“Power corrupts and absolute power corrupts absolutely”

Deze bekende constatering van Lord Acton komt onmiddellijk bij je op als je hoort of leest over het zoveelste schandaal van corrupte ambtenaren en politici. Vandaag is dat het gesjoemel met subsidies (belastinggeld) in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.

Maar dat is natuurlijk niet het enige.

Een truc is bvb dat politici subsidies verstrekken aan stichtingen waarin ze zelf belangen hebben.
De Volkskrant publiceert daarover resultaten van een eigen onderzoek en noemt daarin ook voorbeelden met naam en toenaam! Zoals het PvdA-raadslid André Bhola, tevens voorzitter van de welzijnsstichting Anand Joti, in het najaar van 2004 de stadsdeelraad voorstelde 50 duizend euro vrij te maken voor een gezondheidscampagne voor allochtone ouderen. De raad ging akkoord. Een dag later vroeg Bhola als voorzitter van Anand Joti uit deze nieuwe subsidiepot 32 duizend euro. Een jaar later gebeurde hetzelfde alweer.

Peter Siebelt haakte hier op in en stuurde ons onderstaande aanvullende informatie, ook betrekking hebbend op een nieuw te verschijnen boek.

Dit is weer het zoveelste argument dat er maar één oplossing is: Alle subsidies uit belastinggeld moeten worden afgeschaft omdat ze immoreel zijn omdat het “van burgers afgedwongen geld” is, en bovendien onpraktisch omdat ze leiden tot corruptie en dan meestal nog geen resultaat opleveren ook.
———

Peter Siebelt:
De berichtgeving in de Volkskrant van vandaag (14 oktober 2006) licht maar een klein tipje van de sluier over (in dit geval) de maffia-achtige praktijken van de PvdA.
De door de Volkskrant beschreven affaire in Amsterdam-Zuidoost is niet uniek maar sprekend voor de toestanden binnen de politiek in gemeenten, provincies of Den Haag.
Sinds 2003 ben ik met het statenlid Fleur Agema bezig geweest om de vestzak-, broekzak praktijken tussen de politiek en gesubsidieerde organisaties in kaart te brengen. Als voorbeeld namen we de Provincie Noord-Holland.

Het boek beschrijft niet alleen het dubbele pettennetwerk (DPN) tussen politiek en gesubsidieerde organisaties maar ook de wijze waarop maatschappelijke gelden worden besteed zonder gedegen controle op de bestedingen. Honderden miljoenen euro’s verdwijnen in een bodemloze politieke put. De lezer maakt kennis met de wijze waarop het DPN ons onderzoek systematisch saboteerde. Tevens wordt de lezer meegenomen in de volksverlakkende debatten en de sfeer waarin (semi)overheidsvergaderingen plaatsvinden. Ook worden enkele dubieuze gesubsidieerde activiteiten in binnen en buitenland (Benin) belicht.

Aan de hand van harde feiten laat het boek de desbetreffende politici zelf zeggen hoe ze de Nederlandse belastingbetaler besodemieteren
In dit kader een klein fragment uit het komende boek.

‘Voor iedere arbeider of ondernemer die jaarlijks geconfronteerd wordt met de verplichte belastingopgaven zal dit hoofdstuk waarschijnlijk zwaar op de maag komen te liggen. Rechtmatige Onrechtmatigheid laat de lezer kennis maken met de wijze waarop overheden hun inkomen en uitgaven ‘verantwoorden’. Indien een burger dezelfde methoden zou hanteren zou de belastingdienst keihard ingrijpen en zou men naar alle waarschijnlijkheid bezittingen en vermogen verliezen of de onderneming kunnen sluiten.
Overheden hebben bijna geen last van de belastingregels die voor de burgers en ondernemingen gelden en bezitten de macht om onrechtmatigheden ongestoord rechtmatig te maken. Dit hoofdstuk gaat niet over de rechtmatigheid van de salarissen voor ambtenaren en politici of onkosten voor hun huisvesting maar over het overheidsgesjoemel met het geld van de Nederlandse belastingbetaler. Op kosten van de gemeenschap lappen ze de regels of maatregelen aan hun laars en …: ‘dat wordt ook niet gewenst omdat men uiteindelijk politiek wil kunnen bedrijven’, aldus een fractievoorzitter van de PvdA.79 ‘

