Allemaal beloven ze gouden bergen en een toekomstige ideale samenleving. Uiteraard onder hun leiding!

Het is moeilijk om uit de veelheid van beloftes, die nog vaak tegenstrijdig zijn ook, een juiste rationele keuze te maken.

Daarom heeft de Vrijspreker alle partijen, waarvan e-mail adressen te vinden waren, de vraag voorgelegd om te verklaren in één zin waarom iemand op hen zou moeten stemmen.

Wij zijn zeer benieuwd wie er allemaal op deze moeilijke vraag een antwoord kunnen of durven te geven. Wij zullen u over de resultaten op de hoogte houden.

Het eerste (voorlopige?) antwoord is al binnen van éénNL: zij vertelden dat zij het te druk hadden en dat we maar naar hun programma moesten kijken.

Onze vraag is:
————————————————
Beste,

De verkiezingen naderen snel.

De Vrijspreker is van plan om de diverse partijen te bespreken en dan wel of niet een positief of negatief advies daaraan te verbinden.

Omdat diverse partijprogramma’s een onduidelijk en te omslachtig beeld geven, wil ik u voor deze bespreking graag de volgende vraag voorleggen:

KUNT U HET BELANGRIJKSTE ARGUMENT NOEMEN WAAROM IEMAND OP U ZOU MOETEN STEMMEN?
Graag één enkel hoofdargument. Geformuleerd in één enkele zin, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Graag uw antwoord zo snel mogelijk rechtstreeks aan: de@vrijspreker.nl

Als dit inderdaad leidt tot een commentaar van ons, dan zullen we trachten u over de plaatsing te informeren, zodat u ook nog gelegenheid hebt om er weer op te reageren.

Wij zijn zeer benieuwd of u deze uitdaging aandurft.

Met soevereine groeten,

De Vrijspreker.

12 REACTIES

 1. Zolang het huidige systeem politieke moorden toelaat, die niet behoorlijk worden onderzocht (onderzocht commissie Havermans werkelijk de moord op Fortuyn ?), heeft het nauwelijks zin te kiezen, tenzij een van de partijen geloofwaardig genoeg en bij machte zou zijn of kunnen worden de Politieke Augiasstal systematisch op te ruimen.

 2. Volgens mij is het een totaal zinloze en misplaatste vraag. Enwel omdat de monopolistische MPP-machtsblok (Majesteit en Politieke Pachters, t.w. de permanente "coalitie" van linxe-linxen, linxe-confessionelen en linxe-"liberalen" onder een "linxe" monarchie) … de "democratie" zodanig hebben geperverteerd, verbasterd en omgebouwd dat de enige politieke "vrijdom" dat de kiezers nog "genieten", slechts het bedenken is van (steeds meer) bizarre, IMPOTENTE en doodgeboren mickey mouse partijtjes. Telkens voordat "verkiezingen " plaats vinden. (Waarvan "Blanco Lijst" een voorbeeld par excellence is).

  Hetgeen nauwelijk anders is dan de beesten in Artis op gezette tijden de "ruimte te geven tot fantasien over eventuele herstruktureringen van de dierentuin waar zij immers een "goed" gevangenenbestaan leiden of lijden …

  Ooit dacht ik dat uiteindelijk onvermijdelijke maatschappelijk veranderingen plaats gaat vinden, veroorzaakt door burgelijke conflicten vanwege de multikul, niet langer te tolereren onveiiligheid en economische faillisement vanwege overconsumptie. Daar ben ik echter van terug gekomen, want nu denk ik dat het volk zelfs daar voor nog te stom en te slap is … zodat niets gebeurt behalve dat de boel geleidelijk in de poldernevels zal opgaan.

 3. [3] Bedoel je ook aan die niet mee mogen spelen?
  Even afwachten wat de spelers gaan vertellen!

