Wie 65 jaar wordt in of na 2015 én samenwoont met een jongere partner met een laag inkomen, ontvangt minder AOW dan iemand nu krijgt in dezelfde situatie. Dit kan oplopen tot ongeveer 7.600 euro per jaar. Dit blijkt uit toekomstprognoses van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daar zitten dan dus heel veel mensen bij die tientallen jaren de volle mep AOW hebben betaald.
Weer een bewijs dat de overheid niet te vertrouwen is en dat u echt voor uzelf moet zorgen met eigen beleggingen en sparen.

20 REACTIES

 1. Helemaal mee eens. Gewoon vanaf je eerste baan elke maand 100 euro opzij zetten en tegen je 55e ben je helemaal binnen!

 2. [1]
  Na je 55ste nog 25 jaar leven van zeg 40.000 euro is werkelijk een zeer aanlokkelijk alternatief…
  Wauw… per maand wel 133 euro om van te leven!

 3. [1] [2] Met een reëel intern rendement van 4% op jaarbasis (een abstractie makend van wat verfijnder berekeningsmethoden) is ¤ 100 per maand, 24 als beginleeftijd, 55 als pensioenleeftijd, en 80 als levensverwachting goed voor een pensioen van 387,72. Daarmee ben je naar mijn gevoel inderdaad niet ‘binnen’, maar ¤ 100 is dan ook ontzettend laag en ik denk dat Ronald alleen maar een point wilde maken, niet een financieel wiskundige berekening. En die point is dat ieder min of meer normaal mens (met inbegrip van het gros van de zogenaamd ‘minderbedeelden’) in staat is of moet zijn om voor zijn eigen pensioenvoorziening in te staan zonder dat daar coërcitieve herverdeling aan te pas hoeft te komen.

 4. [3] Wees niet te optimistisch.
  Generaties zijn al onder de invloed van de brainwashing dat je nergens voor hoeft te zorgen.
  Alles is voor je geregeld.
  Vader Drees heeft gezorgd dat je een pensioen hebt. We leven in een land van wijn en honing.

  Ik denk dat die invloed groter is dan we vaak verwachten.
  Voorbeeld: de meeste mensen in loondienst weten niet wat hun salaris is. Alleen wat ze "in het handje" krijgen.

 5. [3]
  Hadden de ouderen die voor de AOW leefden het dan zo goed??
  Die waren toch ook in staat voor hun pensioen te zorgen?
  Maar het later-zien-we-wel en het tering-naar-de-nering zetten, gecombineerd met de hoge lasten voor een gezin, maken dat het hier-en-nu vaak noodzakelijk voorrang krijgt boven ‘later’.
  In dat opzicht vind ik het prima dat een overheid hier een dwingende verzekering heeft vastgesteld.
  Particulier verzekeren zou het ook de nodige premie kosten.
  De verplichte verzekering voorkomt ook het free-riders probleem.

 6. [4] Hub,
  Daar ‘moeten’ wij in een libertarische samenleving toch geen rekening mee houden? Dat ‘moeten’ is per definitie strijdig met de individuele soevereiniteitsbeginsel;

  Maar natuurlijk wil ik sommige mensen wel helpen in het zelf opbouwen van hun pensioen. Ik zal ze werk geven en onder meer belonen met een pensioenverzekering. Nu wordt mij dat door de Drezen van deze wereld verhinderd.

 7. Maar voor de principes-boven-alles Arjen schijnen libertarische gedachten belangrijker dan kwijnende ouderen.
  In dat geval kan men zich afvragen wat er hartvochtiger is: het libertarisch principe of de in dit geval verplichtende overheid.
  Immers, het feitelijk bewijs van het tegendeel van de pensioencalculerende mensch was ruimschoots voorhanden.
  De overheid trad hier immers op als oplosser, van langdurig opgetreden problematische situaties door in vrijheid handelende mensen m.b.t. hun oude-dagsvoorzieningen.

