En volgeling onheilsprofeet Jan Peter Balkenende.
Jan Peter Balkenende rakelt samen met zijn socialistenvriendje Tony B. Liar de milieuangst weer eens lekker op. Dat is goed voor de kiezers. Die houden van doemdenken en koesteren waanideeen dat een overheid hen tegen alle kwaad zal beschermen. *)

Hier volgt een reactie van Hans Labohm.

Onheilsprofeet Al Gore
door
Hans Labohm


Het lijkt erop dat de film van onheilsprofeet Al Gore, “An Inconvenient Truth”, waarin deze ons een spoedige klimaatcatastrofe in het vooruitzicht stelt, velen het licht hebben doen zien. Zo deden de Britse premier Tony Blair en zijn Nederlandse ambtgenoot, Jan-Peter Balkenende uit het verre Finse Lahti, waar zij een Europese Topconferentie bijwoonden, een oproep tot het nemen van maatregelen om een “point of no return” over tien tot vijftien jaar te voorkomen.

Wat zegt onze nationale autoriteit op klimaatgebied ervan: het KNMI?
Over de film van Al Gore heeft het KNMI zich bij mijn weten niet uitgelaten. Maar opvallend is dat de uitspraken van de premier op hetzelfde moment kwamen als een KNMI-symposium in Utrecht, ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. G.J. Komen als hoofd Klimaatonderzoek en Seismologie.
Opvallend was de keuze van het onderwerp: “To what extent is climate predictable?” Het is een titel die erop lijkt te duiden dat het KNMI ons tot voorzichtigheid wil manen ten aanzien van overspannen verwachtingen wat betreft het voorspellend vermogen van de klimaatwetenschap. En dát was ook de rode draad die door alle voordrachten heen liep.
Tegelijkertijd neemt in het klimaatdebat ook de aandacht voor de rol van de zon (in plaats van de mens) weer toe. Daaraan wordt over enkele weken een ander (mini-) symposium gewijd onder de titel, “Zon en klimaat”, georganiseerd door het PCCC (Platform Communication on Climate Change).

De politiek loopt echter vele stappen op het resultaat van de wetenschappelijke discussie vooruit. Wie zich ook maar een beetje verdiept in de mogelijkheden en begrenzingen van (klimaat-) modellen, komt al gauw tot het inzicht dat de voorspellende waarde daarvan zéér beperkt is. En op klimaatgebied worden vele verschillende modellen gebruikt, die alle tot verschillende uitkomsten leiden.
Wie daaruit een “point of no return” voor het klimaat weet te destilleren, is niet wetenschappelijk maar demagogisch bezig.
———————————
*) Zie ook:https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=4732

30 REACTIES

 1. Goed artikel, maar ik vraag me af in hoeverre het publiek, de machtsgeile politiek helemaal daargelaten, naar dit soort berichten luistert. Ik hoop van harte dat mensen toch nog niet zo masochistisch zijn, dat ze zich al aan een marteling onderwerpen, zonder dat ze weten of het überhaupt nut heeft. Al is het masochisme niet eens het ergste. Het sadisme waarmee ook de niet-masochisten tot zelfkastijding en "mea culpa" worden gedwongen ergert me des te meer.

  Dit wil overigens niet zeggen dat ik de invloed van de mens op klimaat per definitie uitsluit, voordat mensen gaan denken dat ik de andere kant van de dogmatische medaille zou vertegenwoordigen. Ik zie alleen geen reden om een straf op te leggen, als aan de schuld en identiteit van de dader, laat staan zelfs het bestaan van de misdaad kan worden getwijfeld.

 2. Zelfs al zou de mens een aanmerkelijke invloed op het klimaat hebben, wat maar helemaal de vraag is, dan nog zullen maatregelen DAARTEGEN geen meetbare invloed op de klimaatontwikkeling hebben. M.a.w. het feitelijk resultaat van zo’n politiek beleid is niet eens te beoordelen.
  Off topic: Wat Nederland betreft, is het "point of no return" in het rampjaar 1813 gepasseerd. Al bijna twee eeuwen geleden dus.

 3. [2] als je met l8l3 bedoelt dat in dat jaar de Republiek is vermoord, dan is het nu heel dicht bij "point of return",want een sprookjemet allerlei wanklanken is geen lang leven meer beschoren. Denk maar aan de Am. archieven die l7 maart 2008 opengaan.

