Bij de Kiesraad heeft zich onlangs een lijst zonder naam aangemeld, een z.g. “blanco lijst”. Hierop staan allerlei namen van individuele burgers, die zich kandidaat voor de kamerverkiezing hebben gesteld. De bedoeling is de ongrondwettige partijbureaucratie die, met daadwerkelijke steun van het staatshoofd, in Nederland in feite de lakens uitdeelt, eindelijk te ontmaskeren en te bestrijden, zodat kamerleden, in plaats van jaknikkende parasieten, volksvertegenwoordigers worden, zoals de bedoeling van de Grondwet is.

De Grondwet kent namelijk geen politieke partijen.
De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen (art. 54 lid 1 ) en stemmen zonder last (art. 67 lid 3). D.w.z. zij zijn volledig vrij om te stemmen, zoals zij zelf willen, ongeacht welke belofte, overeenkomst of afspraak dan ook.

Bovendien zweren of beloven Kamerleden bij hun ambtsaanvaarding trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt (art. 60). Vanaf dat moment is een Kamerlid grondwettelijk vrij om te stemmen zoals hij wil, d.w.z. afspraken of overeenkomsten met een politieke partij zijn nietig wegens strijdigheid met de Grondwet.

Toch worden kamerleden uit de partij gezet, zodra ze zich daadwerkelijk aan de grondwettelijke belofte of eed wensen te houden. Immers de “partijhierarchie” bepaalt, dat aspirant-kamerleden pas op de kieslijst gezet worden, nadat ze hebben beloofd zich aan de partijlijn te houden.

Op soortgelijke wijze als de Kamerleden wordt het staatshoofd, “nadat hij de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen”, beedigd. Ook hij zweert en belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt (art. 32).

“Normen en waarden”
Maar het is in Nederland praktisch uitgesloten zonder steun van een politieke partij een kamerzetel te verwerven. Hoe zit dat ? Kan een politieke partij ongrondwettig handelen ?

De uitvoering van de Grondwet wordt in “formele wetgeving” geregeld. In dit verband denken we dan aan de Kieswet. De Kieswet kent wel partijen, althans z.g. “lijsten”. Via die lijsten kunnen politieke partijen (verenigingen), CDA, Christen-Unie, D’66, Groen-Links, LPF, PvdA, PvdV, SGP, SP, VVD zich afficheren.
Hoewel hun doelstellingen en daden in strijd lijken met de Grondwet, is een rechter onbevoegd “formele wetten” (zoals de Kieswet) aan de Grondwet te toetsen (z.g. toetsingsverbod art. 120 Gw): “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Met het partijstelsel ontduikt de politiek met steun van het beedigd Staatshoofd, stelselmatig de Grondwet. Je zou kunnen zeggen, dat Nederland zich daardoor willens en wetens in een permanente staat van samenzwering bevindt.

Zo is het bijvoorneeld mogelijk, dat in dit land niet meer de volksvertegenwoordiging, het parlement, maar de regering tegenwoordig beslist over oorlog en vrede. Denk aan Afghanistan. (VS-delegatie -> Regering -> Commissie Stiekem (fractievoorzitters) -> fractiediscipline -> Kamerbesluit)

Blanco lijst
Woordvoerder van de lijst-zonder-naam is nummer 17, Robert Verlinden, oprichter van De Revolutionaire Partij. Desgevraagd liet hij mij weten, dat zodra alles perfect is, er binnenkort een persconferentie zal plaatsvinden.

De issues die de verschillende kandidaten in de Kamer te berde willen brengen zijn te vinden op:
issues
en de lijst van onafhankelijke kandidaten:
kandidatenlijst

Zie ook: www.blancolijst.nl/index-te…
En het video-interview met Robert Verlinden.

Voor diegenen, die het stemmen niet kunnen laten en de stemcomputer ondanks de fraudegevoeligheid toch nog vertrouwen, is het stemmen op een kandidaat van de blancolijst wellicht een interessante optie.

92 REACTIES

 1. [30]
  Foobzegt : "" >>> De feiten: de inval in Irak heeft de wereld niets veiliger gemaakt. In feite heeft Osama nu een stabiele operatiebasis en bron voor recruten in West-Irak. Alle U.S. strijdkrachten zijn ’tied-up’ waardoor er van de U.S. doctrine twee oorlogen tegelijk uit te kunnen vechten niets meer terecht komt. En Iran rustig verder kan werken aan de atoombom….""

