Belgen die zich zondag wensen te onthouden van deelname aan de verkiezingen moeten hiervoor een wettige reden heben. Volgens Bart Engelen kan het gaan om een verblijf in het buitenland, een ziekte, dat is evident, maar ook “principiële bezwaren (zoals gewetensbezwaren omdat men het fundamenteel oneens is met de huidige werking van de democratie)”.

Wie niet aan de stemming heeft kunnen deelnemen, mag de redenen van zijn onthouding, met de nodige verantwoording, aan de vrederechter doen kennen.
Er wordt geen vervolging ingesteld wanneer deze verschoning gegrond wordt geacht door de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings.Dit moet wel snel gebeuren, aangezien de procureur des Konings binnen de binnen acht dagen na de afkondiging van de namen van de gekozenen de lijst opmaakt van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wier verschoning niet is aangenomen.Het adres van de vrederechter die voor uw woonplaats bevoegd is vindt u hier:www.juridat.be/kantons/kant…

6 REACTIES

 1. Degenen die komen naar de libertarische bijeenkomst in Roosendaal kunnen dus een "verblijf in het buitenland" claimen.

  Desgewenst kunnen deelnemers dan ook een certificaat van deelname kunnen krijgen.

 2. Kan iemand mij vertellen wat er democratisch is aan "stemplicht"?
  Geen wonder dat Belgen massaal op
  Vlaams Belang stemmen, ik zou hetzelfde doen.

 3. [2] [2] Het democratische aan stemplicht is dat de onderheid door de overheid gedwongen wordt om hun instemming met het systeem te tonen door gedwee naar het stemhokje te komen en daar een goedkeuringsknop in te drukken.
  En als ze wagen om niet te komen, dan zal er straf volgen!

 4. In Nederland was er vroeger een opkomstplicht en geen stemplicht: je moest wel verschijnen, maar je hoefde je stem niet uit te brengen.

  Hoe zit dat in België?

  Er wordt hier over een stemplicht gesproken, maar is het misschien een opkomstplicht?

  In dat laatste geval is het toch geen probleem: je verschijnt, levert je kaart in en verscheurt je stembiljet in het stemlokaal. Dan is ook direct duidelijk dat je niet uit lamlendigheid of luiheid niet verschijnt, maar dat je principiële bezwaren hebt tegen de hele poppenkast.

 5. [4] Spy,
  De Grondwet zegt: "De stemming is verplicht en geheim". Dat zegt veel over de intellectuele vermogens van de lui die de constituante in 1893 bevolkten. Stemplicht is logisch onmogelijk bij geheime stemming, want de facto oncontroleerbaar. In werkelijkheid gaat het dus ook in België om een opkomstplicht.

 6. [4] [5] En dat is even immoreel.
  Het is dezelfde actie als dat iedereen elke zondagochtend op het Kerkplein moet komen, (om bvb geteld te worden), en dan weer naar huis mag.
  DAT is het probleem van vrijheidsberoving.

Comments are closed.