- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Autobashing episode 876

­­­­­­­­­­­Voor elke euro die de overheid investeert in weginfrastructuur gaan er vier euro naar het openbaar vervoer.Dat blijkt een studie van twee universiteiten in opdracht van automobilistenverenigingen Touring en Febiac.

“Meer dan 70 procent van de mensen gaat met de auto naar het werk. Slechts 13 procent neemt het openbaar vervoer”,zegt professor Evy Crals van de universiteit van Hasselt. “Het openbaar vervoer zal de auto nooit vervangen.” Febiac en Touring vragen dat de overheid meer aandacht heeft voor de auto.

De bevoegde ministers waren razend.De Brusselse minister van “mobiliteit” noemde de stelling dat de overheid te veel geld in het openbaar vervoer zou pompen ten koste van het autovervoer. ,, de visie uit de twintigste eeuw, totaal voorbijgestreefd en onwerkbaar”.Vlaams minister van “Mobiliteit” Kathleen Van Brempt had het over een “schandalige studie” en een “conservatieve houding” (ze had het nog net niet over een
“extreem-rechtse houding”) beschuldigde de uitvoerders van de studie “automobilisten en open-vervoer-gebruikers” tegen elkaar te willen opzetten en wist verder te melden dat de studie “economische kosten” als luchtvervuiling, geluidshinder,vertragingen door files en stress (ten gevolge van files) onverlet liet.

Of ook de vertragingen in het treinverkeer door stakingen, gebroken leidingen ten gevolge warmte, koude, regen, wind , zelfmoorden enz…. ook moesten worden meegewogen en of dezetrein vertragingen misschien ook wel es voor stress zouden kunnen zorgen, liet deze
minister verder maar in het midden.

Als uitsmijter gaf deze minister nog mee dat de accijnzen op diesel en benzine (nu reeds 68%
van de kostprijs) verdrievoudigd en zelfs verdubbeld zouden moeten worden om de kosten te dekken….het extra geld dat op die manier zou binnen komen zullen Van Brempt en Smet in navolging van hun Nederlandse collega ( www.vrijspreker.nl ) dan wel gebruiken zekers om het openbaar vervoer te verbeteren ?

www.nieuwsblad.be

Al verkiest 70 % van de mensen de auto als vervoersmiddel om naar het werk te gaan (en indien de gratis abonnementen voor onder meer ambtenaren zouden worden afgeschaft, zou dat percentage nog wel es flink kunnen groeien), blijft volop investeren in het wegennet voor
de politici taboe.

Ik heb altijd gedacht dat het eerste ministerie dat kan worden opgedoekt en geprivatiseerd dat van cultuur is maar ondertussen denk ik dat men best begint (maar uiteraard niet eindigt)
met dat van (im)mobiliteit.