 8. Waarom hebben mensen eigenlijk "recht" op een pensioen? Als je niet gespaard en belegd hebt, of als dat geld door niet-criminele omstandigheden is verdampt, moet je gewoon doorwerken. Als je dan voorstander bent van een sociaal vangnet "betaald door de overheid", waarom moeten mensen dan verplicht betalen zodat een ander op willekeurige leeftijd kan stoppen met werken? Als je kunt werken, en je hebt door onverantwoordelijkheid of pech geen geld voor een pensioen opgebouwd, moet je dat ook doen. Tegen een ander zeggen dat je eigenlijk wel kunt doorwerken, maar daar geen zin in hebt omdat je een "bepaalde leeftijd" hebt bereikt, is net zo asociaal als een 18-jarige die zegt dat hij nog "te jong" is om te werken. Niemand is verplicht te werken, maar niemand heeft het recht om dit op kosten van een ander te doen.

 9. [10] Wow Owl.

  Dat heb jij goed gezegd en nog mee eens ook.

  Je wordt met de jaren meer "laisser-faire" 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [10]
  Dan is owl ook tegen verzekeringen? Daar krijgt men immers ook een genoegdoening ‘op kosten van de ander’.
  Waarbij even vergeten wordt wat men allemaal zelf heeft betaald.
  AOW is ook een verzekering, alleen verplicht, omdat was gebleken dat voor veel ouderen armoe, naast de kwalen , in het verschiet lag.
  Deze verzekering heeft dat mooi opgevangen.
  Maar vanuit de ivoren toren is het gemakkelijk praten over ‘onverantwoordelijk gedrag’ en ‘beleggen’.

 11. [12]
  Beek,

  Een verzekering, de hoogte van het verzekerde bedrag en de voorwaarden waarop iemand zich verzekert, is vrijwillig. Een verplichte "sociale verzekering", is noch sociaal, noch een verzekering, noch vrijwillig. De AOW is al helemaal geen verzekering, zelfs geen "sociale", maar een ordinair piramide-spel. Er wordt geen kapitaal opgebouwd, en het geld van de gepensioneerden komt direct van de werkenden. Als jij geboren bent als baby-boomer hoefde je maar een klein deel van je inkomen aan AOW-"premie" te betalen, omdat slechts een klein deel van de bevolking boven de willekeurige leeftijd van 65 was. En die 65-plussers hebben nooit "premie" hoeven te betalen, noch getoetst te worden op hun eigen vermogen, inkomen of arbeidsgeschiktheid) en ze hoefden zelfs niet mee te betalen aan de AOW-belasting. Maar nu de baby-boomers met pensioen gaan en de verhouding gepensioneerden t.o.v. werkenden veel ongunstiger ligt, moet de huidige werkende generatie veel meer betalen dan de voorgaande, en tegen de tijd dat ze zelf met pensioen gaan hebben ze vele malen de "premie" betaald die ze hadden hoeven beleggen of zelfs maar sparen om hetzelfde of een nog groter pensioen te krijgen.

  En waarom is dit sociaal? Als het erom gaat om mensen op te vangen die door pech of eigen schuld geen ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsvoorziening hebben getroffen, waarom mogen die dan zomaar op hun 65ste stoppen terwijl een ander verplicht voor ze moet werken? We accepteren toch ook niet van jongeren dat ze een uitkering aanvragen en weigeren om werk te zoeken? Als een oudere niet meer kan werken, is er de bijstand net als voor iedereen. Dat het geen vetpot is, is een des te grotere stimulans om vooral door te werken of gewoon voor je eigen voorziening te zorgen. Desnoods, als je in een "sociale" bui bent, en vrijgevig met andermans geld, kun je een oudere (of iedereen) die arbeidsongeschikt wordt een willekeurig hogere uitkering geven, maar niet aan arbeidsgeschikten. Ik zou toch juist denken dat jij als Christen wel een voorstander zou zijn van traditionele deugden als vlijt en spaarzaamheid, en niet mensen wilt stimuleren om onverantwoordelijk te zijn door ze te beschermen tegen de gevolgen daarvan.

