bedenk goed, wat je met je stem doet

Laat u niet misleiden, stem Niet!

teken de petitie op www.petitiononline.com/stem…

75 REACTIES

 1. [30] Wat een onzin, iedereen kan eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat lang niet iedereen dat doet is het gevolg van een verdommende verzorgingsstaat, die mensen aanzet vooral zelf geen initiatief te nemen, en alles voor zich te laten regelen.

 2. Er van uitgaande dat een ‘overheid’ niet vilein is vanwege een natuurwet, maar vilein wordt doordat-de-gelegenheid-zich voordoet, dan zou het kunnen dat een overheid ook goede dingen doet.
  Er vanuit gaande dat die luitjes in het pluche dezelfde boerenlullen zijn als jij en ik, dan wordt het zelfs waarschijnlijk dat een overheid goede dingen kan doen 🙂

  Liberaaltjes zullen het van hun idee moeten hebben, geleidelijk overtuigen van steeds meer mensen. Net zolang tot je politici begint te overtuigen en de verandering van binnenuit kan beginnen. Kwestie van netwerken. Niemand zit meer dan 5 handdrukken verwijderd van de president, dus je bereikt die politici wel.

  Van je eiland afkomen. Aldaar mooi libertarisch zitten wezen, is sterven in schoonheid. Als je naar het vasteland wilt, moet je bruggen bouwen.

  Huub

 3. [14] Met inmiddels een bevolking die voor +60 % leeft uit de staatskas die
  de politici aanvullen door de -40 %
  produktieven immer harder uit te knijpen , is het natuurlijk een hallucinatie dat men via de stembus een kleine overheid tot stand
  kan brengen….nog los van de systematische propaganda waaraan de uitgebuite minderheid wordt onderworpen (kapitalisme is evil, "met z’n allen","white guild" , de minderheid moet zich in een democratie schikken naar de meerderheid want dat is goed, enz…) en die z’n uitwerking niet mist (vgl het stockholm-syndroom) , is er bij elke stembusslag so wie so een grote meerderheid van freeriders en uitvreters die
  zullen stemmen op die politci die hun inkomen, huisvesting,status, macht garanderen…..en die lui bijten zich als pittbulls in hun prooi vast om nooit meer te lossen…..

  Het is dan ook niet voor niets dat evil Karl Marx en z’n trawanten (bijv de schurk troelstra) grote voorstanders van democratie waren (en zijn)…..democratie leidt naar en bestendigt onvermijdelijk socialisme.

  Groetz,

  Cincinnatus

  Groetz,

  Cincinnatus

 4. [14] Beek stelt "Democratie heeft geen inherente opvattingen"….

  Fout natuurlijk want "democratie IS de inherente opvatting" dat de meerderheid mag beslissen voor iedereen of anders gezegd dat de minderheid zich moet onderwerpen aan de meerderheid.

  Democratie is de inherente opvatting
  dat er een collectief "de kiezer" of
  "het volk" bestaat dat middels stemmen
  z’n wil kenbaar maakt waarbij hetgeen de meerderheid wil ook moet gelden
  en mag opgelegd worden aan de minderheid.
  Groetz,

  Cincinnatus

 5. [12] Democratie zijn twee wolven en een lam die stemmen wat er op het menu
  zal komen.

  Beek hallucineert dat het lam door te gaan stemmen de wolven kan
  aanzetten tot het eten van gras, de principiële niet-stemmers
  dromen zich rijk omdat het lam door principieel niet te stemmen , niet
  principieel zijn nakend verscheurd en opgevreten worden door de wolven
  heeft mee goedgekeurd.

  Zowel Beek als veel van de niet-stemmers blijken in de fuik van het
  "democratisch denken" gevangen te zitten en beseffen niet dat
  "democratie" de mesthoop is waarop de haan klimt op te kunnen kraaien…

  Groetz,

  Cincinnatus

 6. [33] [34] [35] Maar Beek vroeg zich ook nog af HOE je dan de boel wil veranderen. Hoe je van A naar B komt.
  En ik met hem.