  Ik denk dat het er helemaal niet meer toe doet of de mens nu wel of niet invloed heeft gehad of nog heeft op de klimaatsverandering.Alles gaat nu zijn gang;het is ook nog een soort zelfversterkend effekt.De ontbossing, smelten van landijs, de veel te warme zee wat weer veel zwaardere stormen kan veroorzaken.Het uitblijven van adequate maatregelen want ons belastinggeld verdwijnt in de drain ipv in de dijken etc.
  De natuurramp (storm en overstroming in Amerika vorige week) had te maken met het veel te warme Eerie meer.

  De huidige Vrijsprekers gaan het echt nog wel meemaken.

  Nina

 4. [3] er is helemaal geen ontbossing en het landijs smelt ook niet, kijk de gegevens eens na, bijvoorbeeld op http://www.sepp.org of op http://www.stichting-han.nl , er wordt van alles geroepen zonder enige basis. Wist je dat van al het regenwoud 92% nog gewoon staat, ondanks al die voetbalvelden per minuut die gekapt zouden worden ?
  Feitelijk komt er volgens de VN juist bebost gebied bij (zie ook Lomborg).

 5. [3] Balkenende en Blair proberen de kiezers het verhaaltje op de mouw te spelden dat klimaatverandering(als dat al zo is)binnen één of twee kabinetsperiodes kan worden teruggedrongen.
  Ieder weldenkend mens weet dat klimaatverandering iets is dat zich over een paar duizend jaar(voorzichtige schtting/ben geen specialist)kan uitstrekken.
  Dat dat volgens JP en TB binnen 15 jaar kan gebeuren, is onzin.
  En dat er iets tegen gedaan kan worden bestempel ik als pure DonQuichotterie.
  Met andere woorden(en zie ook de Volkskant van vandaag): de zon kan ook niet beïnvloed worden.
  Trouwens, betalen voor herstel van een verziekt milieu is hetzelfde als de bomen verbieden in de herfst blad te laten vallen.

 6. [3] ik vraag mij af wat veel te warme Eeriemeer betekent, hoe warm is het dan en hoe warm was het eerst en kun je uit calamiteiten, losse incidenten, wel allerlei conclusies trekken over het klimaat ?

 7. [6] Zoals gewoonlijk ben ik, Samuel, vergeten uit te loggen en dus waren de vorige reacties van mijn vader Wladimir.

 8. [6]
  Goed opgemerkt, waarde Samuel. Te warm Eeriemeer betekent, dat de watertemperatuur in dat meer een door de mens vastgestelde norm overschrijdt. Dat zal in dit geval vriend Al Gore wel zijn.
  En welke norm dat is en waarom die betreffende normwaarde aldus is vastgesteld laat hij welbewust in het midden.

 9. [8] net als met de luchtvervuiling: de lucht is in geen 500 jaar zo schoon geweest maar door de steeds aangepaste normen van EU-klerken zal de luchtkwaliteit nooit voldoen. Grappig is dat men het dan over "sterk vervuilde" lucht heeft.

 10. [9]
  Ja wladi, vooral die rood ingekleurde satellietfoto’s van de stedelijke gebieden maken bijzonder veel indruk op het klootjesvolk. Gratis politieke propaganda nodig om de belasting steeds verder te verhogen.

