Stond er in de Telegraaf nav een onderzoek van de PvdA’rs van Dam en Timmer.
Die tot de conclusie kwamen dat het Rijk (alleen) honderden miljoenen aan ICT projecten verspilde, vooral omdat ambtenaren de projecten stelselmatig saboteerden.

Als voorbeeld wordt het debacle met het salaris administratie systeem voor de gehele overheid, Pay Direct, gegeven. Dat is nooit van de grond gekomen omdat sommige departementen, gewoon botweg weigerden mee te doen. Maar zelfs al komt het niet van de grond, dan nog blijft die commissie bestaan. Dit is kenmerkend voor elk project/commissie of werkgroep.
Timmer en van Dam zijn talloze projecten tegengekomen die al jaren bestaan, onder steeds andere naam maar met dezelfde doelstelling, die natuurlijk steeds weer niet gehaald wordt, waarop…
Natuurlijk ben ik blij dat we niet de overheid krijgen waar we voor betalen, maar zonde is het wel. Het zou toch leuker zijn, ook voor die arme PvdA stemmers, als die verspilling er niet was ( en dat de overheid ook niet zoveel projecten in leven hield of zich met ons bemoeide).

2 REACTIES

 1. Daar hoeft de PvdAsielanten zich toch niet over verbazen –doen ze ook niet echt, maar staat niet gek voor de Bühne-, laat staan “geschokt, zoals ze steeds zo gemakkelijk zijn. Ambtenaren zijn immers allemaal PvdAsielanten-stemmers en zijn daar
  op politieke gronden door de Linkse partijen, of moeten we intussen schrijven: “Parteien”.

  Juist niet op hun bekwaamheid, hun onpartijdigheid en loyaliteit geselecteerde ambtenarij
  heeft er mede voor gezorgd dat Nederland is wat het nu is namelijk een chaos en een land waar eigenlijk onmiddellijk de noodtoestand zou moeten worden uitgeroepen.
  Maar nee, men doet nog eens een onderzoekje en nog eens een rapportje en spreekt wat in
  politiek, nietszeggend blablabla en verder gaat het weer.

  Alles gaat immers goed, we zijn weer een land om trots op te zijn, waarop weet ik niet, maar Balkenende schreeuwt het zelf van de daken,……dus!

 2. Daar hoeft de PvdAsielanten zich toch niet over verbazen –doen ze ook niet echt, maar staat niet gek voor de Bühne-, laat staan “geschokt, zoals ze steeds zo gemakkelijk zijn. Ambtenaren zijn immers allemaal PvdAsielanten-stemmers en zijn daar
  op politieke gronden door de Linkse partijen, of moeten we intussen schrijven: “Parteien”.

  Juist niet op hun bekwaamheid, hun onpartijdigheid en loyaliteit geselecteerde ambtenarij
  heeft er mede voor gezorgd dat Nederland is wat het nu is namelijk een chaos en een land waar eigenlijk onmiddellijk de noodtoestand zou moeten worden uitgeroepen.
  Maar nee, men doet nog eens een onderzoekje en nog eens een rapportje en spreekt wat in
  politiek, nietszeggend blablabla en verder gaat het weer.

  Alles gaat immers goed, we zijn weer een land om trots op te zijn, waarop weet ik niet, maar Balkenende schreeuwt het zelf van de daken,……dus!

Comments are closed.