  ACP: Hoe weet je dat … niet veiliger? Het VK en de VS waren ooook volledig "tied up" en zelfs op achterstand aan het begin van WO-II … evenals Rusland. Maar zie wat zij aan natuurlijke spierkracht bezitten. Maar wat hebben, en belangrijker nog, wat KUNNEN de barmhartigen? Een paar nucleaire bommetjes maken en zelf met zwarte kei en al letterlijk VERDAMPT te worden? Dat continentaal Europa duidelijk een basket case is, is echter weer wat anders.

  Foobzegt:"" >>> Bush snapt geen hout van waar het werkelijk om draait. het gevaar is niet Al Qaeda (integendeel: die hebben de wereld een onschatbare dienst bewezen door deze wakker te schudden voor het gevaar van het islamofascisme).
  Feit: Bush subsidieert de werkelijke vijanden: rijke fundamentalisten, met miljarden dollars oliegeld en laat ze ongehinderd hun gang gaan met het verspreiden van de islamitis. In een verbijsterende actie die ik alleen als je reinste landverraad kan kenschetsen heeft deze ex-olieman onderzoekssubsidies naar alternatieve niet-fossiele brandstoffen de nek omgedraaid. Alleen de hersenloze domheid alhier, gepushed door het zogenaamde genie Brinkhorst (gelukkig nu uit de running) die -godbetere het- CO2-sequestratie en nog grotere gasimporten uit Algerije als DE oplossing voor de energieproblemen presenteert slaat dit….""

  ACP: Welya … de democratische Presidenten als Clinton, Carter Johnson en Kennedy … die waren vreselijk doortastend … vooral Kennedy en Clinton wisten er alles van. Slecht als de Amerikaanse presidenten zijn, zij waren en zijn nog steeds de machtigsten ter wereld …. En de ENIGE Europese leider in de laatste tweehonderd jaar was Winsron Churchill. Niet dat een laffaard als Kerry daar geen raad mee zou weten …

  Foobzegt : "" >>> ACP weet duidelijk niet waar hij over praat. Door middel van lock-in, afperspatenten en smerige monopolistische tactieken is er in veel gevallen weinig te stemmen. Niet voor niets kent de VS de strengste anti-trust wetgeving ter wereld. …""
  ACP: Over jezelftegensprekerij gesproken… " Niet voor niets kent de VS de strengste anti-trust wetgeving ter wereld. ""

  Foobzegt:"" >>> Duidelijk is landbouw niet het sterkste punt van ACP. De Groene Revolutie die de oogsten verdrievoudigd heeft is zonder ook maar enige DNA-recombinantie, met ouderwets veredelde gewassen (bijvoorbeeld korthalmige rijst waarvan niet 20%, maar 40% drooggewicht uit rijstkorrel bestaat -> hogere opbrengst, minder topzwaar) tot stand gekomen. Tegenwoordige GM richt zich vaak op zaken als herbicide-resistentie (waardoor er meer gif gespoten kan worden) of het inbouwen van natuurlijke insecticiden (Bacillus thuringiensis toxine) in gewassen, die echt breed-spectrum werken en zo alle insecten, ook nuttige, mollen. Waakzaamheid is daarom nuttig. Een plantaardig equivalent van de African killer bee is het laatste waar we op zitten te wachten. …""
  ACP: Ya … YAAAA … God zal zorgen dat alle mensen te vreten krijgen … Bijdeweg wij hebben het hier NIET over landbouw maar over hoe de snel toenemende aantallen en langer levende mensen gevoederd moeten worden. Ik zeg als men daartoe e.e.a. moet manipuleren … then so be it … Overigen wat men NU eet at men een paar honderd jaar geleden ook niet …

  Foobzegt: "" >>> Inderdaad is de hoeveelheid uitgestoten gif de laatste 20 jaar verminderd. Dit dankzij de vermaledijde overheid. In landen als Taiwan en China zie je de gevolgen als de overheid milieuregels niet strak handhaaft. Grondwaterverontreiniging met o.m. nitraten is in gebieden met intenstieve veehouderij een groeiend probleem …""
  ACP: Mwah … ik zou zeggen eerder … "voortschrijdende inzichten" … Overigens een 20 jaar geleden woonde in Noord Limburg, waar men varkens houdt en zeer regelmatig keeldichtknijpende gier sproeit. Welnu daar is helaas weinig aan verandert …

 2. ACP: Hoe weet je dat … niet veiliger? Het VK en de VS waren ooook volledig "tied up" en zelfs op achterstand aan het begin van WO-II … evenals Rusland. Maar zie wat zij aan natuurlijke spierkracht bezitten. Maar wat hebben, en belangrijker nog, wat KUNNEN de barmhartigen? Een paar nucleaire bommetjes maken en zelf met zwarte kei en al letterlijk VERDAMPT te worden? Dat continentaal Europa duidelijk een basket case is, is echter weer wat anders.
  >>>Op dit moment is er een grote bekeringscampagne op gang gekomen om zoveel mogelijk Amerikanen met het mohammedanisme te infecteren. Gesubsidieerd door oliedollars en die opper-ezel GW Bush.

