Wij vernamen dat SP-Kamerleden Arda Gerkens en Ewout Irrgang maandag samen met D66 een motie indienen om per 1 januari 2007 DJ’s als artiest aan te merken.

Dit is kennelijk een heel belangrijk deel van de taken van parlementsleden. Ook al vind ik het belachelijk dat we met onze belastingcenten lieden in dienst hebben die zich met dergelijke zaken bemoeien.

Zij vinden dat er een einde moet komen aan het arbitraire onderscheid tussen DJ en artiest. Dit om organisatoren meer ruimte te geven om aanstormend talent te boeken en het geeft de DJ de rechten die ook andere artiesten al hebben.

Hier komt een aap uit een mouw. “Aanstormende” (!!) DJ’s moeten meer “rechten” krijgen! Dat zal dan betrekking hebben op subsidies die uit het belastinggeld betaald moeten worden.

Interessant in dit verband is dat in dezelfde aankondiging (ANP) vermeld werd dat deze “artiestenerkenning” organisatoren en belastingambtenaren al jarenlang bezig houdt. Het gaat dan onder andere over loonbelasting en sociale premies.
Genoemd wordt ook de miljoenen belastinggeld kostende bureaucratie: 12.000 gageverklaringen, 60.000 paspoortkopieën, 60.000 jaaropgaven. Om van groene bomen nog maar niet te spreken.
Op zich is het niet verkeerd dat Kamerleden zich bezig houden met het afschaffen van bureaucratie die ze eerst zelf veroorzaakt hebben.

De Vrijspreker zou natuurlijk elke overheidssubsidie weigeren, maar wat extra aftrekposten voor Vrijspreker Schrijvers Kunstenaars zijn altijd welkom!

24 REACTIES

 1. Als jij goed genoeg kan lobbieen en aan een ambtenaar aannemelijk kan maken dat het schrijven voor de Vrijspreker kunst is, dan krijg je zeker subsidie.

  Je maakt meer kans door iets te doen, te creeeren met de geschreven stukken van de Vrijspreker en dat als kunst te laten aanmerken. Ik geef toe, het kost je wat meer moeite, maar je maakt dan wel meer kans.

  Wat, dat laat ik aan jou of de schrijvers van de Vrijspreker over. Eens zien hoe groot de kunstenaars zijn die in hen of jou schuilen.

 2. [1] Ik zoudat best willen. Maar daarvoor heb ik eerst een objectieve definitie nodig die de overheid hanteert voor "WAT is Kunst".
  Die moeten ze zeker hebben, want ze moeten nu toch ook bepalen aan wie ze wel of niet subsidie geven.
  Ik kan me niet voorstellen dat dat naar willekeur geschiedt!

  Ik kan die definitie echter niet vinden. Wie kan helpen?

 3. Jullie zien dat nog steeds verkeerd. Het gaat over DJ’s. Wat doet een DJ? Een DJ draait een plaatje van iemand anders. Dus niet het schrijven van een stukje op ‘De Vrijspreker’ zou dan gesubsidieerd moeten worden maar een kopietje daarvan:

  Ik zoudat best willen. Maar daarvoor heb ik eerst een objectieve definitie nodig die de overheid hanteert voor "WAT is Kunst".
  Die moeten ze zeker hebben, want ze moeten nu toch ook bepalen aan wie ze wel of niet subsidie geven.
  Ik kan me niet voorstellen dat dat naar willekeur geschiedt!

  Ik kan die definitie echter niet vinden. Wie kan helpen?

  MAG IK EVEN VANGEN?!

 4. Misschien kunnen dan ook alle paranormale genezers en overige beoefenaars van geneeskunst als kunstenaar erkend worden.
  Of de onvolprezen beoefenaars van creatief boekhouden.

 5. "Wij vernamen dat SP-Kamerleden Arda Gerkens en Ewout Irrgang maandag samen met D66 een motie indienen om per 1 januari 2007 DJ’s als artiest aan te merken."

  Ik verdenk die Irrgang er nog steeds van een stiekeme tweelingbroer van Jort Kelder te zijn.

 6. [2] Elke activiteit die niet te maken heeft met de 4 F’s: food, fight, flight and uh reproduction?

  Huub

 7. [2]Zoals ik je eerder zei, creeer wat, en ga dan naar de ambtenaar toe om subsidie voor je kunstwerk los te peuteren.
  Hou ons op de hoogte!

