op de gebroeders de Witt (waarbij de oranjes achter de gordijntjes stonden te koekeloeren)."

  Het ging de Republiek sinds 1648 zo goed, dat zij de jalouzie van Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen opwekte. Maar naar ik heb begrepen was het klootjesvolk door de oorlogsdreiging zo ontevreden, dat Johan de Witt in februari 1672 Stadhouder Willem III tot legeraanvoerder benoemde om de oranjeklanten tegemoet te komen. In april vielen de geallieerden aan. De Ruyter versloeg de Engelsen op zee, maar de Fransen bezetten de Oostelijke en Noordelijke Provincien. Op 4 augustus trad Johan de Witt als Raadspensionaris af.
  Op 20 augustus werden hij en zijn broer Cornelis de Witt door het gepeupel gelyncht, omdat Cornelis ervan "verdacht" werd een aanslag op Willen III te hebben beraamd.
  Dat is nogal eigenaardig, want op 13 mei 1619 was -zoals we weten- van Oldenbarneveldt al onthoofd, omdat hij het aan de stok had met een andere oranje "vaderlander", Prins Maurits:

  OP HET STOKJE VAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELDT, VADER DES VADERLANDS.

  Myn wensch behoed’ u onverrot,
  O Stok en stut: die geen Verrader,
  Maar ’s Vrijdoms Stut, en Hollands Vader
  Gestut hebt op dat Moordschavot,
  Toen hij voor ’t bloedig Zwaard moest knielen.
  Veroordeeld als een Seneka,
  Door Neroos haat en ongena,
  Tot droefenis der braafste Zielen.
  Gy zult noch Jaren achter een
  Den uytgang van dien Held getuygen;
  En hoe Geweld het Recht durfd buygen,
  Tot smaad der onderdrukte Steen.
  Hoe dikwijls strekt gy, onder ’t stappen
  Naar ’t Hof der Staten stadig aan,
  Hem voor een derde voet in ’t gaan,
  En klimmen op de hooge trappen,
  Als hy belast van ouderdom,
  Papier en Schriften overleende,
  En onder ’t lastig landspak steende !
  Wie ging, zoo krom gebukt, nooyt krom !
  Gy ruste van uw trouwe plichten,
  Naar ’t rusten van dien ouden Stok,
  Geknot door ’s Bloedraads bitt’ren wrok:
  Nu stut en stijft gij noch mijn Dichten.

  J. v. Vondel.

  Merk op: niet Willem van Oranje, maar Johan van Oldenbarneveldt wordt door Vondel als "Vader des Vaderlands" aangemerkt.

 10. [8] Er zit waarheid in dat je nooit moet denken dat een situatie onomkeerbaar zou zijn. Alleen kan het zo verrekte lang duren soms en we hebben allen slechts enkele decennia…

 11. [9] Mooi, Spynose 🙂 Dit kan ik als Orangistische Vlaming wel smaken.

 12. [9]
  Ik vraag mij af wat onze huidige koningin met de moord op Van Oldenbarneveldt en de lynchpartij op de De Witt broeders te maken heeft.
  Wat zegt u?
  Zij stamt van die Oranjes? (zeer indirect, dat ook nog)
  Ach so…
  Tja, dan moet men welhaast medeschuldig zijn?
  Ik dacht dat libertariers een hartgrondige hekel hadden aan dit soort redenaties, m.b.t. de slavenhandel b.v.

 13. [12]
  beek: "Ik vraag mij af wat onze huidige koningin met de moord op Van Oldenbarneveldt en de lynchpartij op de De Witt broeders te maken heeft."

  SpyNose: In mijn tekst wordt, zoals iedereen kan constateren geen enkele keer onze huidige koningin genoemd. Sterker nog er wordt zelfs geen suggestie in de richting van H.M. gedaan.
  (Heb je trouwens de CONTEXT van mijn reactie wel gelezen ? Vgl. de strekking van Annes reactie [7].)

  beek: "Zij stamt van die Oranjes? (zeer indirect, dat ook nog)
  Ach so…
  Tja, dan moet men welhaast medeschuldig zijn?"