  Foobzegt:"" >>> Bush snapt geen hout van waar het werkelijk om draait. het gevaar is niet Al Qaeda (integendeel: die hebben de wereld een onschatbare dienst bewezen door deze wakker te schudden voor het gevaar van het islamofascisme).
  Import van zogenaamde kenniswerkers en hoge geboortencijfers van islamofascisten doen de rest. In alleen al Canada komen er 200.000 geïnfecteerden per jaar binnen.

  ACP: Welya … de democratische Presidenten als Clinton, Carter Johnson en Kennedy … die waren vreselijk doortastend … vooral Kennedy en Clinton wisten er alles van. Slecht als de Amerikaanse presidenten zijn, zij waren en zijn nog steeds de machtigsten ter wereld …. En de ENIGE Europese leider in de laatste tweehonderd jaar was Winsron Churchill. Niet dat een laffaard als Kerry daar geen raad mee zou weten …
  >>> Dat de A-democraten slecht beleid voeren (wat ik niet zal ontkennen) hoeft niet te betekenen dathet Republikeinse beleid goed is.

  Foobzegt : "" >>> ACP weet duidelijk niet waar hij over praat. Door middel van lock-in, afperspatenten en smerige monopolistische tactieken is er in veel gevallen weinig te stemmen. Niet voor niets kent de VS de strengste anti-trust wetgeving ter wereld. …""
  ACP: Over jezelftegensprekerij gesproken… " Niet voor niets kent de VS de strengste anti-trust wetgeving ter wereld. ""
  Wat ik hiermee wil zeggen: in de VS kent men de kwalijke kanten van het ongebreideld kapitalisme uitstekend.

  ACP: Ya … YAAAA … God zal zorgen dat alle mensen te vreten krijgen … Bijdeweg wij hebben het hier NIET over landbouw maar over hoe de snel toenemende aantallen en langer levende mensen gevoederd moeten worden. Ik zeg als men daartoe e.e.a. moet manipuleren … then so be it … Overigen wat men NU eet at men een paar honderd jaar geleden ook niet …
  >>> Je leest niet. Of er gaat iets in de dataprocessing mis. GM gewassen kennen geen noemenswaard hogere biologische productie i.e. oogst dan standaard veredelde gewassen. De fotosynthetische machinerie ligt vrijwel vast. Door goede gewasverzorging van klassiek veredelde gewaslijnen zijn vergelijkbare oogsten haalbaar. Alleen zullen plagen wat intelligenter bestreden moeten worden dan met Monsanto-gif. Dat wel ja.

  ACP: Mwah … ik zou zeggen eerder … "voortschrijdende inzichten" … Overigens een 20 jaar geleden woonde in Noord Limburg, waar men varkens houdt en zeer regelmatig keeldichtknijpende gier sproeit. Welnu daar is helaas weinig aan verandert …
  >>> Dat voortschrijdende inzicht blijkt anders verdomd gemakkelijk tegen te houden te zijn door ook maar de geringste kans op winstvermindering. Denk je dat de Chinezen achterlijk zijn… alleen de slachtoffers van milieuvervuiling worden door de communistische partij naar strafkampen in Oeighoerië verbannen als ze hun ,ond opentrekken, want die ‘ondernemers’ hebben uiteraard vriendjes in das Partei… en gezien het ontbreken van een behoorlijke rechtspraak in China is er geen geloofwaardige tegenkracht.

 3. [32]
  FOOB>>>Op dit moment is er een grote bekeringscampagne op gang gekomen om zoveel mogelijk Amerikanen met het mohammedanisme te infecteren. Gesubsidieerd door oliedollars en die opper-ezel GW Bush.
  ACP=== Gek dat ik er NIKS van merk, terwijl ik al meer dan 20 jaaar gelijktijdig hier en in VS woon en werk. Op 6 July j.l kocht ik zelfs een flat in Washinton DC aan de (Massachusetts) avenue waar de meeste ambasades zijn gevestigd (ook de Mohammedaanse) en die klagen juist steen en been dat de molems in de VS door de overheid worden getarget. Foob doet duidelijk aan wishful thinking. Is Foob alarmist en agitator van beroep of zo?

