Overheden (en bedrijfsleven) zijn dol op Uw privé-gegevens. In deze bijdrage zal ik het alleen over de gewapende macht hebben: de overheid. Ofschoon U vermoedelijk vindt, dat de overheid nu wel genoeg middelen heeft om achter Uw doen en laten te komen, zult U tegelijk moeten vaststellen, dat die daarover een heel andere opvatting heeft.

M.i.v. 1 januari 2007 zal met de invoering van de Wabb (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) het Burgerservicenummer (BSN) aan het overheidsinstrumentarium worden toegevoegd. Daarmee kunnen volgens de toelichting persoonsgegevens worden uitgewisseld, waarvan dat is toegestaan voor de vraag, dienst of taak die aan de orde is (1,2).

Wie zijn dat dan allemaal ? Als brave burger denkt U aan Uw gemeente, de belastingdienst, de posterijen, en nog wat andere facilitaire (semi-)overheidsinstellingen, zoals het gemeentelijk waterleidingbedrijf, terwijl Uw personalia door de Wet op de persoonsgegevens en het College Bescherming Persoonsgegevens goed beschermd worden (3).

Helaas, niets is minder waar.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is bijvoorbeeld niet van toepassing:
1. ten behoeve van inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2. t.b.v. de uitvoering van politietaken
3. t.b.v. de registratie door de gemeentelijke basisadministratie
4. t.b.v. de uitvoering van de Kieswet
5. op verwerking van persoonsgegevens door de krijgsmacht door het mnisterie van Oorlog met het oog op de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde
6. t.b.v. de verwerking van persoonsgevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden

Al deze activiteiten behoeven geen toestemming van betrokkene (U dus) en gaan buiten hem/haar om.

Wat is het burgerservicenummer (BSN) nu precies ?
We lezen: Het burgerservicenummer (BSN) wordt in 2007 ingevoerd. Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de Gemeentelijke basisadministratie en persoonsgegevens (GBA) of de nog te vormen registratie niet-ingezetenen. Getalsmatig is het burgerservicenummer gelijk aan het sociaal-fiscaalnummer (Sofi-nummer), dat wil zeggen dat het ook uit negen cijfers bestaat en dat het voldoet aan de elfproef. Het BSN onderscheidt zich van het Sofi-nummer voor wat het bereik ervan betreft en de wijze waarop wettelijk is vastgelegd wat met behulp van het BSN mag gebeuren (4).

Waarom dat nieuwe persoonsnummer, het BSN ?
Het vervangt het SoFi-nummer, maar heeft een veel bredere toepassing. We lezen verder: “Het burgerservicenummer (BSN) is een onmisbare bouwsteen voor de overheid om te komen tot een verbetering van de (elektronische) dienstverlening. Met één uniek persoonsnummer kunnen persoonsgebonden gegevens namelijk doelmatig en betrouwbaar worden uitgewisseld tussen en binnen de verschillende onderdelen van de overheid. Het BSN draagt tevens bij aan de bestrijding van identiteitsfraude.”
Hoezo “doelmatig en betrouwbaar” ?

Wat zegt het CBP ?
Geeft U dat een veilig gevoel ? Het College ter bescherming van persoonsgegevens (CBP) dacht daar nog op 26 mei 2006 in elk geval anders over. Ik citeer:

“In tegenstelling tot de suggestie die in de stukken wordt gewekt heeft het CBP nog steeds bedenkingen bij het wetsvoorstel. In het najaar van 2005 heeft het CBP bezwaren aangedragen. Als gevolg op die bezwaren zijn in de wet geen relevante wijzigingen aangebracht. Op enkele punten is door wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel zelfs sprake van een verdergaande afkalving van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.(5)”

Het CBP klaagde ook over het feit, dat het overvallen is met de snelheid, waarmee het wetsontwerp wordt doorgevoerd.

Volgens het Ministerie van voormalig minister Pechtold (thans Nicolai) maakt de Wabb het mogelijk, dat alle overheidsorganisaties het Burgerservicenummer kunnen gebruiken zonder dat daarvoor een aparte wettelijke regeling noodzakelijk is. De wet zou onder meer nodig zijn om toepassing van het BSN in de zorg, via het elektronisch medicatiedossier en -later – het elektronisch patiëntendossier, mogelijk te maken (6,7,8).