  Democratie mag dan ‘de meerderheid beslist’ zijn, maar sommige issues zijn uitgesloten. Dat zijn de grondwettelijke artikelen. En da’s juist mooi. Daar zitten de wat ‘objectievere’ waarden in.

  For what it’s worth, maar de zwaartekracht is niet onderhevig aan stemming.

  Huub

 7. [35]
  Beelden zijn leuk om een eigen visie te verhelderen.
  Het zijn geen argumenten.
  Vooralsnog wordt er door mensen vergaderd en het debat gevoerd. Mensen die kunnen worden weggestemd b.v.
  Waarom speciaal 2 wolven en 1 lam?
  Dan ligt de zogenaamde eindconclusie al zeer hapklaar op het bordje.

 8. [36] Huub,

  Er valt helemaal niks te veranderen, beste man.

  Ik heb het al es gezegd maar zal het nog es herhalen :
  het "cultural marxism" (feminisme, multicultisme, welfarisme, democratie, en…) is vandaag in het Westen, in Europa, in Nederland even dominant als het katholicisme dat was in het Europa
  van het jaar 1000 en waar het katholicisme leven bracht, brengt marxisme alleen dood.

  Jullie maken jezelf wijs dat je de zaken ff gaat ombuigen door op Wilders te stemmen, of op een klassiek-liberale partij of de CU of door niet te gaan stemmen of "to jump like the monkey"….NEEN DUS.

  Onze beschaving gaat ten onder, zo zeker als dat ’s avonds de zon ondergaat…en wat komen zal is een eindeloze , donkere nacht….

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. [37] Weggestemd ?

  in de huidige omstandigheden valt er helemaal niks weg te stemmen.

  Punt is dat 99 % van de bevolking aan het cultural marxism vasthoudt als middeleeuwers aan de paus…..onze cultuur is doordrenkt van de
  linxe dogma’s die erdoor media
  en onderwijs systematisch worden ingestampt.

  De machthebbers kunnen dan ook rustig "verkiezingen" toestaan omdat ze
  weten dat de overgrote meerderheid
  van de kiezers dusdanig gedomesticeerd en geconditioneerd zijn dat die
  netjes binnen de door hun uitgezette
  lijnen hun bolletje rood kleuren….op groene , rode, blauwe of gele
  collectvisten en cultural marxisten…

  De uitkomst van de verkiezingen is dan ook onveranderd : een
  collectivistische
  regering die ongeacht haar verdere samenstelling dezelfde linxe politiek voert.Aan dogma’s zoals eerder bijv door Henri opgesomd wordt nooit geraakt (en al helemaal niet door
  een extreem-slinx partijtje als de
  Christen-Unie) :

  1)

  De verzorgingsstaat is een gegeven. Daar mag nooit aan worden getwijfeld, zelfs al dreigt de economie er aan onderdoor te gaan.

  2)

  Het belang van het milieu weegt over het algemeen zwaarder dan het economisch belang.

  3)

  Invoering van de doodstraf is onbespreekbaar.

  4)

  Kritiek op het islamisme staat gelijk aan racisme.

  5)

  De misdaad ontstaat mede door slechte sociale omstandigheden, zoals sociale ongelijkheid.

  Hiermee volgt men kritiekloos de Marxistische verklaring van de misdaad. Dat werd laatst ook duidelijk in de analyse van de onlusten in Frankrijk en daarbij werd ook regel 2 toegepast.

  6)

  De overheid heeft het recht om de inkomsten van individuele Nederlandse burgers te herverdelen.

  7)

  Sociale gelijkheid is een groot en onaantastbaar goed.

  8)

  De overheid moet een politiek van ‘sociale rechtvaardigheid’ voeren.