 8. 🙂
  Als we het over NL heben dan moet je voornamelijk zijn bij het Fonds BKVK = Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst te Amsterdam (natuurlijk). En daar zal je merken dat er geen subsidie verleent wordt aan ‘kunst’, maar aan de ‘kunstenaar’. Een klein edoch niet onbelangrijk punt.

  Dus wanneer is men kunstenaar? Moeilijk, moeilijk moeilijk. Dat is namelijk het eerste wat je moet doen, hoe je eruit moet zien en hoe jou wereldbeeld overwegend moet zijn.
  Maar danben je er nog lang niet. Je komt sowieso pas in aanmerking voor een subsidie "na verlaten relevante HBO-opleiding/TU of minimaal 4 jaar professioneel werkzaam"
  Welnu, voor een subsidie aan de Vrijspreker vallen alle architectuurfondsen af. Dus ook eventuele opleidingen aan hts-en en Academies van Bouwkunst. Die laatste valt sowieso af (eigen ervaring) en daarom is deze hele regeling ook in strijd met de europese regelgeving, maar dat is weer een heel ander en hopeloos ingewikkeld verhaal.
  Blijft over dat jij als aanvrager dus de kunstacademie gevolgd moet hebben om in aanmerking te kunnen komen voor een rijkssubsidie voor de kunsten. Iets zegt mij dat dat niet het geval is.
  Dus dan is er alleen nog de mogelijkheid over dat jij al meer dan 4 jaar PROFESSIONEEL werkzaam moet zijn geweest als kunstenaar. Het liefst natuurlijk niet al te professioneel (winstmakend), want waarom zou je anders rijkssteun aan gaan vragen?

  Dit alles is alleen nog maar om in aanmerking te kunnen komen om behandeld te gaan worden door een commissie van wijze (?) mensen. Deze mensen gaan de aanvraag toetsen op zijn waarde voor de kunst. Of zoals zij het zelf verwoorden:
  "Bij de beoordeling van de aanvragen voor deze subsidies wordt gekeken of het artistiek functioneren van de aanvrager van belang is voor de breedte en diversiteit van de beeldende kunsten of vrije vormgeving in Nederland. Dit betekent dat de Commissie Basissubsidies die de aanvragen beoordeelt, niet alleen kijkt naar de kwaliteit van het werk, maar ook naar de erkenning van het kunstenaarschap."
  Hmm, mischien maak je meer kans bij de projectsubsidies > http://www.fondsbkvb.nl/20_
  Neen, het lijkt mij niet. De problemen beginnen al met het verzamelinkomen van niet meer dan ¤20.000,- in het jaarvan toekennen. En ook de erkenning door derden lijkt mij een niet makkelijk te omzeilen punt als het gaat om de kunstscene. 🙂

  Cultureel ondernemerschap dan? > http://www.fondsbkvb.nl/06_
  Neen, ook weer niet, want je moet nog steeds voldoen aan alle bovenstaande regelingen. En zolang jij de afgelopen 4 jaar niet professioneel werkeloos geweest bent, welke tijd jij dan natuurlijk ook nog eens besteed moet hebben aan het verwerken van "sociaal of maatschappelijk gerichte thema’s" in diverse vormen van vrije expressie, daarbij een gemeend "sociaal engagement" tonend, Dan ga jij niet in aanmerking komen voor een rijkssubsidie voor de kunsten.

  Geeft dit enig antwoord op jouw vraag?

 9. [2]
  Even vergeten te vermelden dat bovenstaande reactie een antwoord was op de vraag van Hub

 10. [8] Ik denk eerder dat Hub de scheiding niet goed kan maken tussen kunst en subsidies.
  Je kan dan wel tegen subsidies zijn op kunst (kunstenaars), maar Hub, verwar dan niet de subsidie met de kunst-kunstenaar.

  Dus, spits je toe op het nederlandse subsidiebeleid, en niet op of iets wel of geen kunst zou zijn. Het lijkt er namelijk meer op, als ik zo je berichtjes over kunst volg, dat je maar niet kan begrijpen dat kunst door sommigen als waardevol wordt ervaren!

  Ook kranten, tijdschriften en andere publicatievormen krijgen subsidie, dat lijkt mij een makkelijker ingangspunt voor jou.

 11. [8] Dank je wel, Marcellus.
  Het duizelt me! Ik denk dat ik een paar weken nodig heb om tebegrijpen hoe die ambtelijke redenering verloopt.

  Eerste probleem: De "kunstenaar" moet die accademie "doorgelopen" hebben.Maar zijn toch talloze kunstenaars die dat niet hebben?
  Michel Angelo, Rodin, Vondel etc. bij voorbeeld?

