We bedoelen hier echte misdadigers. Niet iemand die “in het bezit is” van wat drugs. Alleen door het in het bezit hebben van drugs, heb je nog niemand benadeeld. Wel door diefstal, verwonden, verkrachten of moorden.

Omdat dergelijke personen in de maatschappij ongewenst zijn, is er niets tegen om ze het land uit te zetten. Net als je ongewenste bezoekers je huis uit zet. Los van hoe je dat doet en waar ze worden afgeleverd.
En ook los van huidskleur, ras en of ze een bepaald papiertje (paspoort) hebben.

De laatste tijd is regelmatig sprake van het terugsturen van probleemjongeren uit de Antillen. Er is zelfs al een wetsontwerp van Rita Verdonk om Antillianen tussen de 16 en 24 jaar die minder dan drie jaar in Nederland staan ingeschreven en ernstige overtredingen hebben begaan, terug te sturen.
De Raad van State schijnt daar echter bezwaar tegen te hebben omdat dit in strijd zou zijn met regels van de EU. Regels van de EU! Weer een voorbeeld dat de soevereiniteit van Nederland bijna niets meer voorstelt.
Wat zou er overigens gebeuren als “Nederland” die misdadigers toch het land uit zet? Worden “wij” dan uit de EU gezet?

Maar het is natuurlijk discriminatie als je zoiets alleen doet met Antillianen. Waarom zou je ook niet alle andere misdadigers die hier ongewenst zijn het land uit zetten? Wie vindt nu een “Antilliaanse” misdadiger ongewenst en bvb een “Roemeense” of een “Nederlandse” misdadiger gewenst?
Bepaal eerst dat ze “ongewenst” zijn en los dan het probleem van hoe, wanneer en waarheen op.

Dit zal in onze papieren maatschappij niet eenvoudig zijn, vandaar dat het noodzakelijk is om eerst het principe te aanvaarden en dan aan de realisatie ervan te werken. Daarbij moet het onbelangrijk zijn van welk ras of nationaliteit de misdadiger is.
Het wetsontwerp van Rita, zonder de beperking van “Antillianen” zou daar een goed begin voor kunnen zijn.

28 REACTIES

 1. In principe is het een goed idee maar ik vrees een praktisch bezwaar.
  Een Marokkaan of Antilliaan kan je misschien "terugsturen" naar zijn land van herkomst, maar waarheen ga je een Nederlander sturen? Probleem is dat als geen enkel ander land hem binnenlaat, je hem dus niet kan wegsturen, tenzij je hem in zee dumpt of op de Noordpool o.i.d.
  Vandaar dat het voorstel zich dus toch zal moeten beperken tot buitenlanders maar dat is discriminatie. Op zich heb ik weliswaar niets tegen discriminatie maar niet als ze van overheidswege komt.
  Dus als je -van overheidswege- iedereen gelijk wil behandelen en Nederlanders zelf niet kan wegsturen, kan je het met anderen evenmin. En daarmee sneuvelt dus het hele plan.
  Het enige wat Nederland zou kunnen doen is 1 van haar eilanden (Texel bv. of Terschelling) reserveren voor criminelen die dan uit de rest van de maatschappij verdwenen zijn. Zo, opgereuimd staat netjes.

 2. Mag het buitenland dan ook de criminele Nederlanders hun buitenlands paspoort ontnemen en alleen de niet-criminele Nederlanders voor zichzelf houden? Krijgen wij lekker "onze" misdadigers terug en houden zij de productieven…

  Bovendien lijkt het me, net als M., ook principieel onjuist. Als je iemand voor exact hetzelfde delict anders straft, sla je het fundament onder het recht vandaan. Dan kan iemand in hetzelfde geval blijkbaar zwaarder of lichter gestraft worden.
  Bekijk het ook eens omgekeerd: In feite verleen je de Nederlander met een dubbel paspoort een privilege t.o.v. de autochtoon. Want wie zou er niet voor kiezen om het land te verlaten, i.p.v. voor jaren te worden opgesloten of een hoge boete te moeten betalen?

