De overheid, bij monde
van de NMA, Opta en
de Consumenten-
autoriteit, meent dat
er een informatieloket
voor consumenten
moest komen.
Natuurlijk betaald van
uw belastinggeld, dat
spreekt vanzelf.

Op www.consuwijzer.nl, de website van dit overheidsinitiatief kan de consument informatie opvragen over zijn of haar rechten als koper. Een nogal beperkt geheel met wat FAQ (frequent asked questions) als leidraad. Vaak wordt er ook naar websites verwezen.
De reclamecampagne voor dit Koning Klant baksel zal het nodige gekost hebben maar dat maakt ook niet uit. Het gaat immers om een hoger doel en dat is het afleiden van de aandacht.

Zolang de overheid de burgers kan wijsmaken dat het bedrijfsleven als echte dieven, oplichters en fraudeurs uit zijn op lijf en goed van de consument, beseft die burger niet dat de ware ladenlichter de overheid is.

In Nederland zijn bedrijven met handen en voeten gebonden aan allerlei wetgeving en mogen ze daarnaast flink bijdragen aan de schatkist. Daarnaast heeft u als consument een keus: u kunt kiezen of u bij het ene of het andere bedrijf iets koopt.
Bij de overheid ligt dat, eh, iets anders. Om te beginnen, heeft u geen rechten maar slechts plichten. Daarnaast heeft u geen keus want er is maar één aanbieder. En om nu in koopstaking te gaan… of heeft u al eens geprobeerd om geen belasting, BTW, heffingen of sociale premies te betalen?
Verder wordt u verplicht tot het houden aan een oneindige reeks van veelal absurde regeltjes, vergunningenstelsels en verplichte nering als bijvoorbeeld paspoorten e.d.
Daarnaast biedt uw overheid een scala aan fraudezaken van gemeentelijk, provinciaals tot Europees niveau die over het algemeen vrij eenvoudig de doofpot ingesluist worden.
Tot slot mag u wel het nodige bijdragen aan de overheid maar niet bepalen waar uw geld aan uitgegeven gaat worden. Dat beslissen mensen die wijzer zijn dan u.

Maar daar zullen we het op de consuwijzer maar niet over hebben. Beter is het om u in bovengenoemde zaken dommer te houden.
Een naamswijziging van www.consuwijzer.nl naar www.consudommer.nl lijkt mij hier dan ook op zijn plaats.

1 REACTIE

  1. De directrice van dit bureau was hiervoor ‘managing consultant Berenschot Public Management’. Bij die werkgever hheft ze in Boxmeer de ge-meenteraad begeleid die als een van de eerste gemeenteraden gebruikmaakte van haar recht van onderzoek.

    Ik weet genoeg.

Comments are closed.