  SpyNose: Ho eens even, vriend.

  beek: "Ik dacht dat libertariers een hartgrondige hekel hadden aan dit soort redenaties, m.b.t. de slavenhandel b.v."

  SpyNose: Dat zou wel eens kunnen, maar dat zegt beek, niet ik. Maarre, wat zei ik nou ZO EVEN ? HO EVEN !

  Moet ik concluderen, dat beek in deze wat onzorgvuldig, voorbarig en onlibertarisch, zoniet anti-libertarisch reageert ?

 14. [11] Bud,
  "Dit kan ik als Orangistische Vlaming wel smaken."
  ?? Je bedoelt zeker Niet-Orangistische Vlaming of zoiets ?

 15. [13]
  Ik vraag mij die zaken af, om enige opheldering te verkrijgen, die nu enigszins is gegeven.
  Vraag ik mij nog steeds af waarom deze koningin haar excuses zou moeten aanbieden voor voornoemde kwesties.

 16. [9] [15] SpyNose het is bekend dat Vondel een hartgrondige afkeer had van de oranjes: hij noemde ze spottend : de miezerige koninkjes van oranje.Dat impliceert eigenlijk al dat in zijn ogen deze stadhoudertjes zich al voor koning opsloegen (om in kaatstermen te spreken).
  Beek ik vraag me juist af wie de excuses aanbiedt en aan wie omdat dat bij de betreffende artikelen niet werd vermeld.
  En reken maar niet dat Bea dat gaat doen. Deemoed is niet haar sterkste kant.En het is bekend dat de oranjes achter de gordijnen het gruwelijk schouwspel gadesloegen. Anne

 17. [16]
  Stond deze koningin achter de gordijntjes te kijken?
  Maurits, dat is bekend, maar na het vonnis.
  Wie er achter de gordijntjes bij de lynchpartij op de broers De Witt stonden te kijken, is nog altijd omstreden.

 18. Maar het valt me op dat aan de quintessens van mijn verhaal wordt voorbij gegaan. Namelijk de schandalige praktijken van de waterschappen.En dat terwijl juist boven water is gekomen hoe schromelijk zij hebben gefaald in het uitoefenen van hun hoofdtaken.Nl. de dijken bewaken,
  Anne

 19. [17] De betreffende familie had er alle belang bij dat de gebroeders de Witt van het toneel verdwenen,definitief.Want zij stonden in hoog aanzien bij de weldenkenden.
  Anne

 20. [20]
  Misschien.
  Degene die een erfenis ontvangt, had achteraf veel belang bij het overlijden van de erflater.
  Wil nog niet zeggen dat deze de dood van de erflater heeft gewenst of bevorderd.

 21. [18]
  Wel verbaas ik mij in hoge mate over die belasting op de ingeademde lucht.
  Ik vind dit zo verschrikkelijk absurd en krankzinnig, dat ik dit nauwelijks kan geloven.

 22. [15]
  Beek,
  Laat ik Dhr. beek voor de goede orde even herinneren aan enkele zinnen uit deze discussie:

  beek: "Ik vraag mij af wat onze huidige koningin met de moord op Van Oldenbarneveldt en de lynchpartij op de De Witt broeders te maken heeft.
  Zij stamt van die Oranjes? (zeer indirect, dat ook nog)
  Ach so…
  Tja, dan moet men welhaast medeschuldig zijn?"

  SpyNose (repliek): "Ho eens even, vriend."

  beek: "Ik dacht dat libertariers een hartgrondige hekel hadden aan dit soort redenaties, m.b.t. de slavenhandel b.v."

