Tenenkrommend vond ik in het verleden al berichten dat niet noodzakelijke besnijdenissen vanwege religieuze aard door het ziekenfonds vergoed werden, onderstaand artikel voegt daar alleen aan toe.
Het is immoreel dat andere mensen worden gedwongen mee te betalen aan de slechte leefgewoonten van anderen. Het libertarisme voorziet in een adequate oplossing: geen verplichte deelname aan collectieve kostenposten zoals gezondheidszorg.
Lees en huiver…

Op 24 september begint de ramadan en zullen naar verwachting ruim een miljoen islamitische Nederlanders overdag gaan vasten. Omdat dit aangepaste eetpatroon gevolgen heeft voor hun lichaam en voor hun medicijngebruik is het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) samen met acht andere beroepsorganisaties een voorlichtingscampagne begonnen voor huisartsen, verloskundigen en andere hulpverleners.

Het is toch bizar dat men hieraan geld verspilt. Het is bij mijn weten al heel lang bekend dat niet goed eten niet goed voor je is. Een te lage suikerspiegel verlaagt het concentratievermogen, met alle gevaren en gevolgen van dien. Er zijn zat islamitische diabetici die tegen beter weten toch meedoen aan de ramadan; eventuele kosten zijn voor de maatschappij.

Wat zou het doen met je productiviteit? En maar lopen klagen dat dergelijke mensen minder verdienen.

Op een speciale internetsite worden zij gewezen op de consequenties van de ramadan voor de gezondheid van mensen. Zo staat er uitgelegd dat orthodoxe islamitische stromingen overdag ook geen medicijnen slikken, terwijl andere moslims daarover twijfelen of wel doorgaan met het slikken van medicijnen.

Er wordt door een aantal politici gezegd dat zoiets als een “gematigde islam” niet bestaat. Als je ziet er aan deze gekkigheid 1 miljoen mensen mee gaan doen, dan hebben ze wat mij betreft aardig gelijk.

Nu is het natuurlijk zo dat iedereen mag doen of laten wat hij/zij wil binnen het libertarisme, maar men wordt ook geacht hiervoor de consequenties te dragen.

Als je onverzorgd, stinkend op je werk komt draag je hiervan de gevolgen. Dat geldt ook voor een dergelijk stupide eetpatroon. Hier hebben zich in het verleden al ongelukken mee voorgedaan, zoals islamitische voetballers die flauwvielen tijdens trainingen.

35 REACTIES

 1. Zo, we kunnen dadelijk weer veilig over straat nu onze belagers allen verzwakt zijn.

 2. Een prima bijdrage! Echter dit gezegd hebbende moet mij van het hart dat ik van de andere kant wel steeds meer de mening ben toegedaan dat ‘ongezond gedrag’ in het algemeen, NIET tot een stijging van de algemene (volks) ziektekosten voert. Een boute bewering?

  Dat alle mensen uiteindelijk zullen sterven lijkt me een uitgemaakte zaak. Zelfs de gezondst levende persoon op aarde. Indien deze geen ongeluk krijgt zal hij hoogstwaarschijnlijk komen te overlijden aan e.o.a. vorm van kanker, nadat hij op hoge leeftijd geconfronteerd is geworden met ziekten als Alzheimer, blindheid, gehoorbeschadiging, dementie of incontinentie, etc. etc. etc. Kortom, onvermijdelijke (zeer kostbaar en langdurig te behandelen) ziekten die zullen ontstaan door het degeneratie proces van onze individuele toebedeelde genen.

  Concluderende:

  Aan de kostenzijde van het algehele ‘gezondheidsverhaal’ ben ik steeds meer een ‘gelover’ geworden van de wet der ‘communicerende vaten’. In deze vind ik zelfs Els Borst aan mijn zijde, maar dat dan ook weer gelijk ter zijde. De reële stijging van de kosten van de gezondheidszorg worden in deze gedachte dan ook niet veroorzaakt door het gedrag van personen, maar juist door een steeds groter aanbod van de medische behandelmogelijkheden in algemene zin. Hadden we alleen de prik tegen de mazelen uitgevonden, dan zouden we allemaal slechts hoeven te betalen voor de mazelenprik. Voor de rest zouden we direct overlijden en ook niets meer kosten. Iedereen is vervangbaar, toch?

  Ik weet dat ik hier een zeer controversieel standpunt neerzet, maar omdat het hier De Vrijspreker betreft denk ik dat het wel zal kunnen. Dus of iemand nu ongezond Islaamt, of sport, of rookt, of eet, of paraglijdt, volgens mij raakt dat gedrag op zich mijn eigen portemonnee nog niet zo erg. Iets anders is uiteraard de door jou gemelde cosmetische ingreep: ‘de besnijdenis op niet medische gronden’.