 11. Reactie op al die reacties.
  Ik denk niet dat het milieu nog met geld te redden is,in zoverre kunnen we er niets meer aan doen.
  Ik heb wel gezegd dat al onze belastinggelden overal voor aangewend behalve voor versterking van de kust.En daar moeten we toch een goede zeewering hebben.
  Opgewarmde zeeën en kennelijk dus ook meren geven zwaardere stormen.Dat wordt zo af en toe terloops door een KNMI man op de televisie ook wel eens genoemd.Ik dacht dat het Eerie Meer 22 graden was of 20, dat herinner ik me niet helemaal.Het was vorige week en in 3 staten moest de noodtoestand worden uitgeroepen. Zo’n temp is natuurlijk ook al te hoog voor de vissen.
  Dat is geen doemdenken, dat zijn recente gebeurtenissen uit de de afgelopen periode.
  Toevallig heb ik vanmorgen net weer een artikel gelezen in de Leeuwarder over de ontdooiende permafrost in Alaska.Het is inderdaad een proces want vijftig jaar geleden is het al begonnen met hier en daar een weg die inzakte. Nu stonden de plaatjes er bij van scheefgezakte huizen en bossen die dronken leken,door bomen die alle kanten opvallen.Bij het rottingsproces komt ook nog methaan vrij,dus weer een versterkend effekt.
  Gisteren op Canvas interessante documentaire over Californië waar mensen op de meest gevaarlijke plekken rustig riante huizen bouwen.
  De droogte in Australië neemt extreme vormen. Ga maar door.
  Ik ben helemaal niet aktief in de milieubeweging,alleen in mijn eigen huishouding probeer ik zo weinig mogelijk vervuilend te leven,maar daarom kun je wel kennis nemen van de gebeurtenissen om je heen!!!!
  Wie ogen heeft om te zien en oren om te horen, doe dat.Volg de natuur in je eigen tuin . De seizoenen verdwijnen en gaan op merkwaardige manier in elkaar over. Met alle gevolgen vandien.

  Nina

 12. [12]
  Nina,
  Kon Canvas ook vaststellen hoe dat allemaal komt en garanderen, dat een milieubeleid met voldoende emissiehandel enzo de planeet kan doen afkoelen ?
  Klimaatverandering is namelijk van alle tijden. Daar hadden de Neanderthalers ook last van. Misschien zijn ze daarom wel uitgestorven. En eerlijk gezegd, ik mis ze eigenlijk niet zo. Jij wel dan ?

 13. [13] Nee ik mis ze ook niet SpyNose maar dan zijn jij en ik natuurlijk de mede-slachtoffers.
  Het ging Canvas daar helemaal niet om, ze lieten zien de dreiging die momenteel daar van de natuur uitgaat en wat de wetenschappers kunnen meten en de onverschillige reacties daarop van de bewoners van Californie.

  We dansen gewoon door op de vulkaan en moeten dus zien wat er komt. nina

 14. [14]
  Nina: "maar dan zijn jij en ik natuurlijk de mede-slachtoffers."

  Hoezo ? Moet ik me als menselijk produkt van de natuur mede-slachtoffer van de natuurlijke dreiging in Californie voelen in plaats van van de Neanderthaler ?

  Waarom lieten ze metende wetenschappers zien ? Welke bedoeling zouden die wetenschappers daarmee hebben gehad ?

  En hoe zouden die Californiers dan volgens Canvas moeten reageren ? Massale ween- of klaagsessies in de Sunny State organiseren ofzo ?

  http://biology.ucsd.edu/new
  SpyNose

 15. [1] Twee zaken:
  —–" Ik hoop van harte dat mensen toch nog niet zo masochistisch zijn, dat ze zich al aan een marteling onderwerpen, zonder dat ze weten of het überhaupt nut heeft."

  Mijn ervaring is dat als ik met mensen praat over deze zaken, dat ze dan bijna allemaal "overtuigd" zijn van de global warming door de mens.
  Eveneens blijkt dat als je maar heel even doorvraagt over cijfers of feiten, dat men dan met de mond vol tanden staat.
  Zoiets als "Iedereen weet toch dat de mens de aarde doet opwarmen en dat als we niets doen, dat dan Nederland onder water verdwijnt."
  De macht van de stelling van Joseph Goebels.

  —- Natuurlijk heeft de mens "invloed". De vraag is alleen "hoeveel". Die invloed ligt waarschijnlijk binnen de meetnauwkeurigheid.
  Als ik in Scheveningen in de Noordzee pies, dan zal zeker de zuurgraad in Los Angeles toenem. Maar er is echt niemand die dat meetbaar kan aantonen.
  Elke keer als ik uitadem, breng ik weer CO2 in de atmosfeer. Toch probeer ik er mee door te gaan.
  Misschien zouden al die milieu frieken daar al eens mee kunnen ophouden!

  Jammer genoeg is het milieuprobleem een politieke kwestie geworden in plaats van een technisch wetenschappelijke.