  SpyNose (repliek): "Dat zou wel eens kunnen, maar dat zegt beek, niet ik. Maarre, wat zei ik nou ZO EVEN ? HO EVEN !

  Moet ik concluderen, dat beek in deze wat onzorgvuldig, voorbarig en onlibertarisch, zoniet anti-libertarisch reageert ?"

  Waarop beek concludeert:
  "Ik vraag mij die zaken af, om enige opheldering te verkrijgen, die nu enigszins is gegeven."

  Dhr. Beek gelooft blijkbaar in de spoken die hijzelf heeft geschapen. SpyNose heeft namelijk in de verste verte geen opheldering gegeven in de zin die Dhr. Beek zich voorstelde, maar hem slechts geconfronteerd met zijn eigen waanvoorstellingen.
  Dhr. Beek is in zijn eigen val getrapt. Nu probeert hij er zich met een Jantje van Leije onlibertarisch uit te kletsen.

  Zijn smoes is te smoezelig om er niet eens ff lekker op te sabbelen:
  "Ik vraag mij die zaken af, om enige opheldering te verkrijgen, die nu enigszins is gegeven."

  Ja ja, Dhr. Beek zou zich wellicht beter kunnen afvragen, hoe bijvoorbeeld de republikein ACP/APC een dergelijke onwaarachtige lafhartige vluchtpoging zou kwalificeren.

  [18] Anne,
  Op de waterschappen is, zoals je waarschijnlijk weet, de Waterschapswet van 1991 van toepassing. Er is enig toezicht van GS, maar adequaat formeel en materieel toezicht schijnt te ontbreken.
  Zie bijv.:
  http://wetboek.net/zoek?q=w

  Groet,
  SpyNose

 23. [23]
  S. die een phyrrusoverwinning voor zichzelf ziet, en nog eens lekker uitbuit.
  Die veronderstelde spoken ziet, waar ik vragen stelde.
  Geniet ervan, zou ik zeggen.

 24. [24] Waarde Heer Beek,
  Hoe kwalificeert men in Uw kringen iemand wiens ongewenste insinuaties worden ontmaskerd en onontkoombaar weerlegd en die daarop laconiek antwoordt, dat zijn vragen enigszins zijn beantwoord ?
  Bij voorbaat dank voor Uw antwoord.
  Goede nacht.
  SpyNose

 25. [9] Oldenbarneveldt een Seneca en Maurits een Nero ?

  Nja….zo eenvoudig als de partijdige Vondel het voorstelt liggen die dingen mijns inziens toch ook weer niet.

  Oldenbarneveldt en de staten van Holland gingen net als hun tegenstrevers uit van een staatskerk waarbij de eersten een erastiaans (http://en.wikipedia.org/wik…) caesariopapisme voorstonden
  (waarbij de overheid de kerk domineerde) terwijl de tweeden veeleer
  (in de lijn van Calvinistisch Geneve)
  de staat onder curatele van de dominees wilden stellen.

  Beide partijen stonden een verbond tussen Kerk en Staat voor maar Oldenbarneveldt en de zijnen zagen de staat als senior en de kerk als junior partner, de orangistische dominees
  de kerk als senior en de staat als junior partner.

  Dit verschil in visie viel voor een stuk samen met het verschil tussen
  remonstranten (Arminianen) en contra-remonstranten (Gomaristen).

  Diegenen die uitverkiezing afhankelijk zagen van geloof (remonstranten) stonden veelal het STAAT-kerk model voor, diegenen die geloof afhankelijk zagen van uitverkiezingen (contraremonstranten) stonden veelal
  het staat-KERK model voor.

  De eersten stonden sterk bij de regenten van Holland (tonertijd het machtigste gewest), de tweeden sterk bij het gewone volk in Holland en in de andere staten.

  Oldenbarneveldt en de Staten van Holland hebben een aantal contraremonstrantse dominees afgezet,
  met politie-maatregelen bijeenkomsten van tegenstanders verboden (erbij vertellend dat die dominees vanop de kansel fel tegen hun tekeer gingen.Formeel gezien viel godsdienst echter onder het centraal gezag Unie van Utrecht).

