Onder het bewind van premier Balkenende zijn de lasten voor het bedrijfsleven per saldo gestegen, volgens een vertrouwelijke nota aan minister Joop Wijn van Economische Zaken. En in dat saldo is de geplande lastenverlichting van een half miljard in 2007 al verwerkt.

De pijn zit ‘m vooral in het jaar 2004, waarin de lasten met 1 miljard euro toenamen. Het ministerie stelt dat er van gebroken beloftes geen sprake is. @(FD, p.1)

Als je braaf bent krijg je een koekje,: van eigen deeg!
Je verhoogt eerst de lasten met 1 miljard, vervolgens ‘geef’ je een half miljard terug en iedereen kwispelt en is blij.
Alleen hier leest u dat het toch echt beter is om die lastenverhoging van 1 miljard al helemaal niet te doen.
Alleen hier kunt nog de echte achtergronden en meningen tegen komen.
Mail daarom deze link en blog nog wat meer naar anderen.

9 REACTIES

 1. Misschien wel goed om te bedenken dat de effective nasjionale inkomen van Nederland naar KOOPKRACHT op rond een 500 miljard ligt, maar dat de overheid daar meer dan 300 miljard van uitgeeft.

  Nu kan men op Prinsjesdag wel met allerlei goocheltrucs aankomen … feit is en blijft dat er jaarlijks een echt tekort is van zo’n 50 miljard. En dan gaat e.o.a. watertrappende accountant ook nog "berekenen" hoeveel een stad als Maastricht daarvan weet achteruit te drukken …

 2. Ik ben een leek, maar: hoe kan de staatsschuld als percentage van het BNP dalen als er 50 miljard tekort is?

 3. «Het ministerie van Financiën reageert laconiek. "Er is nooit gezegd dat we de lasten zouden verlichten. Van gebroken beloftes is geen sprake", zegt een woordvoerder in het ochtendblad.»
  http://www.nu.nl/news/84699

  Misschien nooit gezegd, wel jaren lang gesuggereerd. Leuk dat ze dat makkelijk toegeven zo vlak voor de verkiezingen. Maar wie heeft dat onthouden op 22-11 aanstaande? De mensen gaan gewoon stemmen alsof de wereld dezelfde is als de politici hen voorliegen.

 4. [2] Het BBP stijgt.

  Overigens blijkt de staatsschuld alleen maar toe te nemen. http://www.rijksbegroting.n

  Ook de liberalen en middenjongens zijn dus nog altijd aan het sinterklazen.
  De bedoeling van het kabinet Balkenende was om de staatsschuld af te lossen binnen 25 jaar. Nog 21 jaar te gaan. Gaat helemaal goedkomen.

  Gelukkig heeft dit kabinet wel bereikt dat ‘normen en waarden’ zijn verbeterd.
  Ik bedoel maar, we eten allemaal weer met mes en vork.
  Tjonge, wat een valse pretentie.

  Huub

 5. [2] die een zeer onschuldige vraag stelt, waarop helaas geantwoord moet worden dat men meervoudig (en in feite fraudulente) "boekhoudens" voert. En op papier kan men aldus letterlijk alles aantonen wat men maar wenst. Ook dat de staatschuld "daalt".

  Wat men echter NIET kan verbergen is dat Nederland zichzelf aan het consumeren is. Want hoeveel echte "broodwinners" heeft Nederland nog? En daar bedoel ik niet mee bijv. de "docent" (vroegere schoolmeester) die voor de klas staat en de "hulpverleners", maar mensen die echt geld voor land en volk verdienen. Zij die in de productie van commerciele goederen en/of agrarische producten werken, danwel commerciele diensten verrichten. Zij die aldus cummulatief rond de 200 miljard per jaar bijeen schrapen, terwijl de rest van het "BNP" wordt gegenereerd door elkaar de ruggen te krabben en zelfs de oetkeringen en de ambtenaren die daarbij betrokken zijn worden ook meegeteld, evenals de natuurlijk rijkdommen zoals olie en gas die ooit opraken.

  Het is daarom ook vooral om deze reden dat de machtskliek zeer grote belang heeft in een volledige fusie met das Viertes reich en de Brusselse bureaucratie.

 6. Van alle "verdieners" in Nederland werken slechts 19% in de commerciele productie (en innovatie), nog eens 19% in de commerciele dienstverlening en een 2% in de agragrische sector. De rest parasiteerd in feite op hun … Dus vraag maar af waar je ZELF mee bezig ben …

 7. [4] Liberale partijen bestaan in Nederland niet, ‘liberale’ echter genoeg. Woordvervuiling…

 8. [6]

  Is de productiviteit in de landbouw- en industriële sector niet zo hoog dat hierdoor deze 40% de overige 60% met gemak kan onderhouden?

  In de zakelijke dienstverlening zijn er ook parasieten actief, i.e. adviseurs, advocaten die zinloze rechtszaken adviseren, interimmanagers die bewust problemen schoppen om meer vriendjes binnen te kunnen loodsen. Topmanagers die een BNP ter grootte van dat van Groot Brittannië over de balk gooien met rampzalige fusies. Projectontwikkelaars en bouwondernemers die omkoping en corruptie niet schuwen om de overheid en de onderdanen maximaal uit te melken.
  Om maar niet te spreken van de verderfelijkste categorie: zelfstandige bestuursorganen die door niemand worden gecontroleerd: door de markt niet en door de overheid ook niet. En vergeet door de klant betaalde ambtenaren zoals notarissen niet? De corruptste beroepsgroep.
  Vandaar dat ik als productieve categorieën slechts erken:
  1) Zelfstandig ondernemers in landbouw, industrie en bepaalde dienstverlening. Waaronder ook bepaalde vormen van publieke dienstverlening zoals uitvoerenden in de gezondheidszorg.
  2) Blue-collar en technici.
  3) Uitvinders en onderzoekers.
  4) Onderwijzers in exacte vakken, talen, aardrijkskunde en geschiedenis. Filosofie is een twijfelgeval. Godsdienst, marxisme-leninisme, maatschappijleer en andere vormen van collectieve waanzin zijn schadelijk en horen op school niet thuis.

 9. [5]
  Ik neem aan dat de CIA haar afwijkende cijfers ergens op baseert. Heb je die gegevens ergens? Als dit verhaal klopt is dit HET breekijzer om die corrupte kliek in Den Haag te ontmaskeren.

Comments are closed.