VLD lijssttrekker in Gent verklaarde in een recent debat dat hij het jammer vindt dat “lokale besturen geen omzetgerelateerde belastingen mogen invoeren”. Na luid protest in de zaal probeerde hij zijn ‘kont te bedekken’ door er aan toe te voegen dat hij deze nieuwe belasting zou gebruiken om andere belastingen af te schaffen. Maar dat neemt niet weg dat dit heerschap, dat zich liberaal noemt, een belasting voorstaat die redistributief is en bedrijven met een hogere omzet zwaarder treft dan bedrijven met een lage omzet.

Maar het is nog erger. De partij van Van Rouveroy, die zich liberaal noemt, heeft het wegvallen van de inkomsten uit elektriciteitsaandelen als gevolg van de privatisering van de elektriciteitsmarkt vervangen door een oppervlaktegerelateerde belasting voor bedrijven. Zo werd een verdoken belasting* die op de gehele bevolking werd afgewenteld, vervangen door een echte belasting die alleen sommige bedrijven treft. Handig daarbij is het dat die bedrijven geen stemrecht hebben…

* En kom nu niet meteen zeuren dat de elektriciteitsrekening sinds de privatisering niet omlaag is gegaan. Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat de privatisering is gebeurd met behoud van een hoge mate van overheidsbemoeienis in de sector. Er is van een vrije elektriciteitsmarkt nog lang geen sprake.

STEM NIET OP 8 OKTOBER EN KOM NAAR ROOSENDAAL