Files die veroorzaakt worden door automobilisten die vaart minderen om te kunnen zien wat aan de andere kant van de weg gaande is kosten jaarlijks zo’n 50 miljoen. 0,6% van de files wordt op deze wijze veroorzaakt.

Om te beginnen vraag ik me af hoe men dat berekent. Ik kan me voorstellen dat een redelijke inschatting gemaakt kan worden van de tijd die (vracht)auto’s in dergelijke files doorbrengen, maar hoe plak je daar een bedrag op?

Maar goed, laten we er van uit gaan dat het inderdaad 50 miljoen is. Dan vind ik het een opmerkelijk bericht om twee redenen.

Ten eerste: aangezien 0,6% van de files op deze manier veroorzaakt wordt, heeft dus 99,4% een andere oorzaak. Je vraagt je dus af waar we het hier over hebben. Zijn andere file-oorzaken niet veel belangrijker?

Ten tweede: als 0,6% 50 miljoen kost, dan kost het totale fileleed zo’n 8,3 miljard. Dat is nogal wat. (En dat terwijl die 50 miljoen een voorzichte schatting is.) Daar steekt de 1,5 miljoen die uitgegeven wordt aan aanleg en onderhoud van wegen een beetje schril bij af.

Het is maar goed dat de verantwoordelijkheid voor het wegennet bij de staat ligt…

7 REACTIES

 1. Ik wil graag weten hoe de Vrijspreker denkt over het aanleggen en financieren van infrastructuur in Nederland, dat niet door de staat c.q. overheid wordt ‘geregeld’ ?

 2. zoals gebruikelijk is in ee libertaristische opvatting. kijken en afwachten wat de markt er van maakt. tolwegen voor belangrijke verkeersaders, bruggen ed. de gebruiker betaalt. maar collectieve investeringen afspreken en de mogelijke opbrengst verdelen is ook mogeljk. een betuweroute daadwerkelijk betaalt door een fonds bestaande uit bedrijven en vermogende particulieren die er brood in zien.

 3. [1] Zie het antwoord van Bart.
  Het valt steeds weer op hoeveel mensen al zover gebrainwashed zijn dat ze zich niet eens meer kunnen voorstellen dat vrije mensen, in hun eigenbelang, met elkaar iets tot stand kunnen brengen.

  Denk je nu echt dat als er geen collectivistische maatschappij met een bijna almachtige staat was, dat er dan geen wegen, scholen ziekenhuizen, supermarkten, schoenfabrieken, vliegtuigen enz. enz. zouden zijn?

 4. Het is dezelfde brainwashing als in het idee dat er toch maar 1 telefoonmaatschappij kon zijn, of 1 postbedrijf, of 1 electriciteitsleverancier, of 1 treinbedrijf.

  Het privatiseren van alle wegen zou meteen de hele staatsschuld aflossen, inclusief de toekomstige pensioenverplichtingen.

 5. Misschien moet men het zooo zien; namelijk dat het individueel wegvervoer echt een doorn in het oog is van de collectivisten.

  Stel je voor, men kan als gevolg wonen en werken waar, voor wie en wanneer men dat wenst. Zulks in plaats van afhankelijk te zijn van woningschaarste,huisvestigsambtenaren, arbeids bureaux en het OV en locale politici. En dan stuurt men zijn kinderen naar witte scholen en bedingt men ook nog de eigen arbeidsvoorwaarden.

  Individueel wegvervooer is dus zeeer asociaal en draagt bij tot verval van het onbaatzuchtige sjosjialisme. Alles moet dus bijeen geschraapt worden om aan te tonen hoe schadelijk en ineffectief wegverkeer wel is. Anderzijds zien steeds meer onzinnige overheidsrapporten het daglicht omdat er eenvoudig veels te veel marginale HBO-ambtenaren rondscharrelen en lopen te nixen … Of niet soms?

 6. Zelfs in het socialistische paradijs Frankrijk bestaat het hoofdwegennet uit tolwegen. Dat is nou ’toevallig’ net weer één van de weinige zaken die daar prima werken.
  [5] ACP,
  Ja, waarschijnlijk meestal *jonge* marginale HBO-ambtenaren enzo. Want dat HBO-niveau enzo is ook al lang niet meer wat het vroeger was. Dus dan nog maar beter rondscharrelen en nixen dan -wat heet- "werken". Want daar komen geheid alleen maar ongelukken van, zoals instortende Haagse tramtunnels enzo.

 7. [3]

  Hub, Ik twijfel er niet aan dat dit dat allemaal niet mogelijk zou zijn zonder de staat.

  Ik volg de vrijspreker immers al jaren ,op zoek naar het antwoord op het huidige systeem, wat ik inmiddels heb gevonden nl. Liberalisme. Ik heb echter nog niet alle kennis om andere mensen eveneens uit te kunnen leggen, waarom de overheid niet nodig is als er sprake zou zijn van een vrije markt zonder overheidsbemoeienis.

  Ze trachtten me te brainwashen op de MAVO toentertijd. Ik kon me toen al niet vinden in het onderwijssysteem, zodat ik al op vroege leeftijd besloten had om te gaan werken en om de kennis in de praktijk op te doen. Helaas bleek het ‘linkse denken’ ook op zeer grote schaal, voor te komen op de werkvloer.

  Jongeren die zich verzetten tegen een systeem als het huidige, verzetten zich daar tegen (sommige ietwat agressief). Het probleem is dat Liberalisme niet bekend is onder de jongeren, aangezien dit wordt verwegen in het onderwijs en als ‘a-sociaal’ wordt betiteld.

  Ik pleit derhalve voor een programma op tv die het Liberalisme in de ‘politieke’ markt brengt. Wie weet wat daarvan zal komen.

Comments are closed.