Pamela Hemelrijk

Wat kunnen wij beginnen tegen de ongebreidelde groei – zeg maar gerust kwaadaardige woekering – van de overheidbureaucratie?
Helemaal niks, dacht ik altijd. Bureaucratieën krimpen zichzelf per definitie niet in, dat is in de hele geschiedenis der mensheid nog nooit vertoond, en het zal ook nooit gebeuren.

Zelfs onder de kabinetten Balkenende, die verondersteld worden drastisch te hebben bezuinigd, zijn de staatsuitgaven alleen maar verder gestegen. Met 8 procent in het begrotingsjaar 2006, om precies te zijn, tot 146,7 miljard, en in 2007 zullen ze nog eens met 6,9 procent omhoog gaan tot 156,8 miljard. (Bron: de miljoenennota’s van het ministerie van Financiën zelf, voor het geval u me niet gelooft.)

Het is een onweerlegbaar feit: sinds het allerprilste begin van onze parlementaire democratie geeft elk kabinet meer belastinggeld uit dan zijn voorgangers. De hoop dat dit proces van binnenuit kan worden gestuit is een volstrekte illusie. Laatst kwamen er zowaar uit het Binnenhof voorstellen om de wildgroei aan regulering een halt toe te roepen. “Operatie Kafka” heette dat plan, en het kwam erop neer dat er een heel nieuw ministerie (met alle bureaucratie en regelbrij van dien) moest komen om de regelbrij van de andere ministeries ongedaan te maken.
(En als dat ministerie net zo corrupt blijkt te zijn als de rest gaan ze nog een ministerie oprichten om de integriteit van dat Kafka-ministerie te bewaken, en als dat ministerie op zijn beurt niet functioneert, of niet integer is, dan komt er wederom een ander orgaan om de bewakers te bewaken, enz. enz. Dat schiet dus niet op, dat zult u moeten toegeven. Van de overheid hebben wij op dit punt niets te verwachten, behalve dan steeds meer ambtenaren die een vette boterham verdienen aan het (niet) bewaken van de integriteit van andere ambtenaren.)

Wij burgers kunnen er ook niks tegen doen, want we kunnen alleen maar een kabinet naar huis sturen, en dat heeft geen zin (zie boven) omdat elk kabinet weer meer geld uitgeeft dan het vorige, van welke signatuur het ook is.
We zouden natuurlijk massaal kunnen besluiten om die veelkoppige draak niet langer vet te mesten met belastinggeld. Maar daarvoor moet je op z’n minst honderdduizenden mensen mobiliseren, zodat de overheid cellen tekort komt om al die weigeraars op te sluiten. En dat zal nooit lukken, al was het alleen maar omdat oproepen tot een belastingstaking strafbaar is, voor zover ik weet. Zoiets zal zonder twijfel als opruiïng worden geïnterpreteerd, met alle sancties van dien. Daar komt nog bij dat gros van de bevolking niet eens aan zo’n staking kan deelnemen, zelfs als ze het zouden willen. Het gros van de bevolking is namelijk in loondienst, waar je belastinggeld al wordt ingehouden op je salaris, zodat je het niet eens te zien krijgt, laat staan in handen. Blijven over de zelfstandige ondernemers. Die zouden in theorie met z’n honderdduizenden op de Dam kunnen gaan zitten, en op het Journaal bekendmaken dat zij geen cent meer aan deze onverzadigbare en corrupte bureaucratie wensen af te dragen. Peaceful non-cooperation, a la Ghandi, zal ik maar zeggen. Onder het motto: “sluit ons maar op met z’n allen, als je kunt. Veel succes.”

Maar zelfs dat is geen optie, want ik zie de koppen in de Volkskrant en de NRC nu al voor me: “Hebzucht troef bij asociale werkgevers. Topinkomens weigeren hun steentje bij te dragen aan vangnet voor de allerarmsten”. De media zouden zo’n hetze op touw zetten tegen deze categorie stakers dat ze niet meer veilig over straat zouden kunnen.
Kortom: deze allesverslindende bureaucratie zal blijven groeien, en zijn bevolking steeds meer geld blijven afpersen, en steeds meer bevoegdheden aan zich blijven trekken, en onze grondrechten steeds verder blijven uithollen, net zo lang tot er niks meer van de bevolking te plukken valt, en het systeem met een daverende klap aan zijn eigen kannibalisme te gronde gaat. (En dan zijn de rapen pas echt gaar, want dan gaan al die honderdduizenden bijstandtrekkers, WW-ers, WAO-ers die van de ene op de andere dag geen inkomen meer hebben, met honkbalknuppels de straat op om Albert Heijn te plunderen. Ze hebben immers recht op eten en kleding en onderdak, dat is ze vanaf de wieg ingepompt. Dus ze zullen het niet pikken als ze die dingen ineens niet meer krijgen.)
Deze catastrofe, dacht ik altijd, gaat onafwendbaar komen, vroeg of laat, en er is geen macht ter wereld die dit onheil kan afwenden. Er is geen hoop.

