Er is in Amsterdam een rapport gepresenteerd door “wetenschappers” van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) over radicaliseringprocessen onder Amsterdamse moslims. En ze doen ook nog wat aanbevelingen hoe dit verschijnsel tegengegaan kan worden en dat kan uiteraard alleen door overheidsmaatregelen.

Ruim 2% van de moslims zou vatbaar zijn voor radicalisering omdat ze zich in de steek gelaten voelen door de politiek was de conclusie. Volgens mij zit dit soort percentages meteen al dik in de statistische meetfout en is dus totaal insignificant.

Overigens blijkt dit hele onderzoek voornamelijk te hebben bestaan uit het ondervragen van 12 (!) Moslim jongeren en hoe dat geprojecteerd kan worden op de honderdduizenden Islamitische buitenlanders (al of niet in het bezit van een Nederlands reispapiertje) is een statistisch mirakel.

Ik vraag mij ook af waarom wij zo’n instituut nodig hebben en wat dit soort miljoenen kostende rapporten waard is. Niet veel vrees ik omdat ze maar wat roepen want hoe kun je dit percentage precies bepalen ? En wat is de definitie van radicalisering, wanneer is iemand radicaal en wat betekent radicaal precies ? Dit zijn totaal subjectieve begrippen waar je weinig mee kunt, laat staan “wetenschappelijke” onderzoeken naar verrichten

Volgens de beste burgemeester van de wereld, de twijfelachtige Job C. te A. moeten oplossingen o. a. gezocht worden in “het versterken van maatschappelijke organisaties”, wat dat ook betekenen mag, en in “spreek de risicogroep aan en probeer met ze om de tafel te gaan zitten” aldus Cohen en dat zal wel iets met het theedrinkbeleid te maken hebben.

Redelijkheid zoeken bij doorgedraaide extremisten, blinde geloofsfanaten en religieuze waanzinnigen, dat kunnen alleen andere volslagen idioten verzinnen en deze Cohen heeft al menig keer bewezen zulks te zijn.

Cohen was in ieder geval erg blij met de maatregelen die het IMES aanbeveelt (en die ik nergens heb kunnen vinden) want die vormen nou net precies het beleid dat de gemeente al een tijd voert, maar dan lijkt het mij dat die maatregelen niet werken want we hebben volgens dit onderzoek nog steeds 2% radicaliserende Islamieten ondanks dat gevoerde beleid.

Een ander interessant bericht is dat minister Pays van verkeer een ware openbaring heeft gehad: variabele maximum snelheden. Immers, de omstandigheden op de weg wisselen doorlopend waardoor de optimale snelheid voor de gegeven omstandigheden kan wijzigen.

Pollens, wat een inzicht, kom daar maar eens op, daarom is zij minister en ik niet.

Collectivistische koppen zijn hard te kraken, ook de door langjarig CDA-stalinisme aangestoken kop van de CDA-er Pays. Die kop weigert te bevatten dat als je het gewoon loslaat het verkeer zich vanzelf naar de omstandigheden zal voegen waardoor er altijd helemaal uit-zijn-eige en vanzelf de optimale snelheid zal worden gekozen.

Nee, de staat weet het weer beter en die zal de beste snelheid wel opleggen met als gevolg opstoppingen en files, dus de gebruikelijke chaos die de staat overal weet aan te wakkeren.

En dan was er het miljoenenkostende onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau waarin wordt vastgesteld dat wij steeds minder vrije tijd zouden hebben. Ook hier vraag ik mij af waarom wij zo dringend een SCP nodig hebben en waarom het zo interessant is om te weten dat wij minder vrije tijd zouden hebben dat de staat miljoenen steekt in het onderzoek daarnaar. Wat moet je met die kennis ?

Ik vraag mij af of er echt niet ergens een natuurlijke grens moet zijn aan de hoeveelheid parasieten, de door de staat vrijgestelden die levenslang hun nutteloze hobby’s & liefhebberijen kunnen bedrijven op kosten van de werkende bevolking, ik dus.

28 REACTIES

 1. Goed opgemerkt. Als je zo een paar van die "belangrijke onderzoeken" op een zelfde dag op je bordje krijgt, besef je nog beter de idioterie waar de maatschappij mee bezig is.

