PvdA en anderen denken ouderwets over politieke onafhankelijkheid

door Jeroen de Veth


RED: Jeroen de Veth staat als nummer 44 op de kandidatenlijst van de VVD.
Hij verdedigde met verve en zelfs veel libertarische argumenten op de Libertarische bijeenkomst van 8 oktober in Roosendaal de stelling dat het ook voor Libertariërs belangrijk is om wél te stemmen. Onder andere om daardoor de minst slechte persoon in de Kamer te helpen.

Op die discussie en argumenten komen we, onder andere in het kader van de STEMNIET actie, nog terug.

Hier volgt de mening van Jeroen over “partijfinanciering” waarover veel libertariërs beslist ook nog de nodige opmerkingen zullen hebben.

HJ.

Vijf multimediabedrijven, zo stond in NRC-Handelsblad van 14 september jl., willen in een consortium alle politieke partijen tot aan 22 november helpen bij het bereiken van kiezers. Het zou gaan om gerespecteerde ondernemingen als KPN, mediaconcern Endemol, softwaremaker Microsoft, ICT-dienstverlener Ordina en post- en transportbedrijf TNT. In een reactie gaven PvdA-voorzitter Van Hulten, GroenLinks en SP aan er niets van te willen weten. Hun eerste reactie is ondoordacht, want getuigt van weinig gevoel voor het veranderende medialandschap. Bovendien laat links – voor ons allemaal – op deze manier een uitgelezen kans liggen om beter door te dringen tot de haarvaten van de samenleving en geven PvdA, GroenLinks en SP impliciet blijk van achterlijk denken over onafhankelijkheid en ‘het boze grote bedrijfsleven’.

In Duitsland worden politieke partijen, hun internationale denktanks en trainingsinstituten krachtig ondersteund door de staat. Daar is de opvatting leidend, dat een krachtig partijenstelsel van vitaal belang is voor de democratische samenleving en dat de onafhankelijkheid ervan het best gegarandeerd wordt door financiering uit collectieve middelen. Aan de andere kant van oceaan, in de VS, heersen heel andere opvattingen en vindt niemand het merkwaardig dat campagnes, denktanks, trainingsinstituten etc. openlijk gefinancierd worden door het bedrijfsleven en particuliere weldoeners. De heersende opvatting daar is, dat een vitale samenleving – en dus een vitaal democratisch stelsel – van onderop moet komen, in stand gehouden moet worden door (belangen in) de samenleving. Het vertrouwen in het vrije spel der maatschappelijke krachten is daar dan ook vele malen groter. Wij zijn Amerikanen noch Duitsers. Hoewel ik als liberaal het vertrouwen in de samenleving van de Amerikanen meer deel dan de neiging tot paternalisme van de Duitsers, natuurlijk zonder de ogen te sluiten voor de schaduwzijden van de Amerikaanse partij- en campagnefinanciering. Maar dat verschil tussen liberalen en links, tussen wantrouwen en vertrouwen, blijkt wel vaker.
Nederlandse politieke partijen worden met name gefinancierd door belastinggeld, door ons allemaal dus, en de voorwaarden en de verdeling van dat geld worden vastgesteld door de Tweede en Eerste Kamer. Links Nederland is altijd huiverig geweest voor partij- en campagnefinanciering door het bedrijfsleven, uit het oogpunt van politieke onafhankelijkheid. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Ik zeg niet dat de onafhankelijkheid van politieke partijen per definitie is gewaarborgd als het bedrijfsleven financiert. Maar de gedachte is toch achterlijk dat de onafhankelijkheid beter is gewaarborgd als het parlement over de verdeling van de schaarse overheidsmiddelen gaat? Immers, dat parlement – althans de partijen die erin zijn vertegenwoordigd – zijn zelf als herverdelers niet eens onafhankelijk. Wie garandeert me bijvoorbeeld dat, wanneer PvdA, GroenLinks en SP een meerderheid vormen, de financiering niet dusdanig wordt herzien dat een midden-rechtse minderheid er last van heeft? Dit voorbeeld klinkt bizar, maar zie het in het licht van het feit dat nieuwe, nog niet in het parlement vertegenwoordigde partijen – mind you, een meerderheid van de Nederlandse politieke partijen – , nu danig last hebben van de bestaande herverdeling en spelregels. Met de nieuwe wet financiering politieke partijen ziet het er voor hen niet rooskleuriger uit. Zeker niet als het gaat om hun mogelijkheden voor financiering buiten de overheid. Daar komt bij dat geen enkele partij of politicus met droge ogen sowieso kan volhouden compleet onafhankelijk te zijn, getuige alleen al het druk aan- en aflopen van lobbyisten. Beïnvloeding, en dat is maar goed ook, is er altijd.

