Zij weten het minste over de EU,
maar velen van hen gaan wel stemmen!

Volgens een recent onderzoek van Eurobarometer weet in Europa minder dan een kwart van inwoners uit hoeveel lidstaten de EU nu bestaat.

Daarbij blijkt dat Nederland de meeste onwetende inwoners heeft.
Over de laatste uitbreiding die in 2004 plaats vond, weet een kwart niet eens dat Polen al lid is!

Geen wonder dat de politici kunnen doen wat zij willen. Een groot deel van het volk weet niet eens wat er gebeurt, gelooft wel wat politici smaakvol voordragen en volgen dan als makke schapen naar de slachtbank.

13 REACTIES

 1. Wat dat betreft vraagt de Nederlander er dus zelf om, om hardstikke belazerd te worden.

 2. Dom? Beetje beschaafd aangezet naar mijn mening. Toen de Nederlanders de EU grondwet afkeurden was de meest genoemde reden -door alle nationale partij kiezers heen- dat Nederland te veel van haar soevereine rechten zou kwijtraken. Het is in dit licht toch buitengewoon opmerkelijk dat deze kiezer dan wel de eigen individuele soevereine rechten vrijwillig gaat overdragen aan het NL parlement in ‘Den Haag’. Is dat krom, of is dat krom?

 3. Laten wij wel wezen en eenvoudig erkennen hoe het altijd al was geweest en hoe het strax gaat worden. Om precies te zijn, Nederland kent al vanouds in wezen slechts de volgende drie bevolkinggroepen:

  Waarvan de grote meerderheid wordt gevormd door het GEPEUPEL oftewel het voetvolk, dat in achterlijkheid altijd al letterlijk zeer weinig onder doet voor zoveelste-wereld bewoners. Hun "uppercrust" bestond eerder uit de mosterd-en-meel, zowel als koperen knopen, populatie. Waarvan thans, dank zij dwangmatige shitsjiale redistributie, een aanzienlijk aantal hebben "doorgeleerd" en niet langer zelden als zogenaamde doctorandussen door het leven gaan.

  Meestal in dienst van de "heersende" (lees parasiterende) groep. Met name de geteiseme majesteit en haar politieke pachters, de "politici" en de politieke partijen ( die allen verschillende uithangborden hebben maar eenvoudig maatschappelijke uitzuigorganisaties zijn).

  Hekkensluiters waren en zijn nog steeds de vrije geesten en min-of-meer onafhankelijken, de echte boeren, ondernemers, risiconemers, kooplieden en professionelen. Lieden die, wat Nederland tot nu toe en nog aan gunstige mondiale reputatie geniet verantwoordelijk zijn, enwel uitsluitend als gevolg van hun competentie en durf …

  De eerste twee bevolkingsgroepen daarentegen zijn volledig verantwoordelijk voor de belabberde staat en imminente ondergang van dit land en volk … Want zoals de Etrusken en Romeinen zijn opgegaan in de Italiaanse bevolking, zo zal het ook niet lang meer duren of Nederland en het nederlandse volk zal geheel ophouden te bestaan.

  En dan maakt het immers ook werkelluk geen eene ruk uit wat men wel of niet weet van de EU … die al bijvoorbaat ook al gedoemd is … Of niet soms?

 4. Maakt het lidmaatschap van deze of gene staat principieel wat uit dan?
  Ik bedoel: zou de EU minder verwerpelijk zijn als het maar 24 leden telde omdat Polen er niet bij ware gekomen?
  Je hoeft niet van elk detail op de hoogte te zijn om te weten dat de EU op de helling moet.
  Net zoals je geen ingenieur (specialisatie mechanica) moet zijn om auto te kunnen rijden.
  Zelfs mijn schoonmoeder kan het!

 5. Nouja ik houd ook niet bij hoeveel lidstaten de EU heeft. Iets in de orde van 20. Als ik het graag wil weten zoek ik het wel op. Is het dom om niet over irrelevante informatie te beschikken?

 6. Het frappante is dat de Nederlanders na de referendumcampagne veel meer wisten over wat in de grondwet staat en op basis daarvan deze hadden weggestemd. Het heeft denk ik te maken met de politiek, die houdt het liefst alles in achterkamertjes besloten en geeft zo min mogelijk informatie prijs, wel af en toe een enorme lading propaganda, zoals we dat bij de campagne hebben gezien. Daarom is het ook zo belangrijk om de http://www.euobserver.com te raadplegen, want daarin kom je te weten wat al die Eurocraten aan het uitspoken zijn en veel van dat is niet al te fraai.

  Bovendien was dat propagandaboekje van die VVD-socialist Atzo Nikolai een absolute aanfluiting. Ronduit stuitend.

 7. [7]

  wiens "logica" niet geheel sluitend is. Immers een generatie geleden zat iedere gek op de fiets en dat waren ook geen fietsenmakers … Enkelen in Den Haag waren toen zelfs Admiraal of Generaal, en Balkenbende kan het af en toe nog niet laten.

  Dat het gepeupel inmiddels in pathetische en arremoeige Koreaanse en Japanse. Franse of Italiaanse gemotoriseerde kinderwagens rondtuft komt, volgens mij, uitsluitend omdat hun is wijsgemaakt dat zij het nu zoooo goed hebben. Zoals men eerder ook brommers, t.v., suedejasjes en "bankstellen" op de pof aanschafte.

  Nu "denkt" men dat Nederland steeds mbv de EU wordt "uitgebreid", en dat het verder maar weinig uitmaakt wat en wie er telkens bij komen. Over dom gesproken …

 8. SCHIET MIJ MAAR LEK! Kenniseconomie?
  Zojuist RTLZ: "Nederland heeft een overschot aan hoogopgeleiden!!!!!!!!!!!"

 9. [11] Inderdaad, KK hoe kan je een overschot aan hoogopgeleiden hebben? Het betekent gewoon dat de banen voor hun naar elders zijn verhuisd en dat deze hoogopgeleiden onder hun niveau werken. Zou dat niet iets met de belastingdruk, de sovjetregelgeving en het belabberde bedrijfsklimaat te maken hebben?

 10. [11]

  "" … "Nederland heeft een overschot aan hoogopgeleiden!!!!!!!!!!!""

  Allemaal "doorgeleerden" die in feite op kosten van de belastingbetalers niets van nut hebben opgedaan.

  Hoeveel Betas zijn daaronder? En dan komen de meesten ook nog uit die commie-agrarische universiteit in Wageningen.

  "Hoog" opgeleid betekend in Nederland al zeker NIET "degelijk" omdat het hele onderwijspeil in de laatste deccenia als een baksteen is gezakt, laat staan dat men als gevolg nog echt innovatief en productief kan zijn.

  Echt geen wonder dat al die nep-doctorandussen werkloos zijn en dat blijven, zolang zij niet voor de overheid "aan de slag" weten te gaan … En kijk maar naar wie vandaag de dag "professor" ( in rijksdienst) zijn.

Comments are closed.