 3. [1] Er is een prima oplossing voor de Nederlandse crimineel en dat is verbanning. We zouden een deal kunnen sluiten met een ontwikkelingsland zoals de Congo, of Equatoriaan Guinee om onze misdadigers daar op te laten sluiten tegen betaling uiteraard. In de eerste plaats zijn we van onze misdadigers verlost tegen goedkope tarieven en ten tweede wordt men daar niet zachtzinnig gestraft. Uiteraard worden de criminelen geheel volgens de lokale wetten behandeld. De Nederlandse overheid neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze criminelen. Als de Nederlandse crimineel zijn of haar straf heeft uitgezeten dan kan hij of zij weer terugkeren.

  De buitenlandse crimineel wordt natuurlijk direct naar het land van oorsprong terugverscheept met het in kennis stellen van de lokale overheid, zodat deze kan worden opgevangen en alsnog zijn of haar straf daar uitzitten.

  De Nederlandse samenleving heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor criminelen.

 4. Wij hebben trouwens niets met de EU hierover te maken. De EU is in feite alleen maar een handelsverbond, dus op het gebied van strafrecht heeft Brussel niets in de melk te brokkelen. Daarom is het ook noodzakelijk door onze politici dit te stellen bij de Eurocraten. Langzaam maar zeker moeten Europese landen weer hun soevereiniteit terugeisen. Samenwerken waar mogelijk, maar optreden als de nationale soevereiniteit dit vereist (misdaad en terrorisme). We hebben derhalve tevens behoefte aan politici met een ruggegraat en niet deze weekdieren die nu in het parlement zitten, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

 5. [3] Hoi Albert,

  Het outsourcen van gevangenisstraf is economisch bekeken een interessante denkpiste waar ik achter sta.

  Het probleem blijft evenwel de discriminatie van overheidswege.
  Zoals gesteld heb ik geen probleem met discriminatie door een persoon, maar voor de wet moet iedereen wel gelijk zijn.

  Dus een Afghaan die hier een terroristische aanslag pleegde terugsturen naar Afghanistan (al dan niet met vermelding van de feiten aan de Afghaanse overheid) waardoor hij ginder zijn straf ontloopt (of zelfs nog als held binnengehaald wordt en een ministerpost aangeboden krijgt) maar anderzijds een Nederlander die met veel geweld een bank overviel (waarbij ook wat doden en enkele gewonden vielen) zomaar naar een Congolese gevangenis sturen, dat kan gewoon niet.

  "De Nederlandse samenleving heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor criminelen."

  Dat vind ik wel wat kort door de bocht. Zo placht ik er destijds ook over te denken en wat mij betreft mag je een moordenaar of verkrachter best naar je Congolese gevangenis sturen.

  Maar verder moet er wel sprake zijn van een zekere proportionaliteit in de strafmaat.
  Ten eerste is de vraag "wat is crimineel". Slachtofferloze misdrijven dus niet.
  Maar stel dat we het daar allemaal mee eens zijn, dan nog: ik vind niet dat je iemand die bv. een winkeldiefstal beging zomaar aan de Congolezen overgelaten kan worden. Dit i.t.t. een moordenaar of kinderverkrachter.
  Ik wil niet soft gaan doen en stellen dat we de crimineel zielig moeten vinden en als slachtoffer van een moeilijke jeugd en verzuurde samenleving met fluwelen handschoentjes moeten aanpakken en in dure reintegratietrajecten moeten stoppen en vervolgens een baan aanbieden o.i.d. maar zomaar stellen dat de overheid geen enkele verantwoordelijkheid heeft jegens criminelen vind ik toch wat te kort door de bocht.

  Groeten,
  M

 6. [5] Nou…eerst zou die criminele Afghaan straf uit behoren te zitten en veroorzaakte
  schade te vergoeden en pas DAARNA werd
  ie op transport richting kaboel gezet
  met de vriendelijke vermaning nimmer nog een voet in Nederland (of beter nog Europa) te zetten of hij kwam er zo goed niet van af !

