Deze nieuwe politieke partij kwam onder andere ter sprake in de draad “Gaat u stemmen?”*)

Omdat deze partij de fraudes en gekonkel bij de huidige overheid wil blootleggen, heeft zij een zekere aantrekkelijkheid voor vrijheidlievende mensen. Vandaar dat we dan ook het verzoek kregen om er iets meer over te zeggen.

Wel, hier een paar globale opmerkingen, mede aan de hand van een persbericht dat de partij ons toestuurde.
Net als alle andere partijen zijn er in de verklaringen van NT beslist een aantal goede punten te vinden die we toejuichen omdat ze de persoonlijke vrijheid van ieder individu kunnen vergroten.

Maar net als alle andere partijen is het doel om te sleutelen aan het bestaande systeem, met instandhouding van dat systeem. Men wil zelfs het bestaande systeem efficiënter laten draaien. Dat kan betekenen dat de overheid de controles op iedereen nog succesvoller gaat uitoefenen, en de persoonlijke vrijheid kleiner wordt.

Wil men tot een verbetering komen, dan zal men eerst moeten inzien dat het systeem in zichzelf verkeerd, zelfs misdadig is. Dat een meerderheid een minderheid kan dwingen is principieel verkeerd.
Het systeem van beschikken over leven en eigendom van een ander is fundamenteel slecht.

Vandaar dat (grote!!) onderdelen bij het systeem weghalen, veel beter is dan naïef te trachten met goede bedoelingen het systeem te verbeteren. Afschaffen van ministeries (en alles wat er aan hangt) zoals de ministeries van Cultuur, Ontwikkelingshulp en Economische Zaken en Volkshuisvesting zou voor de komende vier jaar een goed begin zijn!!!

De helft van de kandidatenlijst is Klokkenluider. Waarschijnlijk veel idealisten die misstanden in het verleden aan de kaak hebben gesteld. Door naïviteit zijn ze dan ook veel zelf te pletter gelopen op dat systeem.
De zin uit hun recente persbericht zegt alles:”Bepalend is dat de kandidaten van Nederland Transparant in het verleden hebben laten zien dat het algemeen belang voor hun belangrijker is dan het eigen belang en daar ook als zodanig naar hebben gehandeld”
Zo zullen zij ook in de toekomst blijven streven naar dat (niet bestaande) “algemene welzijn van de inwoners van Nederland”.**). Weet je nog, “ieder belonen naar zijn behoefte, en ieder bijdragen volgens zijn capaciteit”.

Jammer dat zoveel mensen die het zo goed bedoelen zoveel energie verspelen aan een project dat bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Ze lopen het grote risico om net zo te mislukken als de goedbedoelde pogingen van van Buitenen in het Europarlement.

Die energie zou beter besteed zijn aan acties voor STEMNIET.

29 REACTIES

 1. Hier volgen de enige ware en legitieme prioriteiten, indien men ooit enige verbetering verwacht. Wordt daar niet aan voldaan of kan men daar niet aan voldoen dan is en blift het een Mickey Mouse bedoening>

  1. Schaf de kaasmonarchie af.

  2. Halveer de staatsbegroting zodat alles wat maar met de overheid, de bureaucratie en de politiek te maken heeft met tenminste 50% wordt gereduceert.

  3. Hef de gesoepsidieerde multikul op. Zulks ten faveure van een vreedzame, zelfbekostigende en productieve multiraciale gemeenschap.

  4. Treed uit de EU

  Die "transparante" partij is slechts inzoverre transparant dat de oprichters en principalen ervan vooral OOOOOK aan de bak willen. Zoiets als wat Jan Nagel al lang gedachten had … Laat ze toch oprotten …

 2. Wat die ellendige "transparanten" wensen zijn slechts enige parlementaire kadaverzetels waar zij zich met hun dikke konten op kunnen instaleren, en om prompt voor rekening van de belastingbetalers een nep-wetenschappelijk bureau te kunnen beginnen …

  In Nederland valt op NIETS en NIEMAND te stemmen … zo simpel is dat. Iedereen die ter stembus gaat is zwaar onnozel of vreet van het systeem …

 3. Nou ACP schrijf af en toe ook eens iets waar we wat mee kunnen lachen aub, ik hoop dat je dat ook nog kan hoor.

 4. @ACP; ook niet gaan stemmen en vervolgens zelf met een nóg dikkere én luie kont voor de TV naar prinsjesdag gaan zitten kijken?
  Wie moet er dan volgens jou gaan schaven, halveren en opheffen?
  De Mickey Mousen zelf dus.