  Stel dat we in een libertarische samenleving zouden leven, en er geen belastingen of publieke voorzieningen voor werklozen zijn, inclusief geen staatspensioenen. Ik neem aan dat jij dan als goede Christen de behoeftigen zult helpen? Zou jij het normaal vinden dat een relatief gezonde man (of vrouw) van 65 jaar, die eigenlijk best kan werken, nooit gespaard heeft en al z’n geld heeft verbrast aan het goede leven (of zelfs door pech heeft verloren), zijn hand ophoudt en vraagt dat jij voor hem werkt? Of nog erger, hij een volkomen adequaat eigen pensioen en spaargeld heeft, maar toch om een uitkering vraagt omdat hij "oud" is (wat nu bij vrijwel alle AOW-ers het geval is)? Zou je niet eerst vragen of hij misschien kinderen of familie heeft die hem kan helpen, en wat hem beweegt om een ander om geld te vragen als dit eigenlijk niet nodig is?

  [11]
  Cincinnatus,

  Schijn bedriegt, want ik kan nog steeds niet voor de volle 100% kiezen. De ene keer ben ik voor het herverdelen van inkomen, omdat ik het zo "oneerlijk" vind dat sommige mensen door gebrek aan fysiek, mentaal, of kapitaal vermogen heel weinig verdienen, maar hoeveel en of dat eigenlijk rechtvaardig is vraag ik me dan weer af. Het andere moment zie ik weer zo’n uitvreter op de buis die "eist" dat hij of zij meer geld krijgt, en dan vraag ik me af wie daarvoor mag gaan werken. Maar ik krijg zelf ook de indruk dat ik met de jaren cynischer word. Heeft wellicht te maken met die uitspraak van: "Als je jong bent en niet socialistisch, heb je geen hart. Als je ouder bent en nog steeds socialistisch, heb je geen hersens." 😉

 12. [13]
  1. De meeste bezwaren die je beschrijft, de 1 profiteert meer dan de ander, de 1 betaalt meer dan de ander, sommigen bereiken die top nooit maar betaalden wel, gelden voor alle verzekeringen.
  Als je dit werkelijk zo principieel onrechtvaardig vindt, zul je ook die verzekeringen moeten verwerpen.
  2. Zeker in de tijd dat de AOW werd ingevoerd viel er voor zeer velen weinig te beleggen en te sparen. Dit dan uit de losse pols ónverantwoordelijk gedrag te noemen, vind ik op z’n best onmwetend.
  3. Nu de overheid de premiebetaling voor iedereen regelt, is er grote garantie op uitbetaling, dit i.t.t. de onzekerheid van beleggingen en spaartegoeden.
  4. Over de leeftijd kan worden gepraat. Zolang mensen willen EN kunnen werken, moet dat kunnen.
  5. Bij dit ‘piramidespel’ weet elke deelnemer bijna zeker dat hij eens bij die top komt, zolang het leven normaal verloopt.
  6. Als de betaling in gevaar komt, door een loodzware top uitbetaalden b.v., moet er iets op bedacht worden, inderdaad. Maar dat geldt eveneens voor andere verzekeraars.
  7. Het enige echte libertarische bezwaar dat kan worden aangevoerd is het verplichte karakter ervan.
  Maar die werd ingevoerd, zoals ik al aangaf, doordat gebleken was dat velen in vrijheid in een ellendige oude dag terecht kwamen.
  8. Noem mij niet een ‘goed christen’, jij bent in de positie daar een oordeel over te vellen.
  9. Ik vind die AOW een mooie regeling, en of dat nu libertarisch is, dat vind ik in dit geval van ondergeschikt belang.
  10. Zeker als de overheid subsidies en enkele ministeries afschaft, kan de AOW betaalbaar blijven.
  Ouderen zijn niet zomaar een groep die het vertikt te werken: zij hebben decennia gewerkt en meebetaald aan die AOW.

