Wat was het ook alweer? De tweede kamer is het hoogste orgaan in dit land. De regering dient er naar te luisteren, en die sturen op hun beurt weer de vierde colonne der ambtenaren aan, die dus ook dienen te luisteren. In theorie. De praktijk is, zoals vaak, totaal anders.

Een oud spreekwoord luidt: als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Nu minister Donner naar huis gestuurd is lijkt een deel van zijn ambtenaren volledig de weg kwijt, en speelt maar voor eigen rechter, beul en wetgever tegelijk. U raadt het misschien al, we hebben het hier over Koos Spee, onze enige echte Hoofdofficier van justitie belast met verkeerszaken. Deze oppertollenaar is, dankzij zijn niet aflatende jacht op mensen die ook maar iets te snel rijden, hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor het totaal gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse politie. Het vele blauw op straat is immers voornamelijk in de bermen van ’s heeren wegen te vinden, waardoor er jaarlijks een klein miljard aan Euro’s op Zalm’s begroting bijgeschreven kan worden, alleen al aan snelheidsboetes.

Deze heer Spee heeft zijn eigen flitsende koninkrijkje opgebouwd, en met alle mogelijke vormen van propaganda is de boodschap naar de burgers gebracht dat snel rijden gevaarlijk is. Zijn bekendste kreet is wel dat iedere kilometer te hard zorgt voor 3 procent meer verkeersdoden. Deze kolderieke stelling, want nooit in enige vorm bewezen, blijft het stokpaardje van Spee, en is mede de oorzaak dat Nederland niet alleen in relatieve, maar zelfs in absolute zin het meeste snelheidsboetes uitdeelt ter wereld. Met recht een prestatie om trots op te zijn, in dit kleine landje worden meer snelheidsbekeuringen uitgedeeld dan in enig ander land.

Eén van de natte dromen van Spee is onlangs uitgekomen, permanente snelheidscontrole door middel van trajectcontrole-systemen op de snelweg. Uiteraard gepaard met een snelheidsverlaging, want zo’n duur systeem dient zichzelf uiteraard terug te verdienen, en hoe lager de maximum snelheid, hoe meer overtreders.

De doelstelling was om ongeveer 1% van de passanten te kunnen beboeten. Dat lijkt weinig, maar op één wegvak passeren jaarlijks al snel 40 miljoen automobilisten, dus dat is al 400.000 boetes. Vermenigvuldig dit maal veertien wegvakken, en de kassa rinkelt fors.

Spee had er echter niet op gerekend dat mensen daadwerkelijk 80 km/uur gingen rijden. Met als gevolg dat de kassa aanzienlijk minder rinkelde dan verwacht. Een flinke streep dus door de rekening. Bovendien zorgde de snelheidsverlaging voor forse files, vertraging en zelfs ongevallen. Zo erg dat zelfs de Tweede kamer er tussen de recessen door niet omheen kon. Zodat www.nu.nl in april het volgende kon melden: “Een meerderheid in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van de 80-kilometerzones op de rijkswegen rond de grote steden. CDA, VVD en LPF gaan dat bepleiten bij verkeersminister Peijs (CDA).

De Kamerleden Van Hijum (CDA), Hofstra (VVD) en Hermans (LPF) reageren op cijfers van de VerkeersInformatieDienst (VID). Daaruit blijkt dat de filedruk, de lengte van de files maal de duur, in de eerste drie maanden van 2006 met 19,2 procent is toegenomen.

Dit is volgens de dienst in belangrijke mate te wijten aan de 80-kilometerzones, die op 1 november werden ingesteld op snelwegen rond de grote steden. Op die trajecten steeg de filedruk gemiddeld met 28,8 procent.”

Goed: we hebben dus een verkeersofficier die teruggefloten wordt door de tweede kamer. Helder.

Toch niet. In oktober meldt nu.nl het volgende “De 80-kilometerzones in combinatie met trajectcontrole rond de vier grote steden blijven in stand, ondanks de toegenomen filedruk. De grotere druk wordt met extra maatregelen zoals belijning en bebording aangepakt.

Alleen op de A12 bij Voorburg gaat de snelheid op termijn terug naar 100 kilometer, maar ook daar blijft trajectcontrole nu en straks gelden, kondigde dinsdag een woordvoerster van minister Karla Peijs (Verkeer) aan.

De bewindsvrouw stelde onlangs de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de permanente snelheidscontrole op dat punt op de A12 op te heffen. In goed overleg met landelijk verkeersofficier van justitie Koos Spee is besloten die te handhaven, aldus de woordvoerster.