  9)

  De progressieve belastingheffing is een rechtvaardige manier om ‘de lasten’ te verdelen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

  ( http://www.vrijspreker.nl/b… )

  (einde citaat)
  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [39] "1984 is niet ver meer weg, in de betekenis van het bekende boek van George Orwell dat "1984" heet. In dat boek (uitgegeven in 1949) beschrijft Orwell hoe de toestand in de wereld van 1984 zou kunnen zijn:

  De wereld is dan verdeeld in drie grote machtsblokken: Oceania, Eurasia en Eastasia (Amerika/Europa, Rusland, China?), die konstant met elkaar in oorlog zijn. Wie met wie oorlog voert verandert periodiek, maar dat is niet verwonderlijk, want de filosofische basis in alle drie de blokken verschilt niet veel.

  Oceania wordt geregeerd door vier ministeries met absolute machten: Het Ministerie van Vrede, dat zich bezig houdt met de oorlog, het Ministerie van Liefde (Min. van Welzijn?) dat zich bezig houdt met wet en orde en dat het hoofdkwartier is van de gevreesde "gedachte- politie" (FIOD?), het Ministerie van Overvloed, dat zich bezig houdt met schaarste en het Ministerie van de Waarheid, dat zich bezig houdt met propaganda.

  Overal, zelfs in elke woonkamer, zijn televisieschermen geplaatst die konstant de mensen beïnvloeden, maar die bovendien opnemen wat er in die ruimtes gebeurt. Op die manier heeft "Big Brother" een kontrole op iedere aktie, woord, gebaar of gedachte."

  George Orwell was dan wel een roker, maar hij was beslist niet gek! 🙁

 11. [39]
  1. Waarom zou deze communis opinio noodzakelijk het gevolg zijn van democratie?
  Zie toch eerder de socialistische betovering als oorzaak hiervan. Ogen kunnen altijd worden geopend.
  2. Welke andere vorm zou er zijn om bestuursbeslissingen te nemen?
  – Minderheidsbesluiten? Nog minder wenselijk.
  – Algemene consensus? Lijkt mij onhaalbaar.
  – Driekwart meerderheidsbesluiten? Wordt de oppositie moedwillig altijd verzwakt.
  – Referendum: krijgt men ook die meerderheids’dictatuur’.
  Kortom, is er een beter alternatief?
  Het libertarisme? Maar dat wenst zich niet te bedienen van deze democratische middelen.

 12. [32]
  Dat lijkt mij ook de voornaamste reden van al het geschrijf hier. Men hoopt toch dat deze gedachten hun weg naar het parlement vinden.
  Maar die weg dan bij voorbaat willen afsnijden? Als men zich zo wenst te castreren, waarom vervolgens klagen dat men onvruchtbaar is?

 13. ‘Maar die weg dan bij voorbaat willen afsnijden?’ Deze opmerking vind ik niet terecht Beek. NIET stemmen is ook een democratisch signaal dat zelfs het snelst ‘de weg naar het parlement’ zal vinden. Indien er maar genoeg kiezers van hun democratisch recht gebruik maken om niet te stemmen. Je kunt nu eenmaal niet tegelijk wel en niet stemmen. Indien men van mening is dat NIET stemmen meer effect sorteert als wel stemmen, is het volkomen legitiem voor het eerste te kiezen. Ik val in herhaling, ik weet het.

 14. [43]
  OK. U heeft het door de stemmers verkregen recht niet te gaan stemmen. U denkt dat dit een signaal is.
  Stel: 65% van de kiezers stemt niet.
  Hoe moet dit wegblijven worden ge-interpreteerd? Zijn dit allemaal libertariers? Onverschilligen? Anarchisten? Monarchisten? En wie gaat dat interpreteren? Het parlement? Dat nog een minderheid vertegenwoordigt?
  Want ik constateer dat het parlement toch het uiteindelijk doel is.
  Of is afschaffing van de parlementaire democratie het uiteindelijk doel?
  Als dat het geval is: welk beter besluitvormingsproces staat u dan voor?

 15. ‘Of is afschaffing van de parlementaire democratie het uiteindelijk doel?’ Ik kan hier natuurlijk slechts als antwoord mijn persoonlijke gedachtenkronkels over ontvouwen. En dan nog slechts ‘de richting’ waarin ik (momenteel) denk.

  Afschaffing van de parlementaire democratie lijkt me onoverkomelijk. Sla een krant open, lees De Vrijspreker: dat werkt niet (meer)!