 4. [2] Jammer genoeg ben je dicht bij de werkelijkheid.
  Er zijn echter nog steeds mensen, waaronder ik(!), die denken dat het zinvol is om het vrijheidsvlammetje te laten branden.
  Niemand weet wat de toekomst brengt en er kan iets optreden waardoor het vlammetje een groot vrijheidsvuur wordt.
  De Berlijnse muur viel ook, ondanks dat praktisch niemand dacht dat dat ooit nog kon gebeuren.
  Als de mensen het maar voldoende zat zijn,EN er zijn dan mensen over die weten wat libertarisme en vrijheid betekent.
  De Vrijspreker probeert beide voorwaarden levend te houden en te verspreiden.

 5. Alsof een partijprogramma zich laat vervatten in één enkele zin…

 6. [6] De vraag is ook bedoeld om duidelijkheid te krijgen en niet een hele troep blaBla.

  De Vrijspreker ziet zelfs kans om een hele samenlevingsfilosofie in één zin samen te vatten:

  De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.""

 7. [5] die aan wishful thinking doet.

  Want dat vroeg of laat de commies het onderspit gingen delven had altijd al een zeer hoge probabiliteit. Zulks omdat het westen een uiterst potente en van nature sterkere tegenmacht vormde. Men wist alleen niet precies wanneer de commies door de knieen zouden gaan. Maar de rol die de Oostblokvolkeren zelf daarbij speelden was echter minimaal, zij waren volledig onder de knoet. En zij waren het dus ook niet die de instorting van de Berlijnse muur veroorzaakten.

  Met de perverse Jihad en het Islamofacisme zal precies hetzelfde gebeuren. De Islam zal wel degelijk ingedamd worden en tot achter hun grenzen teruggedrongen. Want, met uitzondering van een deel van continentaal europa vormt de rest van de wereld daartoe de superieure en vastbesloten tegenmacht. De probabiliteit dat het westen het uiteindelijk winnen is daarom uiterst hoog, zeg maar 100%. Ook al slagen de religioterroristen er eventueel nog in om met WMDs "te werk" te gaan. Zo eenvoudig is het uiteindelijk.

  Anderzijds acht ik de situatie in Nederland inmiddels als volledig hopeloos. Ten eerste zijn hier helemaal geen tegenkrachten, laat staan potente en/of van enige betekenis, noch zijn er genoeg mensen die het anders willen, en al zeker geen wereldmogendheden die enig belang hebben bij een geforceerde "regiem change".

  Dat het hier nooit beter gaat worden staat helaas in feite reeds als een paal boven water doordat binnen afzienbare tijd Nederland eenvoudig wordt OPGEHEVEN … Enwel omdat de MACHTHEBBERS (ongeacht wat het volk daarvan denkt) zich dan bij das Viertes reich gevoegd hebben. En dan valt er per definitie immers niets meer te reformeren.

  Het eenige vlammetje dat nog blijft branden zal zijn ter gedenking aan een (Neder)land en volk dat ten onder is gegaan … De Vrijspreker koesterd een illusie.

 8. DE vraag aan de "politieke partijen" dient daarom ook eenvoudig te luiden: … "" Welke ILLUSIES koesterd u en de uwen …""

 9. [8]

  "Met de perverse Jihad en het Islamofacisme zal precies hetzelfde gebeuren. De Islam zal wel degelijk ingedamd worden en tot achter hun grenzen teruggedrongen. Want, met uitzondering van een deel van continentaal europa vormt de rest van de wereld daartoe de superieure en vastbesloten tegenmacht."
  Superieur en vastbesloten? Laat me niet lachen. Chávez. Rusland, dat Iran steunt. China, dat oliedeals met Saoedi-Arabië en Sudan sloot. Bush en Blair die hielenlikken. De terroristen misbruiken de islam immers.

