Wie heeft gezegd dat België een land is waar integratie moeilijk is ?

Een paar snuggere jongens hebben een simulatie becijferd hoeveel de familie Bouziane kost aan de Belgische gemeenschap .

Deze gebaarde heer, Imam te Brussel die, na te hebben verklaard dat men zijn eigen vrouw mag slaan, is voorlopig door België uitgewezen.
De stad heeft als sociale en islam-tolerante instelling de polygame gezinssituatie van Mijnheer Bouziane goedschiks aanvaard.
Zij heeft aanvaard dat zijn tweede vrouw hem vervoegd in België zonder haar een verblijfsvergunning uit te reiken.
Maar aangezien al zijn kinderen in België geboren werden zijn zij echte Belgen.
Daardoor kan zij, zelfs zonder papieren, niet uitgewezen worden.
Imam Bouziane, ook wanneer hij veel kritiek heeft op het Westen, vraagt altijd aan alle moslims, om de wet van het land waar zij leven, te eerbiedigen .
Hij is zeer gelukkig wanneer Belgen zich tot de rechte weg van de islam bekeren.

Imam Bouziane heeft met ieder van zijn vrouwen 8 kinderen, dus 16 in totaal.
—1) Zijn tweede vrouw is echter geen echte echtgenote, zij wordt door België als “een alleenstaande ouder” beschouwd.
Zij geniet dus van een uitkering A.P.I. (allocation parent isolé) die 707,19 euro voor een ouder met 1 kind bedraagt, te vermeerderen met 176,80 euro per aanvullend kind = (+) 7 x 176,80 Eur. Ofwel een totaal van 1944.79 euro.
—2) Voor haar 8 kinderen geniet zij ook elke maand 978,08 euro kinderbijslag.
—3) 2 van de kinderen zijn minder dan drie jaar dus geniet zij ook nog “A.P.J.E” ( allocation pour jeune enfant). zijnde
161,66 euro x 2 = 323,32 euro.
—4) Als alleenstaande ouder geniet zij ook nog van een woontoelage (Allocation d’aide au logement ) van 300 euro .
—5) Met 8 kinderen heeft mevrouw Bouziane-2 absoluut geen tijd om te gaan werken, te meer daar Imam-lief niet kan dulden dat zijn moslimvrouw in de nabijheid zou komen van andere verderfelijke westerse mannen.
Dus geniet zij ook van een R.M.I. ( leefloon ) zijnde 417,88 euro plus 167,15 euro/kind maakt in totaal 1755,08 euro.
—6) Onder de 8 kinderen zijn er vier schoolgaand, dit geeft recht op een recent gestemde tegemoetkoming voor aanvang schooljaar van 257,61 euro X 4 = 1030,44 euro zijnde een maandelijks bedrag van 85,87 euro.
In totaal ontvangt Mevrouw Bouziane-2 dus 5296,14 euro per maand. (213 656 Bef.)

De heer en Mevrouw Bouziane-1: met hun 8 kinderen krijgen 978,08 euro gezinstoelagen iedere maand + 2 uitkeringen voor jonge kinderen 323,32 euro + uitkering huisvesting 300 euro + RMI voor gehuwd paar (626,82 euro) + 8 kinderen (1337,20 euro)! zijnde 1964,02 euro + uitkering voor aanvang schooljaar 4 kinderen X 85,87 euro.
De Heer en Mevrouw Bouziane-1 ontvangen dus 3651,29 euro per maand.

HET POLYGAME MOSLIM-GEZIN BOUZIANE ONTVANGT DUS IN TOTAAL EEN BEDRAG VAN 8947,43 EURO PER MAAND! ! !
(360 938 Bef.)

Mediteer, revolteer, schreeuw het uit . . . . . . . . . .
maar blijft zeker hard werken en betaal trouw je sociale bijdragen, en vooral ” WEES VERDRAAGZAAM ” ! ! ! !

Stuur dit bericht door aan alle belastingsbetalers in dit land !
Want Bouziane, hij betaalt geen eurocent belastingen ! ! !
——————————————
Ingezonden door Werner
RED: We vermoeden dat de uitkomsten in Nederland niet veel zullen afwijken.

42 REACTIES

 1. Overheid heeft het slim gedaan. Iedereen krijgt geld uit de ruif. Kinderbijslag, hypotheekrenteaftrek, subsidie voor theater. Je staat dus niet sterk als je het punt aan de kaak stelt.

 2. Ik heb niets tegen polygamie en ik heb ook kritiek op ‘het westen’. Betekent dat dat ik ook moet vertrekken?

  Volgens mij ligt het probleem in de verzorgingsdrang van de staat. Als deze imam niet al die prachtige uitkeringen zou krijgen, was er geen vuiltje aan de lucht.