 5. Vernam dat Pamela Hemelrijk lijstduwster van Nederland Transparant geworden is.
  Als ik nog even denk aan Europa Transparant dan vrees ik dat NT dezelfde heilloze weg zal gaan. Mochten zij er in slagen een Kamerzetel te bemachtigen dan rest hen vervolgens niet veel meer dan gemopper in de marge.
  Van Buitenen (Europa Transparant) houdt zich nu, na een aanvankelijke raketstart als klokkenluider, hoofdzakelijk bezig met bonnetjes en declaraties terwijl de rest van het EU circus onbekommerd doordendert.

 6. [3]

  Fuckoff zegt: …"" @ACP, en wat doe je dan wel om de huidige situatie te veranderen? ""

  Pathetisch dat mensen zich steeds allerlei politieke FOPSPEENTJES in de mond te laten drukken. En maar flink op zuigen …

  DE realiteit is dat men geen keus heeft dan, of het land de rug toe te keren, danwel letterlijk of figuurlijk de hooivorken aan te scherpen …

  Persoonlijk heb ik mij al decennia letterlijk aan het "gezag" van de Nederlandse machthebbers ontrokken. Bevalt uitstekend …

 7. [8] Neen dat gaat me te ver: Stemmen met de voeten is een bij uitstek libertarisch principe én een waar moed voor nodig is, en ondernemingsgeest.

 8. [8] Ik zeg dat ik mij praktisch volledig heb ontrokken van het gezag hier, maar ik heb nog gewoon een stekje aan de mooiste boulevard in Noordwijk aan Zee hoor …

  Ik heb overigens nooit kunnen dromen dat er zooooveel achterlijken in dit land zijn … die denken dat zij ooit wat in de melk te brokkelen hebben. Niet te geloven …

 9. [10] Sorry, ik kon de pun niet laten 😀
  Naar mijn mening is het wel degelijk mogelijk verandering te bereiken. Alleen is politiek niet de weg. Wat nodig is is een massale bewustzijnsverandering te krijgen, een nationwide gedeeld besef hoe stompzinnig de zaak nu geregeld is. Politici zijn hoeren zonder de eerlijkheid van een hoer. Als het volk iets wil, zullen politici dit vroeg of laat uitvoeren. De sleutel tot veranderingen ligt dus bij het volk zelf. En daarom bij het volkomen in diskrediet brengen van gekoesterde normen en waarden die het systeem overeind houden.
  Door een slimme modus operandi te kiezen zal dit ook gebeuren. Een vorm van politieke aikido: de kracht van de tegenstander tegen zichzelf gebruiken.

 10. [9] dat is ook meteen het zwakke punt van het libertarisme. Het is zonder oppergezag onmogelijk economische parasieten, zoals privémilities, oplichters en de maffia, aan te pakken. De biologische productie in de natuur (een biologische anarchie) is ook veel lager dan onder gecontroleerde omstandigheden omdat de meeste planten onder de parasieten en de predators zitten.
  Kapitalisme gedijt alleen bij gratie van een sterke staat die wetten afdwingt en handhaaft. En zo’n staat, ookeen nachtwakersstaat, kost geld. Uiteraard kan dit een stuk minder zijn dan de staat hier toucheert.

 11. [11]

  De vinger op de zere plek … HET probleem is echt niet de monarchie, niet de geteisem politici, niet de Islam, noch de armzalige hier aangespoelde allochtonen, en ook niet het shitsjialsme, of de voortwoekerende bureaucratie en niet het weer of het verpeste milieu … maar inderdaad het nederlandse volk zelf.