Maar gisteren, onder het tandenpoetsen, viel me opeens in dat er één bedrijfstak is die dit horrorscenario een halt kan toeroepen. Sterker nog: er is een bedrijfstak kan de hele overheidsbureaucratie in één klap buiten werking kan stellen, en dat is de IT-sector.
Zonder hulp van de computernerds kan de staat der Nederlanden nog geen deuk in een pakje boter slaan. Als de afdeling systeembeheer het werk neerlegt kan bij de overheid er geen maatregel en geen belastingaanslag de deur meer uit. De arbodienst, de keuringsdienst van waren, de arbeidsinspectie, en al die andere honderden instanties waar je vergunningen moet aanvragen als je een hotdogkraampje wilt beginnen of iemand in dienst wilt nemen of een boom wilt omhakken in je eigen tuin zouden niets meer kunnen uitrichten. De publieke omroepen zouden niet meer kunnen uitzenden. Wat heet: de hele Europese Unie kan in één klap ongedaan worden gemaakt als de computernerds er massaal de brui aan geven.
En het mooiste van alles: het is nog legaal ook! Het zou waarachtig de eerste keer niet zijn dat een stelletje stakers een hele bedrijfstak lam legt, daarin ijverig aangemoedigd door de mainstream media. Het is zelfs geoorloofd om eventuele stakingsbrekers met geweld het werken te beletten door poortblokkades en gooien met rot fruit. Vakbonden doen dat al sinds jaar en dag als iets ze niet zint. Niemand die er schande van spreekt.

Nou wil het geval dat juist de IT sector het meeste van onze overheidsbureaucratie te vrezen heeft. Internet is immers de achilleshiel van politiek en bureaucratie, omdat daar vrijelijk informatie wordt uitgewisseld die vroeger door overheid en media met succes onder de pet werd gehouden. Het behoeft dan ook geen betoog dat de overheid alles in het werk stelt om het internet onder controle te krijgen. Dat zal nooit volledig lukken, daar is internet veel te weerbarstig voor, maar ik voorzie dat steeds meer websites en chatboxes (wegens haatzaaierij, schending van staatsgeheimen, ondermijning van het vertrouwen in de overheid, beschadigen van de kinderziel, extreemrechtse sentimenten, vermeend racisme, agressief taalgebruik, enfin noem maar op, er is altijd wel een stok om de hond te slaan) zullen worden verboden op straffe van fikse dwangsommen. Die nerds zullen altijd wel een truc vinden om hun boodschap toch te blijven verspreiden, want de overheid is geen partij voor ze, maar de eerste stap naar censuur is dan toch maar gezet. Want juist de nieuwsgaring die de overheid niet welgevallig is wordt dan min of meer ondergronds gedwongen, en bereikt daardoor een veel kleiner publiek dan voorheen.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de overheid niet meer het monopolie op informatie, en kan elke burger met een PC via internet antwoord krijgen op elke vraag. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we echte persvrijheid. Die zullen we met hand en tand moeten verdedigen tegen beknotting. En dat kan, want de ambtenarij kan zelf nog geen email versturen, bij wijze van spreken. Zonder de loyale medewerking van IT-specialisten kan zij nog niet eens haar eigen websites bouwen en beheren, laat staan effectief optreden tegen internet.
Helaas laten massa’s IT-er zich tegen vette betaling verleiden om de overheid een handje te helpen bij het in stand houden van een systeem dat erop uit hun bewegingsvrijheid aan banden te leggen. Ze realiseren zich blijkbaar niet dat ze daarmee hun eigen graf graven. “The sanction of the victim”, noemde Ayn Rand dit verschijnsel. De staat kan haar burgers slechts terroriseren als ze daar zelf aan meewerken. Domweg omdat de staat niets zelf kan, behalve nieuwe terreurmaatregelen bedenken. Voor de tenuitvoerlegging daarvan is zij van ons afhankelijk. Ze heeft vaklieden nodig om haar spoorwegen, haar deelraadkantoren, haar Vinexwijken en haar websites te bouwen. Zelfs voor het binnenharken van belasting moet zij specialisten inhuren. Als de afdeling systeembeheer van het ministerie van Financiën morgen het werk neerlegt gaat er daar geen aanslag de deur meer uit.