Dus de tweede kamer roept wel wat, Spee besluit om de controle gewoon te handhaven. Maar het wordt nog gekker. In het AD roept Spee zelfs “Af en toe wat harder rijden is vaak juist goed voor de doorstroming van het verkeer, maar veel mensen zijn ten onrechte bang dat de trajectcontrole hen meteen op de bon slingert. Nu wordt in de bewuste zones vaak te langzaam gereden, waardoor het verkeer onnodig komt vast te staan. Het gaspedaal iets dieper indrukken om iemand in te halen, is geen enkel probleem”, zegt Spee. “Integendeel. Zeker als je daarna weer wat zachter rijdt, is er niets aan de hand.”

De officier van justitie reageert daarmee op het fileleed in de zones. In veel gevallen zijn de files alleen maar langer geworden sinds de maximumsnelheid is verlaagd. Spee stelt dat automobilisten te snel bang zijn voor een boete als de kilometerteller boven de 80 komt. “Die is altijd te hoog afgesteld”, legt hij uit. “Als er 90 staat, rijd je eigenlijk 87. Bovendien hanteren we een marge van drie kilometer; zo kom je uit op 84 en daar ligt de lat voor een bekeuring.”

Deze woorden zijn dus afkomstig van de verkeersofficier die roept dat iedere kilometer harder 3% meer doden veroorzaakt. En die roept nu dat we net zo goed 90 kunnen rijden in plaats van 80. Zou hij die 3% tijdelijk even vergeten zijn?

We gaan verder in het zelfde AD: “DEN HAAG – Automobilisten die Den Haag uit rijden, gaan ook in de toekomst automatisch op de bon als zij de maximumsnelheid overschrijden. Verkeersofficier van justitie Koos Spee weigert te stoppen met de trajectcontrole op de 80 kilometer-zone, zoals minister Peijs (Verkeer) had voorgesteld. ,,Er is er maar een die daar over gaat, en dat ben ik,” zegt officier Spee.”

Dus: de tweede kamer besluit dat de trajectcontrole opgeheven moet worden. De minister probeert dit, en vervolgens is er een ambtenaar die simpelweg roept dat alleen hij daar over gaat. Voor de sukkelaars die nog echt van plan zijn om te gaan stemmen kan het enige zinnige advies luiden dat het verspilde tijd is. Geniet op 22 november van de zon, lees een boek, of beter nog: maak plannen voor uw emigratie. Maar stemmen is zinloos. Ook al doet de tweede kamer een keer iets nuttigs, dan nog is er wel een ambtenaar die het tegen houdt.

23 REACTIES

 1. Prima weergave van de krachten in Nederland.

  De partij die NU opstaat om Koos S. direct de laan uit te sturen, zal grote ogen gooien met de verkiezingen.

 2. De vuilnisman die tegen de buurtbewoners zegt: "gooi je afval maar los op straat, die vuilniszakken worden toch slechts weggegooid". Waarop het oude vrouwtje vraagt: "maar kan dat dan zomaar"? Waarop de vuilnisman zegt: "Er is er maar een die over vuilnis gaat, en dat ben ik"!

  Met grote klasse neergezet Kim!

 3. Goed artikel. Zou de volgende stap zijn om posities als die van Officier van Justitie overerfbaar te maken? Dan heb je helemaal een nieuw feodaal systeem waarbij de soeverein blijkbaar zijn macht kan weggeven aan leenheren die vervolgens in hun heerlijkheden de belastingen van hun horigen mogen oogsten. Zolang die soeverein zijn portie maar krijgt.

 4. Het gevaar en risico dat ELKE monarchie steeds boven het hoofd hangt is dat allerlei, al dan niet zelfbenoemde, onderkoninkjes steeds de kopjes opsteken.

  Degenen die dat merken zijn de burgerij en het gemene voetvolk, die het echter allemaal braaf en gedwee over zich heen laten gaan … Of niet soms? Wat gemok hier en daar … maar verder niks …

 5. Dus door de wispelturige houding van deze hedendaagse roofridder vallen er 9% onnodige doden, want men rijdt te hard!!
  Ik mis echter de definitie van ’te hard’ wie bepaalt dat ’te hard’? Ten opzichte van wat en op basis van welke onderbouwing is dat?

 6. PeterRdeVries heeft eens een tijdje met veel succes wat Haagse hotemetoten geobserveerd: de parkeerovertredingen bleken niet van de lucht. Misschien wil hij ook wel eens de gangen van de beruchte despoot Koos S. in ogenschouw nemen.

 7. [1] Ja, en wij weten allemaal waar we dan vooral níét op moeten stemmen!