  "Ik vraag mij af of er echt niet ergens een natuurlijke grens moet zijn aan de hoeveelheid parasieten, de door de staat vrijgestelden die levenslang hun nutteloze hobby’s & liefhebberijen kunnen bedrijven op kosten van de werkende bevolking, ik dus."

  Ik dacht al jaren geleden dat die natuurlijke grens bereikt was. Maar nee, het veelkoppig monster heeft een taai leven en parasiteert lekker op de producerende mens.

  Let wel, die producerende mens LAAT ZICH GEBRUIKEN. Het is zoals Ayn Rand het uitdrukt:"The sanction of the victim".
  En veel (te veel) van die victims gaan straks weer mak naar de stembus en geven alweer hun mandaat aan Big Brother.

  Dit houdt pas op als veel mensen dit door krijgen en begrijpen.
  Iedereen die het door heeft, en het wil veranderen, kan dingen doen: bvb
  -zeg het tegen anderen. Verwijs hen naar de Vrijspreker.
  -raad hen aan om niet te stemmen, zelfs de petitie te tekenen:
  Zie frontpagina banner "Don’t VOTE"
  -Verspreid het nieuw vertaalde boek "Atlas in staking" (Atlas Shrugged)
  Dit is te verkrijgen:
  voor 39,95 Euro,
  inclusief verzendkosten:
  Stuur een email met uw NAW-gegevens naar: hgpringoir@wanadoo.nl

 2. De staat verdient decennia miljarden aan het autobezit maar verzuimt om de daarvoor nodige infrastructuur aan te leggen en bij te houden. Daarom is de hele Randstad dichtgeslibt en is de bereikbaarheid van bedrijven slechter dan waar ook in Europa.
  Het enige waar de politiek goed in is het verzinnen van achterlijke maatregelen die de kosten verder opjagen en een averechts effect opleveren.

 3. [2] Precies Aad, het is berekend dat er ongeveer ¤ 15 miljard binnenkomt bij de overheid, maar dat er ¤ 3 miljard wordt besteed aan de infrastructuur. Al het andere verdwijnt namelijk in de ‘algemene middelen’. Met die overige ¤ 13 miljard per jaar zou je wegen kunnen verbreden en een uitstekend openbaarvervoersysteem kunnen aanleggen, monorails, magnetische treinen, ondergrondsen etc. Dan heeft men een keuze, nu moet men dagelijks steeds langer in de file staan, zonder dat er een alternatief is. Treinen, bussen, metro’s en trams zijn traag, storingsgevoelig en stampvol.

 4. "Een ander interessant bericht is dat minister Pays van verkeer een ware openbaring heeft gehad: variabele maximum snelheden. Immers, de omstandigheden op de weg wisselen doorlopend waardoor de optimale snelheid voor de gegeven omstandigheden kan wijzigen.

  Pollens, wat een inzicht, kom daar maar eens op, daarom is zij minister en ik niet."
  De beste manier om te bepalen wàt dan die maximum snelheid bij een bepaalde onstandigheid is, is gewoon de bestuurder zélf zijn snelheid te laten kiezen. Wederom is het centraliseren van de beslissing en deze laten gelden voor iedereen, een inefficiente problemenveroorzakende dwaling.

 5. Dat dit soort intellectuele drek steeds meer en verder uitgesmeerd wordt komt omdat het een "hoofd"-product is van de schare doorgeleerde doctorandussen met twee linker handen en evenzovele linxe hersenskwabben. Het soort lieden die letterlijk tot aan hun dood ten laste komen van de samenleving.

  En is daar de politiek als "beroep" terrein. Zulks omdat de doorgeleerden in hun studententijd en daarna meestal niet (of hoogst zelden) met echte … maatschappelijk, wetenschappelijke of zakelijk … geconnecteerden in aanraking komen, maar slechts met elkaar, en de politieke partijen die hier de dienst uitmaken waaruit men dan een keuze doet. Dat laatste verklaart ook waarom legio doctoradussen ( vooral uit mosterd-en-meel, zowel als koperen knopen millieus) in de politiek of bij de vakbonden zijn terchtgekomen.

