Ik schrok me rot! Ik hoor een dubbele explosie, ben even verblind, even buiten westen.

Wat gebeurde er? De NRC van vandaag viel op de mat en ik zie:

“Kabinet wil Grondwet EU bijstellen. De vlag en het volkslied moeten verdwijnen”.

Toen hoorde ik die enorme knal. Langzaam durfde ik mijn ogen weer te openen. Ik dacht dit is een grap, ik droom en ik zal wel een aanval van paranoia hebben; dit moet een waandenkbeeld of een grap zijn.

Maar neen. Dit is serieus.

Na maanden het onderwerp EU te hebben doodgezwegen, en het zelfs tot nu toe het buiten de verkiezingscampagne gehouden te hebben, komt dit.
De vlag en het volkslied moeten geschrapt worden! Hoe bestaat het! Moeten Alle Menschen geen Brüder meer te worden?
De aller-allerbelangrijkste dingen die in dat ding stonden, moeten er nu uit? Welk een niveau!

Dat Nederland een stuk van zijn nu nog resterende zelfstandigheid prijs geeft, moet gewoon door gaan. Dat Nederland zijn nu nog bestaand recht kwijt raakt om op een aantal punten een veto uit te spreken en zelf kan bepalen wat ze willen, moet gewoon doorgaan. Daar wordt in dat artikel in de NRC door Ben Bot (CDA) niets over gezegd.

Er moeten wel nog dingen aan worden toegevoegd. Zoals de ‘Kopenhaagse criteria’ (voor bijvoorbeeld democratie en de rechtsstaat). Dan kan het Handvest van Grondrechten van de Unie dat politieke rechten van de burger omschrijft, uit het tweede deel verdwijnen. Maar dan moet ook de Europese Unie toetreden tot het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM).
Iedere burger zal de consequenties van dit alles natuurlijk onmiddellijk begrijpen.

De gevaren van die nieuwe Grondwet/verdrag worden dan nog vermenigvuldigd door de volgende bekendmaking van Ben Bot (CDA):
“In een nieuw verdrag moet aandacht worden besteed aan zorgen en vragen die bij de burgers leven. We moeten de EU een rechtsgrondslag verschaffen op gebieden als energiezekerheid, de bestrijding van de georganiseerde misdaad, bevordering van vrede en democratie in de wereld, milieubescherming en een beter geleid uitbreidingsproces van de Unie.”

Al die genoemde punten geven stuk voor stuk meer macht aan de EU, minder vrijheid voor ieder individu. Alleen al het idee dat de EU ons allemaal gaat dwingen om nog meer te doen aan de “bevordering van vrede en democratie in de wereld” is al genoeg om onmiddellijk acties te starten om uit die EU te treden. Om hard weg te lopen.
Maar Ben Bot en de andere politiekelingen juichen dit toe en zullen alles doen om het volk verder in die EU-poel te storten.

Zal het die politiekelingen lukken? Ik vrees van wel. Nederland slaapt; althans te veel Nederlanders.
Hoe kunnen we die toch wakker krijgen?

11 REACTIES

 1. De grondwet is niet tegen te houden vrees ik. Ik ken weinig mensen (academici) die kritisch staan ten op zichte van de EU.

  Daarbij komt dat het Nederlandse volk de Grondwet wel verworpen heeft, maar grotendeels op dubieuze gronden: uit xenofobie of omdat de wet niet protectionistisch en socialistisch genoeg zou zijn. Er zijn maar weinigen die tegen hebben gestemd omdat ze tegen het idee van een EU "an sich" zijn.

 2. [2] Eveneens zijn er weinig mensen die beseffen dat de Economische Gemeenschap vooral barrieres in de vrije markt weghaalde. Voor een groot deel veroorzaakte dat grotere vrijheid en dus welvaart.

  Politici wilden meer, en maakten er een politieke uinie van. Grieken stemmen (mee)over wat in Nederland mag; Finnen beslissen (mee) hoeveel Nederland aan EU-belasting moet betalen; Fransen bepalen (mee) hoe het drugsbeleid in Nederland is;
  In al die zaken, en honderden meer, heeft "Nederland" 2 % inbreng. De anderen 98!

  Vandaar dat we van die politieke unie af moeten. We willen weer vrij zijn.

  Het verschil tussen economische en politieke EU-macht wordt bewust verzwegen, waardoor velen inderdaad denken dat het alleen maar de economische "voordelen"zijn. Die worden echter meer dan teniet gedaan door de politiek.

 3. De enige partij die voor uittreding uit de EU is is de Partij voor de Vrijheid, misschien moeten we daar wel op stemmen?

 4. [3]
  Inderdaad. Daarom is het belangrijk op een euro-vijandige partij te stemmen. Niet dat het veel zal helpen, maar er is weinig meer wat we kunnen doen om de komende annexatie van Nederland in het Viertes Reich te stoppen.
  Behalve natuurlijk emigreren.

 5. [3]
  Hub, heel juist. Politici "vergeten" tegenwoordig, dat wet- en regelgeving de maatschappelijke ontwikkelingen altijd geVOLGD heeft. En zo hoort het ook.
  De rechtsontwikking wordt niet door politici bepaald, maar door praktische rechtspraak, ook wel jurisprudentie genoemd. Maar ook dat gaat wel eens fout, zij het heel wat minder vaak dan in de politiek.

 6. De eu is een fascistische organisatie bestaande (op de achtergrond uiteraard) uit de politieke en industriële elite. Gewone burgers houden dit soort groeperingen nooit tegen. Die grondwet komt heus wel. De handtekening van JP staat nog steeds. Waarom denkt u dat de heer Fortuyn is gedood ? Wellicht dat het boek ‘Zielloos Europa’ (en ook ‘de puinhopen na acht jaar paars) een licht op de zaak werpen.

 7. [3] Jozef , hoor ik daar een bandje afspelen ? Ingehuurd door de regerende elite ? Ik denk dat je gewoon niet veel mensen (academici) kent. Nog even verder kijken dan je eigen kleine kringetje.

 8. [9] Nouja, laat ik dan specifieker zijn: ik ken veel mensen, maar slechts twee die, net als ik, tegen de EU zijn.

 9. [10] Ik verdomd veel. Allemaal linkse figuren die, deels vanwege mijn aanhoudende propaganda, nu SP stemmen om het EU standpunt. Maar dat moet dus meer gebeuren. We hebben aan peilingen bij het referendum gezien dat in de achterban van alle partijen zeker de helft zéér kritisch is over de EU.

Comments are closed.