  >>>Import van zogenaamde kenniswerkers en hoge geboortencijfers van islamofascisten doen de rest. In alleen al Canada komen er 200.000 geïnfecteerden per jaar binnen. Er zijn NAUWELIJKS van die exemplaren behalve uit Pakistan.
  ACP===Surprise, surprise ik bezit de laatse 7 jaar ook een appartement in Toronto -Yorkville t.o. het Four season Hotel en mag daar graag verblijven. Vorig jaar had Canada graag 400 duizend GEKWALIFICEERDE immigranten willen hebben maar dat werden er "slechts" iets meer dan 200 duizend. Overigens de moslempopulatie van Canada is slechts een FRAKTIE van wat het is in Nederland, Frankrijk en Engeland . Waar loelt Foob over? Geboorte cijfers van mossels zeggen NIKS want als er 6 miljard van zijn kunnen zij nog niks, eenvoudig omdat zij geen tijd hebben om te denken noch te werken …

  >>> Dat de A-democraten slecht beleid voeren (wat ik niet zal ontkennen) hoeft niet te betekenen dathet Republikeinse beleid goed is.
  ACP=== Gaat eerder om wat de Amerikanen ervan denken, waarom zouden anders regelmatig democratische volksvertegenwoordig op issues … MET de republikeinen stemmen en andersom …. Nog meer geloel dus …

  >>>Wat ik hiermee wil zeggen: in de VS kent men de kwalijke kanten van het ongebreideld kapitalisme uitstekend.
  ACP=== What’s wrong with that? Vooral waar de shitsjialisten hier letterlijk SHIT in de ogen hebben …

  >>>>>> Je leest niet. Of er gaat iets in de dataprocessing mis. GM gewassen kennen geen noemenswaard hogere biologische productie i.e. oogst dan standaard veredelde gewassen. De fotosynthetische machinerie ligt vrijwel vast. Door goede gewasverzorging van klassiek veredelde gewaslijnen zijn vergelijkbare oogsten haalbaar. Alleen zullen plagen wat intelligenter bestreden moeten worden dan met Monsanto-gif. Dat wel ja.
  ACP=== The bottomline is dat er steeds MEER voedsel op tafel moet komen van meer consistente kwaliteit. Hoe dat gebeurt of moet gebeuren is SECONDAIR. En WWAROM zou de wereld gepreserveerd moeten worden? Uiteindelijk is het een brok energie in de ruimte, en volgens de natuurwetten zal het ook zo blijven ,,, zij het misschien in een ander vorm … Foob wil strax zeker ook een monument op zijn graf, in afwachting op de wederopstanding …

  Het "MILLEU" is niet meer dan een bedenksel van een Ralph Nader en wat nalopers …

 4. [34]

  Tis GEEN theorie hoor, maar eenvoudig een KRONIEK van wat hier werkelijk is gebeurt, ZONDER enige historische pretenties of interpretaties.

  Overigens een terzake zeer competente en INTEGER iemand als Bart Jan Spruyt heeft het wel degelijk zeer grondig nagelopen, maar acht het niet raadzaam om op dit moment daar meer gerucht aan te geven.

  Hoe een Thorbecke de Koning, die in 1848 in het nauw zat, een gouden parachute bood voor hem en zijn nazaten, in ruil voor de vestiging van een schare politieke pachters …. waar wij nu nog mee opgescheept zitten … Mussert was een koorjongen en misdinaartje bij een Thorbecke vergeleken …

 5. [35]
  Je zou kunnen zeggen, dat iedereen die dat wil, ook KAN zien, hoe het MPP-systeem, of hoe je het noemen wilt, daadwerkelijk *functioneert*.

  Het feit bijvoorbeeld, dat de moord op Fortuyn, nooit *voldoende* is onderzocht, is tenminste de zoveelste sterke aanwijzing, voor de *subversiviteit* van de heersende politieke elite onder de *zogenaamde* (1) Oranjes.

  En het feit, dat de politiek geen drol geeft om de kwaliteit van het stemcomputersysteem, maar alleen om de VERKIEZINGSSHOW op de verkiezingsavond, is weer een indicatie voor de *opzettelijke irrelevantie* van "de oppositie".

  Het *regenteske* MPP-stelsel is slechts gebaseerd op het beginsel:

  "The show must go on!"

