Zoals bekend, stelde Woutertje Bos recentelijk voor om in alle 12 provincies een groot debat te houden met J.P. Balk-een-eindje.
Dit idee moet de raspopulist in Woutertje erg hebben aangesproken toen het hem door zijn slaafse adviseurs is gepresenteerd; ideaal toch (?) “een heroïsche tocht door alle 12 gewesten van de natie”. Elk van de gewesten moet in de ogen van deze moderne incompetente intendant horen wat hij te zeggen heeft en vooral zien hoe modern zijn gebrek aan stropdas wel niet is(!) Wat een walgelijke slijmerige arrogantie!

Desalniettemin een zeer interessant verschijnsel, daar gemakkelijk de vergelijking te maken is met een andere groep huichelaars, maar liefst 24 eeuwen terug, de ‘sofisten’.
Deze groep zelfbenoemde en immens populaire ‘leermeesters’ maakten in de ogen van velen furore met de eerste echte pogingen tot antropologie en met de lessen in (foutieve) retoriek.
Nu klinkt dit alles geheel niet kwalijk en een mooie stap in de richting van de objectieve wetenschap.
Niets is echter minder waar.
Het meest opmerkelijke aan deze groep is namelijk dat zij stelden dat de waarheid relatief en dus niet objectief is. De retorische onderlegging van deze stelling heeft zelden veel aandacht genoten daar deze stelling enkel als handig trucje was bedoeld.
Maar niet zomaar een trucje. Neen, de grondlegging van het populisme ligt in deze truc.

Door te stellen dat de waarheid relatief is aan het referentiekader van de observator van deze waarheid, konden de rondreizende sofisten gemakkelijk hun lessen en lezingen aanpassen aan de luisteraars opdat iedere luisteraar enkel hoorde wat deze wilde horen. De vergelijking tussen de sofisten en Woutertje moet nu wel duidelijk zijn.
Met name de vergelijking tussen Woutertje en de meest bekende sofist Protagoras gaat zeer goed op.
Protagoras, uitgekotst door o.a. Socrates reisde zoals vele sofisten door heel Griekenland om de mensen te vertellen wat zij zo graag wilden horen. De waarheid, zei hij, is relatief, objectieve wetenschap is dientengevolge onmogelijk en hij kon dus zeggen wat hij wilde.

De vergelijking met Woutertje gaat ook bij dit laatste zeer goed op. De objectief aantoonbare faalbaarheid en immoraliteit van socialisme ontkent dit sujet op basis van het verlangen dat de domme meute hier klaarblijkelijk naar heeft. Zoals de leerling van Plato, leerling van Socrates, gesteld zou hebben: “dit is ‘non sequitur’ en een ‘argumentum ad populum’.
Niet dat dit ze tegen houdt. Drogredenen zijn de basis van politiek, zolang ze maar niet worden herkend.

Resumé:
Zowel Protagoras als Woutertje had/heeft een viezig verlangen de gewesten ‘s-lands te bezoeken om de inwoners hun lariekoek voor te schotelen.
Zowel Protagoras als Woutertje had/heeft de waarheid niet hoog in het vaandel staan en ontkent de wetenschap an sich.
Bovendien durf ik te wedden dat ook Protagoras nooit een stropdas heeft gedragen; en dat zegt toch wel alles? Ook dat idee heeft Bos klaarblijkelijk gejat(!)

Laten wij eenzame Socraten, net als Socrates door het heersende etablissement gevreesd om onze werkelijke waarheden, hopen en pleiten dat Woutertjes opportunistische sofistische leugenachtigheid wordt doorzien door de meerderheid. Want daar draait het in ons land tenslotte om, om één grote gigantische drogreden: ‘de meerderheid’!

22 REACTIES

 1. Ik heb zelden een figuur mogen waarnemen waar het nietzeggende grijs zo in bakken vanaf druipt als juist van kbouterwouter. Voor mij is hij de ’tot stoffelijk wording van de afwezigheid van het alles’. De verpersoonlijking van het absolute niets. Wat niet wegneemt dat ik wel van mening ben dat ‘waarheid’ inderdaad relatief is. Echter, daar waar niets is, kan ook geen waarheid zijn!