  Tweede probleem: Begrijp ik goed dat het er om gaat of je die accademie hebt doorlopen en niet over het product dat je maakt?
  Is dat de reden dat er zoveel bagger als kunst wordt gesubsidieerd?

  Maar ook zou ik nooit "subsidie" (gestolen geld) willen aanvragen.
  Ik wil wel belastingkorting krijgen!

 12. [10] "dat je maar niet kan begrijpen dat kunst door sommigen als waardevol wordt ervaren!"

  Hoe kom je daar nu bij? Ik ervaar zelf sommige dingen als Kunst. Maar daarom kan ik toch zeker nog wel naar een definitie blijven zoeken?
  Namelijk zonder die definitie zie je wat er gebeurt met het toekennen van belastinggeld aan de meest waanzinnige dingen omdat de een of andere idioot dat "kunst" noemt.

 13. [11]
  "Tweede probleem: Begrijp ik goed dat het er om gaat of je die accademie hebt doorlopen en niet over het product dat je maakt? "

  De subsidie wordt aan jouw persoon toegekend naar aanleiding van het product dat je gaat maken. Waarbij gekeken wordt naar de producten die je tot nu toe hebt gemaakt. Maar dat alles is irrelevant als je geen kunstacademie doorlopen hebt of niet aan kunt tonen dat je al 4 jaar als kunstenaar werkzaam bent.

  "… Is dat de reden dat er zoveel bagger als kunst wordt gesubsidieerd?"
  De subsidiepot is tamelijk groot te noemen. En dat spul moet wel elk jaar opgemaakt worden.

  Dat de verschillende subsidiecommissies hun persoonlijke (politiek correcte) voorkeuren door laten wegen is natuurlijk nooit goed te praten als het gaat om belastinggelden. Maar daar zouden ‘de kunsten’ niet onder hoeven te leiden. Daarin ben ik het met Egor van Elven eens. Uitingen van gestolde schoonheid kunnen op persoonlijk vlak zeer inspirerend werken.
  [10]

 14. [12]
  "Ik ervaar zelf sommige dingen als Kunst. Maar daarom kan ik toch zeker nog wel naar een definitie blijven zoeken?"

  Ja dat kan je wel doen, maar het is zo nutteloos. Is iets pas mooi als het geclassificeerd kan worden als Kunst? ‘k Dacht het niet. Dat is zo een amerikaanse/nouveau riche kijk op de vraag of je iets wel of niet mooi vindt. Daar zou een vrije denker zich niet mee bezig moeten houden.

  Overigens is die vraag allang geleden hardop uitgesproken én beantwoord door dhr. Duchamp, toen hij zijn catalogus-urinoir neerzette op een sokkel. En het feit dat deze uiting nu in alle boeken staat als Kunst met de grote K doet de man nog steeds omdraaien in zijn graf. Omdraaien van het lachen wel te verstaan.

 15. [13] Net zo min als een slager of bakker of tegellegger subsidie krijgt (of hoort te krijgen), behoren "kunstenaars" subsidie te krijgen.

  Dat die lui zich maar een maecenas zoeken of hun waar op de vrije markt aanbieden…blijkt meteen of er vraag naar is.

  Michelangelo, Rubens, Rembrand etc waren ondernemers die door hun klanten
  voor hun waar flink werden betaald…zoals de slager voor z’n worst
  En zoals een Jan de Bouvrie of een Rob Scholten aantonen, is dat vandaag nog steeds mogelijk.

  Echter het tuig van de richel dat hier doorgaat voor kunstenaar, zou zonder
  subsidies snel wat anders gaan doen (bordenwasser of wc-cleaner of zo…eerzame beroepen waarbij ze iets nuttigs deden)daar het vuinis en rommel
  dat dan "eufemistisch" "kunst" wordt genoemd geen duiten in het zakje bracht
  en van ’t atelier linea rekta richting
  stort kon worden vervoerd.

  Groetz,

  Cincinnatus

 16. [13] "Dat de verschillende subsidiecommissies hun persoonlijke (politiek correcte) voorkeuren door laten wegen is natuurlijk nooit goed te praten als het gaat om belastinggelden. Maar daar zouden ‘de kunsten’ niet onder hoeven te leiden."

  Dat begrijp ik niet.

  "Uitingen van gestolde schoonheid"
  Wie bepaalt HOE wat dat is?

  [14] "Is iets pas mooi als het geclassificeerd kan worden als Kunst?"

