AXIOMA: iedere mens is eigenaar van zichzelf
en mag dus over zijn eigen leven beschikken


&

Zelfbeschikkingsrecht is zinloos zonder het recht om over de vruchten van zijn arbeid (eigendom) te beschikken.

&

Iemand onder dreiging van geweld verplichten
zijn eigendom af te staan is een misdrijf.

&

Een misdrijf wordt niet minder een misdrijf
omdat een groep mensen haar gezamenlijk plegen.

&

Een misdrijf wordt niet minder een misdrijf
omdat het doel in de ogen van de plegers ervan nobel is.

DUS

Belasten is iemand onder dreiging van geweld verplichten vruchten van zijn arbeid af te staan op verzoek van een grote groep mensen die daarmee een, volgens hen, nobele doelstelling beweren te dienen en is dus een misdrijf.

&

Iemand een opdracht geven tot het plegen van een misdrijf
is zelf een misdrijf.

&

Belastingen worden geheven door mensen die hiervoor via verkiezing een mandaat hebben gekregen van sommigen anderen.

DUS

Deelnemen aan verkiezingen is dus een misdrijf.

Bewaar dus uw morele eerbaarheid en stem
niet op 8 oktober 2006

En als u dan toch niets beter te doen heeft, dan komt u toch gewoon naar ons seminar over Ayn Rand en de democratie.

47 REACTIES

 1. Is de opdracht tot het plegen van een misdrijf zelf een misdrijf? Degene die de opdracht aanneemt heeft de vrije keuze het misdrijf uit te voeren of niet en is dus degene die verantwoordelijk is.

 2. Prima betoog Arjen. Eén opmerking.
  De wet die iemand verplicht aan verkiezingen deel te nemen is crimineel. Het brengt de weldenkende morele burger in gewetensnood. Men kan een stemplichtige moeilijk verplichten zich te verschonen, dwz tot niet-stemmen. Des te zwaarder wordt de misdaad van de gemandateerde voor elke stem die hij verzamelt. Ik ben het in dit opzicht dus niet eens met Kirk [1].

 3. En zo maakt deze beweging ook zijn eigen criminelen.
  Zoals dat bij vele andere idealistische stromingen ook het geval is.
  Nog hypothetisch, gelukkig.

 4. Hier zit de non sequitur:

  >>> Belastingen worden geheven door mensen die hiervoor via verkiezing een mandaat hebben gekregen van sommigen anderen.

 5. AXIOMA: iedere mens is eigenaar van zichzelf en mag dus over zijn eigen leven beschikken
  Hoe kan ik eigenaar van mezelf zijn als ik me zelf niet gemaakt heb ?
  Mn vader en moeder ? die hebben hun eigen ook niet gemaakt

 6. [6] Mee eens. Zelf stem ik ook zeker niet, maar het belastingverhaal is daar beslist niet de hoofdreden van. ‘Vrijheid’ betekent voor mij veel meer dan de Euro. Liever met 1 miljoen gelukkig, dan met 10 ongelukkig!

 7. [1] Kirk,
  Niet dat ik een hoge dunk heb van de Belgische wetten, maar toch een paar uittreksels uit het strafwetboek:
  "Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft:
  […]
  Zij die dooe giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks hebben uitgelokt;
  Zij die, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van het feit hebben uitgelokt […]"

  "Hij die een diefstal pleegt door middel van geweld of bedreiging wordt gestraft met opsluiting" Het gaat m.a.w. om een misdaad.

  Ik denk inderdaad dat het inhuren van een huurmoordenaar gelijk staat met moord.

 8. [7] Ja, Er zijn twee heel verschillende soorten redenen om niet te stemmen:
  –een practische
  –een morele.
  Zie voor die laatste ook voorpagina:
  "Gratis Stemadvies".

  Overigens, kom mee discussieren op 8 oktober!!

 9. [6] Peter,
  Van twee dingen één: ofwel ben je eigendom van jezelf, ofwel van iemand anders. En jij mag van mij kiezen. Voor mij het is de grondregel van mijn redenering, een grondregel die ik niet kan bewijzen. Bovendien is hij op deze site (en hopelijk ook ruim daarbuiten) algemeen aanvaard.

 10. [5] De aangehaalde stelling is een stelling en geen gevolgtrekking. Je opmerking snijdt dus geen hout.

 11. [8] Dat het opdracht geven tot een misdaad volgens onze huidige wetten zelf een misdaad is dat begrijp ik. Maar is het dat ook volgens de libertarische grondwet? Nogmaals: de opdrachtgever tast het individu niet aan, dat doet degene die (uit vrije wil) de opdracht aanneemt. Dat is dan ook degene die verantwoordelijk is.

 12. [14] Ik ben een Hollander, wij stemmen pas op 22 november en worden daar niet toe verplicht. Nog niet.

 13. Wie naar de stembus gaat, begaat een misdrijf, ongeacht blijkbaar op wie hij zijn stem uitbrengt.
  Als libertarisch denken tot zulke conclusies komt, mag het wat mij betreft direct naar de prullenbak.
  Wat een geluk dat libertariers niet aan de macht zijn.

 14. [16] Hum…met andere woorden : wat een geluk dat politici van VVD, CDA en PvdA de touwtjes in handen hebben.