  Een grappige, maar o zo verduidelijkende link:
  http://www.vrijheidsstrijde

 3. [3] "boude bewering" maar Ok.

  Nee, je hebt voor een gedeelte compleet gelijk. Zo was het bewezen dat rokende mensen de verzorgingsstaat gemiddeld minder kosten. Misschien tijdelijk hogere ziektekosten, maar ze sparen veel AOW uit.

  Maar dat gaat natuurlijk niet op voor het ramadan aspect en de besnijding. En dat laatste is zeker raar nu een pedagogische tik verboden is, maar besnijding bij jongetjes niet. Alsof je daar niet nog een paar dagen last van hebt.

 4. [4] ‘Maar dat gaat natuurlijk niet op voor het ramadan aspect en de besnijding.’

  En daar heb jij nu weer volstrekt gelijk in! Compleet krankzinnig. En dat heeft notabene OOK met (een Islamitische) ‘opvoeding’ te maken! Bijna hetzelfde als dat rokers her en der een bommetje laten afgaan en dat dan wordt besloten dat ‘alleen de rokers mogen roken binnen de bedrijven’! HA, HA,HA!!! Zeg maar hoe gek je het wilt hebben.

 5. Mag ik eens een buitengewone opmerking plaatsen over het ontstaan van kanker? Ooit gehoord van de ‘Neutrino’? Kijk ff hier:

  http://www.kennislink.nl/we

  Die neutrino’s razen met miljarden per seconde door ons lichaam. En wie of wat produceert deze neutrino’s dan wel? Dat doen de sterren. En wat zijn sterren? In de eerste plaats kernreactoren! Voel je de link Nucleair-Kanker?

  De aanwezigheid van deze neutrino’s is bij mijn weten tot op de dag van vandaag in geen enkel onderzoek naar het ontstaan van ziekten als kanker betrokken…

  Een beetje off-topic, maar wel intigrerend, niet?

 6. Nee, al die volgevreten, vette, verslaafde westerlingen, dat is gezond.
  Overigens is ramadan geen vasten, er wordt gewoon, gezond gegeten alleen op andere tijden

 7. [7] Bertus,
  Het onderzoek naar de rol van neutrino’s bij het ontstaan van kanker is alleen theoretisch wellicht interessant, maar heeft waarschijnlijk voorlopig weinig praktisch nut, terwijl er nog talloze andere gebieden voor medische research in het algemeen en kankerresearch i.h.b. met een hogere prioriteit dan het onderhavige ook al niet plaatsvinden.

  Mocht men bijvoorbeeld ooit ontdekken, dat neutrino’s een significante rol spelen bij het ontstaan van kanker, hoe zou je die ontdekking willen omzetten in een relevante toepassing in de medische praktijk ?

  Daarom hebben de stakeholders en filantropen daar hoogstwaarschijnlijk geen geld voor over.
  SpyNose.

 8. [9] Helemaal accoord. Maaarrrr… indien bewezen zou worden dat neutrino’s een significante rol spelen bij het ontstaan van kanker, dan heeft die bevinding uiteraard wel weer andere significante gevolgen.

  Alle kankers tesamen is 100 procent. De oorzaken van het ontstaan worden toegedicht aan de diverse bekende oorzaken. Maar indien de neutrino’s door een wetenschappelijke doorbraak plots (laten we zeggen) voor 50 procent verantwoordelijk blijken te zijn voor het ontstaan van kanker, dan zou dat nogal wat invloed hebben op bijvoorbeeld ons consumptiepatroon, milieuproblematiek benadering, zonne uren aan het strand, buitensporten, terrasbezoek, etc. etc.

  Verder zou 50 procent van huidig onderzoek volkomen nutteloos, en weggegooid geld blijken. We weten dat er een factor aanwezig is, maar omdat we hem niet kunnen meten laten we de invulling (waarde) weg in de onderzoekingen.

  Het is natuurlijk allemaal nog een heeeeeeel ver van mijn bed show, daar heb je volkomen gelijk in. Maar ontdekking inzake de neutrino’s zouden toch wel eens een paar zaken volledig op de kop kunnen zetten.

 9. [10] Dat ’terrasbezoek’ zal wel meevallen denk ik. Die neutrino’s gaan immers overal doorheen. Dat veel onderzoeksgeld weggegooid zal zijn indien op enig moment de neutrino’s een doorslaggevende factor zullen blijken is weer een andere kwestie. Ook huidige (dure?) ‘vervolgacties’ die worden genomen zonder de neutrino’s er in te betrekken zou in de papieren kunnen lopen. Nog maar te zwijgen over de volstrekt verkeerde medische adviesen. INDIEN de neutrino’s een doorslaggevende factor zouden blijken.

