PvdA wil nog meer controle en een (nog) hardere aanpak van discriminatie.

Het Tweede Kamerlid Jet Bussemaker en Europarlementariër Emine Bozkurt hebben daarvoor voorstellen gedaan.

Bij discriminatie moeten werkgevers zwaarder worden beboet. Boete van 8000 euro. De arbeidsinspectie moet meer en zwaarder controleren op eventuele discriminatie, en er moeten vaker vervolgingen plaats vinden.
Er moeten “gelijke” kansen komen voor de oudere, jongere, allochtoon, vrouw, gehandicapte of homo.
Bedrijven moeten verplicht worden om in hun jaarverslagen op te biechten wat ze wel of niet hebben gedaan om de diversiteit te vergroten en ze moeten met hun bedrijfsgenoten een gedragscode opstellen voor het bestrijden van discriminatie.

Dit werd snel opgevolgd door Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), die voorstelt om in het vervolg (na een proef) het anoniem solliciteren verplicht te stellen. Om een nieuwe werknemer te selecteren, krijgt de werkgever dan alleen maar de voorgeschiedenis (werkervaring) te weten en dus niet de naam, leeftijd, geslacht, geaardheid, handicaps of adres.

Ondernemers houden op die manier steeds minder tijd over om te ondernemen. Maar dat is niet erg, de overheid zal ook dat wel oplossen!

Dit komt ook al heel dicht bij een loterij!
Waarschijnlijk wordt er door dergelijke collectivisten ook al aan een dergelijk plan gewerkt voor het bepalen van huwelijkspartners. Het is immers volledig onacceptabel dat vlotte mooie meisjes, of jongens, een grotere kans hebben om een partner te vinden dan stugge lelijke.

P.S. Wie gaat er nu nog stemmen op politici die steeds meer de vrijheid beperken?
Advies: STEMNIET.

17 REACTIES

 1. Telegraaf wo 18 okt 2006, 20:32

  ‘Sneller een baan en promotie voor mooie mensen’

  GRONINGEN – Mooie mensen vinden sneller een baan volgens 85 procent van de Nederlanders. Ruim driekwart meent ook dat mooie mensen eerder promotie maken. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de NationaleVacaturebank.nl onder 821 mensen.

  De vacaturewebsite op internet stelt dat een verzorgd uiterlijk natuurlijk heel belangrijk is bij het zoeken van een baan. Maar de organisatie vindt het raar dat uiterlijk ook blijkt mee te spelen bij het maken van promotie. Dan zou het meer om de inhoud van het werk en de geleverde prestaties binnen een organisatie moeten gaan.

  http://www.telegraaf.nl/bin

 2. WAT IS ER MIS MET DISCRIMINEREN??

  Discrimineren betekent toch gewoon verschil maken?

  Ik eet wat IK lekker vind.
  Ik koop de kleren die IK mooi vind.
  Ik trouw met iemand van het geslacht en leeftijd van MIJN keuze.
  Ik rij de auto die IK mooi of prettig of handig vind.
  Ik kijk naar films, lees boeken, praat met mensen van MIJN keuze.
  Ik koop meubels, gordijnen en vloerbedekking die bij MIJ in de smaak vallen.

  En ik wil ook kunnen aannemen wie IK wil. En betalen wat wij samen overeenstemmen.

  WAAR BEMOEIT DE OVERHEID ZICH TOCH MEE?!!

 3. De eerste zin zegt alles:

  "PvdA wil nog meer controle en een (nog) hardere aanpak"

  Zo is het.
  En uiteindelijk is dat wat alle politieke partijen willen.

 4. Jodocus,
  Zeer veel ‘oorspronkelijke’ Nederlanders zijn het nimmer eens geweest met de overheid dat er steeds maar onbeperkt ‘buitenlands geloof’ naar ons land moest worden geïmporteerd. En dat over zeer vele jaren. Het resultaat daarvan is nu dat zeer vele ‘oorspronkelijken’ deze anders-gelovigen door overheidsdwang dan wel binnen de landsgrenzen moet tolereren, maar hen nog steeds niet van harte zal verwelkomen in prive woning of bedrijf. En dat is bovendien vaak wederkerig. Zover alles logisch en lijkt me discriminatie zelfs een volstrekt misplaatste term.

