Begin juli startte op de Vrijspreker
een steunactie voor Leo Verhoef,
de accountant die grootscheepse
fraude van de gemeentelijke en
provinciale overheden onderzoekt,
openbaart en voor de rechter
brengt.

Leo Verhoef zelf heeft in die periode niet stilgezeten. Hij constateerde een boekhoudfraude bij de gemeente Maastricht. In hun jaarverslag van 2005 kwam het gemeentebestuur aanzetten met een voordelig saldo van 2 miljoen euro. Echter Leo rekende dit na en kwam met een overschot van 8 miljoen euro. Bovendien bleek dat boekhoudfraude in Maastricht al sinds 2000 voorkomt. Volgens de jaarrekeningen 2000-2005 zou er een positief saldo zijn van 11 miljoen. Maar onderzoek wees uit dat de gemeente 215 miljoen euro overhield. Een boekhoudfraude van 200 miljoen euro waar de belastingbetalende burger de dupe van is.

Zo goed als het gaat met de inkomsten van de overheid op gemeentelijk en provinciaal niveau, zo slecht gaat het met de inkomsten van onze Steun Leo Verhoef actie. Naast een directe gift is 35,- euro alles wat er tot nu toe op de speciale bankrekening is gestort…

Dat moet beter kunnen ! Wij zijn nu druk doende om libertarische sites in het buitenland te benaderen om ons, engelstalige, artikel op te nemen om zodoende daar giften los te weken.
De Nederlandse libertarische sites en de algemene media zijn hen voorgegaan dus we zitten niet stil en zullen er alles aan doen om van deze steunactie een succes te maken.

Een herhaalde oproep om onze actie in een stroomversnelling te laten raken én bekendheid aan de Vrijspreker te geven.
Licht daarom vrienden, bekenden en familie in over deze unieke actie, plaats berichtjes op forums en geef met gulle hand aan deze nijvere bestrijder van overheidsfraude !

Uw gift is zeer welkom op bankrekeningnummer 49.79.67.944 LIFHAS (Libertarisch Fonds voor Hulpacties), Schiedam o.v.v. Leo Verhoef.

TIP: wie niet aan Sinterklaas doet, kan het uitgespaarde geld aan dit echt goede doel besteden !

10 REACTIES

 1. De Verhoefs zetten, volgens mij, nauwelijks iets aan de dijk en creeren slechts de ILLUSIE dat zij "wat doen". En dat terwijl het zowat letterlijk om CHICKEN FEED gaat …. Maar misschien is dat ook de juiste reflectie van de ware libertarische geest en zwaar beprekte denkvermogen …

  De Verhoefs kunnen in feite beter proberen in te schatten hoe groot het staatbudget werrekelluk is ( en dat steeds meer, in toto, zeer angstvallig verborgen wordt gehouden en waar het aan wordt weggepist). Want opvallend is dat het door de CIA inmiddels op MEEEER dan 60 % van de landelijke koopkracht wordt ingeschat, zodat wij in feite dus steeds met gigantische tekorten te doen hebben, en waar een Maastricht een paar kruimels van inpikt …

  Niet alleen verduisteren de machthebbenrs en politici aldus jaarlijks voor vele miljarden, het zal ons gegarandeerd tot nasjionale faillisement … leiden ( dat men vooral door fusie met Brussel zo lang mogelijk wenst uit te stellen).

 2. [4] wijs gesproken ACP. Het punt is alleen dat je ergens moet beginnen. Een ommezwaai zal nooit in één klap gebeuren maar geleidelijk, stapje voor stapje. Om maar ’n Chinese uitdrukking te quoten: een reis van 1.000 kilometer begint met de eerste pas.

 3. [5]
  De nazis, de facisten, de commies en de imperialisten zijn niet door kruimelige opponenten verslagen die met kleine stapjes beginnen, maar door capabele en meer dan potente superieure tegenstanders. En zo zal het ook het Islamofacisme vergaan. Helaas heeft eigelijk niemand er belang bij om de ranjas en de machthebbers hier te verslaan … en al zeker niet het voetvolk die dat ook niet kunnen.

  De wegen die de Verhoeffens inslaan zijn daarom reeds bijvoorbaat volledig doodlopend. En om daar wat in te zien getuigd helaas vooral van een "Bay of Pigs" mentaliteit en denkvermogen …

  Overigens is de referentie aan het Chinees spreekwoord duidelijk irrelevant, enwel omdat men steeds EERST zijn kansen goed dient af te wegen, en zich vooral moet afvragen of het wel de juiste trip is, want men begint immers niet stomweg aan iets.

  Dat zal binnen het denkvermogen van een Verhoef wel zo zijn … maar daar gaat het niet om …

 4. [6] De nazi’s of de ideologen achter het nationaal-socialisme waren geobserdeerd door enerzijds wereldheerschappij anderzijds totale ondergang (a la Wagner’s Ring des Nibelungen). De 2 en later meervoudige frontenoorlog is het bewijs hiervan. De fascisten, ofschoon uitvinder van het genre, hebben militair gezien nooit iets voorgesteld. Het communisme is uit zichzelf in elkaar gestort omdat het economisch en ideologisch niet meer levensvatbaar/handhaafbaar kon zijn.

  De belastingbetalende burger heeft er heel wat aan om inzicht te hebben in de financieen van zijn gemeente. Die informatie ontbrak tot dusver.

  Eerst bewustwording bij een groeiende groep mensen alvorens men tot activiteit over kan gaan.

 5. [7] Totale ondergang dus.
  Ach waarom niet? Zolang het in en met stijl uitgevoerd wordt lijkt het mij niet eens zo een heel gek alternatief.

 6. Ik hoop dat er nou eindelijk eens antwoord komt op m’n meermalen gestelde vraag: wat wordt er precies gedaan met de binnengekomen gelden?

 7. [9] de binnengekomen gelden worden overgemaakt naar Leo Verhoef die dat in zijn dagelijkse werk (controle overheidsboekhouding ~ gemeenten & provincies) gaat inzetten. Bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw computerscherm al zal je met 35,- euro alleen op Marktplaats terecht kunnen…;-)
  Mocht je verdere informatie hierover willen dan kan je contact met Leo Verhoef zelf opnemen:
  http://www.leoverhoef.nl

Comments are closed.