 16. [15] Nee hoor, ik voel me nog geen slachtoffer. Maar ik besef dat heel veel mensen (en wij misschien ook wel) dat kunnen worden. Ga naar de kust,bij Schoorl b.v. en zie dan zelf hoeveel daar wordt weggeslagen elk jaar. Scheveningen zelfde laken een pak.Bloemendaaletc.
  Zandsuppletie is tot nu toe het enige wat er gebeurt, dweilen met kraan open.
  De rivieren komen ook in de problemen door stijgende zeespiegel,hebben meer bedding nodig uiteraard.
  De sluizen in de Afsluitdijk zijn niet meer afdoende.De Waddendijken zijn heel slecht,echt heeeeeel slecht. Diverse dorpen in het Bildt worden zeker bedreigd. En dan dat belachelijke bedrag wat Peys er tot 2011 voor heeft uitgestrokken.Dat is net genoeg voor de zandsuppletie.
  Morgen wordt het redelijk weer, mooie dag om op verkenningstocht langs de kust te gaan. Misschien komen we elkaar nog tegen!!!!!

  Nina

 17. [16]
  Hub,

  Het is inderdaad wonderbaarlijk hoe mensen (ikzelf waarschijnlijk ook) zomaar iets aannemen omdat de media of "experts" het zeggen. Dat die experts ook mensen zijn, en de media slechts een medium zijn en niet een bevestiging van informatie, of dat er ook een andere kant aan het verhaal kan zitten, komt niet (vaak) bij "ze" ("ons?") op.

  Als we het over "invloed" hebben kun je natuurlijk heel ver gaan. Jaren geleden hoorde ik van de chaos-theorie (dezelfde factor die het weer vrijwel onvoorspelbaar maakt over meer dan 3 dagen), waarbij een vlinder die in Beijing zijn vleugels slaat, in Kansas een tornado kan veroorzaken, via allerlei indirecte tussenstapjes. Als je dat eenmaal als "verantwoordelijkheid" gaat zien, kun je ieder gebod of verbod invoeren. Het voorzorgsbeginsel kan gewoon geen basis van een rechtsysteem zijn. Want als een rechtsprincipe het mogelijk maakt om letterlijk iedere menselijke handeling te verbieden of gebieden, is er gewoon geen sprake meer van "recht" of een "principe", maar van absolute willekeur van de wetgever. Het lijkt soms wel of de overheid het liefst het universum tot het abolute nulpunt wil bevriezen, zodat er vooral niets "verkeerd" zou kunnen gebeuren.

  [17]
  Nina Osinga,

  Je realiseert je toch hopelijk wel dat de zeespiegel sinds 10.000 jaar geleden de laatste Ijstijd eindigde, continu gestegen is? Inmiddels als 200 meter, waardoor de Noordzee is ontstaan. Waarom zou de opwarming niet een natuurlijk proces kunnen zijn dat sinds die tijd gewoon nog doorgaat? Toen waren er echter geen CO2-uitstotende mensen. Tenzij je de ademhaling van enkele honderdduizenden tot miljoenen Homo Sapiens en Neanderthalis meerekent.

  Ik vind wel dat de overheid, zolang tenminste daar geen private regeling voor is via particuliere waterschappen of i.d., de verantwoordelijkheid heeft om de dijken en andere waterverdedigingswerken te versterken. Maar ook daar zit je met een klein probleem. Hoe bepaal je wat de optimale investering is? Het maximum lijkt me wel duidelijk: de kosten van waterbeheer mogen de kosten van de mogelijke risico’s niet overstijgen, maar dat is nogal een ruime marge die niet iedereen wil betalen. Wie bepaalt dat dan? En moet heel de bevolking meebetalen aan de risico’s die sommige mensen, zoals die Californiërs, of de bewoners van New Orleans, zelf welbewust opzoeken? Laat ze ten eerste maar eens zelf betalen voor die risico’s, en uitzoeken hoe ze het "juiste" investeringsniveau kunnen berekenen.

  Ik woon overigens zelf net op zeeniveau, dus ik zeg het niet uit zuinigheid. 😉

 18. [17]
  Ja nina, de Wadders hebben het moeilijker dan de Continentalen. Maar wil dat zeggen, dat de Continentalen alle smart van de Wadders zouden moeten dragen ?
  Je kunt ook bedenken, dat de betrokken Wadders vroeg of laat wel de bakens zullen moeten verzetten en domweg verhuizen.

  Er is de laatste decennia behoorlijk in de uiterwaarden gebouwd. Wie daar wil wonen, neemt bewust een extra risico, maar die last mag niet zomaar afgewenteld worden op de belastingbetaler.

