Jan Peter Balkenende en zijn trawanten scheppen heel erg op dat zij het Nederlandse volk zulke goede waarden bijgebracht hebben en dat onder hun beleid het volk zoveel “beter” geworden is.

Puur grootheidswaanzin.

Het getut over normen en waarden moet ook onder het volgende kabinet doorgaan vindt Jan Peter, en het overgrote deel van de kudde zegt: “Ja baas”. Ook al vindt 84% van de bevolking dat er te weinig “respect” voor elkaar is.

Wel, wat wil je als getracht wordt dat respect aan de mensen bij te brengen door politici. Politici die leven van geld dat die mensen gedwongen moeten afgeven. En waarmee die “leiders van respect” dan allerlei leuke dingen gaan doen.
Zolang politici geld van mensen afdwingen, tonen ze dat ze geen respect voor die mensen en hun eigendom hebben.
Laar ze dan asjeblieft ophouden met praten over respect.

8 REACTIES

 1. Grootheidswaan is het inderdaad. Misschien is onze koning eenoog heel populair onder zijn aanhang van blinden. In mijn ogen is die vent een zwakzinnige die vermoedelijk staat te masturberen (al dan niet lichamelijk) voor de spiegel in zijn werkkamer. Overigens behoort hij tot het deel van de bevolking waarvoor ik nou geen enkel respect heb. Zij deden de eerste zet en laat hen eerst maar eens respect voor de niet gekozenen tonen.

 2. En ze gaan ook gewoon door met bestelen en discrimineren van de in het buitenland wonende gepensioneerden met zelfs het inperken van hun (keuze)vrijheid, over de lands- en fatsoensgrenzen heen, ondanks een uitspraak van de rechter om met dat stelen te stoppen.
  Lees b.v. het verweer eens van een advocaat van de gepensioneerden-vereniging http://www.vngsint.nl op http://www.zorgwet.info/twe
  Boeiend en ook leerzaam.
  Hoe de burger zijn AOW en pensioen moet beschermen en zich verdedigen tegen dit leugenachtige gespuis.
  Kenmerkend voor hem was Zijn uitspraak ´Laat de honden maar blaffen, de karavaan trekt voort!´

 3. Beste libertariers, hoe staan ‘wij’ tegenover:

  Het ‘Vrijheidsprogramma’

  1. Het afschaffen van de rente waardoor alle producten en
  diensten opeens 50% goedkoper worden ofwel uw netto
  inkomen minimaal verdubbeld en alle begrotingstekorten,
  werkloosheid, bezuinigingen op de AOW, WAO, Bijstand,
  Onderwijs, Innovatie, MKB, Landbouw Veeteelt, Waterbeheer,
  Zorg, Infrastructuur, ICT, Kunst, Cultuur, Milieu, Ziektekosten,
  Hypotheken etc. etc. als sneeuw voor de zon verdwijnen.

  2. Het afschaffen van alle Indirecte belastingen zoals 19% BTW,
  accijnzen, invoerrechten, Ozb, grondbelastingen, kosten koper,
  flitspalen, deel I, II en III, gemeentebelastingen,
  vermogensbelasting, erfbelastingen etc. etc. Deze kunnen
  volledig gefinancierd worden vanuit de besparingen op het
  afschaffen van de rente en daarmee gepaard gaande
  economische groei.

  3. Het verlagen van de Energie- en brandstofprijzen met 50%
  waardoor Nederland weer in de pas gaat lopen met de rest van
  de wereld. Deze kunnen volledig gefinancierd worden vanuit de
  besparingen op het afschaffen van de rente en daarmee
  gepaard gaande economische groei.

  4. Het gelijkstellen van alle (vennootschaps) belastingen, wet en
  regelgeving tussen 685.000 MKB bedrijven en het handjevol
  Beursgenoteerde Index Familie Multinationals. Wij stellen een
  vennootschapsbelasting van 20% voor alle bedrijven in
  Nederland voor.

  5. Het gelijkstellen van alle inkomstenbelasting, wet en
  regelgeving tussen 99% van de Nederlandse bevolking en de
  1% Familie Elite. Wij stellen een inkomstenbelasting van 20%
  voor alle burgers in Nederland voor.

  6. Het per direct afschaffen van het prestatieloon der politie
  inzake bekeuringen en arrestaties ofwel het verwijderen van
  alle Flitspalen, Mobiele Radarinstallaties en File- c.q. Traject
  vekeerscontrolesystemen die alleen maar Files veroorzaken
  i.p.v. verhelpen en het stoppen met het terroriseren c.q.
  onnodig bang maken van Het Nederlandse Volk.

  7. Het afschaffen van alle wetten en regels die in tegenspraak zijn
  met de 4 vrijheden, De Nederlandse Grondwet, Universele
  verklaring van de rechten van de mens en het Europese verdrag
  van de rechten van de mens.

  2e Beste optie voor de enkeling die toch nog wenst te gaan stemmen tegen beter weten in? 😛

  http://www.lijstu.nl/

  PS: download zeker ook het pdf filetje.

 4. [3] Het valt niet te ontkennen dat het geweldig zou zijn als dit alles in de komende twaalf maanden zou gebeuren.

  Er blijven echter grote vragen over de realiteit.
  Bvb."1. Het afschaffen van de rente".
  Hoe? Door een verbod om rente berekenen?

  Het afschaffen van totale ministeries kun je nog toevoegen.

  Hoe liggen de kansen dat LijstU ueberhaupt één zetel Krijgt?

  Het ongeloofwaardig maken van de politiek trekt mensen uit allerlei hoeken en kan daardoor eenm hardere impact hebben. Dat betekent dat ver veel NIETstemmers nodig zijn. Dus STEMNIET.

 5. [5] ‘Hoe liggen de kansen dat LijstU ueberhaupt één zetel Krijgt?’ Dat zal wellicht afhangen van 1 TV uitzending?!
  Ik moet zeggen dat deze lijst op het Net in elk geval stevig aan de weg timmert, ik kreeg jaren terug al eerste mails van deze club. Een verbod om rente te berekenen?! Tja, als zo’n verbod duizenden andere verboden ongedaan zou maken… De aarde is ook ooit plat geweest!

  Maar goed, voor de perse wel stemmer is het wellicht een leuke ‘proteststem’…

 6. [5] Bvb."1. Het afschaffen van de rente".
  Hoe? Door een verbod om rente berekenen?

  Door de sharia in te voeren? 😉

 7. Wel leuk dat de heer Balkellende dit zei: kunnen we weer lachen om ‘onze’politici."De politici zijn nog onnozeler dan een kleuterklas bij elkaar.
  Zielig gewoon.

Comments are closed.