  Die colonies van intellectuele uitzuigers zijn in feite veel meer interessant dan wat zij weten uit te kramen via rapportjes als hier door Wladi genoemd.

  Want zonder meer duidelijk is dat wij in dit geval te doen hebben met armzalige soepsidiegasten. Een kleine minderheid vergeleken bij de vele duizenden die de "politiek" ingaan of bij de overheid in "dienst" zijn, van hoge ambtenaren en "beleidsmedewerkers" tot bureaucratische regelaars en gouvernementele loketbeheerders toe.

  Daarnaast heeft het bedrijfsleven ook nog een soort eigen circuit waar men doctorandussen heeft "te werk" gesteld … zoals de huidige PvdA voorman, en in functies varierend van kunstbezit curatoren, en personeelchefs tot "communicatie-wetenschap deskundigen", en van klantenklachtenopvangers tot weet-ik-veel-wat … waar men vroeger middelbareschool geslaagde al dan niet na hun verplichte militaire dienst voor recruteerde.

  At any rate, a knowledge-based society we ain’t …

 6. [5] Héhéhé!! Ik heb ook ’n drs titel maar ik ben gewoon zelfstandige hoor!

  Uitzonderingen blijven er…

 7. Beste Vrijsprekers,

  Kan ik op 22 november op jullie stem rekenen?

  Met vriendelijke groet,

  Sharon Dijksma
  zesde op de PvdA-lijst

 8. [6] Yaa … Yaaa … yij bent accountant met ook nog een MBA, dus yij weet teminste hoeveel boontjes er zijn, waar die vandaan komen en hoe ye ze moet optellen … Maar de meesten doctorandussen zijn tegenwoordig zogenaamde sjosjiale "wetenschappers" of nog veel minder, en omdat zij sjosjiaal zijn, zijn zij per definitie niet onafhankelijk … Of wel soms?

 9. [7] Sharon,
  Ongeveer een week geleden vroegen we de PvdA per e-meil om ons in één zin te vertellen WARROM we op de PvdA zouden moeten stemmen..
  Omdat die vraag niet beantwoord is, nemen we aan dat PvdA-ers dat zelf niet weten!
  Dus waarom zouden wij?

 10. [1] Zag deze week in Eénvandaag en het journaal dat J.Cohen en J.Tillie (van IMES in casu de UvA)van mening zijn dat gepraat moet worden met degenen die ons rechtssysteem, onze democratie en omgangsvormen niet wensen te accepteren.
  Iedereen hier weet over WIE ik het heb!
  Ik vind dat we lang genoeg gepraat hebben, stemmen schijnen in Amsterdam op te gaan om de zoveelste buurthuizen voor dat uitschot te openen(kijk op hetvrijevolk.com), ik vind dat radicale molims -als ze toch al zo vol van haat tegen ons en het westen zitten- maar snel dit land moeten verlaten.
  Dit wordt anders het bekende gebed zonder eind en daar schieten we niks mee op!
  http://www.snopes.com/polit

 11. [7]

  Denk miet dat Sharon ook maar enig idee heeft om als individueel politica voor de kiezers op te komen … in plaats van voor de partij … en zo nodig ook nog TEGEN de partij in te gaan. Daar is zij NIET mee opgegroeid nog daartoe gemaakt.

  Als nummero zes op is zij in feite reeds meerdere malen VERZEKERD van een parlementairekadaver plaats. Zij doet hier daarom slechts een beroep op nog meeeer stemmen opdat meeer PvdA parlementairekadavers binnengeloods kunnen worden …

  Zulks omdat die partij geen enkel belang heeft dan het electoraat zogenaamde "zekerheden" voor te houden, uitsluitend om zelf aan de macht te kunnen blijven. Wat beter kan als men het maximum aan kadaverzetels haalt.

  NIET STEMMEN is mijn advies … want dan behoudt men tenminste nog zijn eigenwaarde en zelfrespect, en hoeft men zijn lichaam, ziel en stem niet aan een politiekpachterpartij te verkwanselen … omwille van een stukje illusieve "zekerheid".

 12. [10] [12]

  Hoho, wat een negatieve postings. Het ligt er dik bovenop dat jullie de buik van me vol hebben.

