Wim Kok doet het goed. Na een socialistische en levensloop is hij toch het bedrijfsleven ingedoken en heeft door een aantal commissariaten voor een riant inkomen voor zichzelf gezorgd.
Daarnaast heeft hij verstandig zijn oude politieke netwerk in stand gehouden om zodoende nog wat schnabbeltjes erbij te pakken.

Een heel bekende schnabbel was zijn voorzitterschap van een commissie die in 2004 – 2005 moest zorgen dat het mislukkende Lissabonplan alsnog verwezenlijkt zou worden. Het Lissabonplan uit het jaar 2000 zou er voor zorgen dat de Eu in 2010 de sterkste economie van de wereld zou zijn.
Toen al ras bleek dat dat helemaal niet haalbaar was, werd Wim gevraagd om met een commissie een rapport te maken.
Uiteraard kreeg dat rapport veel waardering en werd toen in een lade gelegd. Sindsdien weet niemand meer wat er mee gebeurd is.

Nu krijgt Wim een nieuw klusje. Minister Johan Remkes heeft de Adviescommissie Versterking Randstad ingesteld waarvan Wim voorzitter mag worden. Deze commissie moet andere rapporten bekijken en een nieuw rapport maken over de toekomst van de Randstad.
Een volgend kabinet kan dan eventueel besluiten of ze er eventueel iets mee doen!

Dit wordt een “sterke” commissie. Leden zijn:
prof. drs. G.J. Cerfontaine, president en CEO Schiphol Group;
mr. P.A. Nouwen, managementadviseur;
mr. M.J. Oudeman MBA, voorzitter directie Corus Nederland;
mr. Y.C.M.T. van Rooy, voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht;
mr. M. Tabaksblat, oud-voorzitter Raad van Bestuur Unilever;
H. Zwarts, oud-voorzitter Raad van Bestuur Randstad Groep en oud-voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam.

De minister van BZK is opdrachtgever van de Adviescommissie, maar stemt af met de minister van VROM en de Holland Acht. Dit zijn de burgemeesters van de vier grote steden en de vier Commissarissen van de Koningin in de Randstad.

Johan Remkes is op het idee van de commissie gekomen omdat de groei van het bruto regionaal product per inwoner in de Randstad sinds 2001 achter blijft bij vrijwel alle andere grootstedelijke gebieden in Europa. Dat geldt ook voor de groei van het aantal werkenden. Verder is het vestigingsklimaat relatief minder aantrekkelijk geworden.
Voor zover ik me herinner, stond dit nie zo in de Troonrede!

We zien wel wat er van komt, maar het blijkt wel dat het nooit kwaad kan je politieke netwerk en je socialistische idealen te blijven koesteren.
———————————————-
ZIE OOK:
Wim Kok lost het op https://www.vrijspreker.nl/blog/index.php?itemid=1271
De leugens van Wim Kok
tp://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=3744
Wim Kok Libertarier?
https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=2802#more
EU-plan Kok, recept voor mislukking https://www.vrijspreker.nl/blog/index.php?itemid=1373

8 REACTIES

 1. Niet alleen Kok maar ook Jeltje van Nieuwenhoven mag zich verheugen.
  Deze geld jattende PvdA’ster mag zich NS-ambassadeur of zoiets noemen. Voor een heleboel pegels, uiteraard. Wat zij daarvoor moet doen? Zij gaat een heleboel weetjes over het presteren van de NS op papier zetten. Zaken die wij al sinds jaar en dag weten (maar dan erger).