Conclusie:
Met andere woorden: Met het BSN gaan zonder tussenkomst van het parlement Uw persoonsgegevens dank zij Big Brother een eigen leven leiden. Het persoonsnummer gaat alle kanten uit. Zo wordt het o.a. toegepast bij de uitvoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet. Uw huisarts, tandarts of apotheker en ook Uw zorgverzekeraar worden straks verplicht het BSN te gebruiken. Wees dus gewaarschuwd als U een afspraak maakt met Uw huisarts, want ook zijn beroepsgeheim staat onder druk. Zo hoeft U er straks niet meer raar van op te kijken, wanneer U er toevallig achter komt, dat Uw medische gegevens bij Uw bankier of Uw huisbaas bekend zijn.

Zie:
(1) matrix.e-overheid.nl/row.as…
(2) www.e-overheid.nl/e-overhei…
(3) wetboek.net/nl/Wbp/36.html
(4) www.programmabsn.nl/veelges…
(5) www.cbpweb.nl/downloads_adv…
(6) www.cbpweb.nl/documenten/ad…
(7) www.minvws.nl/zoeken/vragen…
(8) www.minbzk.nl/persoonsgegev…

17 REACTIES

 1. Lichtpuntje: ik interpreteer deze ontwikkelingen als allerlaatste stuiptrekking van de gevestigde hedendaagse (Haagse-Brusselse) macht in ‘The world as we live in’. Kijk maar eens wereldwijd terug in de geschiedenis: zodra repressie & overheidscontrole een absoluut niveau bereiken, wordt een samenleving als vanzelf volstrekt onleefbaar en is een(soms zeer gewelddadige) revolutie steeds het antwoord. Roemenie is hierbij naar ik meen een lichtend na-oorlogs voorbeeld. De ‘regering’ van dit land wist immers bijna als eerste en als geen ander wat een overheid met ‘burger-controle’ allemaal kon bereiken.

 2. Bij wijlen dictator Ceausescu en machtswellustige echtgenote Elena zijn Juliana en Bernhard nog op staatsbezoek geweest. [2]

 3. [2] "zodra repressie & overheidscontrole een absoluut niveau bereiken, wordt een samenleving als vanzelf volstrekt onleefbaar en is een(soms zeer gewelddadige) revolutie steeds het antwoord".
  Het vallen van de Berlijnse muur is ook een klassiek voorbeeld.

  Maar ik ben bang dat het Nederlands/Belgische volk zo tam getemd is, dat het nog lang zal duren.
  Daarom moeten wij zoveel mogelijk de immoraliteit van de staat bekend maken:

  –Help verspreiding Vrijspreker.
  –Nomineer Vrijspreker voor BOB
  –etc

 4. "Overheden (en bedrijfsleven) zijn dol op Uw privé-gegevens."

  Tja, onlangs moest je eerst ergens registreren (wat ik UITERAARD niet gedaan heb) om hier te kunnen posten.

  Gelukkig is dat onzalige plan weer afgevoerd maar de nasmaak ervan deed me wel besluiten de Vs niet te nomineren voor BOB, wat ik anders wel gedaan zou hebben.

  Leuke anecdote: uitgerekend toen ik het stukje las waarin we werden opgeroepen de VS te nomineren wilde ik -alvorens te stemmen- Hub nog een hart onder de riem steken en complimenteren en zeggen dat ik hem ging nomineren en wat bleek?
  Mijn bijdrage kwam niet door omdat ik niet in dat registratiesysteem aangemeld stond. O, ironie!
  Dus ja, die stem was hij dan kwijt.
  Pech gehad.
  Volgend jaar beter.

 5. [5]
  M,

  Het was mij ook opgevallen, maar vreemd genoeg was ik wel in staat gewoon een reactie te posten, zonder mezelf bij dat "Typekey" aan te melden. Het logo stond er toen nog gewoon bij.

 6. [6] Hoi Owl,

  Ik weet niet precies sinds wanneer typekey weer opgeheven werd voor deze site, maar pas vandaag viel het me op (dus misschien had ik 2 dagen geleden al wel kunnen posten).