  Groetz,

  Cincinnatus

 7. [5] De onvolprezen Karl May voert in één van z’n Kara Ben Memsi-romans een gouverneur van zuid-Egypte op met als bijnaam "de vader van de 500".Deze "vader van de 500" had als helper een stevige kerel die de "vader van de knuppel" werd genoemd.

  De gouverneur kwam aan zijn bijnaam omdat ie standaard bandieten 500 stokslagen liep bedelen door de "vader van de knuppel".

  (Ik vermoed dat (zoals wel meer met de
  Kara Ben Nemsi cyclus) dit een historische kern van waarheid bevat.)

  Kortom….

  Een winkeldief behoort inderdaad
  niet op transport naar de Congo…die kan ook hier te lande tot de orde worden geroepen waarvoor benodigd zijn
  een houten paal, een touw, een jonge
  veerkrachtige bamboestok en een "vader
  van de knuppel"…

  Groetz,

  Cincinnatus

 8. [3] Had Joop Den Uyl Suriname niet
  verkwanselt, boden de binnenlanden van
  Zuid-Suriname een prachtige mogelijkheid tot het oprichten van een strafkolonie om criminelen en communisten naar toe te
  voeren (vergelijk Cayenne)…..

 9. [9] Neen, geenzins.

  Ik bedoelde "criminelen en communisten" of nauwkeuriger "criminelen en dus ook
  communisten"

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [5] Zeker M. bijna volledig mee eens. Het is wel zo dat de Nederlandse samenleving geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor de buitenlandse crimineel. In alle (klassiek-liberale) landen wordt er in het strafrecht wel degelijk gediscrimineerd of je het leuk vindt of niet. Een paspoorthouder wordt anders behandeld dan een die niet het paspoort heeft. Zoals gezegd moet de misdaad er wel naar zijn. Drugshandel en prostitutie zijn bijvoorbeeld ook geen misdrijven, maar moord, terrorisme (incl. het beramen van terreurdaden) wel degelijk. In feite maakt het ook geen verschil, want zowel de Nederlandse als buitenlandse misdadiger worden verbannen. De ontwikkelingshulp zou hiervoor kunnen worden aangewend, dus het kost de Nederlandse staat niets meer.

 11. [8] Sint-Eustatius is ook een mooi strafeiland dat hiervoor kan worden gebruikt. Na zijn straf te hebben uitgezeten kan de Nederlandse ex-delinquent weer terugkomen. De niet-Nederlandse crimineel wordt natuurlijk nooit meer toegelaten.

 12. [11] Hoi Albert,

  Wat je zegt klopt wel, echter "In alle (klassiek-liberale) landen wordt er in het strafrecht wel degelijk gediscrimineerd of je het leuk vindt of niet." vind ik geen argument.
  Het is slechts een ist-Wert en m.i. geen soll-Wert.
  Als we wat nu eenmaal is voortaan zomaar als gegeven zouden moeten accepteren, dan kan deze website maar beter meteen opdoeken. Immers z.g.a. elke bijdrage hier gaat over hoe iets anders zou moeten zijn.

  Groeten,
  M

 13. [11]
  Albert S.,

  Het onderscheid tussen een paspoort-houder en iemand die dat niet heeft lijkt me toch een ander geval dan de situatie waar iemand wel een Nederlands paspoort heeft, maar toevallig ook een tweede. Het niet hebben van een paspoort betekent dat je niet de rechten hebt van een Nederlands staatsburger en altijd uitgezet kunt worden. Als je dat wel hebt, moet je ook gelijk behandeld worden.

  En hoe wil je ervoor zorgen dat de naar het buitenland gestuurde misdadigers (Nederlands of niet) ook daadwerkelijk gelijk gestraft worden? Verbanning naar Canada lijkt me bijvoorbeeld anders dan verbanning naar Congo.