  "De probabiliteit dat het westen het uiteindelijk winnen is daarom uiterst hoog, zeg maar 100%. Ook al slagen de religioterroristen er eventueel nog in om met WMDs "te werk" te gaan. Zo eenvoudig is het uiteindelijk."
  De islamitislijders hebben een veel effectiever middel tot hun beschikking; de demografische explosie. De bevolking in mohammedaanse landen verdubbelt per 20-30 jaar. Die in de VS stabiliseert, in Europa neemt deze af. Ze hebben de tijd.

  "Dat het hier nooit beter gaat worden staat helaas in feite reeds als een paal boven water doordat binnen afzienbare tijd Nederland eenvoudig wordt OPGEHEVEN … Enwel omdat de MACHTHEBBERS (ongeacht wat het volk daarvan denkt) zich dan bij das Viertes reich gevoegd hebben. En dan valt er per definitie immers niets meer te reformeren."
  Ach, in 1568 maakte Nederland ook deel uit van een groot rijk en waren de machthebbers 2 handen op 1 buik met de vorst.

  "Het eenige vlammetje dat nog blijft branden zal zijn ter gedenking aan een (Neder)land en volk dat ten onder is gegaan … De Vrijspreker koesterd een illusie."
  De Vrijspreker is geen nationalistisch, maar libertijns orgaan.

 10. [6]
  Waarom niet.
  Binnen bedrijven is de achterliggende gedachte van marketingstrategieën samen te vatten in een zin.
  Denk bv aan Nokia; Connecting people of Phillips; Sense en simplicity.
  Iedereen weet waar deze bedrijven voor staan.
  Waarom geldt dit niet voor de politiek. Iedereen weet toch waar de PVDA voor staat?
  We vernietigen en muilkorven ons land, zou een bijpassend antwoord van de PVDA kunnen zijn.

 11. [10] die allerlei zaken aanstipt maar die ik nu slechts op een enkel punt wens te beantwoorden, met name omdat tie zegt:

  "" … De islamitislijders hebben een veel effectiever middel tot hun beschikking; de demografische explosie. De bevolking in mohammedaanse landen verdubbelt per 20-30 jaar. Die in de VS stabiliseert, in Europa neemt deze af. Ze hebben de tijd. …""

  Dit is zuiver geloel uit-de-nekken loelende mossels en nodeloos in paniek geraakt garistelijken.

  Demographics can backfire. En dat hebben vooral de Chinezen ontdekt. Wat blijkt? met onstuimige populatie aanwas DAALT de kwaliteit van het leven snel evenals de levensverwachting. En nu zijn d mossels niets anders dan zesweekse kuikens … brokjes vlees die niets kunnen laat staan presteren. Het aantal Palestijnen bijvoorbeeld zijn in 50 jaar vertienvoudigd en wat hebben zij bereikt. Iden ditto met elk Islamitisch land waar men onstuimig groei kent. Zelfs het rijke Brunei en en Golf emiraten zowel als het de middenoostelijk olie productie en het beheer van de gelden dat zij daarmee in schoot gegooid krijgen is vrijwel volledig afhankelijk van buitenlandse expertise.

  FOOB klampt zich aan deze, reeds laaang achterhaalde. valse noties vast zoals een Uyl wat hij "kiezersbedrog en op-de-man-spelerij" vindt …

  Het aantal moslems kan. om mijn part, verhonderdvoudigen en zij bereiken er niets mee, hehalve dat men bij elkaar letterlijk op schoot zit …

  In de VS is het effectief reeds niet minder dan GEHALVEERD. Zulks aan de hand van de ratio van etnische moslems in Detroit, New York, New Yersey, Texas en California t.a.v. van de moskeegangers. Waar loelt Foob over?

  Niet alleen vanwege een snel ver-Amerikaansende jongere generatie, maar ook omdat ouderen eieren voor hun geld kiezen, en tevens weten dat zij inmiddels letterlijk buiten bereik zijn van de fanaten … Hetgeen vooral onder de Turken, Afrikaanse en Aziatische mossels het geval is.

  "Effectieve middel" … my foot …!

Comments are closed.