  Sorry als ik dus op bepaalde zaken niet gereageerd heb. Inmiddels staan ze niet meer tussen de laatste 100 reacties.

  Ach ja, such is life, zullen we maar zeggen. Je hebt mijn stilte overleefd dus: eind goed, al goed 😉

  Niettemin heeft dit als een soort ontwenningskuur op me gewerkt.
  Na deze ervaring denk ik dat ik mijn aantal posts hier voortaan zeer sterk zal beperken.
  Maar goed, wellicht vergaat het hiermee als mijn andere goede voornemens die ik doorgaans rond 15 januari al weer vergeten ben 😉

  Groeten,
  M

 7. Nederlanders vergeten SNEL, vooral als het ze goed gaat…
  Maar hoe zit dat met degenen die deze site beheren? Letten zij wel goed op hun persoonsbewijzen en handtekeningen?
  En hoe zit dat met u, bezoeker?
  http://www.id-nee/banken.html
  Of bent u ook een van de velen die in de SCANtruc van de NVB en de Postbank is getrapt, zelfs in het kader van de terrorismebestrijding???

 8. [5] [8]
  "Gelukkig is dat onzalige plan weer afgevoerd maar de nasmaak ervan deed me wel besluiten de Vs niet te nomineren voor BOB, wat ik anders wel gedaan zou hebben."

  M, is dat niet een beetje flauw?
  Er zijn bij de Vrijspreker een aantal mensen bezig om een goede site te maken. Daarbij is het verwijderen van een grote hoeveelheid vervuilende (socialistische??) spam een klus die aardig wat tijd vergt.
  Niet het leukste werk, maar wel werk dat de sitre en de reacties leesbaarder houdt.
  Dan worden methodes geprobeerd om dat werk eenvoudiger te maken.
  Die typekey is er daar een van. Vanwege de nare consequenties hebben we die na enkele uren weer weggehaald.

  Om nu te zeggen dat je daarom die nominatie niet doet, is wel teleurstellend voor die mensen die zo hun best doen om zoveel mogelijk spam te verwijderen of tegen te houden.

  Denk er niog eens over.
  Je hebt nog tijd tot 30 september!

 9. [5] [8] "Gelukkig is dat onzalige plan weer afgevoerd maar de nasmaak ervan deed me wel besluiten de Vs niet te nomineren voor BOB, wat ik anders wel gedaan zou hebben".

  De proef met typekey werd gedaan omdat de Vrijspreker overspoeld werd met spam. Er zijn mensen die flink wat werk en tijd verzetten om zoveel mogelijk spam weg te werken en de kwaliteit van de Vrijspreker zo hoog mogelijk te houden en de leesbaarheid zo prettig mogelijk.

  Dat is niet het allerleukste werk en logischg wordt geprobeerd om dat eenvoudiger te doen. Vandaar typekey.
  Die is er echter maar zeer kort op geweest vanwege de nadelige consequenties.

  Daarom is het toch wel een beetje flauw om daarvoor je nominatie te moeten missen.
  Maar misschien voldoet deze uitleg om het te heroverwegen.
  Je hebt nog tot 30 september de tijd!!

 10. [10] Hoi Hub1,

  Daar ging ik inderdaad van uit.
  Niettemin vond ik de idee om te registreren dermate onverenigbaar met waar wij hier op de Vs voor staan, dat ik besloot maar niet te stemmen.

  Ik ben niet zover gegaan een heuse "stem niet" campagne op te zetten 😉

  Maar ik heb zelfs niet besloten om dan maar op een ander te stemmen (wat jouw relatieve positie nog meer zou schaden).

  Neen, ik blijf de Vs met afstand als de beste beschouwen maar dit jaar zie ik dus af van stemmen.

  Overigens een geweldig goeie (Vlaamse) blog (qua idee, niet echt qua aantal posts) vind ik deze: http://www.njsv.org/stoplin… maar aan de Vs kan ie niet tippen.

  Als er zich ondertussen geen registratie-incidenten o.i.d. voordoen, heb je volgend jaar mijn stem.

