Alle Europese ondernemers kunnen voortaan een forse belastingbesparing realiseren door een vennootschap te vestigen in een lidstaat met een aanzienlijk lager belastingtarief dan in hun eigen land.

De fiscus mag de winsten van een buitenlandse dochtermaatschappij niet belasten, ook niet als de constructie alleen opgezet is om belasting te ontwijken.

Een recente baanbrekende uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft betrekking op een geschil tussen voedingsmiddelenconcern Cadbury Schweppes en de Britse fiscus. Om te ontkomen aan het hoge belastingtarief in het Verenigd Koninkrijk heeft Cadbury Schweppes in de jaren negentig twee dochtermaatschappijen in Ierland opgericht. Via deze vennootschappen werden middelen aangekocht en ter beschikking gesteld aan de moedermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk. Deze constructie zorgde ervoor dat de winst in het Verenigd Koninkrijk werd verminderd en dat deze winst in Ierland werd belast tegen een veel lager tarief van 10 procent.
In 2000 legde de Britse fiscus het bedrijf een extra heffing van 8,6 miljoen pond op over de winst van zijn Ierse dochters.

Om een einde te maken aan de heksenjacht op ondernemers die een fiscaal voordeel trachten te behalen, heeft het Europese Hof wederom het belang van het beginsel van vrijheid van vestiging onderstreept. De Cypriotische raadsheer verwees in de behandeling van deze rechtszaak onder andere naar het door het Haags Juristen College uitgelokte Inspire Art-arrest: Een ondernemer moet vrij zijn om te kiezen voor een rechtsvorm uit een andere lidstaat, ook al doet hij dit alleen om te profiteren van het voordelige vennootschapsrecht in deze lidstaat. Het Europese Hof oordeelde dat deze argumentatie ook van toepassing is in het geval dat de ondernemer voornamelijk probeert te profiteren van de fiscale wetgeving in een andere lidstaat.

De Europese rechter heeft bepaald dat de Britse wetgeving in strijd is met het Europese Verdrag en dat een nationale overheid geen belemmeringen op mag leggen aan een Europese ondernemer die een vennootschap wil vestigen in een andere lidstaat. De fiscus kan alleen tot heffing over de winsten van buitenlandse dochtermaatschappijen overgaan indien aangetoond wordt dat er sprake is van kunstmatige constructies zonder economische activiteiten: een brievenbusmaatschappij of schijnvennootschap.

Zo opent het Cadbury Schweppes-arrest de deur voor elke Nederlandse ondernemer voor een vestiging in een “low tax” Europese jurisdictie, zoals Ierland of Cyprus.
Cyprus is de lidstaat met de laagste belastingen van de EU:
Het vennootschapsbelastingtarief is 10 procent.
Anti-misbruikwetgeving van betekenis is er niet, zodat winsten veelal eenvoudig kunnen worden verlegd naar een zero tax haven. Zo ontstaat een effectief tarief van minder dan 1%, bijvoorbeeld bij royalties, de inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten op patenten, merken, software en (franchise)formules. Ook import/ export firma’s kunnen hiervan profiteren. De Engelstalige financieel-economische infrastructuur versterkt de concurrentiepositie van Cyprus nog verder.
Het land heeft zich bovendien ontwikkeld tot de beste locatie voor holding- en financieringsmaatschappijen in Europa.

Het Haags Juristen College, dat het bovenvermelde Inspire-Art
proefproces heeft uitgelokt, heeft een naam opgebouwd op het gebied van belastingontwijking, vermogensbescherming, estate planning en internationaal vennootschapsrecht, en heeft al in 2001 haar hoofdkantoor op Cyprus gevestigd. Een team van 14 (meestal Nederlandstalige) medewerkers verzorgt vanuit het kantoor in Limassol de oprichting, het beheer en desgewenst het bestuur van velerlei vennootschappen en andere rechtsvormen. Daarvan zijn er inmiddels 6000 opgericht. De cliënten van het Haags Juristen College zijn kleine tot middelgrote ondernemers en consultants uit Nederland, België en Duitsland.
————————————————
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en interviews:
Toine Manders, Haags Juristen College
Landgoed Marlot Leidsestraatweg 77 A, 2594 BB Den Haag
Tel 070-426 26 00 info@hjc.nl www.hjc.nl