  =======
  (1) Laten we niet vergeten, dat de Bataafse Republiek door een *staatsgreep* is beeindigd. Een complot o.l.v. de jurist Gijsbert Karel van Hogendorp, van der Duyn van Maasdam en de hoge militair van Limburg Stirum liet in 1813 een zogenaamde afstammeling van de in 1795 gevluchte Willem V uit Engeland komen. Deze bandiet werd tot Koning Willem I gebombardeerd en claimde het lidmaatschap van het "Huis van Oranje Nassau". Van Hogendorp is verantwoordelijk voor "de schetsen" voor de Grondwet van 1814.

  http://home.tele2.nl/rmp/ve

  Het schijnt namelijk, dat zelfs de *jurist* van Hogendorp later ruzie met Willem I, die per decreet regeerde, gekregen heeft. Willem placht namelijk m.b.v. Koninklijke Besluiten te regeren, waardoor wellicht het fiasco van "zijn" Grondwet ook in juridische kringen begon op te vallen. Maar toen was het natuurlijk al te laat.

  http://www.parlement.com/92

 6. Vorige week met veel bombarie is er door de blancolijst / lijst 14 een persbericht uitgestuurd over het missen van een kiesdistrict.

  "In Zwolle behaalden de kandidaten – evenals in alle andere districten – meer dan voldoende steunbetuigingen om aan de komende verkiezingen mee te kunnen doen. Desondanks bepaalde het stembureau van Zwolle dat de kandidatenlijst ongeldig was. De kandidaten van Lijst 14 achten het besluit van het stembureau ongeldig. "

  Uit het hele persbericht (wat ik overigens niet volledig citeer) kan ik niet opmaken wat de reden is van het stembureau om de kandidatenlijst ongeldig te verklaren. Tevens zag ik deze niet op de website van lijst 14.

  Ik vind dat zelf erg vreemd, er word een beschuldiging gedaan aan het stembureau zonder het weergeven van de basis informatie.

  Ook werd er een persconferentie aangekondigd waar ik niets meer van het vernomen, de uitspraak van de raad van state heb ik ook niet terug kunnen vinden.

  Het lijkt mij dat als ze gelijk hebben gekregen dat er nog wel een persbericht voorbij was gekomen.

  Beetje vaag allemaal vind ik.

 7. [37]
  Ach … het is allemaal slechts gepis in eigen zandbak en op de eigen tenen … Macht nichts … Of wel soms?

  Stel fantasten …

 8. ONTWAAK … en ga NIET MEER …
  "stemmen" … Niet op oude partijen maar al zeker niet op … "nieuwe".

  You can fool some people all the time, but you can not fool all people all of the time …

 9. [36] SpyNose,

  Hmmm.

  "een zogenaamde afstammeling van de in 1795 gevluchte Willem V "

  Heb jij aanwijzingen dan dat Koning Willem I NIET de zoon was van stadhouder Willem V ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [36] Overigens is de Bataafse republiek be-eindigd omdat de franse tyran Napoleon besloot z’n broer
  Louis koning van Nederland te maken (1806).
  De niet al te bekwame Louis (of Lodewijk Napoleon zoals hij hier bekend staat) was zoals alle Napoleoniden (het lijkt wel wat op
  de familie van Hank Rearden uit
  "Atlas shrugged") nogal afgunstig en ontevree op/over z’n oudere broer
  en saboteerde half en half diens continentaal stelsel hetgeen maakte
  dat hij in 1810 op last van Napoleon werd afgezet en Nederland bij Frankrijk aangehecht.

  Toen reeds waren Nederland en België
  vazalstaatjes waar het drupte als het
  elders (Toen parijs, nu Washington regende).

  Groetz,

  Cincinnatus

 11. [41] HET grote verschil was dat de koopliedenstand toen wel vrij waren, maar nu niet meer.

  Nederland had natuurlijk in 1945 een republiek moeten worden, alleen al omdat de monarchie toen toch al pleitte was. Het zelfde geteisem probeerde dat toen ook nog eens in Indonesie te flikken maar kregen daar de kous op de kop …

  Meer significant was dat wij nu dan inmiddels ook van de shitsjialistische parasieten af waren geweest … Of niet soms?