Kortom, ik zou zeggen: IT-ers aller landen verenigt U! U heeft niets te verliezen dan uw ketenen! Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm dat wil!
—————————————————-
Ingezonden door Pamela Hemelrijk

33 REACTIES

 1. tja, misschien wel slap van mij maar als zelfstandig ict-er heb ik er geen enkele moeite mee om voor de staat te werken, dat is namelijk een mooie manier om mijn belastinggeld terug te halen.
  Vergeet verder niet het overgrote deel van de ict-ers die voor de staat werken daar in vaste dienst zijn (ambtenaren) of het zijn loonslaven van detacheringsbureaus (CMG, Cap Atos, Ordina etc die miljarden binneharken bij de diverse overheden) en die mensen zie ik niet zo snel in opstand komen omdat zij wel gelukkig zijn binnen dit systeem terwijl de zelfstandigen (ik ook) toch aan de te verliezen omzet zullen denken en zich doorgaans niet geroepen zullen voelen om de nek uit te steken voor de mensheid die daar weinig waardering voor zal tone(ik ook niet, vrees ik).

  Ik vrees daarom dat de redding niet van ict-ers zal komen en we toch zullen moeten wachten totdat het stelsel geheel uit z’n eige implodeert zoals het met de Sovjet Unie is gebeurd.

 2. Wladi,
  Vergeet effe niet dat het volstrekt legaal is, in deze door vakboden geterroriseerde maatschappij, om voor alle IT-ers, zowel zelfstandig als in loondienst, een staking af te roepen en zelfs werkwilligen met geweld te dwingen om aan die staking mee te doen. Een handjevol door de bond gesteunde stakers heeft vorig jaar het aardappelbedrijf Avebe aan de rand van de afgrond gebracht. Dus waarom niet eens een ministerie lamleggen, net zoals indertijd de spoorwegstakers de Duitse bezetting hebben gesaboteerd? Het is slechts een kwestie van organisatie. Groeten Pamela.

 3. [4] van it-ers in loondienst moet je helemaal niets verwachten en die aardappelstakers liepen weinig risico omdat de bonden hun sappelloontjes wel doorbetalen en omdat het runderen zijn die zich door gewetenloze vakbondsdemagogen laten opnaaien.

  In de gedetacheerde ICT zijn hele forse uurtarieven heel gangbaar, een beetje freelancer kan rond een Balkende per jaar binnehalen en om 140.000 treuro’s te laten schieten voor de Lijdende Menschen is wel erg veel idealisme gevraagd. Wij libertariers zijn en blijven gezonde egoisten, onszelf opofferen voor een zooitje ondankbaar rood gepeupel zit er niet bij, bij mij niet in ieder geval.

  Samen uit, samen thuis: de revolutie moet door iedereen worden gedragen en als niet dan moeten we proberen om zeobveel mogelijk van het systeem te profiteren totdat de revolutie uitbreekt.

 4. [3] [4] Een "revolutie" op dit moment lijkt ook veel te vroeg.
  Stel dat het zou lukken, dan is direct daarna het aantal mensen dat begrijpt wat en hoe de vrijheid werkt, die het libertarisme begrijpen, veel te klein.
  Daardoor zul je dan weer heel snel een bestuur krijgen in de richting van de huidige verzorgingsstaat.

  Het kan verder wel ontwikkeld worden, maar minstens even belangrijk is om nu met volle kracht te werken aan een sterke achterban: mensen die weten wat vrijheid/libertarisme betekent en die dat als een hoge waarde zien.

 5. Mensen komen pas in opstand tegen iets of iemand als men het gevoel heeft er persoonlijk een grote verbetering (qua inkomsten/vrijheid) mee te winnen. De media kan daarbij een stemming flink opkloppen.
  Een paleisrevolutie/revolte via ICT’ers zie ik, om de redenen als door Wladi genoemd, niet zitten.

 6. [4] Wladi heeft volledig gelijk, dat soort "solidariteit" bestaat niet en richt bovendien niets uit. Hoe krijg je semi- en virtuele ambtenaren aan het staken?

