De afgelopen week bereikten ons berichten als zouden de bewoners van deze aardkloot dankzij hun behoefte aan grondstoffen in werkelijkheid in de toekomst twee aardbollen nodig hebben.

Deze stelling is doordrenkt met Keynesiaanse aannames en veronderstellingen. De veronderstelling dat de grondstoffen opraken is een enorme fictie. Grondstoffen raken nooit op, want als bepaalde grondstoffen schaarser worden dan de prijs daarvan naar boven wordt bijgesteld. Derhalve is het volslagen onzin te stellen dat bijvoorbeeld de olie opraakt. Neen, want niemand weet nog hoeveel olie er in de aardbodem aanwezig is. Waar men daarentegen op doelt is dat de gemakkelijk te ontginnen oliebronnen uitgeput raken en dat de olie op moeilijk bereikbare plekken zit of dat de technologie nog niet toereikend is om deze te ontginnen.

Waar we het over hebben is dus niet de olievoorraad, maar de prijs die het kost om de moeilijke bereikbare olie te delven. Hetzelfde geldt uiteraard voor andere grondstoffen zoals zink, koper, uranium etc. Wanneer de wereldbevolking steeds rijker en welvarender wordt dan is er natuurlijk behoefte aan meer producten. Deze kunnen grondstoffen nodig hebben, die of gedolven kunnen worden of gerecycled. Dankzij moderne technologieën is het mogelijk om een groot gedeelte van de grondstoffen te winnen uit gerecycled materiaal. Dit zal in de toekomst steeds interessanter worden, naarmate de prijs van grondstoffen hoger wordt.

Het probleem met het geven van milieusubsidies en de stimulering van deze recyclage-industrie is dat men niet weet wat de beste methoden zijn om de recycling aan te pakken. Want als de overheid iets wilt subsidiëren dan moet deze alle factoren kennen van de wereldeconomie, maar helaas geen enkele overheid kent deze, hoe intelligent of wijs deze wel kan zijn. De enige manier om te ontdekken of iets rendabel is of niet is de prijswerking in de vrije markt. Deze prijs geeft duidelijk aan of iets schaars is of in grote hoeveelheden aanwezig. De prijs gaat omhoog als de grondstof schaars is en omlaag als de hoeveelheid grondstof toeneemt. Dit is niet alleen het geval met olie, maar ook met personeel, huizen, computers, schilderijen etc.

In 1970 werd de Club van Rome opgericht en deze vertelde pontificaal dat de olie in 2000 zou opraken. Ook zouden we de wereldbevolking niet meer kunnen voeden, want de meeste mensen zouden omkomen van de honger. De werkelijkheid is natuurlijk anders, zoals we vandaag de dag weten. Deze Club van Keynesiaanse ‘wetenschappers’ is in alle opzichten in het ongelijk gesteld. Let wel onze prof. Jan Tinbergen, de grondlegger van de Nederlandse econometrie, was lid van deze Club.

Zoals de natuurkundige Niels Bohr al eens heeft gezegd: ,,Voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat”. Dat zouden onze overheidswetenschappers eens moeten realiseren. De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar bovendien is het onmogelijk om een ‘maakbare’ samenleving te scheppen, wat natuurlijk feitelijk de achterliggende reden is van deze lieden om paniek te zaaien, zodat de overheid meer macht zou verwerven om de samenleving naar hun hand te zetten.

Vandaag de dag zien we dat weer terugkeren met de hysterie van het zogenoemde ‘broeikaseffect’.

31 REACTIES

 1. Volkomen juist. De paniekvoorspellers zeiden 60 jaar geleden al dat er maar voor 30 jaar olie zou zijn. Dit aantal jaren schuiven ze constant op, en nu, 60 jaar later, is het nog steeds 30-50 jaar.
  De oorzaak van die onzin is niet de realiteit. Het is de politiek die angst gebruikt om stemmen te krijgen.

 2. Wat wel erg is, is de gretigheid waarmee de bevolking deze onzin slikt. Laatst kwam een collega paniekerig op kantoor en had een verhaal bij over een documentaire op National Geographic. Voor het eerst van zijn leven hoorde hij daarin over de straalstroom (volgens mij moet je min of meer op een andere planeet leven wil je nog nooit gehoord hebben van de straalstroom maar kom), en, die straalstroom VERPLAATSTE zich! en dat kwam door de auto’s! En dat zou een vriestijd veroorzaken. Neeneeneeneenee Bud, we moeten wél minder gaan autorijden anders vriezen we allemaal dood! Dat was zowat zijn stelling. Andere collega’s hangen een variant van dit verhaal aan, waarin we allemaal gebakken worden, of onder water zullen lopen. Apocalyptici waren daarmee vergeleken kleine stoute kapoentjes, zulke brave rampjes als zij voorspelden. Maar ja nu hebben hun opvolgers natuurlijk véél professionelere middelen ter beschikking.
  Gelukkig zijn er toch ook nog heel wat mensen die er niet inlopen.