  Groeten,
  M

 11. [10]
  Hub,

  Ik zit nog te overdenken of ik de vrijspreker zal nomineren. Het is zeker mijn favoriete blog. Vooral omdat ik praktisch geen andere blogs bezoek en afgezien van meervrijheid vrijwel nergens anders de moeite neem om met enige regelmaat te reageren (een incidentele post daargelaten). Ik weet ook niet waarom ik het nog niet gedaan heb. Misschien een soort paranoia, of een (libertarische?) neiging om niet zomaar achter een "beweging" of "groep" te gaan staan, omdat je dan het risico loopt dat deze dingen gaan zeggen of doen waar je het niet echt mee eens bent. Dezelfde reden waarom ik waarschijnlijk niet op een politieke partij ga stemmen. Zelfs al beschouw ik me ongeveer als "liberaal" en zijn er partijen beschikbaar met "liberalerige" agenda’s. Bij Vrijspreker is het eerder omgekeerd: Deze site is zo consequent voor vrijheid dat het me soms toch enige moeite kost om daar (gevoelsmatig) voor de volle 100% achter te gaan staan. En dat hier alles gezegd mag worden vind ik geweldig. Maar sommige dingen die hier gezegd worden ben ik het niet zo mee eens, of worden me toch wat teveel benadrukt ten koste van wat het liberalisme\libertarisme óók is. Maar goed, wie weet doe ik het toch nog.

  Ik meen me trouwens te herinneren (of verbeeld ik me dat?), dat een hele tijd terug deze site een periode zo’n systeem had waarbij je een code moest invoeren die in een .jpg-plaatje verscheen, waarbij dus een mens moest kunnen zien wat er stond, zodat er geen geautomatiseerde spamreacties konden worden gepost. Werkte dat niet?

 12. [12] " Misschien een soort paranoia, of een (libertarische?) neiging om niet zomaar achter een "beweging" of "groep" te gaan staan, omdat je dan het risico loopt dat deze dingen gaan zeggen of doen waar je het niet echt mee eens bent."

  Ja, ik herken dat gevoel. Het kan samenhangen met het besef dat je een (libertarisch) individu bent. En er is geen enkele andere libertarier die precies hetzelfde is of denkt als ik.
  Maar daarom kun je wel met elkaar samenwerken, met elkaar naar de feiten zoeken, dichter bij de juiste oplossingen komen.
  En in deze collectivistische maatschappij samen trachten de toestand te verbeteren (collectivistisch!!???)

  Vandaar bvb het belang van de steun om de Vrijspreker te nomineren!
  Dit zal de wereld niet in een klap veranderen, maar het is wel weer een ministapje verder.
  Reden dat ik hoop dat er velen, in hun eigen belang, hieraan zullen meewerken.

  Je moet natuurlijk nooit je eigen integriteit verliezen door dingen te doen waar je het niet mee eens bent. Wel blijft het zo dat als twee libertariers het ergens (met feiten) niet met elkaar eens zijn, dat ze dan niet beiden gelijk kunnen hebben. (los dus van gevoelens of waarderingen).
  Het is vaak mogelijk om door discussie wel de "waarheid" te ontdekken. Dan moet je ook zo groot (integer) kunnen zijn dat je dat toegeeft en je mening verandert.

  BTW over die code en jpg herinner ik me ook niets.

 13. [14]
  Hub,

  Dat is inderdaad waar, maar soms kan het ook wel eens voorkomen dat mensen het niet met elkaar eens kunnen worden door discussie. Niet omdat één van beiden ongelijk heeft, maar omdat ze beiden andere uitgangspunten of (emotionele) voorkeuren hebben.

  In ieder geval delen "we" een sterke voorkeur voor vrijheid als hoogste doel, maar de concrete invulling daarvan wil soms wel eens verschillen.

  Dat van dat .jpg plaatje was volgens mij net zo’n kort leven beschoren als de Typekey-fase, maar ik weet wel vrij zeker dat ik het (een hele tijd terug) hier gezien heb. Ook wel eens op andere sites, maar volgens mij haal ik die niet door elkaar. Maar dat zal blijkbaar ook problemen opgeleverd hebben.

 14. [14] Hoi Hub,

  Yahoo groups werkt(e) met zulke plaatjes met codes erop. Ga daar es kijken.

  Groeten,
  M

Comments are closed.