  Maar stel dat het wel gebeurt; dan gaan ministeries(damn the public) immers zolang op de kont, en men verdubbelt wellicht gelijk het aantal ambtenaren om de zaken zoveel mogelijk handmatig te kunnen doen.

  BTW. gepubliceerde budgetten zeggen totaal niks. Het ministerie van financien zegt wel dat het budget dit jaar op 146,7 mijard uitkomt, maar volgens de CIA (https://www.cia.gov/cia/pub…) was dat VORIG jaar reeds 237,3 miljard. Want Nederland geeft 52,3% van de BNP aan overheids uitgaven uit.

  Een verschil van rond 50% en dus een leugen dat zoo groot is dat men het schijnbaar vierkant doorslikt. En er is geen politieke oppositie die daar tegenin gaat.

  Be that as it may … een virtuele dictatuur is van binnen uit nauwelijks lam te leggen. Omdat het enige waar het kwetsbaar voor is van buitenaf moet komen, en dat zie ik dus niet zo maar gebeuren. Behalve indien en wanneer men in Brussel besluit de tussenhandel in Den Haag aan de kant te zetten, omdat het Nederlandse volk zo’n gewillig melkkoetje is … On niet soms?

 7. De IT-ers zullen wel nooit zo ver komen, maar dat er een keer een grote wereldomvattende computerstoring komt,dat is wel zeker. Nostradamus heeft het al voorspeld"er zal grote schade worden toegebracht aan het geschreven woord".
  Denk eens aan de kanteling van de aardas,ook door vele zieners al voorspeld en wat dat voor gevolgen zou hebben.
  ooit leefden de mensen op deze aarde (nog niet eens zo heel lang geleden) van de natuur.Ze waren al blij met een olielampje en een haardpartij om een vuurtje te kunnen stoken.OOk in deze tijd zou ieder voor zich een noodplan moeten maken om op kleine schaal zich te kunnen handhaven, al is het maar voor een paar maanden.
  overigens zijn er vele mensen al mee bezig.Wacht niet af, vertrouw niet alleen op de supermarkt, de cv en de waterleiding.
  Een paar weken geleden was er opeens een klein berichtje op het radionieuws (niet overgenomen door de televisie) om jezelf een radio aan te schaffen met batterijen en een extra set.Een kleine moeite.men wil ook de rimboeradio (een radio die je even kunt aanzwengelen om het dichtstbijzijne radiostation te beluisteren) hier weer te gaan verkopen.
  Originele kadootjes voor 5 december. Een pak kaarsen, 20 liter petroleum bij Welkoop,een oliekacheltje (de moderne stinken niet) een olielamp etc.

  Het heeft niet veel met revolutie te maken,maar wel met vooruitzien. Op de duur betaalde autoriteiten hoef je niet te rekenen, die gaan eerst zich zelf redden.

  nina

 8. [2] Wladimir,

  Zoals professor Malfliet me 15 jaar geleden al zei : de USSR is niet uit "z’n eigen" geïmplodeerd
  maar bewust opgeblazen door de ruling elite (inzonderheid de KGB)….Reden was dat men al lang doorhad
  dat de USSR niet houdbaar was en men een implosie inclusief bijltjesdag voorzag.Om die reden werkte de
  KGB al vanaf de jaren ’70 aan een "zachte landing" waarbij wel de het Marxisme-Leninisme met staatsplanning
  en zelfs de USSR werd opgegeven maar de nomenklatoera onder een ander vaandel (bijv nationalisme of
  kapitalisme) de touwtjes in handen hield.

  Dit wordt ook wel het Collatinus-syndroom genoemd : het verschijnsel dat na een "revolutie" dezelfde mensen
  onder een andere vlag weer opduiken : bijv Jeltsin was politbureau-lid en Putin KGB-kolonel.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [9]

  Yaaa … yaa … men verhuisd strax collectief naar Brussel, en Den Haag wordt een filiaaltje.

  Terwijl de monarch een Maharadja deal krijgt … Zo denk ik dat de exit strategie er eerder uit ziet …

  Ik hoop maar dat Pamela Hemelrijk het gebrek aan politieke oppositie ooit oprakelt … Niet dat dan nog zal helpen, maar dat de mensen een idee hebben waarom het ooit zover is gekomen.

