Steeds meer Duitsers zoeken hun
heil in het buitenland. In 2005 het
hoogste emigratiecijfer sinds 50
jaar: 150.000 emigranten. Omdat
het vooral gaat om jonge, goed
opgeleide mensen, spreekt men
van een braindrain.
‘Meer dan de helft van de emigranten
is jonger dan 35 jaar. Veel van hen
zijn goed gekwalificeerde en hoog
gemotiveerde mensen.’

‘Dat is alarmerend’ aldus Ludwig Georg Braun, hoofd van de Duitse Kamer van Koophandel.
Oorzaak voor deze braindrain is volgens Braun voornamelijk ‘dat andere landen vaak betere werkomstandigheden hebben dan Duitsland.’ Hij hekelde in het dagblad Die Welt de hoge Duitse belastingen en sociale lasten, de ‘ondoordringbare’ arbeidsmarkt van het land en de ‘gebreken in de opleidings- en begeleidingsinfrastructuur’. Geliefde bestemmingen voor Duitse emigranten zijn de Verenigde Staten, Groot Brittanië, Scandinavië en Zwitserland.

In Nederland verlaten ook veel kansrijke personen ons dichtbevolkte, overgereguleerde en van belastingen vergeven land. Maar is dat erg?

Is het exporteren van menselijk kapitaal slecht en het importeren goed?

De vrije beweging van kapitaal, en dus ook menselijk kapitaal, is één van de pilaren van welvaart en groei. Want deze migratie volgt het prijssysteem dat uitstekend werk verricht door kapitaal te leiden naar plaatsen waar het zo productief mogelijk kan zijn. In dit geval brengt het mensen samen waar menselijk kapitaal het meest efficiënt kan werken.

Waar talentvolle mensen in goede condities samenwerken, ontstaan nieuwe vindingen en ontstaat er nieuwe welvaart. De migratie van hen komt de wereld in zijn geheel ten goede.

Denk eens aan het volgende: hoeveel uitvindingen die wij dagelijks gebruiken, zijn in ons eigen land gemaakt? Sommigen misschien maar lang niet alle. De vooruitgang van technologische en zakelijke innovatie komt uit plaatsen waar de condities voor kapitaalsamenvoeging ideaal zijn.
Het is waar dat we op korte termijn niet de voordelen van de brain-drainers zien omdat het tijd kost voordat welvaart de minder gunstige plaatsen bereikt.

Politici, ambtenaren en analisten keuren de vrije roulatie van goederen en kapitaal af. In de media wordt het vertrek van jonge, ambitieuze mensen als niet minder dan een ramp gezien.
Echter de vrije markt is een transnationale zaak en iedere kunstmatige constructie als de Nederlandse, de Duitse of de Amerikaanse economie zijn misleidend.

De staten op zich zijn in feite niet meer dan parasitaire organisaties die een politiek monopolie hebben over een bepaald grondgebied. Deze organisaties gebruiken hun macht om binnen dat gebied opbrengsten (belastingen) te genereren, economische activiteiten te reguleren naar hun voorkeur, te subsidiëren wat machtige mensen het waard vinden om te subsidiëren en in zijn algemeenheid de markt zodanig te verstoren dat in sommige gevallen mensen naar elders moeten vertrekken om een baan te kunnen vinden.
Het veelbesproken nationale belang is zelden meer dan een dekmantel voor eigenbelang dat alleen door staatsinvloed bereikt kan worden. Het zogenaamde braindrain probleem is alleen een probleem omdat een bepaald monopolie van georganiseerde politieke middelen (de staat) hulpbronnen verliest aan een wijzere en minder opdringerige monopolie van georganiseerde politieke middelen.

Of we nu spreken van de migratie van goederen of hersenen, het is op lange termijn in het belang van ons allemaal dat de globale beweging doorgaat zonder wat voor hindernis dan ook.

31 REACTIES

 1. Vind ik niet, de brain drain zorgt er alleen voor dat er meer verschillende bevolkingsgroepen komen te wonen, en dat je eigen land verarmt. Hoe armer = slechter = hoe meer voedingsbodem voor het socialisme/ communisme/ dictatuur/ geweld.
  Het zijn de brainers die uiteindelijk zorgen voor een goed voortbestaan van een land.

 2. Jong en goed opgeleid mens meldt zich.
  En ja ook ik zit serieus over emigratie te denken.

  Ik wil niet opdraaien voor het salaris van stompzinnige anti-racisme clubjes en ontwikkelingsmedewerkers. Bovendien hebben angelsaksische landen een hogere welvaart en ook een hoger welvaartsgroei cijfer. Zeer aantrekkelijk dus.

  Nederland en zijn sociallisme kan de !@#$%^& klrijgen. Ik haat socialisme.

 3. In mijn sociale omgeving bevinden zich zeer mensen die op dit moment zeer goed verdiennen; veel gehoorde uitspraak: nog een paar jaar zakkenvullen en dan wegwezen, let wel dit zijn over het algemeen hoog opgeleide mensen begin 30 van hollandse origine.