 13. [14]
  herstel: 8…jij bent niet in de positie daar een goed oordeel over te vellen.

 14. [14]
  Maar voor echte gewetensbezwaarden als owl b.v.,houdt de wet de mogelijkheid open er niet aan deel te nemen.

 15. [13] Owl,

  Een aanwijzing te meer dat ik een harteloze mens ben want ik ben nooit socialist geweest.Als kind was ik
  al rabiaat anti-communist (en bij uitbreiding anti-socialist want dat leek me van hetzelfde laken een pak).

  Het meest linxe waar ik me ooit aan bezondigd heb, was sympathie voor Margaret Thatcher (tot ik in haar memoires las dat die voor "democratie" was en Rhodesië heeft verkocht aan Mugabe).

  In m’n socio-economische opvattingen ben ik wel opgeschoven.Vroeger was ik ook voor kapitalisme maar dan aangevuld met een minimale erzorgingsstaat (a la Hayek)…verplichte ziekteverzekering,
  werklozensteun en staatsgeregelde pensioenregeling…enige tijd heb ik
  interesse gehad in het corporatisme
  (en dan niet de polder-variant maar de real stuff : Franco en Salazar styled)
  maar verder nadenken en lectuur bracht
  me ertoe te concluderen dat het laissez-faire kapitalisme uiteindelijk
  het meest morele EN het meest sociale
  stelsel is : niks staatsgeorganiseerde welfare : geen pensioen, geen AOV, geen WW, geen WAO maar anderzijds ook
  geen of nauwelijks belastingen, geen gemanipuleer door een staats(gelieerde) centrale bank met de munt, geen arbeidswetgeving, geen subsidies,
  geen of nauwelijks import- en exportbeperkingen, geen of nauwelijks
  vergunningen….

  Dat ouderen (en jongeren) vandaag het
  beter hebben dan 50 jaar geleden, komt m.i. niet door "vader" Drees (of Bismarck) maar doordat dankzij het gedeeltelijke kapitalisme dat door het spel van concurrentie en vraag en aanbod heeft gezorgd voor een constante verbetering van het produktieproces en een aangroei zowel
  qualitatief als kwantitatief van de aangeboden goederen en diensten.

  Meer kapitalisme betekent groter aanbod en lagere prijzen, meer werkgelegenheid, meer kansen voor rijk en arm, grotere welvaartstoename…hoe meer men het kapitalisme intoomt en meent middels allerlei geknutsel van hogeraf te moeten "verbeteren" des te minder zal men er de vluchten van plukken….

  Sociaal betekent voor mij dus meer kapitalisme en ik ken geen betere manier van armoedebestrijding dan….wederom kapitalisme….geen betere manier om vrijwel iedereen die op een eerlijke manier z’n brood wil verdienen dan…kapitalisme.

  De meest harteloze sociaal-dwarwinisten die laissez-faire kapitalisme voorstaan zijn grotere weldoeners voor "arme oudjes" en "sociaal zwakkeren" dan de meest "goedbedoelende" sossen die "eerlijk willen delen" en "iedereen een kans willen geven"….