Als het gaat om de financiering van politieke partijen neemt Nederland, zoals zo vaak, een middenpositie in ten opzichte van andere (Westerse) democratieën. Of eigenlijk is het vlees noch vis. Alleen de VVD maakt sinds de jaren ’90 werk van sponsoring door het bedrijfsleven. Dat komt uiteraard niet of nauwelijks van de grond, omdat het nog geen cultuur is in ons land, en dat ook niet wordt, zolang PvdA, GroenLinks en SP telkens in een stuip schieten bij het woord ‘bedrijfsleven’. Leidend in ons land, getuige bestaande en aankomende wetgeving, is de gedachte dat de staat dient te zorgen voor een sterk partijenstelsel. Vervolgens doet die staat dat niet. De bedragen die politieke partijen te besteden hebben, dankzij de staat en hun leden, zijn werkelijk een schijntje in verhouding tot andere landen. Dat kun je niet erg vinden, maar accepteer dan wel dat scouting en training van hen die ons land besturen een relatief amateuristische bezigheid blijft. En accepteer dan wel dat je met een campagnebudget van zo’n 900.000 Euro (2003: gem. PvdA, CDA, VVD), in een sterk veranderend (multi)media landschap, nauwelijks op een fatsoenlijke manier kiezers kunt bereiken. Met name nieuwe generaties kiezers, die nog betrokken moeten worden bij de democratie, wiens steun zo cruciaal is voor de toekomst, maar die tevens een totaal ander mediagebruik hebben dan babyboomers en ouderen. Ik pleit hier niet voor meer overheidsfinanciering, dat zou een bodemloze put worden. Maar ik pleit wel voor een serieuze heroverweging van het aanbod van de vijf bedrijven.

Ten aanzien van de onafhankelijkheid is er namelijk niets aan de hand. E.e.a. is transparant en bovendien is er juist sprake van buitengewone onafhankelijkheid. De bedrijven bieden hun diensten immers aan alle politieke partijen aan. De argumentatie van Van Hulten geeft bovendien blijk van een ondoordachte stuip. ‘Onze regels verbieden het.’ Waar is de politieke wilsvorming gebleven, Michiel? Je bent partijvoorzitter en kunt je daarom alleen al niet verschuilen achter regels. Regels zijn nooit een argument, zeker niet als juist jij in de positie bent om ze aan te passen. Bovendien, geeft Van Hulten aan, zouden partijen namen en adressen moeten gaan aanleveren en voorziet hij daarbij problemen met de privacy. Dit argument doet het altijd goed. Maar het deugt niet. Ik vermoed dat deze vijf grote jongens niet per se op het ledenbestand van de PvdA zitten te wachten. Zij beschikken samen, geheel legaal en met toestemming van hun klanten, over vele malen meer persoons- en adresgegevens. Die willen ze nu eens ten behoeve van de democratie in plaats van de commercie inzetten. Wees blij. Van Hulten zoekt inderhaast argumenten om het voorstel meteen af te doen ketsen. Terwijl hij ook eens belangstellend met de vijf zou kunnen bellen om nadere afspraken te maken over de voorwaarden van hun steun in een multimediale campagne. Dat is een gemiste kans om kiezers – meer dan via stalletjes, spotjes en spreekbeurten in zaaltjes – in contact te brengen met gekozenen. En om hen op een 21ste-eeuwse manier te betrekken bij wat Van Hulten en mij dierbaar is, de democratie.

——————————————————–

Ingezonden door Jeroen de Veth>, VVD-kandidaat voor de Tweede Kamer, met 28 jaar tevens de jongste op de VVD-lijst. Zie ook www.stemjeroen.nl

15 REACTIES

 1. Een Jeroen de Veth dient eenvoudig onder de neus worden gewreven dat hij veels te transparant en blatant bezig is om zijn ONVERKIESBARE positie bij de grootste VERRADERSPARTIJ van Thorbecke wat op te vijzelen door nijver propaganda te maken voor de VVD-positie t.a.v. "politieke financiering", dat echter duidelijk helemaal geen enkele nationale prioriteit waard is.