 2. Verder prima artikel overigens. Vrijwel alle politici zijn handelsreizigers in gebakken lucht.

 3. Wie riep heel recent dat dat woestijngeloof gewoon bij Nederland hoort? Juist: woutertje boskabouter.
  De reden waarom we dat soort situaties de kop moeten indrukken, staat op…
  http://tinyurl.com/gm3dp

 4. Ik vind die ananas minder gelijkend dan de foto eerst, Lodder, behalve het kapsel misschien 😉

 5. Waarheid is slechts een eigenschap wat je toekent aan een kennisuitspraak. En natuurlijk hangt de betekenis van (on)waarheid af van het referentiekader dat je aanneemt.

  Het Sofistische principe van "u vraagt wij draaien" is in beginsel heel wat anders dan de invalshoek dat waarheid relatief is aan een/het referntiekader van het subject.

  Ik vind het persoonlijk ook geen filosofisch diepzinnige verwerping van Wouter Bos’ politieke ideeën dan wel bezigheden. Eerder het omgekeerde.

 6. [7] Mag je over de ananas praten dan, gisteren werd een reactie van mij dat er aan refereerde verwijderd… 🙂

 7. Als je een nieuw type kaas wil introduceren ga je het land in met vrolijke promotiemeisjes. Verkopen heeft maar heel erg ten dele met rationaliteit te maken. In die zin is politieke waarheid zeer relatief.

  Lodderzat, jouw woordkeuze van ‘walgelijk’ en ‘slijmerig’ wijst erop dat je zelf ook niet vies bent van bühneretoriek.

 8. Ik ben je kwijt.
  Is Wouter Bos een sofist?
  Ontkent hij wetenschap? Of heeft ‘ie gewoon een andere mening dan jij 🙂

  Huub

 9. [10] T. Burger,

  De term ‘walgelijk’ is uiteraard geen onderdeel van mijn retoriek maar enkel stylistisch. ‘Slijmerig’ heeft echter wel degelijk betrekking op Woutertjes gedragingen; het spelen met de waarheid om de luisteraar te plezieren is namelijk slijmerig.

  [11] Huub,

  Neen, Woutertje is geen sofist op grond van enkele inhoudelijke verschillen. Toch gaat de vergelijking op het gebied van waarheidsbenadering en de manier van handelen goed op.

  De aard van objectivisme is dat deze onweerlegbaar is (objectief). Objectivisme en het daaruit voortvloeiende libertarisme zijn geen meningen (subjectief) maar feitelijke vaststellingen ofwel wetenschappen.

  Los daarvan staat dat Woutertje door het socialisme te propageren zelfs de simpelste economische principes ontkent. Economische principes die absoluut tot wetenschap gerekend mogen worden.

  groet,

  Lodderzat

 10. [12] "Objectivisme en het daaruit voortvloeiende libertarisme zijn geen meningen (subjectief) maar feitelijke vaststellingen ofwel wetenschappen."

  Point taken. Maar dit wil niet zeggen dat je als je jezelf libertariër acht dat je dan ook objectivist (i.e. metafysisch realist) bent. Ik zie geen contradictie in libertariër zijn en tegelijkertijd pakweg anti-realistisch subjectivist zijn.

 11. "De aard van objectivisme is dat deze onweerlegbaar is (objectief). Objectivisme en het daaruit voortvloeiende libertarisme zijn geen meningen (subjectief) maar feitelijke vaststellingen ofwel wetenschappen."

  Bwahahaha!

 12. [12] Sinds wanneer is moralisme gelijk aan wetenschap?

  Objectivisme (en libertarisme) is gestoeld op dogma’s. De starheid waarmee objectivisten hieraan vasthouden is verre van wetenschappelijk.

  In een praktisch kader ben ik het met de objectieve instelling eens: menselijke omgang moet gebaseerd zijn op logica en ratio.

  Echter bij de grenzen van het waarneembare stoppen met vragen stellen maakt van het objectivisme een weinig serieus te nemen filosofie.