 3. [1]
  Sorry, Hub, maar de olie wordt wel degelijk steeds schaarser. De winningskosten stijgen enorm; steeds meer landen (zoals recentelijk Koeweit en Mexico) hebben peak oil bereikt.
  http://www.peakoil.net/

 4. [3] Neen, de olie raakt niet op, want het is ongeveer berekend dat we tot op heden maar ca. 18% van alle beschikbare olie hebben opgebruikt. De teerzanden in Canada hebben bijvoorbeeld voldoende olie voor de volgende 50-60 jaar. Er is een enorm olieveld ontdekt in de Golf van Mexico en voor de kust van Kameroen.

 5. [3] Peakoil.net is als bij de duivel te rade gaan natuurlijk. Alsof je op de website van GroenLinks te weten wil komen wat libertarisme is.

 6. [4] Albert, die olievondst in Kameroen is een smallcat. Totale olieproductie van Kameroen is ong, 100.000 vaten per dag. http://www.scandoil.com/mox
  We hebben 80 miljoen barrels per dag nodig.
  Die vondst in de Golf van Mexico klopt en zou als de verhalen juist zijn de oliereserves van de US met 2/3 vergroten.
  De teerzandproductie (samen nu 1 MB/d) is op dit moment niet in staat dit op te vangen.

 7. [4] Daar denken beleggers toch anders over:
  http://www.iex.nl/columns/c

  Ik ben het in delen eens met bovenstaand stukje van Albert, maar ik vind de ‘kop in het zand’ houding van de auteur een beetje naief. Olievoorraden zijn eindig. Dat is een feit omdat ze sneller op gaan dan ze ontstaan. Onbereikbare of moeilijk exploiteerbare olie kun je niet hetzelfde meetellen als je reeele inschattingen maakt over de komende tijd. Met de huidige consumptie en opkomende industrieen en economieen komt er een schaarste, juist omdat het moeilijke exploiteerbare deel moet worden aangesproken. Dit zal uiteindelijk zijn weerslag geven op de wereldeconomie. Winning uit zandolie is overigens een zeer intensief en milieuvervuilende bezigheid.

  Net als Albert in bovenstaand stukje hebben ook de mensen achter ‘peak-oil’ wel een beetje gelijk.

 8. [7] De spike brengt marktmechanismen op gang. Uit steenkool kunnen dezelfde vloeibare brandstoffen gewonnen worden als uit olie met de hedendaagse technologie, en wanneer de olieprijs consistent(!) boven de 35 euro per vat blijft, wordt dat winstgevend. Er is nog ontigelijk veel meer steenkool dan olie voorradig. Waarom komt deze productie nog niet volop op gang? Omdat de prijs nog niet consistent genoeg boven de 35 euro per vat wordt geacht.
  één van de acties die getriggerd wordt door het marktmechanisme is het zoeken naar nieuwe olie. De greenies zetten zich nu al schrap tegen boren op antarctica. Dat doen ze vast niet omdat er geen olie zit.

 9. [9] Maarre… ook van steenkool zijn de voorraden eindig (200 jaar). Leuker is kernenergie. In kweekreactoren kan tot 70% van de totale massa aan uranium worden opgestookt. Thorium idem en daar is 4x zoveel van als van uranium.
  Dat zou volgens conservatieve schattingen voor zeker 10.000 jaar energie opleveren, wanneer uranium uit zeewater wordt gewonnen voor miljoenen jaren. Dat zou Greenpeace dus erg aan moeten spreken 😀 😀 😀

 10. [10] Foob,

  Ik verwacht binnen hooguit 20 onder de zoden te steken…wat er binnen 200 of binnen een miljoen jaar gebeurd, zal mijn koude reet roesten.

  Groetz,

  Cincinnatus

 11. [11]
  Je aandeeltjes doen het vast veel beter als het doemdenken uit de weg is.