  Als alle misdadigers gewoon in Nederland in de gevangenis zitten, op eigen kosten, kunnen ze tenminste nog iets bijdragen aan onze economie, en hun slachtoffers compenseren. Met Congolees loon kun je niet veel compenseren voor een Nederlands slachtoffer.

 14. [14] Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Als de crimineel zijn slachtoffer wilt betalen via dwangarbeid dan is daar niets mis mee, maar een moordenaar of terrorist die mensen ombrengt, daar kun je niet veel mee. Het is daarom goedkoper om deze te exporteren naar de Congo, omdat het daar niet zachtzinnig toegaat en de misdadiger of terrorist gestraft dient te worden.

 15. [13] Zoals ik al heb gezegd zal de Nederlandse samenleving de handen van criminelen en terroristen afhalen. Het doel is de veiligheid van de bevolking te garanderen. Als klassiek-liberaal laat het mij koud of binnen- of buitenlandse criminelen anders worden behandeld, als ze maar adequaat gestraft worden en de lokale burgerij kan vertrouwen op de bescherming van de overheid.

 16. [16] Hoi Albert,

  "Zoals ik al heb gezegd zal de Nederlandse samenleving de handen van criminelen en terroristen afhalen."

  Begrijp ik nou dat je een soort Sharia wil invoeren? Heeft de multicul gezegevierd over mr. Bastiat?

  Wat een trieste vaststelling.

  Groeten,
  M

 17. [15]
  Albert S.,

  Maar is het niet nog beter als die crimineel binnen Nederland in de gevangenis meer kan verdienen en daarmee zijn slachtoffer een hogere compensatie kan bieden en bijdrage aan onze economie? Het veiligheidsaspect lijkt me hetzelfde. Of zelfs beter, aangezien Congo nu niet het meest betrouwbare of stabiele land is. En dat zal ook wel voor hun gevangenissen gelden. Als de moordlustige maniak daar ontsnapt, zijn de rapen, in ieder geval voor de Congolese burgers, ook goed gaar. En de familie van het slachtoffer in Nederland zullen daar ook niet lekker op slapen.
  Afgezien nog dat ze bakken met compensatiegeld mislopen.

 18. [17] Dan heb je het niet helemaal begrepen M. wat ik heb gezegd. Zoals je weet is de multiculturele samenleving een ramp gebleken voor het westen. Een hoop criminaliteit en terrorisme is hierop terug te voeren. In een klassiek-liberale staat wordt dit ook meteen afgeschaft.

  Met handen afhalen van criminelen en terroristen zeg ik dat de Nederlandse (klassiek-liberale) samenleving alleen de verantwoordelijkheid draagt voor de vreedzame en niet-misdadige burgerij en niet meer voor het wel en wee van terroristen en criminelen, want deze worden verbannen naar andere oorden, zoals eerder gesteld.

 19. [18] Dat is een goed punt Owl, dat zou je in eerste instantie ter overweging mee kunnen nemen. Hoewel ik denk dat het met terroristen anders ligt, deze zijn niet of nauwelijks te vermurwen met compensatie, omdat deze zijn gedreven door een ideologie die haaks staat op het klassiek-liberalisme. In dat geval zal compensatie niet werken en dienen deze lieden alsnog te worden geëxporteerd. Ik noem de Congo als voorbeeld, ook Sint-Eustatius of elders kan in aanmerking komen. Nu betalen we vele miljarden aan ontwikkelingshulp, zonder dat we daar iets voor terugkrijgen, zie het als een soort reciprocatie.

 20. [20] Hoi Albert S.,
  Als ik me goed herinner hebben ze Napoleon ooit naar St. Helena, een eilandje midden in de Atlantische Oceaan, verbannen.

  http://www.sthelena.se/

  Maar beter zou het wellicht zijn de rotseilanden Perejil of Leila (door Spanje gecontroleerde, door Marokko betwiste eilandjes in de buurt van Ceuta en Melilla) voor dit soort doeleinden te bestemmen.