 3. [4] Dat is inderdaad de hele oorzaak. De verzorgingsstaat die iedereen dwingt om mee te betalen aan elke willekeurige profiteur creeert dergelijke wantoestanden.

  Eveneens heeft niemand er wat mee te maken met hoeveel personenen een ander wil samenleven.

  De oplossing ligt in het verminderen van de bevoegdheden van de overheid.
  Een goed begin is werken aan zeer lage opkomst van de komende verkiezingen: STEMNIET

 4. Ik stem wel en stem VVD. De minst slechte van de grote politieke partijen.

 5. [6]

  Hoezooo … minst slechte …? Ik zou zeggen zij zijn juist een uitgesproken en op en top VERRADERS partij …, want wat hebben zij op hun kerfstok?

  1. De Koning een gouden parachute bezorgen door hem boven de wet stellen waardoor tot nu toe land en volk tot nu toe onderwerpen blijven.
  2. Die koning … nat als de pooiers dat zij zijn, immorele Politieke Pachters aan de hand te doen, ter vervanging van de Regenten. ***
  3. De fatale Multikul mede sponsorren en promoten
  4. Tesamen met onderkoning-Kok, en Duitenberg … Nederland door middel van te laag gewaardeerde Gulden en te hoog gestelde Pleuro(t.a.v. de USD) een derde van wat Nederland in toto waard was onherroepelijk weg te pissen.
  5. Als tweede grote partij meerdere malen aan Paars mee te doen, in plaats van krachtige OPPOSITIE te voeren om excessen en erger tegen tegaan en te voorkomen.

  Volgens mij zijn VVD-stemmers eerder pedanterige blaaskaken, die denken van de "betere" soort te zijn edoch veel grotere stommelingen dan de sjosjialisten.

  Wat de Belgische pletora aan voorzieningen betreft … Ik vind het FANTASTISCH … en het is een heele kleine prijs om door culturele verrijking een beetje civilisatie op te doen. Want waar zouden die ellendige patateters zijn zonder de beschaafde moslem? Nou dan?

  *** http://nl.wikipedia.org/wik

  De Nederlands politiek wordt beheerst door een politieke elite.. Het begrip wordt nu als zelfstandig naamwoord gebruikt maar was oorspronkelijk een afkorting, voor Majesteit (of Monarchie) en Politieke Partijen (of Pachters).

  Naar inmiddels is gebleken heeft de monarchie door de jaren wisselende favoriete pachters gehad. Eerst de Liberalen omdat zij als gevolg van de industriële revolutie en ondernemerschap in de slappe was zaten. Daarna de Confessionelen, omdat die voor de monarch het vuile werk deden in de kolonies en (omdat zij de koloniale markten beheerden) … de industriële basis van Nederland overnamen. E.e.a. tot aan WO-II toe. …Daarna kwamen de Socialisten aan bod dank zij de vakbonden en het Sovjetblok

  Twee maal raden wie nu Beatrick’s favo’s zijn.

 6. Dit was slechts 1 voorbeeld. Is er ook een rekensom waarbij alle kosten van alle zo door onze regering gepromote gastarbeiders zijn opgeteld?

 7. [9] Ya … in het boek: "Binnen zonder Kloppen) van sjosjialist Paul Scheffers, en getallen die je met de vingers van je eigen hand kan optellen.

  Inmiddels ruim 120 miljard pleuros … plus een 10 Miljard pleuros per jaar aan binnenlands en buitenlandse geldwegschijterij …

  Tis hier echter een absolute monarchie en men kan immers doen wat men wenst … Leuk he? Of niet soms?

 8. [10] ACP, even een correctie, want volgens mij is dat boek ‘Binnen zonder kloppen’ door Pieter Lakeman geschreven.

 9. [11] Tsjagh .. TWAS inderdaad Pieter … Overgigens probeerde Pronk al die largesse bij de VN in een job te vertalen. maar dat heeft tie toen terecht net gekregen, hoewel TulbanKok persoonlijk voor hem in het geweer ging …

 10. Ik bedoel natuurlijk TalibanKok (waar hij was toen hij die loelige tulband op had) …

 11. [6] Ik ben nog steeds vreselijk nieuwsgierig over dat stemmen van je.
  Je besteedt dan tijd om naar een bureau te gaan, kruipt daar, na goedgekeurd te zijn in een stemhokje, drukt op een knop, ……….
  maar dan? wat gebeurt er dan?

  Ga je dan naar huis met het gevoel dat je de wereld gered hebt? OK, dat is fijn, dan moet je dat zeker doen.
  Maar buiten dat gevoel, is er dan nog iets dat gebeurt wat er zonder die handelingen niet gebeurd zou zijn?

 12. [14] die schrijft ‘Ga je dan naar huis met het gevoel dat je de wereld gered hebt?’.