 10. [7] Een neutrino heeft nauwelijks interactie met andere materie, daarom gaat-ie overal zo gemakkelijk doorheen. Dit betekent ook dat je weinig last ervan hebt als ze door je heen gaan.

  Waren neutrino’s voor 50% verantwoordelijk voor kanker, dan zouden er relatief veel meer jonge mensen aan sterven dan in werkelijkheid, omat blootstelling aan neutrino’s niet leeftijdsafhankelijk is. Nu zien we dat de kans op kanker toeneemt met de leeftijd.

 11. [13] Jozef, dat gaat slechts op indien je de neutrino’s definieert als zijnde een soort van kogels. Maar net zoals dat iedereen er wel van overtuigd is dat 1 sigaret je niet zal doden, zijn er wel veel mensen die menen dat 1 miljoen sigaretten dat mogelijk wel zullen doen. Sigarettenrook gaat ook (bijna) overal dwars doorheen. Stel dat je deze rook nu eens niet zou kunnen zien? Niet zou kunnen ruiken? Is het er dan ook niet, en kan het dan ook geen schade aanrichten? Dan zullen we heel snel Stivoro en H.Hoogervorst moeten informeren! 😛

 12. [14] Neutrino’s zijn een soort deeltjes (of golfpakketjes) die je inderdaad als een soort kogels kunt beschouwen. De vergelijking met rook gaat volledig mank, dat is hetzelfde als fotonen (lichtdeeltjes) met zandkorrels vergelijken. Neutrino’s kunnen zonder noemswaardig snelheidsverlies door kilometers lood of zelfs planeten gaan. De halveringsdikte van lood voor neutrino’s is een lichtjaar.

  Dat ze door je lichaam niet worden afgeremd, wil zeggen dat er geen energie gebruikt is om cellen te beschadigen of wat voor schade dan ook aan te richten. Er is gewoon geen interactie, dus geen effect op je lichaam en gezondheid.

 13. Jozef, nucleaire straling (fall-out)gaat ook (bijna) dwars door alles en iedereen heen. Toch richt dat heel wat schade aan zoals we allen weten. Ook microgolven razen met gelijke snelheid als het licht dwars door ons heen. En wat is de massa van deze microgolven? Toch menen steeds meer wetenschappers dat ook microgolven de bron van het ontstaan van kanker kan zijn. (o.a. de zendmasten)

  De eerste wetenschappers dachten dat de massa van de neutrino’s 0 zou zijn. Inmiddels is dit reeds achterhaald, en blijken ze wel degelijk -zij het een minieme- massa te hebben. Ze kunnen dus gezien het feit dat ze met miljarden per seconde tegelijk door ons lichaam razen, wel degelijk schade aanrichten. Daarbij zijn ze ook nog eens het product van een kernreactor.

 14. [16] (Massaloze) gamma-straling heeft inderdaad een hoge doordringbaarheid, maar die is niet vergelijkbaar met de doordringbaarheid van neutrino’s. Typische halveringsdikte van lood voor gammastraling is in de orde van centimeters. Da’s minder dan een lichtjaar.

  De schadelijkheid van straling is omgekeerd evenredig met de doordringbaarheid. Dus hoe makkelijker een deeltje of electromagnetische golf door je heen gaat, hoe minder schadelijk het is.

  De schadelijkheid van electromagnetische golven is afhankelijk van energie en golflengte. Zo moet je niet je kat in de magnetron stoppen, maar is straling van zendmasten en UMTS onschadelijk.

  Die miljarden neutrino’s die elke seconde door je heen gaan hebben waarschijnlijk een miniem effect, wat in het niet valt bij de schade van achtergrondstraling, die ook al reuze meevalt (in NL 2 milliSievert per jaar).

  Overigens wisten de eerste wetenschappers niet van het bestaan van Neutrino’s. De deeltjes zijn pas laat in de vorige eeuw ontdekt (en in de jaren 30 voorspeld).

 15. We zijn het een heel eind eens Jozef. Het zendmastenverhaal is ook naar mijn stellige overtuiging een nonsensverhaal, en wat betreft de risico’s van achtergrondstraling ben ik het ook volledig met je eens. Dat de neutrino’s eerst zijn voorspeld en daarna zijn ‘ontdekt’ is ook juist. Hetzelfde gebeurde overigens ook met de microgolven, waarvan door wetenschappers wordt gezegd dat sommige zich zelfs sneller(!)dan het licht voortbewegen.