 13. [12] Nee joh, een moreel systeem is niet gebaseerd op feiten.

  Wil je je op de Natuur baseren?
  Welk prachtig dier wordt dan je Grote Voorbeeld? De bonobo zal wel aanspreken als basis voor seksuele moraal. In zaken van leven en dood kan ik de jaloerse leeuw aanbevelen die de jongen, verwekt door zijn voorganger, simpelweg de nek doorbijt. Of de worm die de retina doorboort van dat blind wordende negerjochie. Nature is red in tooth and claw.
  Hmmm, verder zoeken dan maar.

  Wil je je op God baseren? Welke God? Ik heb er 3000 gevonden: http://www.godchecker.com/
  Ze spreken echt niet uit één mond, dus hoe ga je daar je Enig Onveranderlijk en Juiste Moraal op baseren?
  Hmmm, volgende optie dan maar.

  Wil je je op Natuurwetten baseren? Die zijn vrij van connotatie. Daar zit niks in wat mensen zoal uitkomt. Big Bang, evolutie, kwantummechanica, relativiteitstheorie, mijn biochemieboeken. Nou, ik kan er geen wijze levensles in vinden, hoor.

  Welnee joh, moral values zijn persoonlijke voorkeuren, aangeboren, verzonnen, afgesproken desnoods afgedwongen.
  Alle moraal is rationalisatie van persoonlijke voorkeur.
  Als vandaag alle goden weerlegd zouden worden (en het IS muisstil op de Olympus) dan nog blijft iedere christen jeremiëren dat homo’s vieslellen zijn en blijft een beetje moslim een overspelige vrouw stenigen.
  De premisse mag weggevallen zijn, de ‘conclusie’ wordt toch van harte omarmd.

  En als bewezen wordt dat natural rights niet bestaan (http://www.spectacle.org/04…), dan nog blijf jij zeggen dat kapitalisme De Enige Juiste Moraal is. Wedje leggen?

  En ik zeg niet dat ik tegen moraal ben. Ik ben wel voor wat handige afspraken. Ik vind rechtshouden in het verkeer ook handig; scheelt doden en er passen meer mensen op de weg.
  En verder is het liberalisme me sympathiek.
  Ik ben voor ‘natuurrecht’, voor geweldloosheid, voor het verstand EN voor de passie en voor vriendelijkheid als basis van sociale interactie.
  Allemaal persoonlijke voorkeuren, ik geef dat gewoon toe.
  Maar het zou zomaar kunnen werken, gosert.
  Huub

 14. [16]
  Huub Mooren,

  Voor een groot deel ben ik het eens met wat je zegt, maar is het niet mogelijk dat er wel een absolute moraal bestaat, "objectief" gebaseerd op de subjectieve, maar vrijwel universele natuur van ieder mens en bewust, voelend wezen?

  Welk mens wil gedwongen worden iets te doen of laten wat hij niet wil? De vraag geeft in feite al het antwoord. Is dat niet een "objectieve" basis voor moraliteit? Je mag een ander niet dwingen iets te doen of laten, omdat je dat zelf ook niet wilt. Al kun je dat uiteraard naast je neerleggen omdat je de "gelijkwaardigheid" van een ander niet erkent. Maar dan moet het niet verbazen als die ander hetzelfde (met jou) doet. En als je wel erkent dat die ander ook een bewust, voelend wezen is zoals jij, zal er neem ik aan toch wel enige cognitieve of emotionele dissonantie ontstaan als je een ander dingen aandoet die je zelf nooit zou willen ondergaan.

  Al is het natuurlijk maar speculatie van mijn kant. 😉

 15. [17] Als je moraal descriptief en niet normatief benadert, dan zou je wel eens gelijk kunnen hebben.
  Mensen hebben allemaal zo’n beetje dezelfde persoonlijke voorkeur, dezelfde morele basisregel: de golden rule, je haalde hem al aan.

  ‘Zo’n beetje’, het is bijna, maar niet helemaal. Er zit ’n zeker % rotte peren tussen. En daar heb je een hoop ellende van.