  M.a.w. als de waterkering niet meer voldoet hebben betrokkenen een keus:
  -1. ofwel ze proberen botje bij botje te leggen en de waterkering te verbeteren met het GROTE risico, dat het nageslacht t.z.t. opnieuw extra zal moeten investeren, althans voor een soortgelijke keus zal komen te staan,
  -2. ofwel ze nemen het toegenomen risico op te koop toe en blijven gewoon zitten waar ze zitten,
  -3. ofwel ze vertrekken naar een veiliger oord.

  En wat zandstorting betreft: dat is inderdaad niets anders dan verplaatsen van het probleem en uitstel van executie. Maar op welke gronden zou je meer van de Staat mogen verwachten ?

  Mag er van de direct betrokkenen niet een EXTRA prestatie worden verwacht ?
  Iedere individuele eilandbewoner behoort te bepalen, hoeveel hij er voor over heeft om te kunnen blijven wonen waar hij woont en welk risico hij bereid is daarvoor te accepteren. Dat is enkel een kwestie voor de eilandbewoners.
  Of willen die de cruciale beslissing (weer) aan de Staat (die zijn eigen politieke risico’s in de vergelijking inbrengt) overlaten ?

  Het is zeer wel verdedigbaar, dat de zandstortingen door de Staat pas behoren te worden gedaan, NADAT de eilandbewoners met een concreet financierbaar gemeenschappelijk overeengekomen plan over de brug zijn gekomen.

  In het algemeen gesproken, brengt wonen in een laagland nu eenmaal een zeker risico met zich mee, net als wonen in een hoogland trouwens (denk aan lawinegevaar, in de Alpenlanden bijv.).

  "Veiligheid" is een relatief begrip, dat risico’s impliceert, waarin elk individu zijn aandeel moet nemen.
  SpyNose

 19. [17] de zeespiegel is helemaal niet gestegten en zand opspuiten is nodig vanwege de natuurijke stroming die het zand wegslaat.
  En zand werd al in de jaren 50 en 60 opgespoten.

 20. [4] Beste Samuel,

  Bjorn Lomborg roept ook van alles zonder enige (solide) basis. Zijn werk "The Skeptical Environmentalist" is keihard onderuit gehaald door de wetenschappelijke community en is afgekeurd door de ‘Deense raad voor wetenschappelijke oneerlijkheid’ wegens verkeerd gebruik van wetenschappelijke (statistische) methoden. Meer weten? Lees dan de vijf artikelen met kritiek in het populair wetenschappelijk tijdschrift The American Scientist van januari 2002.

 21. [21] beste wladi,het is een proces dat nu in versneld tempo gaat.
  Jullie willen het niet zien, struisvogelpolitiek.Je kunt beter alles goed gaan volgen en kijken wat iemand te doen staat.
  Kennis is macht, voorkennis is ook macht.
  Regeren is vooruitzien. Nou dat is wel het laatste wat ze daar doen in Den Haag.Ze zien alleen vooruit voor zich zelf.
  Een Staat heeft de plicht om van de belastinggelden die ze van de "onderdanen"afpakken een zo veilig mogelijk en goed geordende leefomgeving te creëren en dat doe je niet door fortuinen weg te smijten aan het vermoorden van burgers van Uruzgan en hoe al die verweggistans ook mogen heten.
  Want daar komt het langzamerhand wel op neer.
  En dan een schamel bedrag van 420 miljoen euro over 6 jaar voor de dijken.
  en natuurlijk moeten mensen zelf ook nadenken en niet in risico gebieden gaan bouwen. Maar als gemeenten dat toelaten uit oogmerk van geldelijk gewin, deugen ze ook niet.
  Waar blijft het rentmeesterschap van dat vreselijk Jan Petertje met zijn wormen en maden gewauwel?

  Nina

 22. [22] welk proces is dat en hoe is bepaald dat het versneld toeneemt en door wie en wat zijn de precieze symptomen en wat is het eigenlijke probleem ?