  Nogmaals, ik ga met je mee, maar wel onder enig voorbehoud. De kenmerkende eigenschappen van de neutrino zijn op dit moment nog niet bijna in kaart gebracht, slechts een globale ‘schets der verwachting’ is gemaakt. Enige voorzichtigheid blijft daarom geboden denk ik.

 16. [18] Offtopic, maar toch even rechtzetten: (micro)golven kunnen zich niet sneller dan het licht voortbewegen. Wat je waarschijnlijk gehoord hebt is dat de zgn. fasesnelheid van een golfpakketje groter kan zijn dan de lichtsnelheid. De fasesnelheid is de snelheid waarmee een interferentiepatroon binnen een golfpakket zich voortbeweegt. De snelheid van het golfpakketje zelf wordt ook wel de groepssnelheid genoemd. Deze kan nooit groter zijn dan de lichtsnelheid.

  Een golfpakketje is overigens een superpositie (samenstelling) van een aantal golven.

  Een vuistregel is dat informatie niet sneller kan dan het licht. Fenomenen als een geprojecteerde schaduw of de fasesnelheid kunnen wel sneller dan het licht gaan, maar daarmee kan geen informatie worden verzonden.

 17. Jozef heeft gelijk als hij zegt, dat de interactie tussen neutrino’s en je lichaam praktisch verwaarloosbaar is. RA straling is des te gevaarlijker, naarmate door energie-overdracht DNA kan worden beschadigd. Dat neutrino’s o.a. door kernreactoren worden geproduceerd zegt op zichzelf niets.
  Een flux van 10^13 neutrino’s/cm^2 komt overeen met een equivalente dosis van ca. 2-3 /uSv.

 18. [19] ‘Offtopic, maar toch even rechtzetten: (micro)golven kunnen zich niet sneller dan het licht voortbewegen. Wat je waarschijnlijk gehoord hebt is dat de zgn. fasesnelheid van een golfpakketje groter kan zijn dan de lichtsnelheid.’

  "As microwaves were sent through a narrow, ring-shaped opening onto a large mirror, it sent the waves back to and behind the source. The arrival times of these pulses showed that they traveled at speeds 5% above that of light. It is remarkable says scientists."
  http://www.indiadaily.com/e

 19. [20] Ook accoord, doch als er miljarden Neutrino’s per sec. door het menselijk lichaam razen, dan is het menselijk lichaam wel constant(!!) mede ‘opgebouwd’ uit deze neutrino’s. DAT doet mij dus vragen stellen over de vermeende ‘onschadelijkheid’.

  En nu is mijn eigenwijze opmerkingsuurtje afgelopen hoor! Past ook helemaal niet op de Vrijspreker, maar wel verduveld interessant.

 20. [21] Uit hetzelfde artikel:
  "Technology reverse engineered from advanced type IV extraterrestrial civilization are helping in the quest to break the fundamental laws of the Physics that govern the cosmos."

  Dubieuze bron dus. In onderstaand artikel wordt wat dieper op de experimenten ingegaan en gerelativeerd:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/

  Op zich interessante materie, maar wees voorzichtig met conclusies die de hele natuurkunde ondersteboven keren.

  Hier nog een artikel over het experiment. Er is nog discussie omdat de Italiaan die de proef gedaan heeft niet wil accepteren dat het een meetfout kan zijn.

 21. [1] wij ramdan verzwakt ons niet wij kunnen de helft van dedag niets eten en alsnog naar voetbal gaan. maargaan jullie maar eens zonder ontbijt uit huis en jullie vallen neer als een baksteen.

 22. [1] zulke dingen kunnen nederlanders alleen achter hun pc’tje zeggen.

  wat ben jij een stoere jonge!!

  hopenlijk zie ik jou op straat.

 23. [8] Dat maakt het dus nog erger. Overigens is over het al decennia in Nederland onder katholieken bestaande gebruik om te vasten (40 dagen voor Pasen, als ik het goed heb) nog nooit iemand bezorgd geworden. Ook dit komt dus al weer uit de koker van de multikul.

  De PvdAAAAAAAAAAAAAA (vul maar in) zit in de Balkenbende en dat zullen we weten ook!

 24. [27] "wat ben jij een stoere jonge!!
  hopenlijk zie ik jou op straat."

  Correcte spelling is jongeN en hopelijk. Je moet die N uit ‘hopeNlijk’ daar dus weghalen en achter ‘jonge’ plaatsen.

  Je bevestigt wel meteen twee stereotiepen:
  1) De invloed van de kolonisatie op het onderwijsniveau
  2) Islam is vrede
  Bedankt daarvoor.

  Of komt dit al door de verlaagde suikerspiegel?

Comments are closed.