  Voor velen geldt dat zij het stemmen als een soort burgerplicht zien.

 13. Dit is een flauwekulverhaal. Een hoax.
  Het komt uit Frankrijk en begon met alleen de mededeling dat de imam gezegd had dat je vrouwen mag slaan.
  Google maar eens op ´Bouziane´.

 14. [16] Google bracht me naar Altermedia
  [vl.altermedia.info ] en vertelde me onder titel:
  "Familie imam Bouziane kost onze gemeenschap 8947,43¤/maand"
  hetzelfde verhaal.

  Staan er fouten in de berekening?

 15. [15]

  YAA … YAAA … veel voetvolk in ziets niets mis, en al zeker niet in allerhande hand en spandiensten … En zooo is het helaas nog steeds.

  Die denken dat zij dubbeltjes zijn en nooit kwartjes worden.

 16. [17] De cijfers zullen best wel kloppen. Dit verhaal dateert van april 2004 en op basis van zijn opmerking is die imam het land uitgezet. Naar maroc en niet naar Brussel.
  Maar er zijn meer moslims die Bouziane of mohammed heten, begrijp ik ook wel.
  Ik had de suimulatie zelfs graag afgemaakt willen zien met een berekening van hoeveel en hoelang werkenden hiervoor belasting moeten afdragen.
  En dan niet de nadruk op misbruik van- die ´Mijnheer´ maar op het aanleiding geven tot- door de imorele politieke sinterklazen.
  Ik heb zelf dit bericht op een ander forum gezet en werd gelijk afgemaakt als opruiend en racistisch door dat klootjesvolk.
  Ik bedoel maar, wees voorzichtig en duidelijk over de moraal van een verhaal.
  Het bericht stoort mij dus niet maar ik wijs op mogelijk onbegrip.

 17. Omdat ik overtuigd ben van de waarde van de MPP-hypothese van ACP is het m.i. de allerhoogste tijd alles in het werk te stellen die hypothese te BEWIJZEN, c.q. de nulhypothese te falsifieren.
  Wie vat die koe bij de horens of wil dat varkentje wassen ?
  M.a.w. welke speurneus ontmaskert definitief en voor alle eeuwigheid het geheim van de Boze Pyramide, t.w. Noordeinde-Torentje-Binnenhof ?
  Wellicht geeft -naast de link van ACP- onderstaande webstek met daarin opgenomen websteks nog wat aanknopingspunten:
  http://www.vrijspreker.nl/b

 18. Ik nam me net voor om me even niet meer te ergeren aan multiculti etc etc en dan lees ik nu dit stuk. Geef me een aub een miljoen en ik vetrek morgen nog uit dit land naar een ver klein tropisch eiland waar ze geen kranten en tv hebben.

 19. [20] Dat nu iis helemaal GEEN hypothese, tis eenvoudig een KRONIEK …. Van af 1848 allemaal precies zo gebeurt en ook als zodanig te verifieren, dus zo ingewikkeld is dat niet en politieke "wetenschappen" studenten bij de fleet. Maja dit is uiteraard geheel "outside the box" voor al die grondig gehersenspoelden.

  Edoch, volgens mij kan men zo beginnen met het traceren en correleren van de zogenaamde Indologen (meestal oppassende keurige mosterd-en-meel klanten) die tot 1956 in Leiden op kosten van de overheid in Leiden hebben gestudeerd om daarna als ambtelijk kader in de kolonies dienst te doen.

  Overzeese gebiedsdelen, dat men na de oorlog geweldadigd weer van de rechtmatige eigenaars (de Indonesiers) had afgepakt als uncle Sam niet had ingegrepen.

  Welnu, die laatste lichting indologen zijn allen na repatriering op hoge posten bij diverse ministeries terecht gekomen. En een aantal zelfs in eerdere kabinetten net zelden als ministeriele secretarissen dienst deden.. En wat bedachten zij dat zij niet konden laten en hun als echte indologen ontmaskerde?

  De MULTIKUL, zulks omdat er voor de oorlog twee hoekstenen van het koloniaal bewind bestonden uit het opzettelijk destabiliseren van de samenleving door de grootschalige import van vreemde oosterlingen. En de ander was het invoeren van VERSCHILLENDE rechtstelsels voor de diverse bevolkingsgropen waar men over heerste, waaronder ook de sharia … Hoekstenen waarmee men tot dat men door Japan op de knietjes werdt gedwongen macht en gezag uitoeffende.