 12. [12] Foob,

  Ik denk dat het vooruitzicht dat de mensheid binnen 200 jaar zonder steenkool zou kunnen komen te vallen
  weinig impakt op het huidige rendement mijn investerinkjes heeft 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [11]
  Cincinnatus,

  Hooguit 20? Hoe oud ben je dan? Of verwacht je geëlimineerd te worden door Big Brother? Helaas misschien niet eens zo’n vreemd idee overigens.

 14. Het valt mij op dat de meeste mensen de gevestigde denkbeelden geloven en menen dat olie op raakt. Niets is minder waar. Er is nog genoeg olie in de grond tegen de huidige exploitatie voor minimaal 50 jaar, ongeacht wat Goldman Sachs of Peakoil.net beweren. Men gaat ervan uit dat de wereld een status quo is, waarbij de technologie en grondstoffenwinning stilstaan. Dat is ook de reden waarom clubs als de Club van Rome zo’n ongelijk hebben gehad. Ik weet nog uit de jaren 70 de spotjes op tv, waarin een aardbol werd uitgebeeld die langzaam opbrandde. Meer dan 30 jaar geleden was men in de waan dat de olie zou opraken. Dankzij nieuwe technologieën en methoden is het gelukt om de olievoorraden te laten groeien. Bovendien om de hogere kosten te dekken van deze moeilijkere exploratie zal de prijs zich naar boven moeten aanpassen zo simpel is het. Daardoor wordt het interessanter om andere brandstoffen te ontwikkelen die met olie kunnen concurreren.

 15. [14] Owl,

  Als ik op dit moment m’n eigen doodsoorzaak mocht kiezen, zou het de terechtstelling zijn : ge-executeerd te worden door een tyrannieke overheid heeft iets zeer romantisch…

  De guillotine leek me daarbij aangewezen…onthoofd bij zonsopgang, kan het mooier ? (ik hou nu éénmaal van theater en kitch) …maar m’n enthusiasme bekoelde recent enigzins toen ik las dat nadat de kop er wordt afgehakt het brein nog een paar seconden bij bewustzijn is en het doorhakken van de nekzenuwen (hetgeen bijzonder pijnlijk schijnt te zijn) bewust mee maakt maar goed het is altijd wel wat…

  Ook vertederend mooi lijkt me zoals de Joden in Massada of meer recent de Branch Davidians in Wacko-Texas vechtend ten onder gaan….no surrender…men schiet het geweer nog 1 keer leeg op de aanstormende vijand
  (regeringstroepen of politie) om dan
  doorregen te worden door een spervuur van kogels en te vallen op het veld van eer of met de laatste kogel
  zichzelf uit de klauwen van de wicked
  staatshuurlingen te houden….no surrender….

  Nja….en zo mag een mens graag dromen maar ik vrees dat m’n einde helaas prozaïscher gaat zijn waarbij ik de gemiddelde levensduur van de Belgische man naar beneden zal helpen bijstellen 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 16. [16]
  Cincinnatus,

  Dat klinkt, eh… suïcidaal? Wat ben je in vredesnaam aan het doen dan dat je verwacht de gemiddelde levensduur van Belgen naar beneden te halen? Ergens wel de ultieme daad van verzet tegen de puriteinse staatscommandanten natuurlijk, wier statistieken hun alles zijn. 😉

 17. [16] Hoi Cin,

  Dat klinkt inderdaad suicidaal.
  Niet doen. Zou zonde zijn. Een groot verlies voor de Vs en voor wie weet wat daar nog es uitkomt.

  Bovendien is het niet uitgesloten dat Vlanderen ooit nog es onafhankleijk wordt. Dat wil je toch meemaken? sterker nog: daar wil je toch aan meewerken? Misschien is dat wel het slagveld waar je op kan sterven?

  Ik zie het als dat we zij aan zij oprukken tot over de heuvel van Waterloo en aldaar Di Rupo en Van Cau omverknallen, alwaarna we in een roes van gelukzaligheid een moment van onoplettendheid kennen en door een krijsende Laurette zelf omvergeblafd worden met haar dubbelloops geweer.
  En in 1 schot kwamen de helden M en Cin dan samen om.
  Is dat niet lekker theatraal?

  Groeten,
  M

 18. [17] Owl,

  Rustig jongen rustig.

  Of straks gaat de meelezende meneer van de AIVD nog denken dat ondergetekende iets explosiefvan plan is en word ik op een nacht onzacht uit m’n bedje getild door meneren met een bivakmuts en machineguns die me vriendelijk doch beslist verzoeken : "mit komme bitte" om nadien in een ongezellige ondergrondse bunker in een
  ver afgelegen desert met m’n koppie onder water te worden gehouden tot ik opbiecht de tweede kamer te hebben willen opblazen of een pact met de duivel te hebben gesloten of harder dan de toegelaten maximumsnelheid te hebben gereden of whatever…..