  Wat dan?

  90% Van de macht naar de gemeenten en/of gewesten, 10 procent blijft bij de ‘staatsoverheid’. (Defensie-Buitenlandse betrekkingen, etc.) DECENTRALISATIE!

 16. [45] Tja, het gewest dat de leukste zaakjes voor burgerij en bedrijfsleven weet te regelen zal de meeste ingezetenen trekken. Hmmm… zit wel iets in. Concurrentie onderling. Dat houdt de zaken in elk geval wel scherp.

 17. 10% overheidstaken, zonder controle van een parlement? Lijkt mij geen verbetering om naar te streven.
  En met parlement hoor ik alweer klagen over de dictatuur van de meerderheid. En in de gemeenteraden of gewesten, hetzelfde probleem: dictatuur van de meerderheid.
  Er lijkt geen goed alternatief te zijn.

 18. [47] Zonder controle van een ‘Staats’parlement. Dat is wat anders. Je kan de zaak ook omdraaien: Een aangewezen gewestfunctionaris die ‘De Staat’ controleert. Hoe dat allemaal in detail moet, daar kun je natuurlijk honderdduizend pagina’s over typen. Het gaat over de grondgedachte. Bevalt het regiem in Rotterdam je niet, vertrek je naar Amsterdam. Keuzevrijheid! Niet roken in Harlingen, wel roken in Ede? Wel werk in Enschede, niet in Delfzijl? Wel een katholieke kerk in Eindhoven, maar niet in Groningen? 150km pu Op de snelweg bij Den Haag, maar 60km pu bij Nijmegen? Het lijkt mij nogal wat verandering. Nog maar te zwijgen over het enorme (economische) voordeel van de afbraak van de ‘gesettelde’ machtsconcentraties en netwerken. Je wilt vernieuwing? Daar heb je vernieuwing.

 19. [48]
  Waar het mij om gaat is dat het libertarisme hier, door besluitvorming met meerderheid van stemmen als een misdrijf te kwalificeren, zichzelf volkomen heeft vastgezet, aangezien er bij talloze beslissingen een besluit bij meerderheid van stemmen genomen moet worden: zelfs in een buurtvereniging.
  Want ook bij jouw voorbeelden worden de beslissingen door een meerderheid vastgesteld, neem ik aan. Totale consensus riekt namelijk al gauw naar een 1-partij-bestuur.

 20. ‘door besluitvorming met meerderheid van stemmen als een misdrijf te kwalificeren’. Dat zijn niet mijn woorden Beek. In figuurlijke betekenis is het natuurlijk wel zo dat nogal wat als misdadig te bestempelen beslissingen over de rug van het individu worden genomen. Misdadig bovendien omdat veel van deze meerderheidsbeslissingen op onwaarachtige gronden worden genomen. Misdrijf… Ik kan wel begrijpen dat anderen het zo benoemen.

 21. [50]
  Democratie wordt afgewezen op grond van deze kwalificatie.
  Hoewel de meerderheden nooit vaststaan.
  U zou die meerderheden kunnen be-invloeden. Maar zit vast in uw kwalificatie, op alle mogelijke beslissingsniveaus.
  Alleen of met 2 op een eiland wonen is dan de overgebleven megelijkheid. Wat uiteraard volkomen onrealistisch is, hoewel fijn om van te dromen.

 22. ‘Hoewel de meerderheden nooit vaststaan.’ Dit kan je niet serieus menen.

 23. [51] Beek: meerderheid van stemmen is NIKS misdadig aan, zo lang je vrijwillig toe kunt treden tot de club die op die wijze haar beslissingen neemt.
  Aangezien je die keuze in de huidige politiek niet hebt, is iedereen die stemt in feite opdrachtgever van al die politici. Die politici vormen gezamenlijk een maffioze bende, dus zijn stemmers opdrachtgevers van de maffia. En dát is wel crimineel.
  Zie ook http://www.vrijspreker.nl/b… (aanrader!)