  Vergeet niet dat

  -ik een zwaargewicht ben;
  -ik zeer veel inhoud heb;
  -ze bij de PvdA niet om me heen kunnen;
  -m’n politieke motto ‘niet lullen maar vullen’ is.

  En omdat ik de zesde plaats bezet zit het er dik in dat ik toch gekozen word.

  [12] En wat doet de Algemene Christelijke Politiebond hier?

  Met vriendelijke groet,

  Sharon Dijksma

 13. [14] Sharon, hoe kun je mijn reactie negatief vinden? Ik constateer alleen dat ik geen antwoord krijg (tot nu toe) WAAROM iemand op de PvdA zou moeten stemmen. En daaruit weer dat men het zelf niet weet.

  Dat je zwaar bent en dus veel inhoud 🙂 kun je toch niet een reden noemen!

 14. [13]
  Mwah … if it quacks like a duck,paddles like a duck, waggles like a duck, fladders like a like a duck and fourages (upside-down) like a duck … then changes are pretty good … it is a duck …

  Same thing if it flaunt a oversized dick …

 15. [14]
  Sharon Dijksma denkt dat iedereen bij een "bond" is, ongeacht of die zich nu sjitsjiaal danwel garristelijke noemen … Je zou toch maar moeten bestaan van het "organiseren" van anderen …

 16. [18]
  Naaaagh … uiteindelijk zijn in Nederland alle "kiezersstemmen" geheel waardeloos. Maar een CinCin schijnt al blij te zijn als hij in een populariteits quiz mag "mee-stemmen" …

  Helaas is hij wel errug voorbarig wat anderen op deze site betreft …, edoch nasjionaal gesproken is er wel degelijk een flinke meerderheid die het eens zijn met de ne-marxisten …

  Makkelijk toch …

 17. [7] Voor een kleinere en goedkopere overheid die knokt voor verandering lijkt mij een stem op Sheren Cheng, met een knipoog naar China, een meer verantwoorde keus. Een biofysicus en financieel specialist uit Hong Kong op nummer 16 bij partij voor de vrijheid.

 18. muahh: But I dont quack as a Libertarian!!
  And YOU know it!!

  Thats is my answer!! And you have to deal with that!!

  ..waarde heer Postma!!
  Nogmaals: IK BEN NIET: MRXL!!

 19. muahh: But I dont quack as a Libertarian!!
  And YOU know it!!

  Thats is my answer!! And you have to deal with that!!

  ..waarde heer Postma!!
  Nogmaals: IK BEN NIET: MRXL!!

 20. [23] WieboXL is niet MrXL, maar is Mr XL echter wel WieboXL? Kan makkelijk … of niet soms?

  Op dat soort doctrines zijn hele religien gebouwd.

 21. [14] S. Dijksma, bent u een "grap" of staat u echt op de lijst van de PvdA? En dan op de 6e plaats N.B.!
  Als alle kandidaten op de PvdA-lijst om soortgelijke redenen:
  – ben zwaargewicht
  – heb zeer veel inhoud
  – ze niet om me heen kunnen
  – niet lullen maar vullen (zakken??)
  op de lijst staan, dan graaft de PvdA snel haar eigen graf. Goed zo !
  Ik hoop dus maar dat u een spreekbuis bent van de Ware Wouter.

 22. [7] Hi Sharon, ik zou op de PvdA stemmen als deze hetzelfde deed als de Labour Party onder Roger Douglas en David Lange in Nieuw Zeeland in 1984. Dat wil zeggen, de economie liberalisering, terugtreding van de overheid, lage belastingheffing, openstellen van in- en uitvoer, vereenvoudiging wetgeving en vrije bedrijfsvestiging. Verder zou deze partij een zeer kritische blik richting de EU-moloch moeten hebben en de Haagse ministeries en departementen fuseren van 14 naar 7. Kijk dan hebben we in ieder geval een fundering.

  In ieder geval veel succes toegewenst.

 23. [26]
  Naaaagh, ik neem deze "Sharon" helemaal niet serieus, eenvoudig omdat politici van nature veel geniepiger en omslachtiger zijn. En al zeker PvdA-ers. Of nit soms?

Comments are closed.