De staat, ambtenaren dus, is doorlopend bezig met talloze propagandacampagnes en suggesties die ons onwetende proleten zouden moeten motiveren en stimuleren om dingen te doen waarvan alwetende ambtenaren vinden dat we die zouden moeten doen, uiteraard in ons eigen belang.

Zo ziet de staat op lichamelijk gebied graag dat de bevolking uitsluitend met condoom wipt, gezond biologisch eet, niet rookt, niet drinkt en vooral heel veel beweegt.

Wat de geest betreft moeten we vooral politiekecorrect zijn zodat onze vrienden- & kennissenkring een zuivere afspiegeling is van de etnische samenstelling van de buurt, de echtgenote met wederzijds begrip voor de Islamieten een hoofddoekkie opdoen en op zijn tijd afrossen en regelmatig mee naar de moskee met buurman Ali. Dan geheel multicultureel het Suikerfeest vieren en vooral niet rascistisch voetballen met alleen blankes ! En onze kinderen naar een zwarte school sturen vanwege de Heilige Integratie uiteraard. Maar vooral niet stemmen op de foute Geert Wilders, de rechtspopulist.

Er komt kennelijk geen einde aan de hoeveelheid staatspropaganda die over ons wordt uitgespoeld zodat het tijd wordt voor een tegencampagne vanuit de bevolking: een campagne die ambtenaren moet stimuleren om eens een echte baan te gaan zoeken.

Het zou toch ergens een opluchting voor die mensen moeten zijn om in plaats van schadelijk te parasiteren op de werkenden voortaan zelf iets nuttigs en productiefs te gaan doen.

Eigenlijk zouden ambtenaren verplicht aan deze campagne moeten bijdragen, zoals de bevolking verplicht hun staatscampagnes moet financieren, dat lijk mij wel zo eerlijk.

Campagne motto: “hee staatsklerk, zoek eens echt werk”

9 REACTIES

 1. Wladimir ik huil. Ik ben tot tranen toe bewogen. Vanwege jou prachtige literatuur en vanwege mijn gevecht vandaag met de belastingdienst om een digitale aangifte (gemakkelijker kunnen we het niet maken) verstuurd te krijgen. Wat is het geval?

  Een al wat ouder familielid van me krijgt voor het eerst in zijn leven een digitale aangifte over 2005 opgestuurd met het verzoek deze ingevuld te retourneren. Het betreffende familielid heeft een eenvoudige baan in loondienst en heeft derhalve überhaupt nog nimmer eerder een aangifte ingevuld. Hij vraagt me of ik dat voor hem wil doen, zelf kan hij slechts met de grootste moeite een PC aanzetten. Ik zeg OK, geef maar hier.

  Ik installeer de meegeleverde diskette op de PC en vul dat ding in. Een kind kan de was doen. Maar in de staart zit het onheil. Om dat ding op te sturen moet ik immers een digitale handtekening hebben, en die heeft mijn familielid niet. Niet getreurd, een windowtje van de aangifte 2005 zegt dat het ook kan met een DigID inlogcode. Sterker nog, de belastingdienst geeft aan dat ze dat nog veel liever hebben. Dus ik vraag voor het familielid een DigID inlogcode aan.

  En ja, na enkele dagen valt die in de bus. Ik dat ding actieveren. Maar weet je wat? Zelfs met de splinternieuwe DigID inlogcode is versturen van de aangifte niet mogelijk! Ik bel de belastingdienst. De juffrouw van de belastingdienst snapt het uiteindelijk ook niet en verwijst me naar de juffrouw van de DigID. Deze juffrouw snapt op haar beurt niet dat de juffrouw van de belastingdienst het niet snapt en weet te vertellen dat ik de aangifte van het internet moet downloaden.

  Ik vertrouw het zaakje echter niet omdat mijn familielid van de belastingdienst toch duidelijk al een diskette aangifte 2005 heeft ontvangen, en omdat dit geïnstalleerde programma nu aangeeft dat alles klaar is en via het internet met DigID code kan worden verzonden. Waarom 2 keer hetzelfde digitale formulier invullen? Ik bel dus weer met de belastingdienst met een nieuwe juffrouw.

  Deze nieuwe juffrouw begrijpt het ook weer niet en verbindt me uiteindelijk door met een superjuffrouw. De superjuffrouw begrijpt het gelukkig wel en zegt dat de DigID juffrouw gelijk had. Wat is het geval? Er is een VERKEERDE DISKETTE aangifte 2005 door de belastingdienst verzonden die helemaal niet via DigID opgestuurd kan worden!!! De te downloaden aangifte 2005 is programmatisch een andere als dat aan mijn familielid is toegezonden.