  Zulks omdat ook de VVD om het hardst meehelpt om dit land en volk op te heffen, door het in de EU te laten opgaan … en het ondertussen via de opgelegde multikul te VERGIFTIGEN … (terwijl het eerder in de diverse Paarse "coalities" deelnam terwijl het als tweede grootste partij in de loyale oppositie had moeten gaan om excessen en erger te voorkomen. Maar vooral om te vechten voor een kans dat Nederland als een onafhankelijke, zelfstandige, trotse LIBERALE en souvereine landje en natie verder kan gaan gaan. (Zulks terwijl Nederlanders zoals een Winsemius Sr. anderen ooit de weg hebben gewezen).

  Een de Veth is ondanks zijn jeugd daarom niets anders dan een wannabe OUDERWETSE MPP-politieke parasiet van de ergste soort, die enige politieke status niet waard is, ook al laat tie hier en daar zogenaamde libertarische geluiden horen …

 2. Het financieringsverhaal is een goed voorbeeld van de corrumperende werking van macht.

  Immers "belangenloos" investeren doet geen weldenkend mens. Dus wordt het volk opgezadeld met ofwel de belangen van politici ofwel de belangen van grote bedrijven. Nu zijn bedrijfsbelangen vaak ook mijn belangen, maar als ik zie dat KPN en TNT ertussen staan dan krijg ik daar toch een nare smaak van in mijn mond. Dit zijn geen gerespecteerde bedrijven maar degenerende staatsmonopolisten.

 3. Ik vrees dat alle inspanningen om ‘het volk’ meer bij verkiezingen te betrekken tot mislukken gedoemd zijn. Dit omdat het hele kiessysteem een achterhaald concept is anno 2006. Een krimpende selecte groep politici maakt de dienst uit in een maatschappij die immer meer interactief en transparanter wordt.
  Mensen halen wat van hun gading is van internet, reizen de hele wereld rond, kunnen de wereldwijde media consulteren en zitten dus niet te wachten op een zogenaamde vertegenwoordiger in de Tweede Kamer die in onbegrijpbaar Nederlands wanhopig de indruk probeert te wekken dat hij/zij problemen kan oplossen middels regelgeving en heffingen. Ook de zogenaamde verschillen tussen de partijen blijkt van nul en gener waarde daar iedere partij uitbreiding van de staatsmacht als hoogste prioriteit in haar vaandel voert.

 4. [cynisme] Gratis mediapromotie, -indoctrinatie door bedrijven die hun huidige positie hoofdzakelijk te danken hebben aan een zeer innige samenwerking met de heersende politieke kliek. En dan dat aanbod niet aannemen.
  Potverdrie, laten die linkserts daar toch even een kans liggen zeg. Een kans om het corporatisme in Nederland naar een nog hoger plan te trekken. [/cynisme]

 5. Of bedrijven nu wel mogen bijdragen of niet maakt niets uit.
  Uitgaande van het idee dat er alleen maar producenten en consumenten zijn op deze wereld zal de politicus er toch alleen maar voor zichzelf zitten. Of hij het geld nu van bedrijven krijgt of niet, het is nooit ons voordeel dat op de hoogste plaats staat, altijd het voordeel van de consument die politicus heet.

 6. [6]

  Dan zijn wij het meteen roerend eens dat zo”n Jeroen Veth slechts een onheilsbrenger is en namens een verraderspartij ok nog ….

  De vraag is slechts waarom de Libertariers dat niet eens wisten te doorzien en hem zelfs een zeepkistje boden om op te staan?

 7. [7] Goed commentaar ACP.
  Twee aanvullingen:
  — Zou het kunnen zijn dat Jeroen nog zoekende is en zijn weg tracht te vinden? Dat hij ook tot de conclusie kan komen dat democratie en de bijbehorende politiek immoreel in zichzelf zijn?

  –Het zeepkistje stellen we ook wel eens ter beschikking van niet-libertariers omdat we denken dat door het exposeren van collectivistische ideeen door de houders van die ideeen de immoraliteit soms nog duidelijker aantoont dan als het alleen maar uit de koker van libertariers komt.

  Mede door de reacties blijkt dit vaak te werken.

 8. [7] Da’s toch een gezonde zaak ACP?

  Argument, tegenargument.
  Zo blijven beide kanten scherp.

  Niks beter dan een Beek die ten strijde trekt tegen de evolutieleer en overal Darwin’s infauste invloed meent te zien.

  En ergens in je achterhoofd… moet je één keer per dag afvragen of je misschien ONgelijk hebt gehad. Ik weet het ook niet hoor, zomaar een advies.
  ’t Is mij nog niet overkomen natuurlijk, maar toch….
  Huub

 9. Ik ben wel benieuwd naar de reactie van dhr. de Veth op de verzamelde reacties.

 10. [9]

  Een Beek dient zich eerder serieus af te vragen of de mens … God heeft bedacht … danwel of God de mens heeft gebakken. Zolang hij dat niet doet moet ik hem als een zwaar bevooroordeelde en daarom zwaar belast iemand zien.