  Mijn voorkeur zou dus uitgaan naar kleine onbewoonde rotseilandjes, liefst ver uit de kust gelegen.

  Groet,
  SpyNose

  (P.S. Enne, was ene Eustatius toevallig niet de uitvinder van de (dwang)buis van Eustatius ?)

 21. [20] Wat ik voor zo’n heerschap voorstel is hem in een isoleercel te plaatsen (maar wel met een camera) en hem te laten overleven op water en … varkensgebraad.

  Hij heeft dan de keus: of een hongerstaking -uiteraard tot de dood erop volgt, immers het is zijn eigen keus, dus "wij" moeten hem niet helpen- of varkensvlees eten in de hoop toch maar te overleven.
  Dit wordt dan wel gefilmd.

  Eet hij varkensvlees dan wordt dit op televisie in alle journaals getoond en wordt meteen duidelijk hoe principieel deze Moslim wel was.

 22. [22] M,

  Enige tijd sprak ik met een Moslima over de kwestie van het eten van varkensvlees en ze vertelde me dat wanneer de keus bestaat tussen verhongeren en varkensvlees eten,varkensvlees door een Moslim mag gegeten worden en hij er volgens de haar bekende moefti’s geen "zonde" tov Allah mee begaat : nood breekt wet.

  Ik heb nog niet kunnen verifiëren of dit een vrijpostigheid van de dame in kwestie en eventueel enige gematigde moefti’s is dan wel door de meeste Moslims inderdaad zo wordt gezien.

  Groetz,

  Cincinnatus

 23. [24] Goed, we vervangen het water door -goedkope- wijn.
  Hmm, tenzij ook daar geldt, nood breekt wet.

 24. [20] Ik zou de Engelsmanplaat in de Waddenzee voor willen stellen: die loopt eens in de zoveel tijd bij een combinatie van springtij met harde wind onder en dan kunnen we weer ‘met een schone lei beginnen’.

 25. ik zou ze gewoon een extra lange ramadan geven. maar dan wel een die 24 uur per dag duurt.

  je moet zulk uitschot dermate ernstig mishandelen dat ze na uitzetting helemaal niet meer terug dúrven komen.

 26. [20]
  Albert S.,

  Ik moet zeggen dat ik liever (echte) terroristen in een Nederlandse gevangenis opsluit.

  Of ze nu zin hebben om te compenseren of niet, zouden ze echt het absolute minimum krijgen om te overleven. Alleen als ze bereid zijn te werken, mogen ze een deel daarvan houden om voor zichzelf betere omstandigheden en luxe-goederen te kopen (een cel alleen bijvoorbeeld, als dat niet standaard is), en het grootste deel gaat naar hun slachtoffers (en evt. de gevangenis). Als ze weigeren te werken krijgen ze niets, of moeten de andere werkende gevangenen hun minimum opbrengen. Dat zal ook "motiverend" werken als de medegevangenen zien dat zo’n terrorist "principieel" weigert in zijn eigen onderhoud (en daardoor indirect de slachtoffercompensatie) te voorzien.

  Dat zou je allemaal uiteraard ook in de Congo kunnen opzetten, maar of je dan veel kunt compenseren, en in hoeverre dat garantie tegen ontsnapping biedt, is maar de vraag. Één van de Nederlandse Antillen, zoals het door jou genoemde St.Eustacius, is een optie, maar waarom zou je per se zo ver (geografisch gezien) gaan? Ook daar is het inkomenspotentieel immers beperkt. Uit een goed beveiligde Nederlandse gevangenis ontsnappen, zelfs al ligt die midden in een grote stad, lijkt me niet makkelijk. En als een terrorist al kan ontsnappen, zal hij het land (en vrijwel de hele beschaafde wereld) toch moeten ontvluchten, omdat hij anders weer opgepakt wordt.

Comments are closed.