  Anders wordt het met de 45 plus discriminatie. Indien ‘onze’ maatschappij al zover is gedegenereerd dat ‘wij’ onze vaders en moeders massaal tot incapabele imbecielen bestempelen, dan meen ik dat ik jou vraag “wat is er mis met discriminatie” niet verder hoef te beantwoorden.

 5. Goed, laten we als niet Moslim, sollicteren op een functie als Imam.
  Worden we afgewezen? Op geloofsgronden?
  DISCRIMINATIE! Meteen een rechtzaak aanspannen. Kijken hoe lang die achterlijke nieuwe regelgeving dan nog stand zal houden.

 6. [6] Ook kunnen we vrouwen laten solliciteren om Sinterklaas te spelen in een warenhuis. Rolstoelpatienten als bouwvakker, blinden als lasser op een scheepswerf, etc.
  En tot slot: om het even wie kan solliciteren om Beatrix op te volgen. Discriminatie o.b.v. sociale achtergrond/familie is toch uit den boze, zeker?

 7. In Groot Brittannië is onlangs een wet aangenomen die "agism", discriminatie op leeftijd verbiedt, behalve op "objectieve" gronden. Een mogelijk grappig bij-effect is echter dat bijvoorbeeld meer betalen naarmate men ouder is ook een vorm van discriminatie kan zijn. Daarmee ondermijnt de wet indirect één van de échte redenen waarom oudere werknemers minder makkelijk een baan krijgen: het feit dat ze objectief gezien gemiddeld een groter financiëel risico zijn. Ook als het gaat om het aannemen van een buitenlander kan je dat argument aanvoeren.

  Het lijkt me namelijk erg stug dat (Nederlandse) werkgevers massaal discrimineren op puur emotionele gronden. Als ze dat wel doen, en daarmee economische kansen laten liggen, bestraffen ze zichzelf. Als ze echter op puur objectieve gronden liever geen oudere, allochtoon of vrouw willen aannemen, omdat ze dankzij de overheid een "gelijk loon" of zelfs speciale voorzieningen moeten betalen die hun een groter risico maken dan een mannelijke, autochtone werknemer, is er dus wel degelijk een objectieve reden om zo iemand te weigeren. Dat is echter een realiteit die de overheid niet onder ogen wil zien.

  Uiteindelijk, als er al daadwerkelijk meer vrouwen, allochtonen, homo’s (hadden wij zoveel moeite werk te krijgen dan?), gehandicapten, enzovoorts, een baan kunnen krijgen, en deze werknemers in feite andere werknemers vervangen die productiever of een kleiner risico zijn, heeft de welvaart van ons hele land daaronder te lijden. En zelfs wanneer het geen verschil zou uitmaken, betekent het dat voor ieder van die "achtergestelden" een "geprivilegiëerde" autochtone blanke, gezonde, heteroseksuele man, zijn baan verliest. Alsof het eerlijker is wanneer de werklozen een gemiddelde doorsnee van de bevolking vertegenwoordigen…

 8. [3]
  Jodocus,

  Helemaal mee eens. Zelfs alle praktische argumenten daargelaten is het aan ieder om zijn eigen leven in te richten en zelf te kiezen met wie hij\zij omgaat en wat met je eigen bezit\bedrijf te doen.

 9. [8] Hoi Owl,

  Het is wel grappig inderdaad.
  In bijna elke bedrijf, krijgen werknemers (a.g.v. CAO’s met loonschalen en ancieniteit etc.) automatisch meer betaalt voor dezelfde functie naarmate de jaren verstrijken.
  Nu wil ik best geloven dat een nieuwkomer eerst ingewerkt moet worden en aanvankelijk tijdelijk wat minder productief is, maar dat iemand die al 15 jaar lang (bv. uitgerekend bij de overheid zelf) belastingsgegevens invoert of verwerkt dit nou echt (automatisch) beter doet dan iemand die hetzelfde routinematige baantje "slechts" 2 jaar doet, waag ik te betwijfelen. Niettemin zal de 35 jarige "invoerder" a.g.v. "ancienniteit" voor hetzefde werk meer betaald krijgen dan de 20-jarige.
  Kortom de discriminatie is per CAO vastgelegd.
  Zo, laat de overheid daar maar eens tegen optreden. Te beginnen uiteraard in eigen rangen.