 12. [43] In Italië hebben ze in ’46
  hun koning bij het oud vuil gezet : zijn ze daar van de socialisten af ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. [41]
  De Patriotten hadden in 1795 Stadhouder Willem V verdreven. Napoleon zag liever geen Lage Landen die door Engeland en Pruisen zouden worden bestuurd.
  Als onderdeel van zijn revolutionaire opmars door Europa bevrijdde hij deze Landen van Brits-Pruisische invloed, die sinds 1784 bij de Vrede van Parijs (toen de Republiek de 4e Engels-Nederlandse oorlog jammerlijk had verloren en zijn zeeroutes en kolonien kwijtraakte) als een zware last op de schouders van de bevolking drukte.
  Groet,
  SpyNose

 14. [43] [44]
  ACP, Cincinnatus,
  Staatshoofden, of het nu monarchen of presidenten zijn, hebben de morele plicht, neergelegd in een grondwet, hun volk te dienen, d.w.z. de veiligheid, de burgerlijke vrijheid en de rechtsorde te handhaven.
  Anders moeten ze oprotten.
  Groet,
  SpyNose

 15. [44] DIE … afgezette koning (Bert) werd gelijk vervangen door een hele rits koninkjes die de commies en sjosjialisten ook nodig hebben. Daar zijn de vaksbondenkoningen, de industriele koningen, de kerkvorsten en uiteraard de Maffia, die volgens de BBC nu reeds MEER dan 30% van de Italiaanse economie letterlijk in haar macht heeft. En wij maar denken dat staatkundig Italie een modern land is …

 16. [45] SpyNose,

  Het zal wel het Franse invasie)leger onder generaal Pichegru dat stadhouder Willem V verdreven heeft waarna ook
  de sedert 1787 in ballingschap verkerende patriotten zich naar huis haasten 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. [42] SpyNose,

  Nja….ik heb het boek van Jonathan Israël (helaas) (nog) niet gelezen maar het zou me toch verbazen indien daarin zou worden gesteld dat de Willem I die van 1813 tot 1840 over Nederland regeerde allicht
  een imposeur zou zijn geweest : een bedrieger die zich ten onrechte uitgaf voor een zoon van de laatste stadhouder Willem V.

  Verbazen omdat ik me niet herrinner daarover iets te hebben gelezen in andere boeken over die periode (bijv
  E.H. Kossman) en verbazen omdat er in 1813 een heleboel mensen leefden die
  Willem-Frederik in 1795 nog gekend hebben (bijv Bilderdijk).Zo kwam ook
  de weduwe van Willem V , Wilhelmina in 1814 terug….dat was dan ook een fake
  Wilhemina of zat die in het complot ?

  Kortom , ik wil je toch vragen om je "zogenaamde" afstammeling wat meer
  toe te lichten want tot nu toe ben ik niet overtuigd ‘(te meer daar jij het boek van Israël blijkens het gebruik van de voorwaardelijke wijs "zou" ook niet hebt gelezen en je dus baseert op de niet al te nauwkeurige site van die MRP).

  Groetz,

  Cincinnatus

 18. [49]
  Cincinnatus,
  Ik heb het boek opgevraagd bij de bibliotheek. Laten we de discussie hierover hier op een later tijstip voorzetten.
  Blijft natuurlijk het door niemand serieus betwiste feit, dat Willem I door een complot in 1813 aan de macht geholpen is en een eigengereide despoot was.
  Groet,
  SpyNose

 19. [48] Cincinnatus,
  Ik begreep overigens, dat Lodewijk N. het grosso modo best met verstandige Nederlanders v.v. kon vinden.
  Alleen het orangistische plebs liet zich kennelijk vanuit Engeland en Pruisen opstoken, zoals dat in 1672 ook al was gebeurd.
  Groet,
  SpyNose

 20. [51] SpyNose,

  Misschien was Louis wel het minst slechte "konijn" ( http://geschiedenis.vpro.nl… ) die over Nederland heeft geregeerd.

  Willem I zie ik als de minst slechte van het tweede oranje-huis (dat met stadhouder Willem IV in 1747

  Groetz,

  Cincinnatus

 21. [52] ff aanvullen

  in 1747 aan de macht kwam.

  het is te zeggen : Willem was een middelmatige despoot met een voor de
  noordelijke Nederlanden behoorlijk desastreus beleid maar voor de zuidelijke Nederlanden was ie met z’n bevorderen van industrie (Cockerill) en taal-politiek mijns inziens niet slecht.

  In feite is het een historische onrechtvaardigheid dat in 1830 het zuiden tegen hem in opstand kwam en hij het noorden behield : het ware (gezien zijn beleid) beter andersom geweest 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 22. [52] Cincinnatus,
  Is het niet DE "konijn" (m.) ? 😆
  [53]
  Het waren inderdaad de Belgen, die in 1830 in opstand kwamen tegen de protestant Willem I.
  Evenzogoed bestond er in de Noordelijke Nederlanden vrees voor het katholieke zuiden.