 23. [22] je loopt achter want die commissie is meteen teruggevloten en heeft de veroordeling teruggenomen. Ze wisten wel dat Lomborg verkeerde wetenschap serveerde maar ze konden niet aangeven hoe en wat de normen daarvoor zijn. Overigens is het zo al erg vreemd dat zo’n commissie bestaat, de inquisitie is immers al eeuwen geleden afgeschaft.
  En die critici van Lomborg hebben ook bakzijl moeten halen, hun klachten waren voornamelijk op de persoon gericht. Typerend dat onder die lui een meneer Ehrlich zit, die in het boek van Lomborg er flink van langs heeft gekregen omdat meneer Ehrlich al sinds de jaren 60 een eindeloze stroom van rampen heeft voorspeld waarvan niet 1 is uitgekomen, zoals dat er rond 2000 nog maar 20 miljoen mensen op aarde zouden zijn vanwege de epidemieen en de vervuiling, dat de olie en de overige grondstoffen op zouden zijn en nog meer van dat fraais. Typisch dat die Ehrlich in milieutalibankringen als een groot wetenschapper en ziener geldt terwijl hij al 50 jaar overal 100% naast zit.

  Google eens naar Lomborg en critics zou ik zeggen.

 24. [4] Het landijs smelt niet?

  M’n zolen, makker.
  Maak eens een hoog bergtochtje en kijk gewoon wat rond. Vergelijk de gletscher met die op je stafkaart van 8 jaar, 20 jaar geleden, 50 jaar geleden. Wedje leggen?
  Of zitten de cartografen ook al in een complot?
  Huub

 25. [27] kijk eens op http://www.sepp.org en zoek op "glacier" dan krijg je een hele reeks artikelen en onderzoeken over dit onderwerp.

  Het blijkt dat de Noorse gletchers juist groeien als nooit tevoren. Artikel staat erbij.

 26. [23]
  Nina Osinga,

  Mogen mensen niet zelf weten of ze in risicogebieden gaan wonen? Daar hebben ze toch geen toestemming voor nodig, zolang ze maar zelf de risico’s betalen?

  Het probleem met een overheid die zomaar onbeperkt geld van mensen mag afpakken om hen te "beschermen", is dat ze ten eerste al snel mensen tegen zichzelf gaat beschermen, en ten tweede er zoveel risico’s zijn waar we uiteindelijk wel 100% van het BNP aan kunnen besteden voor preventie. Als er dan iemand willekeurig moet bepalen waaraan het schaarse geld wordt uitgegeven, zowel risico’s als meer leuke dingen, lijkt me dat de burger zelf zijn.

 27. [28] Jawel, dat klopt.
  De zee-gletsjers groeiden in de jaren negentig. Jouw referentie stamt uit 1998.
  Inmiddels is de trend, ingezet rond 1900, weer voortgezet; gemiddeld smelten alle Noorse gletsjers meer dan ze groeien.
  http://www.cicero.uio.no/fu

  En er zijn meer aanwijzingen dat het trendmatig warmer is geworden.
  Warmteminnende planten en dieren rukken noordwaarts op. Bloeitijden vervroegen. Die fenomenen reageren niet op een incidenteel hittegolfje, net zomin als een gletsjer dat doet.

  Of de mens dat veroorzaakt?
  Zou zomaar kunnen. Voor een stukkie.
  CO2 IS een broeikas gas en de concentratie is toegenomen met zo’n 50% de laatste 100 jaar.
  De koolstof-isotopen verhouding in CO2 wijst fossiele brandstof aan als bron.
  (wat je natuurlijk ook op je klompen kon aanvoelen, al die CO2 moet ergens blijven)

  Voor de rest wordt het sowieso trendmatig warmer door de ijstijdencyclus zelf, door methaan emissies buiten die van de mens, door variaties in zonneactiviteit.
  Het gaat alleen erg hard de laatste 40 jaar. Da’s nou alles.

  Ik zou me maar niet druk maken. Het gaat allemaal vanzelf over.
  De olielol duurt nog 50-150 jaar. Betere alternatieven worden vanzelf economisch haalbaar.
  Dus stook maar op die fossiele wouden, hoe sneller hoe beter.

  En dat gebeurt sowieso, Kyoto’s of niet, de mens wordt niet geleid door de rede, maar door welbevinden. Die miljarden Indiërs en Chinezen willen aan de armoe ontsnappen en gaan echt niet op nieuwe technologie zitten te wachten.

  Dus kom maar naar ons schone Brabant, Wladimir; Heiloo is voor de vissen.
  Huub

Comments are closed.