  De sfeer werd alsmaar grimmiger waarbij stilaan gevreesd werd voor een burgeroorlog (bedenk dat de Republiek
  toen nog in oorlog was met de Spaanse
  Habsburgers…er was weliswaar een bestand maar dat liep weldra af).

  Tegen die achtergrond heeft Maurits als opperbevelmhebber van het leger
  een coup geplaats tegen de leiders van Holland.Oldenbarneveldt en zijn medestanders werden afgezet, er kwam een nationale synode (de synode van Dordrecht) waar de opvattingen van de contraremonstraten definitief tot kerkleer werden verheven (de 5 articles van de TULIP) , een aantal remonstranten werd verbannen….en daar bleef het zo een beetje bij.
  Maurits veranderd niks fundamenteels
  aan de staatsorganisatie en de dominees kregen ook niet de macht.

  Laat ons het anders zeggen : de visie der elite was in frontale botsing gekomen met die van de door de dominees aangestuurde bevolking.De regeerders konden enkel hun positie handhaven middels dwang maar een land dat elk moment weer in een oorlog met de toenmalige wereldmacht kon terecht komen , kon zich dergelijk conflikt niet veroorloven hetgeen Maurits besefte.

  Beide partijen dachtten uiteindelijk in 17de eeuwse categorieën …het waren dan ook 17de eeuwers.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 26. Triest volk dat in opstand komt door zichzelf middels de stinkstok te vergiftigen….

  Tjonge jonge jonge….

 27. [25]
  Waarom dit uitbreiden tot ‘mijn kringen’? Welke zijn die?
  Collectivistisch redeneren slaat ook bij libertariers gemakkelijk toe, vooral als het om onwelgevallige gelovigen gaat.
  Overigens is de idee dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn voor de daden van mensen in het verleden, m.i. wel degelijk een libertarische gedachte. Ik ben die hier maar al te vaak tegengekomen.
  Dat dit dan slechts ‘mijn woorden’ zouden zijn, is volkomen misplaatst als reactie.
  En de vraag waarom deze koningin excuses moet aanbieden, staat nog steeds open. Vandaar dat ‘enigszins’.

 28. [22 Beek, in een begeleidende brief bij de aanslagen waarvan aleen 2003 en 2004 definitief zijn,2005 en 2006 slechts voorlopig, dus komt er nog meer bij. Ook nog aangetekend dat we kennelijk in 2003 meer hebben ingeademd dan in 2004 want 2003 komt neer op l50 en 2004 op 51,maar dit even terzijde.
  De formulering luidt:onder een vervuilingseenheid voor zuurstofbindende stoffen wordt een verbruik in het heffingsjaar van 49,6 kg zuurstof verstaan. zelfstandige woonruimten worden forfatair aangeslagen voor 3 vervuilingseenheden, dus 3 x 50 euro,Kassa.
  Indien aan de verplichting tot aangifte niet wordt voldaan ,kan dit weer boetes opleveren die kunnen oplopen tot ll34 euro. Ik weet niets van aangifte.Er is nooit iets wat we moesten invullen.De aanslagen komen uit de lucht.Wie het weet mag het zeggen! De roofridders lsaan nu nog erger toe,ook in de lagere bestuursregionen.
  Anne]

 29. [1Wait and see. Opgewarmde Noordzee, een orkaantje van windkracht l3 in combinatie met springvloed en dan maar zien hoe het afloopt. De Deltawerken zijn niet meer goed genoeg,de Waddendijken zijn ook niet meer goed.En dan hebben we het nog niet eens over het smelten van het landijs in Groenland. Hogere zeespiegel,waardoor ook de rivieren een bredere bedding nodig hebben.
  Anne9]

Comments are closed.