  Dat hoeft helemaal niet. Maar het is nog steeds hetzelfde probleem.
  Iets IS niet mooi, iemand VINDT iets mooi. Dat is helemaal subjectief.
  En zolang iets subjectief is, zolang er geen objectieve definitie is, hoort er zeker geen belastinggeld naar toe te gaan.

  " Daar zou een vrije denker zich niet mee bezig moeten houden"

  Net wel! Een vrije denker is de enige die zich met argumenten kan komen om die subsidies af te schaffen.
  Zelfs om ASAP het hele ministerie van cultuur te sluiten.
  Zie daarvoor ook de reactie van Cincinnatus [15]

 17. [15]
  En daar ben ik het dan weer eens helemaal mee eens.
  [16]
  Ik heb ooit wel eens een definitie gegeven, die ikzelf wel goed vond, en jij schijnbaar ook, hoewel je eerst wilde weten of het met Rand in overeenstemming kon worden gebracht.
  Maar in feite dondert het niet.
  Ook kunst is wat de gek ervoor geeft.
  Daar heeft een overheid geen enkele taak. (tenzij zij Bach op alle basisscholen wil introduceren).
  Die kunstenaars van het hoogtepunt van de kunst, de barok, waren puur vakmensen! En alleen daarom was er vraag naar hun producten.
  Maar sinds Van Gogh lijdt men hier aan het Van Gogh-syndroom: de onbegrepen artiest, die mogelijk na zijn dood wel wordt begrepen, en daarom nu reeds subsidie verdient.
  En derhalve poseert elke minkukel zich als een onbegrepen Van Gogh: om fijn belastingcenten te kunnen incasseren, zonder daar grootse prestaties voor te hoeven leveren.

 18. [15] [16]
  Rustig heren, rustig aan 🙂
  Het puntje dat ik trachte te maken was dat het zoeken naar een vaste definitie van Kunst nutteloos is daar elk mens een ander idee heeft van wat hij/zij mooi vindt, wat aanschafwaardig is en voor hoeveel pecuniaatjes. Als je je dan toch op dat pad van een vaste definitie van Kunst wil gaan begeven dan bega je dezelfde fout als dat de overheid doet met het toekennen van een Rijkstoelage aan bepaalde kunstenaars. Een praktijk waarin wij allen de verachtelijkheid kunnen herkennen.

  Er schuilt echter wel een gevaar in het afwijzen van de gesubsidieerde kunstuitingen en dat is dat tegelijkertijd er een verachting gaat ontstaan voor de kunsten / ‘gestolde schoonheid’ in het algemeen (kind, badwater, weggooien). En dat zou ik dan weer zonde vinden. Dat was het andere puntje wat ik aan wilde stippen.

 19. [18] "…is dat tegelijkertijd er een verachting gaat ontstaan …"
  Denk ik niet, Marcellus.
  Vrijwel geen mens is ‘zonder kunst’

  Ken jij iemand die NIET van muziek, van de een of andere soort, houdt?
  Of iemand die niet van de natuur, literatuur of architectuur van de een of andere soort, houdt?
  Iedereen vindt wel íets mooi.

  Ik maak me weer eens geen zorgen. De markt voor kunst is errug groot, 6 miljard mensen.
  De kunstenaar vindt zijn klant wel. Moet ‘ie gewoon een beetje zijn best voor doen. Zoals iedereen die zijn gave te gelde wil maken. Iedereen dus.

  Die C van OCW kan meteen geschrapt worden; kan even niet vinden hoeveel geld dat scheelt. Heel OCW heeft een budget van 29 miljard in 2007, hoeveel zou er naar C gaan? 1 of 2 miljard? Is toch geld.
  Huub

 20. [18] "gevaar in het afwijzen van de gesubsidieerde kunstuitingen".

  Elke subsidie wordt verstrekt uit gestolen geld. Elke subsidie moet dus afgewezen worden.

  "daar elk mens een ander idee heeft van wat hij/zij mooi vindt,"

  Dar heeft toch niets met "Kunst" te maken? Als ik een vrouw mooi vindt, dan is zij nog geen Kunst! Of een landschap? Of een slim beredeneerde wiskundige formule?

  Verder zal een goede definitie heel wat geldverspilling aan waardeloze troep kunnen voorkomen.

 21. [21]
  Goddelijke kunst, op dragers vastgelegd, om te kunnen bewaren, en zo ook niet meer gevaarlijk.

 22. Gezien de vele protesten van burgers tegen de aankoop van openbare kunstwerken (beeldende kunst) geeft het rijk niet alleen subsidie maar uiteindelijk ook steun. Vele openbare gebouwen puilen uit van zogenaamde kunst.

Comments are closed.