  En dat lijkt me allemaal voor niks nodig want ik bedoelde gewoon te zeggen dat al m’n gefantaseer over een heroïsche Braveheart-achtige dood ten spijt ik verwacht voor m’n 77ste (gemiddelde levensduur van de man) op een meer" prozaïsche manier" (lees diabetes, kanker, stroke, attack,auto-ongeluk, enz…) richting
  pieren te worden gestuurd.

  Groetz,

  Cincinnatus

 19. [18] M.,

  Ik suïcidaal ? Niet dat ik weet.

  (Hetgeen ik daarover denk, is 120 jaar geleden reeds eloquent verwoord door Robert Ingersoll http://www.infidels.org/lib… ).

  Maar hoe dan ook ik twijfel er niet aan of het vrijspreker-circus vindt snel een andere clown om een eventueel door mij gelaten vacature te vullen….piassen hangen hier al genoeg rond dus dat zit wel snor 🙂

  Minder vanzelfsprekend lijkt het me Madame Onckelincx en de heren Van Cau en Di Rupo bij een eventuele heruitgave van de Guldensporenslag
  op het slagveld tegen te komen.Ik vermoed dat die lui bij een eventueel conflikt snel ergens onderduiken in een diep uitgehouwen bunker in de Ardennen om met de voeten
  onder de kachel het "vechten" aan anderen over te laten of nog meer waarschijnlijk dat ze , na eerst nog es flink gegraaid te hebben in de goudvoorraad van de
  Nationale Bank, snel zullen verkassen naar de Franse riviera om van daaruit hun troepen aan te moedigen om nadien,
  indien hun leger winnen, luid te juichen dat "wij" gewonnen hebben.

  Overigens vrees ik tijdens m’n leven (ongeacht of dat nog kort dan wel lang zal blijken te zijn) Vlaamse onafhankelijkheid niet meer mee te zullen maken….de Vlamingen
  zijn daarvoor veel te mak en te slaafs. …de gemiddelde Vlaming vindt
  er een masochistisch genoegen in door
  politci bedot, bedrogen en bestolen te worden hetgeen dan ook voortdurend en
  massaal gebeurd.

  Maar hadden wij het niet over "piek olie " ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 20. [19]
  Cincinnatus,

  Dan zijn de AIVD en ik enigszins gerustgesteld. 😉

  Overigens vraag ik me af hoe hoog de kans eigenlijk is om minstens de gemiddelde sterfleeftijd te halen. Is dat per definitie 50% of zo? Weet jij dat toevallig, of is er een actuaris in the house?

 21. De olie zal nooit opraken, we hebben ook nog voldoende steenkool voor enkele honderden jaren die we lekker laten zitten.
  De meeste fossiele energie bronnen zitten toch meestal in landen die ons vijandelijk gezind zijn.
  Waarom zouden we die vuile energie importeren en exploiteren?
  Een moderne westerse wereld stapt over op schone alternatieve energie zoals, water en windkracht, solar en waterstof, en zorgt gewoon voor zichzelf zonder dank je wel te hoeven zeggen tegen boeven regimes.
  Een mooie uitdaging, laten we niet lang meer wachten om schone energie te realiseren.
  Ook gunstig voor de handelsbalans en de werkgelegenheid.

 22. [19] Hoi Cin,

  "En dat lijkt me allemaal voor niks nodig want ik bedoelde gewoon te zeggen dat al m’n gefantaseer over een heroïsche Braveheart-achtige dood ten spijt ik verwacht voor m’n 77ste (gemiddelde levensduur van de man) op een meer" prozaïsche manier" (lees diabetes, kanker, stroke, attack,auto-ongeluk, enz…) richting
  pieren te worden gestuurd."

  Dat klinkt al wat geruststellender.
  Toch blijft de vraag hangen, waarom je denkt aanzienlijk korter dan gemiddeld te leven tot aan je prozaische dood.

  Groeten,
  M

 23. [21] Owl,

  Geen idee.