11 REACTIES

 1. Dit ziet er goed uit. Al is het nu natuurlijk wachten tot hijgerige socialisten gaan klagen over een "race to the bottom", "vrij spel voor criminelen en fraudeurs" en de schending van allerlei sociale "rechten" die dit soort belasting- en regelconcurrentie met zich meebrengt. En dan komt er uiteraard weer een poging om alle regels en belastingen in Europa gelijk te trekken. Wat, indien het de collectivisten onverhoopt zou lukken, waarschijnlijk geen algemene verlaging zal betekenen. Laten we hopen dat landen als Ierland en Cyprus dergelijke "harmonisering" met een veto blokkeren.

  Overigens snap ik iets in het artikel niet. Heeft nu Ierland een vennootschapsbelastingtarief van 10%, of Cyprus, of beide? Want eerst wordt het tarief van Ierland als 10% vermeld, maar verderop staat dat Cyprus het laagste tarief heeft met eveneens 10%. Of gaat het over verschillende belastingen?

  Maar goed, dat zal verder wel. Shakespeare zei geloof ik "Kill all the lawyers". In het geval van veel juristen die de gelijkschakelende, overbelastende en overregulerende overheid versterken en bevolken heeft hij wellicht gelijk. Al ben ik tegen de doodstraf, zelfs voor dat soort "mensen". Maar als we toch alle juristen om zeep zouden helpen, dan toch liever niet dat Haags Juristen College. Die doen tenminste iets nuttigs. Alleen jammer dat het überhaupt nodig is.

 2. Leuk voor hen die er iets aan hebben maar het volgende zinnetje maakt het voor de kleinere ondernemer (die het het best kunnen gebruiken) toch niet interessant?

  "De fiscus kan alleen tot heffing over de winsten van buitenlandse dochtermaatschappijen overgaan indien aangetoond wordt dat er sprake is van kunstmatige constructies zonder economische activiteiten: een brievenbusmaatschappij of schijnvennootschap."

  Je gaat als klein bedrijf niet een vestiging opzetten op Cyprus (die werkelijk iets produceert) om 15% belastingvoordeel op zeg, 50.000 of 100.000 euro te behalen (10% VB daar t.o. 25% VB hier). Of begrijp ik het niet goed?

 3. [3]

  Als zo een vestiging opzetten niet meer kost dan het bespaarde belastingvoordeel, is het ook kleine bedrijven aan te raden.

 4. [4]
  Zo is dat. Nog beter plan: op vrijsprekers.nl tips voor legale methoden voor belastingontduiken plaatsen.

 5. [4] Dat bedoel ik dus. Een vestiging op Cyprus onderhouden waar ook nog echt wat wordt geproduceerd(om dus meer te zijn dan alleen een postbus vennootschap), terwijl je zelf in NL woont, voor een bedrag onder de 15k / jr (in mijn voorbeeld dat je een ton verdient)zal niet meevallen.

 6. [7]

  Idee voor Hub, maak een aparte afdeling voor advertorials?
  Ik denk namelijk dat er veel libertarische bedrijven zijn die ruimte op deze site willen kopen om hun product aan te prijzen.

  Wat kost zo een advertorial eigenlijk?

 7. [8] Egor, goed idee.
  Vooral omdat de vrijspreker meer financiering zeer goed kan gebruiken.
  We zullen dit nader onderzoeken.

  Totdat we een "vast tarief" hebben, zullen we per geval onderhandelen.
  e-mail aan de@vrijspreker.nl

  In het kader van verdere ontwikkeling, heb je een advies hoe we meer libertarische bedrijven kunnen benaderen?

 8. [9] hmm, ik zal er over nadenken. Als ik meer weet, laat ik je het weten.

 9. [1] Van zulke uitspraken krijg ik de bubbels. Weten wat er verkeerd gaat en dat nog ondersteunen ook, dat is kwaadwillige opzet. Nou als men zelf iets zoekt dan moet je achteraf ook niet komen klagen he.

Comments are closed.