 10. De kille cijfers: volgens Elsevier telt NL 4 miljoen DIRECT van de staat afhankelijke mensen. Anderhalf miljoen daarvan zijn ambtenaren en twee-enhalf miljoen uitkeringstrekkers.

  En half miljoen mensen zijn indirekt overheidsafhankelijk (toelevernaciers; wegenbouwbedrijven, ICT bedrijven, etc.)

  80% van het electoraat gaat naar de stmebus en driewkwart hiervan stemt getrouw op Landverraad BV. (PvdA, CDA, VVD) om vervolgens deze gekozen dicatuur in stand te houden.

  Wijlen Pim Fortuijn haalde in 2001: 26 zetels wat overeen komt met 15 procent van het electoraat. De overgrote hap bleef getrouw op Landverraad BV. stemmen.

  Een opstand dus van de ICTers is dus een fictie want het zou dus door het overgrote deel van deze imbeciele bevolking niet gewaardeerd worden.

 11. [8] Ik kan je geruststellen: aan de woorden van Nostradamus of andere "zieners" hoef je geen enkele waarde te hechten.

 12. Ik heb geen reden om te denken dat IT-ers minder gebrainwashed zouden zijn dan andere sukkels. Internet kan wel wat losweken onder de mensen, ja.

 13. [13] Het lijkt soms wel alsof alle libertariërs freelance informatici zijn.

 14. Ik heb uit een ‘Discovery documentaire’ begrepen dat bij een nucleaire aanval (of catastrofe) al het elektronisch telecommunicatieverkeer en het overgrote deel van alle stroomvoorzieningen direct zal uitvallen. Ook het internet dus. Misschien was die Nostradamus zo gek nog niet?

 15. Ik vind het idee van Pamela helemaal niet zo gek. Het is, zoals ze terecht opmerkt, een kwestie van organisatie: de juiste organisatie opzetten en de juiste mensen zoeken.
  Dit probleem is waarschijnlijk wel oplosbaar. De vraag is dus allereerst, WIE vat de koe bij de horens ?

  Anderzijds dient bedacht te worden, dat met negativisme en defaitisme nog nooit een probleem is opgelost.

 16. [14] FREELANCE Informatici, dààr kan je misschien nog wel een vlammetje bij wakker maken. Maar dat zijn dan ook uit de aard der zaak zelfstandige geesten.
  (ik ben er zelf ook eentje :-))

 17. [16] "WIE vat de koe bij de horens ?" En wie belt de actiedata door aan Balkenbende?!

 18. [15]

  Grotendeels wel yaaaa, maar lang niet allen of alles, en al zeker niet de militaire. Want die werkten een 25 jaar terug al aan Flash-X ray systemen, waarmee men de electro-magnetische emissies van nucleaire explosies nauwkeurig kan simuleren, zodat de juiste tegenmaatregelen genomen kan worden. O.a. door het gepast "harden" van communicatie apparatuur …

 19. Goed plan van Pamela, maar waarschijnlijk onhaalbaar. De enige echte remedie is dat zich kleine gebieden onafhankelijk verklaren. Onafhankelijkheid voor Texel, een Fryske Libertarische republiek, Noordoostpolderse vrijstaat, Bisdom Utrecht van mijn part.
  Neem Friesland. Een eigen taal heeft men al. Er is geen enkele wettelijkebasis waarom de Friezen zich in een referendum NIET zouden mogen uitspreken voor onafhankelijkheid. Onze Haagsche roofridders zetten zich zelf ook in om ‘minderheden’ over de hele wereld te helpen.
  Als we alleen de provincie Friesland zo ver kunnen krijgen om met nul belastingen, en slechts een bescheiden BTW-heffing een minimale overheid in te richten, dan is dat in no-time de meest welvarende regio van Europa.
  Laten zien dat echte vrijheid werkt is de enige manier om meer mensen naar die vrijheid laten te verlangen.

 20. Leuke column van Pamela, maar het kan niet. ICT-ers zijn in meerderheid links namelijk en juist voorstander van overheidsingrijpen. In basis is de keus tussen socialisme en liberalisme een keus tussen vertrouwen (in mensen) en wantrouwen (in mensen). ICT-ers kiezen doorgaans voor zekerheid, daar gaat hun vak ook over. Dat de meesten collectivistisch links zijn is dus niet zo vreemd. En dat dat is puur een kwestie van perceptie.