 2. What’s new …? Kok was eerder (benoemde) onderkoning in een corrupte monarchie. Helaas, slechts weinigen kunnen het bos nog zien vanwege de bomen (en de Madison Avenue propaganda) …

  De meeste mensen "denken" zelfs in een soort democratie te leven, en maakt zich uitsluitend druk om trivialiteiten

 3. Ik vind dat wel goed, de randstad een stad, dan kan de provincie en kunnen alle kleine gemeenten worden opgedoekt, dat zou bakken met geld moeten schelen.
  Kok heeft natuurlijk invloed en gezag en als ze het doen voor de vergoeding telefoon en O.V. kosten geen bezwaar.
  Ik zou daar op in willen halen door Nederland naast de randstad te verdelen in de gemeente Noord Nederland midden Nederland en zuid Nederland, per grote regio een burgerraad met gekomen voorzitter als enige laag daar nog onder, deze burgerrad bestaat uit hobbyisten die geen geld krijgen maat wel als ze moeten vergaderen koffie en een broodje kaas.
  We houden zo ik schat een paar 100.000 ambtenaren over, over 25 jaar zijn die uit de boeken dus kan de staat dat geld weer aan de mensen terug gaan geven wat ze uitspaart.
  Voorts denk ik dat we Schiphol in de markerwaard (even droogmalen) moeten leggen, lekker de ruimte en de dure grond rond Amsterdam komt vrij voor woningbouw.
  We hebben natuur zat en er blijven binnen de nieuwe markerwaard genoeg natte plekken en weiland over voor de natuur.
  Wonen daar ?
  Ja, als je een baan bij Schiphol of aanverwante bedrijven hebt is dat gratis .

 4. [3] Iedere vorm van centralisatie leidt tot meer ambtenarij en willekeur. Hoe meer mensen onder een bepaald bestuur vallen, hoe moeilijker het wordt om concencus te creëren over de meest triviale zaken.

  Een goed begin op weg naar een liberale samenleving zou zijn om het proces juist om te draaien: geef de gemeenten hun soevereiniteit terug. Laat de regering zich puur bezighouden met defensie.

  Nu zijn gemeentebesturen vaak nog schaamtelozer in hun gegraai dan het kabinet. Echter stemmen met de voeten is een stuk makkelijker als je daarvoor niet hoeft te emigreren. Bovendien spreek je een gemeentelijk wethouder makkelijker aan dan een minister. (Eerstgenoemde is ook gevoeliger voor geslepen hooivorken).

  In Zwitserland bijvoorbeeld zie je hierdoor een concurrentie ontstaan tussen verschillende districten, waardoor de belastingen in een neerwaartse spiraal komen.

 5. zit wat ik, maar ik ben klaar met al die raden en kleine genmeenten die ook weer bakken met geld kosten , is doorgaan zoals het nu is -50% ambtenaren een model ?
  ik wil hoe dan ook van de staat als loge groot apparaat af en tegelijkertijd een lastenverlichting van 30 %, hoe kan me weinig schelen als het maar gebeurd.
  Kok en de zijnen moet wel met iets bijzonders komen wil ik er in geloven, de oude machthebbers met nieuwe ideeën/
  dan hadden ze deze al gehad toen ze er nog zaten denk ik dan maar………niet dus.

  Zwitserland is een lichtend voorbeeld, lean en mean streng goedkoop de burgers hebben veel te zeggen, moeten we toch eens de kunst van het besturen van gaan afkijken denk ik, niet eigenwijs zijn, een visser gooit de netten uit waar vis zit .

  (goedkoop als overheid , het land vooral de huizen zij idioot duur, iedereen wil daar zitten)

 6. Opkomst en ondergang van de Randstad is het laatste speeltje c.q. onuitputtelijk onderzoeksonderwerp van de heren politici/ambtenaren. Met geen ander doel dan het vullen van zakken en het voorwenden van een schier onmenselijk wijze kijk op het heden, verleden en toekomst.
  De papierindustrie vaart er wel bij…
  Zie ook; http://www.vrijspreker.nl/b

 7. Kok was ooit de baas van het FNV maar hij heeft een fatsoenlijke opleiding en ziet er (nu) fatsoenlijk uit.
  Stel je de huidige baas van het FNV voor,iedere keer dat ik dat mens zie ga ik over mijn nek,wat een monster.
  Dat zoiets ooit Min.President kan worden,mag er niet aan denken.Het oog wil ook wat.

Comments are closed.