 24. ‘Een meerderheid heeft niet het recht over een minderheid te beslissen’, lees ik steeds.
  En men kan wel vrijwillig toetreden.
  Maar uiteraard wordt een parlement met 10 miljoen leden nogal onwerkbaar en kiest men zijn vertegenwoordigers.
  Maar al zouden 10 miljoen over elke beslissing mogen stemmen: weer het probleem dat de meerderheid besluit.

 25. [52]
  Je herinnert je Pim Fortuyn toch wel?
  Dat neerknallen was nu juist niet de democratische weg.

 26. [55] Excuseer dat ik weer even terugval op de ‘rokenmaterie’. De reden die hieraan ten grondslag ligt, zit hem echter in het feit dat hiermee ‘kwesties’ er zo eenvoudig mee verduidelijkt kunnen worden. Graag hiervan akte.

  "Meerderheidsbesluit"

  Nederland kent ca 30 procent rokers. (CBS) Van de volwassen rokers (stemgerechtigden) zullen dat er naar schatting echter ca 50 procent zijn. Deze rokers hebben duidelijk geen probleem met tabaksrook. Van de niet rokers bemerk ik in mijn familie, werk en kenissenkring, dat ook binnen deze groep tenminste de helft geen problemen heeft met de aanwezigheid van tabaksrook in hun omgeving. Zolang het niet echt te gek wordt. Het antwoord dat ik desgevraagd meestal krijg luidt dan ook ‘dat is toch altijd zo geweest’, of ‘beetje overdreven allemaal’.

  Welnu, kennelijk heeft 75 procent(!) van de Nederlanders dus geen problemen met de aanwezigheid van tabaksrook in hun omgeving.

  Beek, leg jij mij dan eens uit hoe ik dit percentage nog niet bij de kleinste benadering terug kan vinden in de stellingnamen in ons democratische parlement.

  Electorale meerderheden zijn wellicht onvoorspelbaar. Maar dat doet niets af aan de voorspelbaarheid van gecorrumpeerde coalitie ‘meerderheidsbesluiten’.

  De moord op Pim bevestigd slechts mijn opvatting in deze.

 27. [56]
  Ik vermoed dat zo’n tweede kamer zich laat inpakken door wetenschappelijke rapporten en een socialistische ijver elkaar te overtroeven wie ‘het beste’ voor de volksgezondheid wil.
  Zo’n club heeft al gauw een eigen dynamiek, en het tegenhouden van gezondheidsbevorderende maatregelen oogst daar dan voornamelijk hoongelach en het etiket van moreel minder hoogstaand.
  Ik denk dat men zich daar bijna allemaal op de kast laat jagen door de vermeend superieure morele standaarden van de socialisten.
  Maar dat verwijt ik dan die socialisten&co, en niet het systeem.
  Men kan de spiegel niet verwijten.
  Ik zeg ook niet dat het daar volmaakt is, maar ik zie geen beter alternatief.
  Het zelfreinigend vermogen blijft bestaan, ook al zijn er weinigen die de moed hebben daar gebruik van te maken.

 28. [57] Zeg Beek, je brengt me op een idee!

  Libertariers richten een nieuwe partij op, maar spreken in hun programma geheel niet over het Libertarisme. Ze kondigen echter wel aan alle belastingen en accijnzen op rookwaar te zullen gaan schrappen! Voor mij part ook die op de sterke drank. Dit zullen ze gaan financieren door kortingen op de ambtenarensalarissen. Zeggen ze.

  De rokers en drinkers zullen in massa op jou nieuwe partij gaan stemmen en je gaat met de nieuwe partij -laten we zeggen -20 zetels halen.

  Eenmaal in de regering praat je echter niet meer over de rookwaar en de drank. Je begint gewoon over Libertarisme. Dat je de rookwaar niet accijnsvrij krijgt wijt je aan je coalitiepartner die volstrekt niet mee wil werken.

  Zie daar, het mechanisme van de ‘Parlementaire democratie’. Je moet het gewoon niet zo moeilijk zoeken! 😛

 29. [38] Sombermans. Wat kan jij overdrijven zeg.