  DIT PROGRAMMAATJE SPREEKT WEL DE VOORKEUR UIT OM VIA DIGID VERZONDEN TE WORDEN, MAAR KAN DAT HELEMAAL NIET!!!

  Maar goed, na anderhalf uur bellen met overheid zijn we er eindelijk uit. Hoop ik dan maar…
  Zou je die telefoonkosten en weggegooide uren kunnen aftrekken?

 2. En niet zingen onder de douche!!
  Van de week ergens gelezen.
  Daardoor duurt het douchen langer en dat kost dan meer water en energie.
  Dat dat helemaal geen water kost maar wel energie t.b.v. extra water-recycling snappen ze blijkbaar niet eens maar wel lopen brallen en bemoeizieken.

 3. Wladi’s vrolijke opsomming is uiteraard slechts een krasje aan de oppervlak, enwel omdat de overheid en dus de ambtenarij beslist veel macabere en sinistere zaken op het oog heeft.

  Bijvoorbeeld, om net zoals Hitler dat ook eerder al probeerde … uiteindelijk zoveel mogelijk de voor hun marginalen te dumpen. Maar zo dom zijn de shitsjialisten echter nog niet zich van dde gebrekkigen, de zieligen en de gehandicapten te ontdoen. In tegendeel.

  Maar wel door, in het kader van een gezond leven, van alles te doen dat de levens van de oudere en geld kostende WERKMIEREN op een of ander manier steeds eerder en meer vroegtijdig te beeindigen … waardoor de "gemiddelden" meer aan hun verwachtingen, zoals door Wladi genoemd voldoen …

  Duidelijk dat de ambtenarij en de overheid nog een hele hoop moeten propageren en promoten … o.a., om de Drion-pillen van een dikke laag zoet te voorzien …

 4. [2] Waarom niet een papieren aangiftebiljet besteld? Ik eet nog liever stront voor ik een programma van de belastingdienst op mijn computer installeer.

 5. [6] Tja, dat kan en mag niet meer beste Unox. Sterker nog, het programmaatje maakt een perfect papieren print voor je met alle gewenste gegevens. Een ‘papieren aangifte’. De belastngdienst laat in een meegekomen schrijven echter weten niet in staat te zijn deze papieren aangifte te beoordelen! (Kenniseconomie toch?) 😛

 6. [7] Hoezo dat kan niet meer?

  Toen ik voor mijn aangifte een floppy kreeg toegestuurd, stond erbij dat je in plaats daarvan ook een papieren formulier kon bestellen via de Belastingtelefoon. Dat heb ik dus maar gedaan.

  Ik snap niet hoe ze ervan uit kunnen gaan dan mensen ueberhaupt een floppy-drive hebben. Apple computers bijvoorbeeld worden standaard niet meer met een floppy-drive geleverd, omdat bijna niemand die dingen meer gebruikt.

  Wie weet wat voor SpyWare ze op die floppy hebben gezet?

 7. Bij mij ging het er nog leuker aan toe.
  Kreeg ik vroeger steeds een papieren aangifte, zoniet in 2006 (over 2005).

  Ik kreeg slechts aanmaningen.
  Toen de derde behoorlijk dreigend was en sprak over een boete van EUR 1000 als ik mijn aangifte niet tijdig deed, nam ik maar eens telefonisch contact op.

  Toen bleek dat ik niets toegestuurd had gekregen omdat ik e.e.a. zelf had moeten downloaden (alsof ik zonder enige communicatie daaromtrent dit zomaar had moeten weten!).

  Ik gaf aan mijn aangifte niet via het internet te willen versturen en dus een papieren versie te willen.
  Waarom niet? Wilde het parasietje weten.
  Uit privacy overwegingen, legde ik uit.
  Maar we werken met een beveiligd programma, wierp het opdringerige mens tegen.
  Luister eens, dat beweerde de Rabobank ook, maar een paar jaar geleden bleek hun systeem toch lek.
  Ja, maar wij zijn geen bank – probeerde het blind arrogante mens nog.
  "Dat bedoel ik nou net: daar waar een bank uit concurrentieoverwegingen ongetwijfeld hard haar best doet om een goed systeem op poten te zetten en dan nog steeds kan falen, heeft de belastingdienst als overheidsinstelling die prikkel niet eens. Wat kan jullie als monopolist immers mijn privacy schelen? En bovendien hoef ik me niet te verantwoorden: voor hetzelfde geld heb ik bv. geen PC of geen internet. Dat doet er allemaal niet toe. Stuur me gewoon een formulier op."

  En aldus geschiedde.

Comments are closed.