 10. Ik zal de eerste zijn om te bevestigen dat de overheid zich zelf ook (en massief) schuldig maakt aan discriminatie op velerlei gebied. Dit gezegd hebbende wil ik wel opmerken dat vele reageerders in hun reflectie voorbij gaan aan het feit dat er niet werkelijke sprake is van een ‘keuzemogelijkheid’ door werkgevers. Feit is immers (volgens werkgevers cijfers!) dat er in Nederland een massief aantal vacatures onvervulbaar zijn, die echter in werkelijkheid helemaal niet onvervulbaar zijn, maar uiteraard wel in de leeftijdscategorie tot 45 jaar. De keuze is dus iemand of niemand. Deze ‘keuze’ treft dienaangaande iedere belastingbetaler rechtstreeks in de portemonnee.

  Daarbij valt tevens op te merken dat ook de werkloze werkzoekende verplicht is te solliciteren bij elk zich aanbiedend bedrijf. Ook ik ben voorstander van het afschaffen van een veelvoud aan wetten en regels in Nederland, maar zo lang deze er wel zijn kan het niet zo zijn dat werkgevers zich niet aan wetten hoeven te conformeren (discriminatie) en werkzoekenden juist wel (sollicitatieverplichting), op straffe van stopzetting van de ww-verzekering.

  “Anoniem solliciteren” is onzin en belachelijk hoor ik werkgeversorganisaties vandaag roepen. Dan begrijp ik niet waarom deze werkgeversorganisaties niet roepen waar het hen werkelijk om te doen is: het recht op discriminatie! Dat men dat niet durft uit te spreken laat mij vermoeden dat deze in oprechtheid niet zo veel verschillen van een willekeurige ‘overheid’.

 11. [11] "Dat men dat niet durft uit te spreken laat mij vermoeden dat deze in oprechtheid niet zo veel verschillen van een willekeurige ‘overheid’."

  Zou het ermee te maken kunnen hebben dat wanneer een ondernemer zich uitspreekt, hij een probleem heeft met wetten van diezelfde overheid die vrije meningsuiting aan banden legt (m.n. inzake multikul, discriminatie etc.)?

  Logisch dat vele ondernemers zich niet durven uitspreken. Vele posters hier durven dat ook niet, althans niet zonder zich achter een pseudoniem te verschuilen.

  We zijn niet alemaal even kranig, zal ik maar zeggen.

  Groeten,
  Michielsens

 12. Uiteraard is het antwoord simpel mensen.
  Vacatures nooit in de krant, maar onderhands vervullen. Of via een werving- en selectiebureau.

 13. Kan iemand mij overigens een land noemen waar discriminatie door de wetgever niet is verboden, wellicht zelfs wordt gestimuleerd, en waarbij de gemiddelde levensstandaard die van Nederland overstijgt? Dat zou werkgeversorganisaties ook een insteek kunnen bieden.

 14. En dan komen er eens minder regels, en dan is het ook weer niet goed:

  De frequentie van de periodieke autokeuring of APK mag van de meeste politieke partijen omlaag naar eens per twee jaar, een felle campagne van de brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland tegen zulke kabinetsplannen ten spijt.

  😛

 15. [15] Die brancheorganisaties hebben doormiddel van onafhankelijk onderzoek natuurlijk aangetoond dat het levens red door de frequentie van apk te handhaven of was het nou continuiteit van de aangesloten bedrijven. waarom is er geen APK op den nederlander zelf? preventieve geneeskunde zou pas echt levens redden.

 16. [16]
  Marc,

  En waarom slechts 1 keer per jaar? Eigenlijk zou dagelijks je auto keuren nog veel "veiliger" zijn. Ook daarvoor is wel een onderzoek te vinden dat het redden van mensenlevens bevestigt.

  En dat geldt vast ook voor medische controles. Als een gewoon mens zich dagelijks medisch laat keuren, en probeert ieder risico uit te sluiten, heet zo iemand obsessief of hypochondrisch. Als de overheid zulk neurotisch gedrag oplegt noemt ze het "consumentenbescherming", of een ander leuk eufemisme. 😉

Comments are closed.