  Dat weten we nu ook weer.Bedankt voor de opheldering.

  Groetz,

  Cincinnatus

 15. [17]
  Cincinnatus,
  De Vrijspreker blijkt heel wat opheldering te verschaffen als men zulke reacties af en toe eens doorneemt. 😉
  SpyNose

 16. [17]
  Als men blij is niet gebeten te zijn door de kat, is men wel blij gebeten te worden door de hond?
  Zo’n reactie: slechts goedkope inlegkunde.

 17. En wat een geluk dat Cincinnatus niet aan de macht is.
  Men zou als goede burger al vrij gemakkelijk tot crimineel worden bestempeld.
  Zie zijn beschouwing over koningin Beatrix. Wie daarna nog respect wil opbrengen voor deze koningin, is direct al buitengewoon verdacht!
  Nee, ik krijg steeds meer de neiging mij aan te sluiten bij de conclusie van Jetze.
  Een akelig stelletje luchtkastelenbouwers hier, die zich voornamelijk bezig houden met de inrichting van die luchtkastelen, en direct iedereen vervloeken die het met die inrichting niet geheel eens is.
  Een alternatief seculier geloof, dat andere gelovigen vervloekt.
  Maar zichzelf vleit met de gedachte dat het een beter geloof is, louter vanwege de luchtkastelen die het bouwt.
  Waar men zich al een held waant bij het luchtfietsen.

  Waarbij ik aanteken dat ik voor sommigen als b.v. Hub, Bud, Wladimir, wel respect kan opbrengen.

 18. [20]

  "Waarbij ik aanteken dat ik voor sommigen als b.v. Hub, Bud, Wladimir, wel respect kan opbrengen."

  … en dat zijn rasechte libertariërs!

  Beekje, je snapt er echt geen bal van. Libertariërs aan de macht is een aberrant idee. Een echte libertariër bekampt het concept "macht" en kan die nooit, zonder het wezen van zijn overtuiging te verloochenen, uitoefenen.

  En wat die luchtkastelen betreft: de katharen die zingend naar de brandstapel wandelden zullen allicht ook niet hebben kunnen vermoeden dat godsdienstvrijheid ooit een werkelijkheid in ‘deze’ wereld zou worden, maar ze hebben er door hun standvastigheid wel toe bijgedragen.

 19. [14] SpyNose
  Laat ons zeggen dat de overheidsdwang een verzachtende omstandigheid is. Maar van de hele kudde die schaaps naar het stemlokaal suft is slechts een kleine fractie zich bewust van de echte morele draagwijdte van hun gedrag. Het merendeel ‘wil’ geregeerd worden en het absenteïsme in landen waar de stemplicht is afgeschaft heeft grotendeels te maken met luiheid, veeleer dan met overweging of overtuiging.

 20. [14]
  … Het is een beetje zoals met belastingen betalen. Wie gedwongen wordt om belastingen te betalen mag niet verweten worden dat hij ‘gratis’ gebruik maakt van de openbare dienstverlening. Maar beweren dat het daarom goed is dat er een, zelfs minimale, openbare dienstverlening is waaraan mensen verplicht worden om bij te dragen, dat is een libertarische brug te ver. Hooguit kan je de nachtwakerstaat vanuit pragmatisch oogpunt als een noodzakelijk kwaad beschouwen, maar een kwaad is en blijft het.

 21. [22] [23]
  Helemaal mee eens, Arjen. Maar de discussie met Kirk maakt duidelijk hoe zorgvuldig en genuanceerd men zich moet uitdrukken om nodeloze misverstanden te voorkomen.

 22. [21] Arjen,
  Beek probeert hier zijn gram te halen, terwijl (of omdat ?) hij in de draad over de "schapigheid" zijn eigen strond moest inslikken.

 23. Ik ben het met Beek eens in die zin dat men moet uitkijken met harde taal over wat misdadig is.

  Laten we niet Ayn Rand achterna lopen, volgens wie iedereen die niet rookt, niet aan SM doet, niet emotieloos en egoïstisch is "moreel verwerpelijk" bezig is en net zo goed dood kan zijn.

  Niets is absoluut als we het over filosofie hebben.

  Ik heb geen respect voor ambtenaren en bemoeienis-lobbyisten, maar een zeker opportunisme kan ik de mensen ook niet kwalijk nemen. Ik heb zelf ook mijn studiefinanciering en huursubsidie geïncasseerd.

  Specifiek over het democratisch proces: hier is niets misdadigs aan. Het is de onbeperkte machtsuitbreiding van de gekozenen die misdadig is.

 24. [12] De stelling is incorrect, dus ofwel het is een incorrect axioma ofwel een incorrecte conclusie.

 25. ‘Specifiek over het democratisch proces: hier is niets misdadigs aan.’ Kun je dat ook met argumenten onderbouwen Jozef?

 26. [28] Als je met een groep een probleem moet oplossen en er ontstaat onenigheid, dan is stemmen een goede methode om een bepaalde keuze door te drukken.

  Echter de personen die het er niet mee eens zijn moet wel de keuze gelaten worden zich niet bij de gekozen oplossing aan te sluiten.

 27. [29] Accoord. Maar zo werkt ‘het systeem’ democratie dus niet! En dat is het probleem nu net.

Comments are closed.