  Als ik jou zo lees, dan zucht Nederland onder Stalinistisch juk, liggen de lijken ‘s ochtends her en der in de goot (KGB, het was drukjes vannacht), zijn de Wadden reeds lang een Goelag en is het Malieveld een knekelveld. Word ik dagelijks besprongen door feministen (wat een beeld!) en moet ik wel ontzettende last hebben van de niet-westerse medelanders.

  Not so.

  Integendeel. Goed toeven hiero.
  Ik heb geen centje last van feministen, moslims en extreem slinksen.
  En trouwens, ook niet van katho’s, griffo’s en right wingers.
  En ik kom dergelijke luitjes toch geregeld tegen, al vele jaren. Zit bepaald niet op een eiland.

  Weet je, je kunt praten met al die wattenhoofden, gewoon glashard tegen elkaar ingaan.
  En gewoonlijk vind je common ground, nog voor het tweede biertje.

  Nou zal ik wel niet Zuiver in de Leer zijn.
  Veel meer principes (bladibla, een betere term is ‘persoonlijke voorkeur’) dan ‘recht op leven, vrijheid en eigendom’, hou ik er niet op na.
  Ik ben nog niemand tegengekomen die het natuurrecht niet onderschrijft. Da’s nou het gekke.

  Mensen denken misschien te snel dat ze het oneens zijn. Wat dacht je van die stelling?
  Huub

 30. [59] Huub, Een tevreden slaaf is de grootste vijand der vrijheid.
  Het socialistische juk is er nu al….in veel gemeentes mag je nog
  geen boom op je privaat eigendom omhakken zonder toestemming van het
  gemeentebestuur, je mag nog geen schildpad houden zonder ambtelijke goedkeuring zo erg is het…..

  de KGB is er ook( AIVD, Financiële recherche enz….) (en krijgt
  door de "war-on-terror-hoax" steeds
  meer bevoegdheden en stuurt reeds mensen voor non-misdrijven naar het
  strafkamp…..er zitten in Nederlandse gevangenissen tientallen (en allicht meer) mensen vast voor non-misdrijven zoals fiscale fraude of smokkel…..i

  Ik zou zelfs durven stellen dat de lijken in de goot er ook al liggen : hoevelen zijn er de afgelopen jaren niet gebutchered ten gevolge van het fatale regeringsbeleid : als men willens en wetens criminelen (bijv de Joegoslavische, albanese, Russische maffia) naar hier haalt of psychopaten omwille van linxe dogma’s de maatschappij in stuurt (zie de TBs schandalen) of
  mensen dusdanig de duvel aandoet
  dat diegene met een wat minder sterke wilskracht breken (ik herrinner me een varkensboerin die zelfmoord
  pleegde omdat ze door het beleid van Van aartsen haar bedrijf moest sluiten maar wel bleef zitten met een zware hypotheek )valt dat het
  tyrannieke bewind in den Haag aan te rekenen. En het gaat nog verder dan schuldig verzuim : want naast lijken in de polder plakt aan de Haagse handen ook bloed door
  hun genocidale bombardementen op Servië.

  De feminazi’s mogen jou dan niet opgevallen zijn (btw ik vermoed dat als jij in de moddeleeuwen op het hoogepunt van de zwarte pest zou hebben rondgehuppeld, je ook niks zou zijn opgevallen waarbij iemand die je wees op de stank van de
  rottende lijken als zijnde "een overdrijvende sombermans" zou zijn weggehoond) ze terroriseren de samenleving wel en in de
  gezinsdrama’s, echtscheidingen, de volle wachtkamers bij de psycholoog en ineenstorting van het geboortecijfer (waardoor Nederlanders een
  uitstervend ras zijn) zie je hun funeste invloed…..

  Verder drink ik geen biertjes met sossen.Wat je warrig
  verhaal over "common ground" betreft : het enige wat ik "common" heb met die lui is helaas mijn portefeuille waar zij immers naar
  goeddunken kunnen in graaien en
  hetgeen zij als "positief"en ik als "negatief" ervaar.Zij willen dat zo houden en ik wil er
  vanaf.

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.