  Mijn hypothese (en dat is het in dit geval wel) is dat deze groep hoge bureaucraten de monarch ( die in Leiden ook Indologie had gestudeerd, evenals haar moeder daar voor) de politici meer dan hadden ingefluisterd dat zij eeuwig aan de macht kunnen blijven indien men de zaak hier OPZETTELIJK via de multikul destabiliseert …

 20. [22]
  ACP,
  Mee eens, dat het eigenlijk geen "hypothese" is, in elk geval niet in wetenschappelijke zin. Maar dat wordt op Wikipedia wel zo gesteld. (Wie heeft dat artikel geschreven ?)

  Het verband met Indologie lijkt mij ook overtuigend.

  Evenals -uiteraard- de conclusie, dat de samenleving wordt gedestabiliseerd door de grootschalige import van vreemden en dus ook de MIX van rechtsstelsels. *)

  Het is ook duidelijk, dat de macht van de monarch sinds 1813 grotendeels berust op het klootjesvolk.

  Daarom lijkt mij je "hypothese" dat "de Indologen" de monarch opzettelijk zouden kunnen hebben ingefluisterd, hoe hij (zij) *eeuwig* aan de macht kan blijven -als je dat bedoelt- de moeite van een serieus historisch feitenonderzoek waard.

  *) Wat het mengen van rechtsstelsels betreft strekt de EU permanent tot lichtend voorbeeld.

 21. @Redactie ,u vermoed dat de uitkomst in Nederland niet veel anders uitpakt?

  Ik als allochtoon ,dat weer wel,had ooit een uitkering met 4 kinderen.

  Met 1 of 8 kinderen maakt geen verschil je uitkering blijft plus/minus 1100 euro plus huurtoeslag a pakhembeet 250 euro permaand plus kinderbijslag PER KWARTAAL 1100 EURO.

  dus zou je per maand uitkomen op 1700 euro per maand (het aantal kinderen is niet van invloed op de hoogte van je uitkering)

  ps ik werk nu 32 uur per week voor 1200 euro.

 22. [23] Ik heb t.o.v. het artikel in Wikipedia op directe basis zelf geen enkel woord ingebracht. Waarschijnlijk staat het daar als gevolg van de critische publikaties van de Groene Amsterdammer gericht tegen de conservatief Bart Jan Spruyt, en het feit dat Spruyt het niet onder stoelen of banken stak dat hij in de richting van het bestaan van een MPP bolwerk is gaan denken.

  Om precies te zijn het Wikipedia artkel is er, volgens mij, eerder om het (de MPP notie) en Bart Jan aan de kaak te stellen.

  Duidelijk is echter dat de Groene als beroeps-linxen daar op z’n minst aardig van zijn geschrokken … Ook al is het adagio: "" You can fool some people all the time, but you can’t fool all people all the time ""

  Feit is dat naast de gevestigde Politieke Pachters Partijen … alle anderen ( dus alle nieuwen) slechts mickey mouse en donald duck clubjes zijn. Een Wilders inbegrepen.

  NIET STEMMEN dus …

 23. [25]
  Inderdaad, ACP. Er lopen op het Binnenhof af en toe alleen nog maar wat nep-Fortuyntjes rond, net zo goed als de VVD alleen maar uit nep-liberalen bestaat.

 24. [24]
  Welnu volgens mij heeft De Vrijspreker in PRINCIPE wel degelijk groot gelijk. Het gaat immers NIET om precies hoeveel centen er verkwanseld worden, maar dat het wordt gedaan … omdat men een "VERZORGINGSSTAAT" wenst te zijn. Zuiver en alleen omzelf aan de macht te kunnen blijven.

  Maar moeten wij een Linda, die nu minder binnenkrijgt, maar eerlijker in haar bestaan voorziet, applauderen? Tuurlijk NIET … zulks omdat dit land de Lindas en de geteisem politici nodig heeft als evenzovele gaten in het hoofd …

 25. [24]
  linda,
  Met jouw werklust is niks mis en derhalve zou je in landen als China wellicht een beter stekkie kunnen vinden om je gezin van te onderhouden in plaats van in het dievenland Nederland, waar werken wordt bestraft en klaplopen gesubsidieerd om het absolutistische leenmannenstelsel overeind te houden.

 26. china ,het land vd onbegrenste misdaden tegen de mensheid?

  waar het normaal gevonden word Tibetanen af te schieten alsof het dolle honden zijn?

  waar een 1 kind beleid is wat zover doorgevoerd word dat er met negen maanden zwangerschap nog word geaborteert?

  etc …etc.. nou nee bedankt ik ga wel in Belgie wonen waar niet werken word beloont hahaha.

 27. [4] [5] Mee eens, zodra de verzorgingstaat is afgeschaft speelt dit probleem niet meer, want dan moet meneer de imam zelf voor zijn kindertjes en zijn twee echtgenoten gaan zorgen. Let wel dan is het ook uit met de asielindustrie en scheelt het iedereen enorm veel geld. Dus afbreken die verzorgingstaat.

Comments are closed.