Deze titel is de kop van hoofdstuk uit de NL Regeringsnieuwsbrief van vandaag. Dit is zo belangrijk, of zo leuk, dat we dit hoofdstuk hieronder meteen voor u beschikbaar maken.

Wij zullen op verschillende punten later nog wel commentaar leveren. Misschien hebt u ook al commentaar?
Let daarbij op WIE deze dingen allemaal zeggen!!
Wij vermoeden dat de regering wakker geworden is door de analyses die de Vrijspreker over (onze) democratie maakt, en dat ze vooral met het oog op de verkiezingen verder blootleggen van de immoraliteit zoveel mogelijk wil voorkomen.

Alleen konden we niet laten enkele punten al vet te benadrukken
======
16 okt 2006, Nieuwsbrief van de regering
‘DEMOCRATIE IN NEDERLAND VOOR VERBETERING VATBAAR’

*Minister Nicolaï en minister Remkes willen een debat aangaan over de kwaliteit van de democratie in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat het ‘niet somber’ is gesteld met de democratie. Wel zijn er aandachtspunten.

De basis voor het debat is het rapport ‘De Staat van Onze Democratie’. Dit rapport is aan de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties aangeboden.

De hoge kwaliteit van de Nederlandse democratie blijkt volgens het rapport onder meer uit: de onafhankelijke rechtspraak, de opkomst bij parlementsverkiezingen, het politieke zelfvertrouwen en de politieke interesse van de bevolking, de persvrijheid en de integriteit van het openbaar bestuur.

Minister Nicolaï (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties) en minister Remkes (BZK) benoemen op basis van het rapport acht aandachtspunten:

–Aan de basis van een democratie staat een gemeenschappelijke identiteit, terwijl maar een klein deel van de burgers van allochtone afkomst zegt zich Nederlander te voelen.
–Er lijken meer en ernstigere incidenten te zijn waarbij met (dreiging van) geweld is geprobeerd de vrijheid van meningsuiting in te perken.
–De rol van politieke partijen is onzeker. Vooral de grote partijen verliezen hun wortels in de samenleving.
–Er is een verplaatsing van de politiek. Zelfstandige bestuursorganen, publieke ambtsdragers en informele verbanden zijn niet onderhevig aan democratische controle.
–Veel bestuurders en volksvertegenwoordigers willen zich profileren op dezelfde onderwerpen. Dit wordt ervaren als een te grote bestuurlijke drukte.
–Incidentenpolitiek, in combinatie met een sterke wederzijdse afhankelijkheid van politiek en media, kan het risico van opeenstapeling van beleid versterken.
Het democratische tekort in Europa werkt door in Nederland. De Nederlandse politiek bemoeit zich te weinig met de voorbereiding van het beleid in Europa.
*-Het vertrouwen in politici lijkt de afgelopen jaren te zijn afgenomen. Burgers lijken zich onvoldoende te herkennen in hun bestuur.
Over deze punten willen de ministers in debat gaan. Zij stellen daarbij de volgende vragen: Is de stand van zaken goed beschreven? Zijn dit de juiste aandachtspunten? Welke oplossingen zijn denkbaar en wat is daarbij de rol van de overheid?

De discussie vindt ook op internet plaats: op www.onzedemocratie.nl.

Bron: Persbericht ministerie van BZK

6 REACTIES

 1. Fijn dat onze heersers vinden dat we genoeg te zeggen hebben maar dat er ruimte voor bepaalde verbeteringen is.

  Dat weet ik dan ook weeral. Echt fijn. Toch?

 2. De regering is niet onderhevig aan democratische controle. Dát is het grootste probleem. De regering wordt immers samengesteld door een parlement dat per definitie in meerderheid uit de eigen vriendjes bestaat.

 3. [2] Ik zal het zoooo zeggen … "democratie" kan er slechts, uitsluitend en alleen zijn indien een redelijk evenwicht bestaat tussen tegengestelde machten en krachten … waarbij "invloed" (en/of de mate ervan) evengoed meetelt.

  Die bewindslieden leuteren werkelijk letterlijk uit hun nekken en onthullen daarmee slechts hoe zij (reeds als studenten-zonder-enige-vooruitzichten in de echte wereld) er toe kwamen om als beroepsparasieten verder door het leven te gaan …

  Het zijn letterlijk de woorden van "jong" VVD, "jong" PvdA en "jong" CDA … Met name de uitroep … zoooo slechts is het hier niet en het valt allemaal best mee …

  ZUM KOTZEN …

 4. Dus Atzo zegt over de politiek:
  – politici functioneren niet.
  – de politici kunnen niet door burgers worden gecontroleerd.
  – het systeem is eigenlijk niet democratisch
  – de burger heeft geen vertrouwen in de politiek.

  En toch heeft die man de gore moed om te zeggen dat het niet somber is gesteld met de politiek!

  Voor wie niet dan??? (retorisch)

 5. [4] Daar gaaat tie dan weer … voor een monarchie is het hier echt niet slecht mensen …!

  Maja … men wordt er zoooo flauw van dat eeuwig gefit op zoiets (on)natuurlijks als de monarchie … Nederlanders verdienen werkelluk dubbel en dwars elk stukje ellende wat zij meemaken.

 6. [1] John Le Carre gisteravond nog gezien: democratie is niet meer dan een fopspeen en voor mij zegt dat genoeg, vooral in dit land, waar je 1 X in de vier jaar je "stem mag laten horen" en daarna moet zwijgen(want WIJ maken de dienst wel verder uit).
  Zie verder Nederland Beter van René Lancee.
  Aanrader!

Comments are closed.