Het is hier al vaak betoogd, hoe de parlementaire democratie de burger een rad voor ogen draait. Verkiezingen om de zoveel tijd versterken SLECHTS het poldermodel van regenten en armoedzaaiers. Wat gebeurt er met Uw stem na sluiting van het stembureau ? Dat is nooit meer na te gaan. Hoe groot is de kans op verkiezingsfraude ? Groter dan U denkt. Kunt U de uitslag van de verkiezingen wel vertrouwen ?

Nee. Dat kunt U nooit (meer).

Maakt de politiek zich daar druk over ? Misschien, maar bij lange na niet genoeg volgens wij vertrouwenstemcomputersniet

Dat roept de vraag op, waarom de minister er niet aan trekt de verkiezingen op een wettige manier te laten verlopen.

Het antwoord ligt voor de hand: het doet er voor hem namelijk nauwelijks of helemaal niet toe. Zijn politieke carrière hangt er niet vanaf. Er is als ex-minister altijd wel een baantje te vinden en het grote bedrijfsleven vraagt steeds vaker om carrièrepolitici.

Het gaat er de beroepspolitici uitsluitend om U naar de stembus te lokken. En wat U stemt is dan ook Uw probleem, de rest eromheen is theater. Een heel erg dure en duurzame poppekast. (Het algemeen kiesrecht bijvoorbeeld is nu al zo’n kleine 90 jaar aan de gang en op 22 november plakken de politici er 4 jaar bij. In al die jaren is er van burgerlijke vrijheden maar bitter weinig overgebleven.)

Heeft U invloed op de benoeming van de kabinetsformateur? Nee, geen enkele. Dat is echter van groot belang, want een kabinetsformateur bepaalt met welke coalitiepartijen zal worden geregeerd. Maar die keuze maakt de koningin wel voor U.

Hoe kunt U dan wel invloed uitoefenen op het regeringsbeleid ? Antwoord: Dat kunt U simpelweg niet. Verkiezingen gaan alleen over grote getallen. De rest wordt door politici onderling uitgemaakt. Er wordt U niets gevraagd. U wordt “bedankt” voor Uw stem. Basta.

Vraag: Zit U eigenlijk wel op zo’n “bedankje” te wachten ? Nee ? Waarom stemt U dan (of stemt U al niet meer ? ) ?
Houdt U Uzelf en anderen door te stemmen niet gewoon een beetje voor de gek ?
Stemt U dan niet domweg gewoon voor Jan met de korte achternaam ?
Of vertrouwt U gewoon op een systeem, waarmee U Uzelf (en anderen) eigenlijk langzaam maar zeker van moeizaam verworven burgerlijke vrijheden berooft ?

3 REACTIES

Comments are closed.