De door de overheid (Maria van der Hoeven) benoemde commissie van Oostrom heeft een lijst van 50 punten uit de vaderlandse geschiedenis samengesteld. Die “canon”kan in de toekomst voor verschillende zaken worden gebruikt.

We ontvingen ook al uit Vlaanderen een reactie*) van Lombas, die terecht verbolgen is over het feit dat de staat de geschiedenis gaat dicteren.
Dit zijn we overigens al jarenlang gewend. Als iemand de Holocaust ontkent, en heel recent de Turkse genocide, dan wordt hij gestraft. Iedereen is verplicht het staatsgeloof te geloven!

De commissie Oostrom heeft terecht gesteld dat deze canon er alleen maar is als een leidraad voor onderwijs en om een inzicht te geven in het verloop van de geschiedenis.

Maar let op. Opdrachtgever voor de canon, de minister van onderwijs Maria van der Hoeven, ziet deze canon wel degelijk als een middel om burgerschap en integratie te bevorderen. Je komt dat op het terrein van “nationale identiteit en cultuur”. Voor de “onderwijsraad” is dat zelfs een hoofddoel!

Het gevaar is levensgroot dat de geschiedenisles en de examens beperkt gaan worden tot de 50″officiële en (door de overheid) erkende punten en dat iedereen straks geacht wordt deze punten in de staatsuitleg te kennen.

Het is steeds belangrijker om net als de scheiding van kerk en staat zo snel mogelijk te komen tot de scheiding van onderwijs en staat.

*) ================
Ingezonden door lombas:
Mijn noorderburen leren eindelijk de zaligheden van de overheidsvoorschriften… Letterlijk! Zelfs de geschiedenisles is niet meer veilig (maar iedereen weet dat de geschiedenis hoe dan ook bewerkt wordt).

Als (toekomstig) historicus ben ik verbolgen over het feit dat de staat de geschiedenis dicteert.
Dit lijkt me overigens een ferme discriminatie. Ik heb het magisch realisme van Carel Willink altijd al mooier gevonden dat die vegen van Rembrandt.
===================

Kennen Nederlanders Erasmus en Nijntje?
di 17/10/06 – In Nederland heeft de minister van Onderwijs een “Historisch Canon” in ontvangst genomen. Dat is een lijst van 50 namen en feiten die elke Nederlander moet kennen.

Wie was Willem van Oranje? Wat schilderde Rembrandt van Rijn? Het zijn maar twee vragen waar Nederlanders binnenkort een antwoord op moeten kunnen geven.

De voorbije jaren was er in Nederland veel te doen over het gebrekkige historische besef bij de bevolking.
Een commissie onder de leiding van de historicus Frits van Oostrom mocht van het ministerie van Onderwijs een lijst opstellen van onderwerpen die in het onderwijs aan bod moeten komen.

Het afgelopen jaar konden de Nederlanders via internet laten weten welke onderwerpen al dan niet op de lijst thuishoorden. Wetenschapper Erasmus kreeg met 98 procent de hoogste score. Maar ook Nijntje, het beroemde konijntje van tekenaar Dick Bruna, kreeg nog 68 procent.

Opvallende afwezige op de lijst is Pim Fortuyn, de flamboyante politicus die enkele jaren geleden werd vermoord en vorig jaar nog werd verkozen tot “Grootste Nederlander” in het gelijknamige televisieprogramma.

“Het is een geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen en processen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven”, zegt minister van Onderwijs Maria van der Hoeven.

De canon zal onder meer worden gebruikt om de leerstof en examens op scholen te bepalen.

8 REACTIES

 1. In 1984 werd door het ministerie van Waarheid de geschiedenis herschreven. De hoofdpersoon uit het boek werkte daar op de afdeling kranten aanpassen: oude artikelen die in strijd waren met de nieuwe ‘waarheid’ wegwerken. Dit Canongebeuren samen met de plannen van de overheid om de leerboekjes voor lager en middelbare scholen te gaan verstrekken (dit wordt onder het magische woord ‘gratis leerboeken’ aan het stemvee verkocht) is een grote stap in deze richting.

 2. [1] Enkele weken geleden (aan de vooravond van de Golden Week) werd de hoogste partijbons van Shanghai wegens corruptie afgezet door nog hogere echelons en prompt verdween zijn naam van ca. 2 miljoen websites. Niets was meer over hem terug te vinden, ook niets (relatief) positiefs wat hij eventueel ooit verwezenlijkt mocht hebben.
  Welkom in 1984.

 3. Is dit een opzetje naar een soort Staatskatechismus?

  "Waartoe zijn wij op aarde?"
  "Om de Staat te dienen, opdat wij hier en hiernamaals gelukkig zijn"

  "Wie heeft ons geleerd hoe wij de Staat moeten dienen?"
  "Hoe wij de Staat moeten dienen, heeft de Minister ons geleerd. De Minister sprak: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"

  "Hoe moeten wij naar de leer van de Minister luisteren?"
  "Wij moeten naar de leer van de Minister luisteren met groot geloof en diepe eerbied"

  Gaat u allen maar fijn slapen…

 4. [3] Kleine aanvulling:

  Houdt U aan de 50 Staatsgeboden en Gij zult als goed burger de geneugten van de Heilstaat genieten!

 5. Maar de voornaamste dingen ontbreken: de grote volksverhuizing, de pestepidemie, onze grote dichters en denkers,uitvinders, de Bataafse Republiek,het aanspoelen van een niezerige stadhouder in l806 die zich vervolgens tot koning kroont,exact 200 jaar geleden, het nog steeds niet helemaal uitgespitte gedrag van de oranjes in oorlogstijd,provo,kruisraketten etc.
  Nina

Comments are closed.