Het European Freestate Project is een internationale organisatie van vrijheidslievende personen die werken aan een samenleving waar de rol van de overheid beperkt is tot de bescherming van leven, vrijheid en eigendom.

Het oorspronkelijke European Freestate Project (EFP) heeft een hernieuwde start gemaakt met een nieuw team, een compleet nieuwe uitstraling en ook een nieuwe aanpak.

Vanaf dit moment richt het EFP zich primair op het geconcentreerd (in een specifieke regio) realiseren van vrijheid; vrijheid die wij nog willen meemaken! Om dit te bereiken hebben we een duidelijk “Mission Statement” gedefinieerd; een duidelijke richtlijn naar (door het project ondersteunde) activiteiten.

Wij, het nieuwe team, bestaande uit Ronald Slagboom, Marco Frediani, Nick Timms and Felix Benner, willen dit project promoten totdat we genoeg leden hebben om een formeel bestuur aan te stellen. Onze strategie hierbij is tweeledig. Ten eerste willen door het aanbieden van een forum, wiki en een gemeenschap met contactenbeheer een platform voor vrijheidsactivisten in Europa aanbieden. Ten tweede willen we, om een zo hoog mogelijk impact te realiseren, dat zoveel mogelijk activisten zich concentreren in een bepaald gebied in Europa om daar actief aan vrijheid te werken. Om dit aan te moedigen, hebben we een intentieverklaring opgesteld, waarmee activisten zich committeren om, zodra er genoeg leden zijn, samen met andere activisten naar de gekozen regio te verhuizen.

Bovengenoemde strategie is een groot succes gebleken bij het New Hampshire Freestate Project, waar zich in de laatste vijf jaar al meer dan 7.000 leden bij aansloten.

Meer informatie over het European Freestate Project treft u op onze website: www.europeanfreestate.net
Het team van het European Freestate Project.
———————–
Ingezonden door Marco Frediani