  Geloofd hij in de resultaten van goddelijke arbeid, dan is voor een zogenaamde onfeilbare en perfectionist, de mensheid wel een hele grote verscheidenheid van al dan niet opzettelijke misbaksels. En hang je daar religie aan, dan wordt het nog veel treuriger.

  Religien gaan immers van uit dat het product "mens" uiteindelijk indentiek is, en iedereen "gelijk", terwijl dat sowiesi NIET waar kan zijn. Want waarom duurt het zolang voor dat de mens zijn "verstand" heeft en het zo vebazend snel weer kwijt is? En vooral dat de spreiding van intelligentie zo groot. Waarom dus aanemen dat wat van een ieder, nadat tie is doodgegaan, eventueel zou zijn overgebleven … indentiek is? Waarom zijn er zwarte en witte mensen (en alles tussenin) behalve dan dat hun LEEFOMGEVING daar steeds voor heeft gezorgd . … en niet omdat iemand het zo heeft bedacht? Dat aan te nemen wordt immers steeds belachelijker … Of niet soms?

  Overigens het stoort mij in geen enkel opzicht dat ik weleens ONGELIJK kan hebben. Die probaliteit is uiteraard niet uit te sluiten. Maar beter groot ongelijk dan heel veel kleine ongelijkjes.

  Daarom probeer ik steeds achter oorzaken en redenen te komen en om vooral een logische overzicht van de puzzel te krijgen. En eigelijk is het op die manier nog al eenvoudig om aldoende frequente kleine ongelijkheden van velen te weerleggen … en aan te tonen dat het NIET in de puzzel past. Of niet soms?.

  So let’s debate it on the merits … zonder dat men zich achter geloof of doctrine verbergt, en te roepen dat men persoonlijk wordt aan gevallen als wordt aangetoont hoe ridicuul die wel posities zijn … Dat sentimentele weekhartigheid van Owl bijvoorbeeld …

 11. [10]

  Misschien heeft hij wel net zo’n HELDER verstand als Bart Jan Spruyt.

  Maar hij zou moeten beginnen met uit te pluizen welke KWAAD een VVD-er als Thorbecke voor land en volk heeft aangericht … Want die partij zou ook verboden moeten worden …

  En daar heeft men een Mussert voor doodgeschoten …

 12. [11] "So let’s debate it on the merits … zonder dat men zich achter geloof of doctrine verbergt, en te roepen dat men persoonlijk wordt aan gevallen als wordt aangetoont hoe ridicuul die wel posities zijn … Dat sentimentele weekhartigheid van Owl bijvoorbeeld …"

  Je zegt weer een paar heel goede dingen, maar:
  –In plaats van de "merits"zou ik de "feiten" verkiezen. Ik zie in een merit nog een stuk subjectieve waardering!
  –en je moet natuurlijk niet op de persoon spelen, en dan doe je het toch wel in je laatste zin!!!

 13. [9]"En ergens in je achterhoofd… moet je één keer per dag afvragen of je misschien ONgelijk hebt gehad. Ik weet het ook niet hoor, zomaar een advies.
  ’t Is mij nog niet overkomen natuurlijk, maar toch…."

  Een bijzonder goed advies. Maar toch, als het je nog niet overkomen is, heb je nog niet hard genoeg gedacht!!!!

 14. [13]

  1. Alles is uiteindelijk BETREKKELIJK … ook het "absolute". Zulks vanwege het bestaan van natuurlijke (mathemathische) LIMITIEN die altijd uiteindelijk beslissend zijn. Weliswaar kan binnen een bepaalde ruimte, tijdsbestek en interval iets wel absoluut zijn, maar net als met (electro)magnetischekrachtsvelden, zwakt het af in ratio tot afstand … Relatieve "verdiensten" of merits is dus meer accuraat … en dat heeft ook geresulteerd in de notie .. "voortschrijdend inzicht".

  2. Uyl wordt hier niet persoonlijk aangesproke …, wel is hij een zg "benchmark" geworden, Zoiets als Melkert het toppunt is van partyism, en Maorijnissen van neo-marxistische ridicuul.

  3. Good or bad, Uyl is hier iemand en dat is beter dan onder zijn kwallige mede-"denkers". I made him that way … LOL

Comments are closed.