 8. Wat ook brilliant is dat het terugbrengen van de snelheid naar 80 in principe met een pennestreek te regelen is, maar de snelheid weer verhogen is een procedure van ongeveer twee jaar, vanwege de extra geluidshinder, milieubelasting, etc. Kan zelfs zo zijn dat de verantwoordelijke instantie huizen van omwonenden moet isoleren of geluidswallen moet plaatsen voor de "nieuwe" situatie.

 9. [6] Te hard rijden, is harder dan de situatie toelaat! Dit echter, kan van plaats tot plaats en moment tot moment verschillen.
  Deze man heeft een gigantische boetemachine gecreeerd, die hoe dan ook moet blijven draaien. De partij of persoon die deze gek blijvend onderuit haalt, zal de verkiezingen winnen.

 10. [10]
  Rijder, de gedachte, dat er zich 10, zoniet 100 duizenden Speetjes in spe, verspreid over dit land ophouden, moet aan het denken zetten om met de voeten te gaan stemmen.

 11. [8] Het maakt helemaal niets uit op wie je stemt. De immoraliteit zit in het "systeem van de democratie". Door te stemmen zeg je alleen maar dat jij je onderwerpt aan dat systeem.

 12. En dan nog eens iets. Dra ik in mijn vuurrode Camaro Rally Sport 350 PK 8-cilinder het asfalt betreed, trappen de overige weggebruikers, – meestal uit respect, soms (bij jongeren) omdat ‘de uitdaging’ met een aan zekerheid waarschijnlijk op een fiasco voor hen zal uitdraaien, juist op de rem. De gemiddelde snelheid op de weg daalt hierdoor drastisch en dus ook het aantal verkeersslachtoffers. Waarom is er dan nog geen aftrekmogelijkheid geregeld op het belastingformulier voor sport en racewagen eigenaren?

 13. [9] Tja, eerst bouwen ze langs de snelwegen complete passantensteden. Maar als dan later blijkt dat daar de luchtkwaliteit te wensen overlaat, is de auto de schuldige. Dat is dus de wereld op z’n kop!
  Waar je nooit iemand over hoort, is het vliegverkeer bij Schiphol en Rotterdam. Het opstijgen en dalen van één vliegtuig vervuild meer dan mijn auto in een heel jaar! En als je dat dan afzet tegen het feit dat het autogebruik teruggedrongen moet worden, er steeds langzamer gereden moet worden en het vliegverkeer daarentegen steeds verder wordt uitgebreid, is dat de wereld zelfs volledig op z’n kop!

 14. [16] Vergis je niet mijn goede vriend. Sommige Camaro’s zijn zelfs uitgerust met remparachutes!

  http://www.vrijheidsstrijde
  (Beetje naar beneden scrollen) 😛 😛 😛
  En in het terrein wordt er zo ie zo al weinig ge-mzesd, toch?

  Heerlijk. Ik ga me zowaar weer jong voelen! HA, HA, HA, HA!!!!!!!!!!!

 15. Als ik dit soort dingen lees, dan heb ik moeite om mijn ontbijt erin te houden!

  Vrienden, hangt het aan de grote klok! Schreeuw het van de daken! En kom naar Roosendaal op 8 oktober!

 16. Oplossing: iedereen die vanaf nu een bekeuring krijgt dient een bezwaarschrift in te dienen. Maakt niet uit wat het bezwaar is, indienen dat bezwaar.

  Daarna doet de officier van justitie een uitspraak. Daar ben je het niet mee eens en dus dien je een bezwaarschrift bij de rechter in. Dat mag. Is wettelijk geregeld. Dan duurt het hele circus enkele maanden en pas daarna – kan ook een jaar duren – hoef je pas te betalen.

  Als iedereen dit op die manier doet wil ik wel eens zien wat de regering aan al die bezwaarschriften gaat doen…

 17. Begrijp ik nu goed dat ik de geboden 80 km af en toe mag, nee ‘moet’, overschrijden? Mag ik dat doen naar mijn eigen beoordeling, want ik kan het niet even aan dhr. Spee vragen?
  Is het dan niet zo, hr. Spee, dat ik eigenlijk altijd die 80 km grens moet overschrijden? Want als ik dat niet doe (op een weg waar gemakkelijk harder gereden kan worden) dan word ik, óók als ik me alleen op dat wegdeel bevind, altijd wel door een andere auto ingehaald. Die zou me uiteraard niet mogen passeren. Daarachter komt de volgende, en de volgende….
  Dan heb ik dus een file gecreëerd…, met alle gevolgen van dien.
  Hoe moet dat nu? ?-)

Comments are closed.