  Dit clubje is hard bezig zichzelf te ontbinden en op te heffen … net als indertijd de Batavieren, de Noormannen en de Romeinen, de Mayas en de Azteken. Maar dan "geinspireerd" door NEP-bewogenheid, pseudo mede-menselijk gevoel, ingebeelde tolerantie, genuanceerd lang-door-de-bocht-gaan, non-discriminatie, zelf-marginalisatie, anti-racisme (dat ook eigen ras elimineert), kadaver-solidariteit en fanatieke loyaliteit.

  Wij kunnen het beter onder ogen zien … Helaas zie ik helemaal geen lichtpunten of enige behoefte aan zelfbehoud …

 12. [12] Libertarisme is eenvoudig een maximaal warrige, wazige, droomfantasie omdat de NATUUR nu eenmaal wordt geregeld door hiarchie. A pecking order … en specifieke en effectieve MACHT dus.

  Is het Kapitalisme aan bod dan zijn ZIJ ook aan de macht ( dat zij met het electoraat delen), en in een "egalitaire" en redistributieve maatschappij zijn de shitsjialisten de baas ( dat zij NIET met het electoraat wensen te delen). No ifs, ands, or buts …

  "Zelf regulerende" libertarisme is daarom ook NERGENS en komt ook nergens. Het is een uiterst infantiele principe en dies is een Ayn Rand dat ook …

 13. [14] Menselijke maatschappijen in ieder geval zeker. Hoewel de allocatie van middelen in een zuiver libertarische maatschappij het meest efficiënt is, is deze situatie instabiel. Immers, beroven, chanteren, oplichten en andere vormen van criminaliteit leveren een hoge winst op: een geweer kost maar een paar honderd euro en je kan er voor vele duizenden euro’s mee roven.
  Als bedrijven gaan samenwerken om hier wat aan te doen ligt het voor de hand dat ze hun militaire middelen ook in gaan zetten om lastige concurrenten te weren. Zoals de Engelse East India Company bijvoorbeeld deed met de huiswevers in Bengalen. Dit leidt tot een defacto monopolie en hiermee tot inefficiëntie.
  Conclusie: voor het maximiseren van het menselijk geluk is een vorm van gecontroleerde hiërarchie noodzakelijk.

  Overigens is de natuur geen hiërarchie, het is een anarchie. Ook de zogenaamde koning der dieren moet maar afwachten of hij zijn kostje bij elkaar kan scharrelen. De gemiddelde gnoe heeft een langer en gerieflijker leven dan een leeuw.

 14. [15]
  Islamofoob,

  En hoe bepaal je dan de optimale investering in bescherming tegen geweld en fraude? Een sterke hiërarchische staat zal al snel een disproportioneel deel van de productie opeisen om je te "beschermen". En voor je het weet "beschermt" ze je zo goed, dat je bijna zou wensen in een anarchie te leven. 😉

 15. [15] die zegt ….

  "" …Overigens is de natuur geen hiërarchie, het is een anarchie. Ook de zogenaamde koning der dieren moet maar afwachten of hij zijn kostje bij elkaar kan scharrelen. De gemiddelde gnoe heeft een langer en gerieflijker leven dan een leeuw. …""

  Niet verder nagedacht dus, de koning der dieren is hiarchiaal veel HOGER in de voedselketen geplaats. Door de natuur … no less!

  De gnoes en leeuwen in Disney world leven heel lang … in GEVANGENSCHAP …. de maximale verzorgingsstaat.

 16. [17]
  😀
  De lintworm en blaasworm staan ook hoger in de voedselketen dan de mens of de leeuw. Ik neem aan dat ACP deze niet als de koning der dieren zal zien.
  De meeste gnoe’s in de vrije natuur sterven van ouderdom. De gemiddelde leeuw sterft van de honger, omdat hij te zeer is afgetakeld om prooidieren te vangen of hyena’s van hun prooi weg te jagen.