  Dat cultuurverschil wordt helaas tot op heden niet overbrugd, hoewel de EU daar nu korte metten mee maakt en het gehele continent tegelijk haar wil tracht op te leggen.

  Welke taalpolitiek Willem I voerde, weet ik eerlijk gezegd niet, maar het verdient opgemerkt te worden, dat hij het Koeterwaals helaas kennelijk niet heeft kunnen uitbannen. Ook iets om ff bij stil te staan, dacht ik. 🙂

  Ook al zou Willem een stevig koloniaal beleid gevoerd hebben, e.e.a. heeft pas in 1824 geleid tot de oprichting van de Nederlandsche Handelmaatschappij die ook niet vergeleken kan worden met de vroegere VOC van de voormalige Republiek. Het valt in dit verband te betwijfelen, of de vooruitstrevende Nederlandse premier Balkenende -ondanks zijn krachtige taal dienaangaande in het Parlement- wel in staat zal blijken een nieuw soort VOC op te richten. Men mag zich dan ook afvragen, of de arme man vorige week eigenlijk wel wist, waar hij over sprak.

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Ik klik net ff op de blog van Henk Ruyssenaars (in Nederland uitgekakt journalist). Ook niet oninteressant in dit verband:
  http://forpressfound.blogsp
  of:
  http://www.cemab.be/print.p

  (Maar waarover maken WIJ ons eigenlijk druk, vergeleken met de Amerikanen bijv. ?
  http://www.wtv-zone.com/Mar…)

  Groet,
  SpyNose

 23. [54] SpyNose,

  "De" konijn , inderdaad !

  Ik vraag me af of wij de film van Aaron ruso nog es in Nederland te zien
  zullen krijgen of zal het DVD (Amazon ? ) zijn ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 24. [54]
  "" (Maar waarover maken WIJ ons eigenlijk druk, vergeleken met de Amerikanen bijv. ? ""
  http://www.wtv-zone.com/Mar…)

  Wat is daar nu MIS mee … wanneer de economie en de monetaire zowel als bancaire jongens ZICHZELF uiterst degelijk en efficient reguleren? Overigens, het (mondiaal) BELEID en de beslissingen wordt wel in het Witte Huis en op Capitil Hill bepaalt …

  En als de overheid de Federal* Reserve Bank zou runnen waren daar minstens tien keer zoveel ambtenaren voor nodig …

  * "Federal" als zelfstanding naamwoord van "gebied" en NIET als onderdeel van de regering … Zlks omdat banken in de VS territoriaal worden gemachtigd te opereren …

 25. [56] ACP,
  "wanneer de economie en de monetaire zowel als bancaire jongens ZICHZELF uiterst degelijk en efficient reguleren?"

  Dat kan exacter en minder suggestief geformuleerd worden. Immers, er is helemaal geen sprake van machtenscheiding van monetaire en bancaire autoriteiten. Sterker nog daar komt nog executieve *politieke macht* (wat jij BELEID noemt) bij.
  M.a.w. ik zou liever zeggen: "ze reguleren ELKAAR nogal degelijk" -om gemakshalve jouw terminologie even te hanteren. En dat werpt toch een heel ander licht op de kwestie.

  Milton Friedman e.a. kunnen de details verder beter uitleggen dan ik, maar hier gaat het in hoofdzaak om.

  http://video.google.nl/vide

  Bovendien heb *ik* niet gezegd, dat de overheid de Federal Reserve zou moeten runnen. Ik zou hoogstens zeggen, dat de wetgever (Congres) belangenverstrengeling tussen monetaire en bancaire autoriteiten zou moeten zien te beteugelen of liever het goud als monetaire reserve van de banken constitutioneel zou moeten verplicht stellen.

 26. [57]

  Goud is VOLLEDIG achterhaald, want een dynamische economie kan daarmee niet worden weergegeven laat staan "gewaarborgd", Onverschillig hoeveel goud (dat niet eens bestaat) men aansleept …

  Nu is de Amerikaanse economie in toto en in prestatie, zowel als t.a.v. potentie, de defacto … garantor van valuta. Daarom zijn USDs in feite ook aandelen aan toonder in wat de VS waard is, en/of kan zijn … en NIET hoeveel grammen goud je daarmee kan kopen… Edoch niemand in de VS, behalve met tot op zekere hoogte het congress, heeft op de duur een harde en directe stuur op de economie, en al zeker niet de Feds. Ergo kan er ook geen conflicts-of-interests of collusie zijn tussen de bankiers en monetairisten, want zij zijn uiteindelijk allen AFHANKELIJKEN.