  Groetz,

  Cincinnatus

 16. [14]
  Beek,

  1. Dat is bij pensioenverzekeringen niet het geval. Als jij premie inlegt in een pensioenfonds die wordt belegd en gespaard, is het vrijwel zeker dat jij daar uiteindelijk op de door jou gekozen leeftijd de uitkering van krijgt. En mocht door uitzonderlijke omstandigheden de inleg zijn verdampt, geldt dat voor iedereen die dat pensioenfonds heeft gekozen en op hetzelfde moment met pensioen gaat. Bij andere soort verzekeringen loop je inderdaad het risico dat je er nooit van profiteert, maar die zijn ook niet verplicht.
  2. Als er niets viel te sparen of beleggen moesten ze gewoon doorwerken. Anders is het zeker dat een ander in feite niet alleen zijn eigen pensioen, maar ook dat van die armlastige betaalt. Dat die minder vermogende dan op een willekeurige leeftijd kan stoppen op kosten van die ander, zonder dat hij zelf iets heeft betaald, is op z’n best "stoutmoedig" te noemen.
  3. Als je het tekort aan geld onbeperkt uit andermans portemonnee kan graaien is dat inderdaad "zekerder". Behalve als jij degene bent die begraaid wordt. Bovendien staat het je vrij om in een dergelijk contructie mee te doen (mits gelegaliseerd): het piramidespel. Dat weinig mensen hier op lange termijn enthousiast over zijn (want waar haal je de gekken vandaan die bereid zijn meer te betalen dan wat ze terugkrijgen), lijkt me wel genoeg zeggen.
  4. Dan kom je dus meer bij een bijstand- of WAO-formule. Dat is niet hetzelfde als zomaar mogen stoppen op kosten van een ander. Dan blijft het ook aantrekkelijk om zelf te sparen en verantwoordelijkheid te nemen, omdat veel mensen het niet zien zitten om tot hun tachtigste te moeten werken.
  5. Dat is niet zo. Je weet niet of je wel 65 wordt, en je "premie" is niet gebaseerd op levensverwachting. Bovendien mis je het punt: De vorige generatie hoefde veel minder te betalen om die top te bereiken, terwijl de huidige generatie veel meer betaalt dan de volgende.
  6. Andere verzekeraars doen uitgebreide actuariële berekeningen om de premie te bepalen. En omdat het geen omslagstelsel is zoals de AOW, is jouw belegging of spaargeld niet zo afhankelijk van de demografische ontwikkelingen.
  7. Heel zielig voor die mensen, of heel onverantwoordelijk omdat ze al eeuwen weten dat ze ooit oud worden, maar wat hebben de mensen daarmee te maken die verplicht worden om te betalen voor die behoeftigen? Zeker als die behoeftigen ook hulp willen terwijl ze die niet nodig hebben.
  8. Ik nam alleen aan dat een goed Christen geacht wordt de behoeftigen te helpen, en eveneens aannemend dat jij een goed Christen probeert te zijn, wil ik van jou weten of je jouw eigen geld aan mensen zou geven die eigenlijk nog kunnen werken en vaak zelfs genoeg spaargeld of particulier pensioen hebben om in eigen behoefte te voorzien.
  9. Dat heeft wellicht met je leeftijd te maken? En is een willekeurige mening met consequenties voor anderen.
  10. Probleem is daarbij dat hun geld nooit is gespaard of belegd, en velen zelfs bij lange na niet genoeg hebben betaald om de hoogte van hun huidige AOW-uitkering te rechtvaardigen. Zij betaalden immers niet een premie, afgestemd op het bedrag en de leeftijd waarop ze dit zouden krijgen. Ze betaalden voor een piepkleine groep ouderen, die nu veel groter is en nog groter wordt.

 17. [18]
  Je vergeet steeds dat jij niet alleen voor anderen betaalt, maar dat anderen ook voor jou betalen.
  Zoals bij elke verzekering.
  Het verplichte karakter, iedereen betaalt dus maandelijks de premie, voorkomt juist dat sommigen alleen profiteren maar nooit betaalden.
  Bovendien blijft sparen zinvol, omdat AOW voorziet in een minimum uitkering.
  Net als de bijstand, die ook wordt betaald uit de algemene middelen, maar waar je blijkbaar minder bezwaren tegen hebt, terwijl de AOW slechts gedeeltelijk wordt aangevuld uit de algemene middelen.
  Bijzonder principieel lijken je argumenten niet te zijn, hoewel je pretendeert van wel.