  Gelukkig is de mens genetisch buitengewoon homogeen, twee willekeurige mensen verschillen genetisch niet meer dan 0.1%. We zijn de meest homogene diersoort in ‘het wild’.

  Een population bottleneck 70000 jaar geleden zou daar verantwoordelijk voor kunnen zijn: http://en.wikipedia.org/wik
  Van een paar duizend overlevenden tot de 6 miljard nu. Dat zou zomaar kunnen verklaren waardoor iedereen zo’n beetje hetzelfde reageert en hetzelfde gedrag vertoont.

  Nog mazzel, dat die golden rule uitgeselecteerd is bij primaten 🙂
  Het spiegelen van gedrag en gevoelens (‘hoe zou IK het vinden als…’) komt voor bij de hogere primaten en natuurlijk heel erg sterk bij ons. Er is een setje neuronen mee belast: http://noorderlicht.vpro.nl

  Huub

 16. [18]
  Huub Mooren,

  Zijn wij het meest homogeen? Ik dacht dat die eer aan de cheeta’s (of is het nu jachtluipaard?) was?

  En zou je zelfs bij afwezigheid van die "inlevings-genen" niet toch rationeel overtuigd kunnen zijn van de gelijkwaardigheid van de ander en de ander niet aan te doen wat je zelf niet zou willen? Of is die empathie daarvoor essentieel?

 17. [18] Huub,
  "Nog mazzel, dat die golden rule uitgeselecteerd is bij primaten" 8)

  1)De soorten zonder spiegelneuron-genen hebben het blijkbaar niet gered.
  2)Dat schijnt niet te gelden voor de sociale groep "an sich", want die heeft geen genen.

  Anderzijds lijkt me de combinatie met de sapiens-genen een belangrijke oorzaak van de overbevolking van deze planeet met H. sapiens. Van die kant bekeken lijkt die combinatie een wereldramp. Wat denk je ?

  SpyNose

 18. [20]
  “Anderzijds lijkt me de combinatie met de sapiens-genen een belangrijke oorzaak van de overbevolking van deze planeet met H. sapiens. Van die kant bekeken lijkt die combinatie een wereldramp. Wat denk je ?"

  Ook zonder die spiegelneuronen hadden we de planeet uitgewoond, lijkt me.
  Succes van de neocortex.
  Elke soort leeft zijn biotoop uit, dus waarom de mens niet?
  Een wereldramp is dat niet, H. sapiens sterft wel weer (gedeeltelijk) uit.
  Jij als individu voelt de soort niet.
  Jij sterft gezellig je eigen dood.

  Ziezo.

  Toch een prettig weekend.

  Huub

 19. [19] "En zou je zelfs bij afwezigheid van die "inlevings-genen" niet toch rationeel overtuigd kunnen zijn van de gelijkwaardigheid van de ander en de ander niet aan te doen wat je zelf niet zou willen? Of is die empathie daarvoor essentieel?"
  Geen idee hoe dat sprongetje tot stand komt (gelijkwaardigheid->golden rule)
  Moeilijk.
  Ik denk eerlijk gezegd niet dat de ratio-in z’n-uppie zal leiden tot het vermijden van pijn bij anderen. Er moet in ieder geval ook nog de persoonlijke ervaring van pijn zijn. En dat gevoel moet dan weer geplakt worden aan dat automatische spiegelen. Zoiets, empathie is nog maar het begin.

  Autisten hebben een defect aan hun spiegelneuronen, ze kunnen zich inderdaad niet inleven.
  Seriemoordenaars daarentegen leven zich heel goed in.
  Empathy is nog geen sympathy. http://en.wikipedia.org/wik
  De ratio speelt geen rol bij empathy, maar wel bij sympathy. En daar komt ook het bewustzijn erin en welja, ook morele overwegingen (da’s ook ratio: rationalisatie van persoonlijke voorkeur)

  En dan nog ‘ns wat, de golden rule is nou ook weer niet zo’n stevige rule. We liegen, bedriegen, roven en moorden dat het een lust is, als het zo uitkomt. Die golden rule is voor goede tijden.

  Huub

Comments are closed.