  [23] M,

  Dat doet er verder niet toe.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 24. [15]
  Albert, er is nog wel olie, en die zal er altijd ook wel blijven, maar die olie wordt steeds duurder om te winnen. Op een dag zal zelfs het punt bereikt worden dat het meer energie kost die olie uit de grond te halen dan er in zit. De peakoil theorie stelt dat wat er ook aan technisch vernuft gebeurt, dat punt onherroepelijk komt. En dat steeds meer landen nu al aan hun top zitten of er zelfs overheen. Er komt een steeds groter gat tussen productie en vraag. Dat is ook niet erg. Er zijn betere energiebronnen dan olie. Maar het is wel zaak nu over te stappen.

 25. Is er meer olie dan we denken dat er is?
  De VS consumeert het equivalent van 22 miljoen vaten ruwe olie per dag. Dat doen ze met ruwweg 300 miljoen mensen. China – daar tellen we 1 miljard menselijke exemplaren- heeft bekend gemaakt dat het sinds de aanvang van het jaar 785 miljoen vaten olie ingevoerd heeft. We lezen allemaal dat de invoer volgend jaar met 10% zal groeien. Dat is 90 miljoen vaten. Of 2% van de 4.75 miljard vaten die de VS jaarlijks importeert. Een habbekrats.

  Deze inschatting houdt rekening met het Chinese plan om een eigen strategische voorraad aan te leggen. Daar is net de eerste faciliteit van voltooid. Tegen 2008 moeten er vier faciliteiten zijn die tesamen 100 miljoen vaten herbergen.

  Ondertussen krijgen we steeds meer berichten over de overvloedige gas- en olievoorraden die op dit ogenblik overal opgebouwd werden. Er is zoveel ruwe olie dat speculanten tankschepen gebruiken om olie op te slaan. De dalende vraag heeft de prijs van een tanker teruggeduwd naar 77.000 USD per dag. Vrij goedkoop om 500.000 vaten op te slaan

  Maar ook andere energiebronnen krijgen te maken met overproductie. Er is bezorgdheid gerezen dat de VS weldra met een ethanol overschot te maken zal hebben.Op dit ogenblik wordt er reeds 5 miljard gallons geproduceerd. Met de geplande projecten in de pijplijn kan deze productie tegen 2010 verdubbelen. Een vat olie komt overeen met 19 gallons ethanol. Dus 5 miljard gallons komen overeen met 263 miljoen vaten ruwe olie.

  Maar daarnaast neemt ook de productie van ruwe olie zelf toe. Het totale aantal boorinstallaties wereldwijd nam vorig jaar met 10% toe.

  Veel van deze stijging mag op rekening geschreven worden van Amerikaanse oliebedrijven die oude installaties opnieuw opstarten.

  Eerder waren deze gesloten toen olie 19 USD/vat kostte. Maar met 60 USD/vat is dit natuurlijk een heel ander verhaal.

  Eens de productie weer opgestart zal deze niet opnieuw afgesloten worden zolang olie –pakweg- boven de 30 USD/vat blijft kosten.

  In 1981, de laatste keer dat de olieprijs nog eens door het dak ging, waren er 3969 actieve installaties. Daarna, tijdens de regering van Clinton, verminderde dit aantal naar 622 in 1999 omdat ze onrendabel waren met een olieprijs van 20 USD/vat.

  De laatste 6 jaar werden er 1002 opnieuw in productie gebracht. Niet toevallig door sponsors en “persoonlijke vrienden” van de Bush familie.

  Zou het kunnen dat….

  Met alternatieve energie, Canadese oliezanden, zoeken naar olie op de zeebodem, allemaal dingen die de komende jaren in productie komen, zal het aanbod de vraag overtreffen in 2010 met naar schatting 4 tot 8 miljoen vaten per dag.

  Dus wie blijft allemaal die energiefondsen kopen die min of meer op hun hoogste punt ooit staan en de laatste 2 jaar met een gemiddelde van 100% gestegen zijn?

  Vorig jaar kwamen de twee zwaarste stormen van de eeuw het overaanbod fenomeen te hulp.

  Waar mogen we ons nu aan verwachten?

 26. [27]
  Huub Mooren,

  Bedankt, dat is zeker interessant. Moet ik uit die figuur 2 concluderen dat Cincinnatus zo’n 80% kans heeft om minstens 70 te worden?

 27. [28] Weet je niet, misschien is d’n Cin als 70; dan is zijn kans 100% 🙂
  Ongeveer 80% van het cohort wordt 70 inderdaad. En 50% van de mannen was bij 78 jaar nog in leven. In 2003 was de gemiddelde leeftijd ongeveer 73.

  Huub

 28. Ik juist gehoord dat die bewuste vooraad in Canada niet bruikbaar is, omdat het ondergelopen is met water.

Comments are closed.