 21. [9] Men wilde in de Sovjet Unie wel deze constructie behouden, maar daarin hervormen en meer openheid scheppen. Gorbatschov was de leerling van de KGB’er Andropov, die eerder dit al wilde in 1982. De perestroika en glasnost was bedoeld om de Sovjet Unie weerbaarder te maken, maar tegelijkertijd kwamen de barsten naar boven van een totalitair stelsel dat zich openstelde voor de veranderingswind. Ik weet wel zeker dat de KGB de Sovjet Unie niet wilde opblazen, want de gevestigde belangen waren veel te groot. Het is dankzij de putsch van deze orde die ervoor gezorgd heeft dat de bevolking in opstand kwam onder leiding van Jeltsin. Nooit wilde de KGB een diversiteit aan onafhankelijke staten op haar grondgebied, dat was zeker, maar de feiten hadden deze gedachte in 1992 ingehaald. Dit is ook een les voor de EU, zodra men wil hervormen zal deze kunstmatige entiteit tevens in elkaar storten. De eerste barsten zijn al te zien.

 22. [22] Albert,

  De insteek was niet de USSR op te blazen maar de macht te behouden waartoe
  desnoods de USSR mocht worden voor opgeblazen.

  Dat die putch in augustus ’91 niet gelukt is,kwam niet door die paar tienduizend betogers die op straat zijn gekomen (de overgrote meerderheid der Moskovieten kon het geen
  ruk schelen) maar omdat de putchisten (die in feite Gorbatsjov’s beleid wilden verder zetten) van de partijbonzen te lande te horen kregen dat deze geen heil meer zagen in het overeind houden van de USSR daar men
  vreesde dat de problemen onoverkomelijk waren en bij het trachten ze toch op te lossen krachten" vrij te maken die de "gevestigde belangen" echt uit het pluche gingen verdrijven.Men ging voor plan B :
  elk voor zich en God voor ons allen. En dat was het einde van de putch.

  Vandaar ook dat de "gevestigde belangen" buiten allicht in het Balticum
  en Georgië het iniatief namen om de onafhankelijkheid uit te roepen.

  Dat pakweg Turkmenistan, Belarus, Oezbekistan en zelfs Oekraïne eind
  1991 onafhankelijk werden,kwam niet door een opstand van de bevolking
  maar doordat de (door Moskou benoemde) partijsecretaris zich tot president
  liet verkiezen en het door communisten beheerste parlement de onafhankelijkheid uitriep.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [22] Albert,

  De EU is nog lang niet aan barsten toe…dat maken wij in ons leven niet meer mee.

  En dat zeg ik met spijt in het hart.

  Eerste afspraak : capitalism day 2010
  wanneer onze EURO-weddenschap afloopt.

  Groetz,

  Cincinnatus

 24. [3] Omdat er de IT-sector geen vakbonden zijn (gelukkig).

  (Wel ‘verenigingen’ zoals de NGI, maar die hebben geen wettelijke macht.)

  Bovendien denk ik dat als alle computers uitvallen, dit een veel kleinere invloed zal hebben dan je denkt. Denk maar aan het Y2K-probleem, waarvan iedereen dacht dat het het Harmageddon zou teweegbrengen.

 25. [21] "ICT-ers zijn in meerderheid links namelijk en juist voorstander van overheidsingrijpen." Dat is onzin, waar baseer je dat op.

 26. [26] Unox, dat baseer ik op mijn omgeving, waar ik al heel wat jaren in meedraai.

 27. [12] Dat is jouw mening Geert, maar jij weet waarschijnlijk niet wat ik weet.

  nina

 28. [20] Er is altijd wel een groep "vrije Friezen"geweest,maar de meerderheid is juist vreselijk gezagsgetrouw, tot gekmakens toe.Er zit totaal geen revolutionair bloed in.
  Bovendien heb je nog een probleem: de Stellingwerven, het gebied tussen de Linde en Tjonger, met een eigenaardig dialect dat ze ook als "taal"naar voren schuiven.Ze kunnen de Friezen niet horen "snuiven".
  Dit gebied omvat ongeveer 50 dorpen en gehuchten. Ik denk dat inmiddels wel zo’n 40% of meer allochtoon van nederlandse origine is.
  De Stellingwerven zouden waarschijnlijk het Kosovo van het vrije Friesland worden.
  nina

 29. Pamela: proficiat voor deze column!
  Waarom sta jij niet veel hoger op de
  kandidatenlijst van EenNL?

Comments are closed.