6 REACTIES

 1. En daarom stem ik Wilders.

  Niet om het moslim-bashen, niet om z’n ridicule beestenpolitie, maar simpel vanwege het feit dat ik het spuugzat ben ongevraagd te moeten bijdragen aan de vazallen van het subsidiesocialisme.

 2. Ik weet het niet, maar ik vrees, dat het heel moeilijk zal zijn tegen het soort praktijken zoals van het Stadsdeel Z.O. strafrechtelijk op te treden. Het lijkt me bijvoorbeeld geen corruptie, want dat ligt meer in de sfeer van omkoping.
  Misschien zou men kunnen betogen, dat hier -potentiele- kiezers worden omgekocht, maar zo steekt de HELE politiek in elkaar.

 3. [1] Nieuw boek van Peter Siebelt dat waarschijnlijk nog in oktober uit komt.
  We zullen proberen het hier te vermelden.

 4. [2] OK, Jack.
  Zou jij kunnen vertellen wat er gebeurt doordat jij jouw stem uitbrengt op Wilders?
  Hem dus machtigt om namens jou te beslissen over jouw salaris.
  Krijgt PVV dan een zetel meer?
  En maakt dat wat uit als de drie grote partijen straks hoogstwaarschijnlijk samen toch 75 % van de zetels hebben?

  Ik geloof nog steeds dat we meer kunnen doen met een groot aantal mensen bij STEMNIET.

 5. Mijn korte reactie:dhr. Bola
  Volgens mijn info:
  * 1)Dhr. Bola heeft van subsidiegelden een toneelstuk in elkaar gezet. En ja hoor wie zijn de amateur-spelers erin? U kunt zich één keer raden: familieleden, zoals zoon, schoondochter,kleindochter/zoon (en naaste kennissen). Dat geld blijft zo dan in de fam. Schandalig! Ik noem ze profiteurs!
  *2) Dhr. Bola woont in een "woongroep" Anand Yoti (Meijehof). Deze woongroep heeft een bestuur. Wie zit in het bestuur?U kunt zich 1 keer raden:Bola en zijn fam. (voorbeeld:Bola voorzitter en penningmeester is zijn broer!)Dhr. Bola is nu (na 6 jaar VZ te zijn geweest, voorzitter geworden van de beheercommissie van deze woongroep: hij bepaalt dus wat /wie, wanneer, hoe etc..)
  Deze woongroep krijgt ook subsidie: 5000 euro. En ja hoor, wat met dit geld gebeurt…u raadt het weer, weet niemand. Er is geen inzage in de financiële stukken (let op: het zijn subsidie gelden!
  *3)De ruimte van de woongroep wordt meestal gebruikt door de ”groep”Bola (toneelstuk, ”behandeling” van diabetici etc. en natuurlijk de mee profiterende PvdA (voor vergaderingen/overleg). De kosten gas/energie etc. wordt wel gedragen door de bewoners. Deze kosten worden door onze Bola en de PvdA profiteurs niet gecompenseerd!

  Tot zover mijn info.

  Ik zou graag willen dat Dhr. Bola mijn info weerlegt…ik daag hem uit!
  Verder wil ik de onderzoekers vragen, m.n. de Volkskrant journalist, om deze info ook mee te nemen in het ”fraude” onderzoek.
  Ik heb weinig vertrouwen in het zgn. eigen onderzoek van de PvdA.

  Mvg.
  Koen

  PS. ik hoop op een reactie van dhr. Bola

Comments are closed.