Met matige blijdschap kan ik rapporteren dat de objectiviteit van het onderwijs, of beter de evidente subjectiviteit hiervan, eindelijk eens onderwerp van gesprek is in de media.
Zo kwam recentelijk de heer Balemans van de VVD met een meldpunt voor politiek gekleurde uitspraken in schoolboeken. En zo is hier in Elzevier uitvoerig over geschreven.
Waarvan weer verslag is gedaan door de Vrijspreker.

Toch is de zaak hiermee nog niet afgedaan. Ten slotte is de subjectiviteit als onderwerp van gesprek nu enkel geen taboe meer. Niet dat taboes de Vrijspreker of mijzelf ooit hebben tegengehouden maar als iets eenmaal onderwerp van gesprek is, moet je het ook wel daadwerkelijk bespreken.
Wat opvallend is, is de in het licht van deze taboedoorbraak, schaamteloosheid waarmee men het grote geschiedeniscanon presenteert en waarmee Micha de Winter afgelopen maandag bij het Teleac congres stelde dat op scholen een gevoel voor burgerschap en democratie gekweekt moet worden.

Allereerst aandacht gevraagd voor het meesterwerk van dictatoriale indoctrinatie dat het grote geschiedenis canon belooft te worden. “De vijftig belangrijkste gebeurtenissen in de vaderlandse geschiedenis” worden hierin o.a. uiteengelegd. Opvallend is dat bijvoorbeeld de moord op Pim Fortuyn of die op Theo van Gogh hier niet toe behoren! aldus de makers. Dit alles uiteraard onder het mom van het linkse “allochtoontje-aaien” waar dit soort organisaties zich vaak aan schuldig maken.

Klaarblijkelijk mag je de mens alles leren wat je wilt, zolang het maar niet onaardig klinkt of mogelijkerwijs de snelgroeiende minderheden onder het kiezersvolk boos kan maken.
Nog een frappant voorbeeld van allochtonenaaierij (niet naaierij van allochtonen maar aaierij hiervan!) bij Nederlandse onderwijsinstellingen is te vinden bij Nationaal Monument Kamp Vught waar het beleidsplan stipuleert hoe leerlingen uit de 3de en de 4de klas in contact moeten worden gebracht met de gedetineerden in de nabij gelegen EBI gevangenis. Deze gevangenen moeten dan aan de waarschijnlijk doodsbange leerlingen gaan uitleggen hoe het is om gevangen te zitten opdat de leerlingen een beter besef kunnen krijgen van het leven in het oude concentratiekamp in Vught.
Dit is op veel manieren uit te leggen maar geen van allen goed!
Het komt er op neer dat men een vergelijking maakt tussen Joden, gehandicapten, homo’s en politieke gevangenen die uitermate onterecht in het gevang zijn gezet alwaar ze ofwel gruwelijk zijn behandeld of gewoon zijn terecht gesteld en de criminelen en het gajus dat momenteel een viersterren behandeling ondergaat in de EBI gevangenis.
Dit is niet alleen een zeer grove belediging voor de mensen die in het concentratiekamp hebben vastgezeten maar komt daarnaast ook nog eens over als het goedpraten van de criminaliteit van de huidige (hoofdzakelijk allochtone) gevangenen. In het bewuste beleidsplan wordt verder gesuggereerd hoe dit project leerlingen de gevaren van discriminatie kan aantonen. M.a.w.: de huidige allochtone gevangenen zitten niet in de cel omdat ze iets stouts hebben gedaan, nee, nee, nee, er is gewoon tegen hen gediscrimineerd(!)
In mijn optiek hadden de makers van dit soort canons en beleidsplannen het maar beter bij ouderwets truien breien en macrameeën kunnen houden!

Dan is er nog Micha de Winter die van mening is dat leerlingen moeten worden gedemocratiseerd opdat zij later allemaal goede burgers zullen zijn.
Dit alles moet schijnbaar vanaf februari in de aandacht komen om de integratie van jongeren in de samenleving te bevorderen. In deze context zou het woord “indoctrinatie” toch beter van toepassing geweest zijn. Volgens de Winter moeten scholen om deze indoctrinatie te bevorderen voorts in samenspraak met de ouders een grondwet formuleren waaraan de ouders en de kinderen zich conformeren wanneer zij zich bij deze school aanmelden.
Ik kan me goed voorstellen dat met een dergelijke grondwet nogal wat scholen in bijvoorbeeld Rotterdam voortaan het dragen van Boerka’s zullen verplichten en het slaan van de dragers hiervan zullen gedogen.

Moet een apart tafereel worden; In bijvoorbeeld het Zuiden voornamelijk scholen met een Westerse grondwet en in de Randstad enkel nog scholen met een Islamitische grondwet.
Dan zou Donner dus toch nog zijn zin krijgen en zou de Sharia alsnog tenminste ergens in Nederland worden ingevoerd!