  Overigens, ik ben al een tijdje geïnteresseerd in de vraag wat je dan wel als de ideale organisatievorm ziet?
  19e eeuw kapitalisme? De hoeveelheid mensen die minder zal produceren dan deze kost zal door de toename van het technologische niveau steeds meer toenemen. We zien -economisch gezien- een steeds grotere scheiding tussen de haves en de have-nots. Wie de pech heeft met economisch als middelmatige of gebrekkige capaciteiten geboren te zijn, of gewoon pech heeft in het leven door bijvoorbeeld een invaliderend verkeersongeluk of slopende ziekte, of onvoldoende ouderdomsvoorziening, zal dan van de honger sterven. In feite is dit wat er gebeurt in landen zonder zelfs een rudimentair welfare-systeem. De Japanners hebben hier een aardige oplossing voor: aangepaste fabrieken waar een werkplek-op-maat voor dergelijke mensen wordt gebouwd. Maar ja, dat is wel verliesgevend.
  Als we veronderstellen dat de voorspellingen van bijvoorbeeld Hans Moravec kloppen en dat de computer omstreeks 2030 beter in denkwerk zal worden dan mensen, zal dit omstreeks die tijd een nijpend probleem zijn.

 17. [16]
  Puur economisch zou dat het punt zijn waarop de uitgaven aan politie en justitie plus privémaatregelen even groot zijn als de kosten aan criminaliteit. Dat maakt ook duidelijk waarom bijvoorbeeld een juwelier meer behoefte heeft aan een sterk politieapparaat dan een boekhouder, hij zal dus ook meer geld willen besteden daaraan dan een boekhouder. Ik heb wel eens na zitten denken over een systeem waar iedere burger zelf mag beslissen hoe een deel van zijn belastinggeld besteed wordt.

 18. [19]
  Islamofoob,

  Wat dacht je van verzekeringen of abonnementen op politiebescherming? Iedereen betaalt dan naar rato van zijn risico’s en kosten. Een boekhouder zou zich voor minder hoeven te verzekeren dan een juwelier. Zoals nu neem ik aan ook al gebeurt wat betreft bepaalde verzekeringen. En uiteindelijk kun je natuurlijk ook onverzekerd rondlopen en de volle mep betalen mocht je onverhoopt politie nodig hebben. En die kosten kun je dan evt. weer afwentelen op een dader, als die wordt gepakt.

 19. [20]
  Ouwe koek Uil. Voor het leveren van veiligheidsdiensten bestaat mondiaal reeds een aanzienlijke industrie van wereldklasse waarbij de staatsapparati van menig land nauwelijks bij in de schaduw kunnen staan. Fingerhut (die o.a. voor NASA werkt) is zo’n mondiale business en vooral de Israeliers toucheren al geruime tijd jaarlijks honderden miljoenen, in het bizonder op het gebied van de luchtvaart en luchttransportveiligheid en persoonlijke beveiliging.

  [18]

  Helaas Foob … , wij hebben letterlijk NIETS te kiezen wat bestuursvorm betreft. Wat wij nog van landen en staten, of zelfs "Blokken" ( zoals de EU ) kunnen verwachten is dat zij uiteindelijk geen hogere status dan Gemeenten en gemeenteraden nu. En dat geldt net zo goed voor Nederland, maar waarschijnlijk wordt het nog veel minder …

  Zulks omdat de wereld VERTIKAAL wordt geinetegreerd … en bestuurd …

  Ten eerste komt dat omdat er nu nog slecht defacto een enkele munt … met name de US dollar. Letterlijk alle waarden worden in dollars uitgedrukt, Ook dat van goud en uiteraard de Pleure. Like it or not. The Yaks are calling the shots …

  Ten tweede is daar Economische rationalisatie en integratie. Met de Engelssprekende landen en volken die het kapitaal, de innovatieve en conceptuele technologien zowel als de markten (inclusief de mondiale distributie) beheersen. Gevolgd door de Chineesschrijvenden door wie strax 89% van alle consumptiegoederen geproduceerd worden en die de specifieke technologien beheersen … Gesupplementeerd door de Cyrilisten die op de mondiale grondstofvooraden zitten. Zij zijn dan ook in precies die volgorde de nieuwe wereldmachten ( terwijl Pleuropa nauwelijks meer meeteldt).