  Want nogmaals, dat sommigen meer hebben betaald dan anderen, sommigen nooit de genoegdoening ontvangen (sterven eerder), en sommigen al heel snel genoegdoening ontvangen na weinig premies te hebben betaald, dat zien we bij elke verzekering, is zelfs het kenmerk van een collectieve verzekering (die elke verzekering moet zijn om te kunnen overleven).

 18. [19]
  Beek,

  Mijn bezwaren zijn juist wel principieel, want voor zover een AOW hetzelfde zou zijn als een verzekering, blijf ik tegen het dwingende en willekeurige karakter.

  Bovendien is het echt geen verzekering. Het is niet vrijwillig, je bepaalt niet zelf de pensioenleeftijd, je inleg is niet gebaseerd op de benodigde kapitaalopbouw en je levensverwachting, enzovoorts. En niemand betaalt voor de generatie na de babyboomers. Die generatie betaalt zoveel dat ze daarmee ruimschoots zowel de uitkering van de babyboomers, als haar eigen pensioen betaalt. De generatie na hun betaalt symbolisch weliswaar mee, maar dit is niets vergeleken met wat de dan gepensioneerden zelf al betaald hebben. Dat is ook de aard van een piramidespel, en de reden dat het verboden is (al moeten mensen dat wat mij betreft zelf weten). Je hebt daarbij altijd een grote groep verliezers, tenzij de groep deelnemers alsmaar toeneemt. Maar dat gebeurt niet, en alleen de top profiteert.

  De AOW wordt betaald via belasting, hoe je dat ook wendt of keert. Welk deel officieel uit de algemene middelen komt maakt geen enkel verschil. Je moet verplicht een percentage van je loon afstaan, wat niet gerelateerd is aan je levensverwachting en niet wordt gespaard met rendement. Als je uit de babyboomgeneratie komt krijg je veel meer dan wat je betaald hebt. Als je daarentegen uit de generatie na de babyboom komt, zou je, indien je dezelfde premie in een pensioenfonds of zelfs spaarrekening had gestopt, veel meer moeten krijgen dan je zult krijgen. Of je nu een laag inkomen hebt of niet. Als je een gemiddeld of hoger inkomen hebt krijg je sowieso altijd minder dan wat je betaalt, ongeacht je generatie. En het toppunt van idiotie is dat zelfs mensen die een particulier pensioen hebben dat minstens zo hoog is als de AOW, en nauwelijks hebben betaald voor de AOW-"premie", toch AOW krijgen en moesten betalen voor de AOW van andere rijkaards.

  Als de AOW voorziet in een minimumuitkering, waarbij sparen (en dan neem ik aan ook werken) aantrekkelijk blijft, waarom dan niet iedere volwassene AOW geven? Dan wordt in ieder geval niet een willekeurige groep bevoordeeld, behalve alle mensen met een laag inkomen. Maar ik vermoed zomaar dat zo’n uitkering wel degelijk invloed heeft op spaar- en werkgedrag. Waarom zou een rationeel mens immers sparen of werken voor iets wat hij automatisch al krijgt?

  De bijstand en WAO\WIA heeft als cruciaal verschil dat je die niet zomaar krijgt op een bepaalde leeftijd. Je krijgt bijstand alleen als je geen werk hebt, en hebt dan de verplichting tot het zoeken van werk of het volgen van een opleiding. Dat maakt ten eerste de last voor de werkenden vele malen lichter, en ten tweede is er dan een gegronde reden tot uitkering i.p.v. een willekeurige bevoordeling van de bijstandstrekker. Vandaar mijn "goede Christen" casus: Je zou niet zomaar geld geven aan iemand die het niet echt nodig heeft, maar een "goede Christen" en vrijwel ieder persoon met sympathie voor een ander, zou neem ik aan wel geld geven aan de gehandicapte die buiten eigen schuld niet kan werken. Of je dit hoort af te dwingen bij een ander is een tweede.

Comments are closed.