12 REACTIES

 1. Prima betoog! Karmaplus punten. Wellicht zou de Vrijspreker eens aan haar lezers kunnen vragen wat zij de belangrijkste geschiedkundige feiten vinden waaraan Nederland ten onder is gegaan. Dan lijkt me dat je daarvan een ‘leuke’ alternatieve Top-50 kunt samenstellen.

 2. [1] Daarin alvast: collectivisme, multikul, feminisme, staatsonderwijs, canon, politieke correctheid, postbus 51 propaganda, geen vrijheid van meningsuiting (bv. t.a.v. genocide), koningshuis, vermogensbelasting, gebrek aan onafhankelijke rechtspraak, ambtenaren die niet vervolgd kunnen worden, "positieve" dicriminatie, algemeen verbindendverklaring van CAO’s, ontslag"bescherming", vakbonden, progressieve inkomstenbelasting, openbare omroep, numerus fixus aan universiteiten, studiefinanciering voor iedere droplul, EU-lidmaatschap, de euro, wegenbelasting, wegcode, demonisering van Pim Fortuyn, het kontje van Wouter Bos (grapje), …

  En nog 25 andere feiten en fenomenen.

 3. Misschien dat de overheid op Freudiaanse wijze onbewust zich realiseert dat het haar net zozeer als de bezetter in WOII aan legitimiteit ontbreekt om een groot deel van de gevangenen vast te zetten? Mensen die voor drugs, belastingontduiking of andere "vergrijpen" worden opgesloten horen net zomin thuis in de gevangenis als de politieke gevangenen. Sterker nog, het zíjn politieke gevangenen.

  Goed artikel. Alleen vraag ik me sterk af of op scholen in het Westen van Nederland nu de burka zou worden ingevoerd, of simpelweg politiek correct verboden. Net als al het bijzonder onderwijs. Als ouders werkelijk zelf konden weten hoe hun kinderen worden opgeleid, zou dat grotendeels juist een goede zaak zijn.

 4. [1] [2] Goed idee, Sander.
  Zie reactie .M als begin.
  Daar een datum aan verbinden, aanvullen en dan als eerste concept op de VS plaatsen?
  Wil jij het voortouw daartoe nemen? Of iemand vragen die dat kan/wil doen?

 5. [4] Ik denk dat we beter even kunnen wachten op de definitieve presentatie van deze lijst. Ook op de visualisering hiervan. Hij moet immers op elke school aan de muur komen te hangen begrijp ik. Dan kunnen we pas echt effectief reageren. Bijvoorbeeld:

  Stel dat de lijst op 5 januari 2007 op de eerste school in Nederland wordt gepresenteerd onder het oog van de correcte media. Dan zou de alternatieve lijst kunnen beginnen met "5 Januari 2007, de dag dat op overheidsinitiatief de moord op Pim Fortuyn als onbelangrijk voor het historisch besef van de Nederlanders werd gekwalifiseerd, in weerwil van een eerder onderzoek door de publieke omroep waarin deze gebeurtenis door de bevolking juist werd aangewezen als de allerbelangrijkste gebeurtenis".

  Snap je, dan kun je rechtstreeks schieten! Plaatsen zij een fotootje van Drees, plaatsen wij een fotootje van de bloedende en vermoorde Pim. En dan maar punt voor punt afwerken… Wordt wel een heeeeeeeeeeel karwei!

 6. Micha de Winter vrouw? Dan heeft ze hetzelfde pad als Deirde McCloskey bewnadeld 🙂

 7. [6] Hmmm, ik had er niet bij stil gestaan dat Micha ook een mannennaam kan zijn. Rot-emancipatie! zelfs namen zijn al niet meer duidelijk te onderscheiden!

 8. Hmmm, staat de 80-jarige oorlog als gevolg van een eenmalige belastingheffing van 10% er ook in?

  En nee, waarom niet?

  Hehehe

 9. [7]
  Lodderzat,

  Dat is in het kader van het anoniem solliciteren en tegengaan van "discriminatie" wel zo handig. Alleen een beetje lastig voor een blind date. Nog even en je krijgt een nummer i.p.v. een naam. Hoe gaat het vandaag met u nummer 12.15.4.4.5.18.26.20? 😉

 10. [9] Goed punt, blind dates zullen ongetwijfeld het volgende slachtoffer in de antidiscriminatiewaanzin zijn.
  Voor je het weet mag je niet meer onderscheid maken op basis van geslacht, huidskleur, geestelijke vermogens of zelfs compatibilitiet!
  Dingen die wij elke seconde gedurende onze sociale contacten als onderscheidende criteria beschouwen, zijn strict genomen bij grondwet verboden.
  Echt, als het aan mij ligt; "Artikel één, down the bloody drain!"

 11. [11]
  Lodderzat,

  Nou, "down the drain" hoeft ook weer niet, maar het moet worden veranderd in gelijkheid voor de wet en geen discriminatie door de overheid. En het liefst een sub-clausule, waarin het recht op private discriminatie expliciet wordt vastgelegd.

Comments are closed.