  Daarom is de enige effective welzijns en monetaire meetlat de kwestie of een economie al dan niet NETTO en werkelijk (nog) groeit. Welnu, dat is met de Amerikaanse wel degelijk het geval, zodat de DJI index vorige week inmiddels ook de 12-duizend punten heeft overschreden ***. En dat kan beslist NIET gezegd worden van Europa en de Pleuro … waar het snel bergafwaards gaat.

  Specifieke Amerikaanse "administrations" kunnen hooguit op micro en kort termijn m.b.v de rentevoet en fiscale maatregelen de economie bijsturen. In het algemeen is het echter een dynamische systeem van (mathematische)chaos die dat doet (dat weliswaar door de dollar wordt gedomineerd maar ook mondiaal beinvloed wordt, door de productie capaciteir en kostenbasis van bijv. de Chineesschrijvende volken en/of het voeren van oorlogen).

  *** Goud zou nu een USD 2-duizend per Troy ounce moeten kosten (in plaats van een miesserige 650) om de DJI te kunnen bijbenen …

 27. Bijdeweg I: de Chairman van de FEDS wordt wel door het congress aangenomen en onstlagen, terwijl die steeds onder hun nauw toezicht staat en regelmatig op het matje moet verschijnen.

  Bijdeweg II: De Federal Reserve Bank is in feite een soort GAK (van Banken onderling) en waarom zou het dan niet vertrouwd zijn om het geld en valuta-beheer aan hun over te laten …?

  Bijdeweg III: In Duitsland, Japan en elders, spelen de banken letterlijk de baas over de bedrijven ( en dus in grote mate ook over de economie). Wat in de VS geheel andersom is. En vergeet de "Credit Unions" niet …

 28. [58] ACP,
  Je hebt de video kennelijk niet gevolgd. Jammer, want zo komen we niet veel verder, helaas. Dan maar terug naar de basics.

  "Goud is VOLLEDIG achterhaald, want een dynamische economie kan daarmee niet worden weergegeven laat staan "gewaarborgd",…"

  Kan men serieus volhouden, dat het de bedoeling van een valutastandaard is om een economie weer te geven dan wel te "waarborgen" ? Ik dacht het niet. Immers de functie van een valutastandaard is de "waarde" van de valuta zoveel mogelijk te stabiliseren. Dit is van belang om een aantal redenen, -die ik hier niet allemaal wil behandelen- maar in dit verband is de hoofdzaak de "man made" inflatie, die bij gebrek aan een dergelijke standaard de kop opsteekt.

  Die wordt m.n. veroorzaakt door kunstmatige kredietexpansie. De kredietexpansie in de VS wordt op zijn beurt in hoge mate veroorzaakt door het beleid van de federale overheid.

  Maar omdat die overheid niets produceert behalve schulden die met schatkistpapier worden gefinancierd, worden de leningen later terugbetaald met minderwaardige dollars die uit de drukpers van de monetaire autoriteit gespoeld zijn. En hoe worden die leningen gefinancierd en terugbetaald aan die autoriteit, ACP ? Goed geraden: met belastinggeld !

  Tegenover die staatsschuld staat dus particuliere productie. Maar wat gebeurt, als de staatsschulden sneller stijgen dan de particuliere productie ? Simpel: er komt meer waardeloos papier in omloop (Schatkistpapier, USD, SDR, etc.)

  En inderdaad heeft iedereen de vrijheid om de "waarde" van een Gouden Standaard in twijfel te trekken. Maar dan zal hij de waarde van het geld tegen een ander tangible good uitdrukken.

  Ben ik een beetje duidelijk ?

  Maar helaas kan ik hier alleen ingaan op slechts enkele van je boude beweringen. Laat ik nu dan proberen in ’t kort in te gaan op een van je volgende vermakelijke statements:

  [59] "Bijdeweg II: De Federal Reserve Bank is in feite een soort GAK (van Banken onderling) en waarom zou het dan niet vertrouwd zijn om het geld en valuta-beheer aan hun over te laten …?"

  1) Wat bedoel je daar allemaal precies mee ?
  2) Volgt je conclusie logischerwijs uit je vergelijking, gesteld dat die juist zou zijn (quod non) ? Is je blind vertrouwen in dat systeem dan niet eerder een wilde speculatie gericht tegen het geldstelsel zelf ?

  Als je me ter zake van 1) en 2) van je gelijk zou kunnen overtuigen, heet ik geen SpyNose meer. 🙂

Comments are closed.