  Ten derde, komt het tussen de voornoemde nieuwe wereldmacht NIET tot een ideologisch noch militaire conflict. Integendeel zij hebben allen (in hun eigen territoriale gebieden en invloedssferen ) aanzienlijke last van van de achterlijke en fanatieke Moslems. De Islam wordt daarom ook gegarandeerd gekortwiekt en tot achter hun natuurlijke grenzen teruggedrukt.

  Wat mij betreft is het inmiddels geheel irrelevant om nog over een gewenste bestuursvom voor Nederland te hebben. Enwel omdat dit land en volk zichzelf hard aan het liquideren is en strax nog slechts bekend zal staan als het Rijndelta Gebied van Pleuropa, dat NAAST wat allochtonen, verder door horden aangespoelden wordt bevolkt …

 20. [20]
  Als je verder nadenkt over jouw systeem, Owl, zal je merken dat het voor de verzekeraar interessant wordt om samen te gaan werken met boeven om zijn markt te vergroten. Immers, hoe hoger het risico op beroving, hoe groter de markt voor dit soort verzekeringen. Een gecontroleerd risico is hier de sleutel voor woekerwinsten. Zo’n verzekeraar bestaat al. Cosa Nostra.

 21. [22]
  Islamofoob,

  Dat zal wel erg lastig worden voor zo’n verzekeraar. Als een legitiem beveiligingsbedrijf\verzekeraar het spoor van de daders volgt kan dat wel eens hele nare gevolgen hebben voor de malafide verzekeraar. Bovendien zal zo’n malafide bedrijf zelf geconfronteerd worden met hogere opsporingskosten, vergoedingen, en risico’s die zij, of een concurrent veroorzaken.

  Misdaad "loont" natuurlijk altijd als je ermee wegkomt. Maar in welk systeem denk je dat (echte) misdaad meer de kop in wordt gedrukt:

  A. Een overheidsbureaucratie zonder enige prikkel om te prestreren, die bovendien zelf ook wel eens misdaad kan creëren om haar "nut" aan te tonen en desnoods non-misdaden kan criminaliseren?
  B. Verzekeraars en beveiligingsbedrijven, die constant elkaar op prijs en kwaliteit beconcurreren en scherp in de gaten houden of hun concurrent iets doet waar ze op kunnen worden aangevallen?

  In beide systemen werken dezelfde mensen. Met dezelfde neiging tot misdaad. Alleen in situatie B hebben ze prikkels om het te laten. Een overheid is in feite de Cosa Nostra in optima forma. Met de pretentie dat het je juist daartegen "beschermt". Liever concurrerende Cosi Nostri (of is het Cosae Nostrae of iets anders?), dan één grote geconsolideerde monopolistische maffia.

 22. [23]
  P.S.

  Al denk ik vooralsnog wel dat er een overheid of een soort van systeem nodig is om die verschillende beschermingsdiensten verdeeld en onder controle te houden. Desnoods dat ze elkaar in evenwicht moeten houden.

 23. [23]
  Makkelijk zat. Onder systeem A natuurlijk. Immers, de overheid verliest haar legitimiteit en haar gezicht als ze de orde niet handhaaft. Voor een verzekeraar betekent dat alleen maar meer omzet.

 24. [25]
  Islamofoob,

  Een malafide verzekeraar gaat juist failliet als dit bekend wordt. Een overheid trekt alleen een blik extra blauw open en verhoogt de belastingen.

 25. [27]
  Islamofoob,

  Als het beschermingsgeld vrijwillig zou worden gegeven en men kan overstappen op een concurrent zou ze dat wel kunnen. 😉

 26. [28] Essentiëel in dit systeem is dat er van vrijwilligheid geen sprake is.

Comments are closed.