 4. ‘hoog opgeleide mensen begin 30’ Mag ik als idem, maar dan begin 50 een enkele kanttekening plaatsen?

  Ik las vorig jaar een artikel in ‘De Cobouw’, blad voor ‘bouwmanagement Nederland’ een artikel met de volgende strekking:

  Een hoogopgeleide architect in het Verenigd Koninkrijk had problemen met de waterlijding in zijn villa. Hij had een ‘laagopgeleide’ loodgieter nodig. Bellen dus. Geen resultaat. De dichtsbijzijnde vakman die uberhaupt binnen een week zijn diensten kon aanbieden bleek op 100 km afstand te wonen. Die dus maar geboekt na vele telefoontjes. Na afloop van de klus raakte de mannen in gesprek over hun werk. Wat bleek? De loodgieter had een hoger inkomen dan de architect. De laatste bezweek bijna aan een hartaanval! 😛

 5. In Frankrijk is bij mijn weten iets vergelijkbaars gaande, en het zal hier ook niet lang meer duren. Talent en ambitie zoekt plaatsen op waar het de ruimte krijgt. Net als lieden die niet kunnen of willen werken voor hun geld. Dus kansrijk verhuist naar Angelsaksië, kansarm naar Eurabië.

 6. Geen nood : in de oerwouden van Afrika,
  de binnenlanden van Anatolië en de Magreb lopen nog wel enige miljoenen
  die graag naar Europa zullen komen om het ontstane demografische gat te vullen.

  Wie behoeft nu een hoogopgeleide ingenieur als ie een dochterbesnijdende analfabeet kan krijgen ?

  "Onze" politici alleszins niet want in
  een "democratie" is de stem van een
  halfachterlijke,welfare vretende ignoramus evenveel waard als die van een succesvol ondernemer of geniaal wetenschapper.

  Groetz,

  Cincinnatus

 7. Naaagh. in vroegere tijden, en nu nog, worden land’s grenzen letterlijk bepaald door de actie-radius van de mensen die er wonen en werken (en die in staat zijn het te verdedigen).

  Tegenwoordig staat de wereld echter letterlijk open, voor zowel hoog als laag opgeleiden, als men maar een nuttig beroep en vak uitoefent waar mondiale VRAAG naar is. Elders zei ik al dat het werkelijk zeer weinig uitmaakt of men nucleaire fysicus is dan wel laboratoriumglas-blazer.

  The bottomline is dat voor "het ambulante menselijk kapitaal" de grenzen in feite reeds letterlijk zijn wegegevallen, en zelfs het Libertarisme (die het als een ideologisch punt zien) in deze volledig achter het net vissen …

  Dat er niet meer Duitsers vertrekken is echter een raadsel, want er is, alweer letterlijk, geen land ter wereld en geen enkele natie, die hun eigen mensen in de laatste honderd jaar zo veel leed en zorgen hebben bezorgd … Men moet wel een kuddedier zijn om er te blijven.

  Bovendien de wereldmachten in de komende eeuw zijn in precies DIE volgorde:

  De engelssprekende volkeren, gevolgd door de Chineesschrijvenden (waaronder dus ook naast China, Japan, Korea, de zes kleine tijgers, een diaspora van een 200 miljoen). Met daarna de Cyrilisten die bovenop de wereldvooraad aan grondstoffen zitten. Maar voor het (al dan niet geIslamitiseerde) oude Europa zakt het gordijn voor goed… Niet in de laatste plaats omdat de eerder geemigreerde Europeanen die tot-en-met WO-II voor hun land van herkomst de hete kastanjes uit het vuur haalden. dat niet langer zin in hebben, en hun hun blik inmiddels naar het (verre) Oosten hebben gericht …

  Europa is nog slechts een wingebied, zoals vroeger de rest van de wereld dat voor Europa was. Laten de mensen dat goed in de oren knopen …. inplaats van hun tijd te verdoen aan waardeloos "doorleren" om in een shitsjialtische samenleving waar het van de barmhartigen stikt, maatschappelijk vooral een trapje omhoog te komen.

 8. Doet me trouwens denken aan het Oost-Duitsland van voor 1961 waar de talentrijken ook met de voeten stemden ,
  de socialistische heilstaat lieten voor wat ze was en naar elders migreerden.

  In 1961 werd daarom het ijzeren gordijn opgericht.

  Hoelang nog eer het linxe uitschot dat
  nu in Berlijn, Brussel en Den Haag de dienst uitmaakt gaat janken dat er
  een muur om Europa moet komen…niet om
  de stromen Moslims buiten te houden (dan zou er veel voor te zeggen zijn) maar om de Europeanen die aan de taxtyrannie, multicul en door feminazi’s
  en social engineering sossen beheerste bureaucratie trachten te ontkomen verplicht binnen te houden.

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. [7] Angelsaksen, alsof daar geen multkul bullshit is kijk maar naar Engeland ze vetrekken allemaal naar Australie.

  Overigens, de nazi’s (Nationaal Zionisten) zijn aan de macht geholpen door de Angelsaksen (Londen het financiele centrum) net als de communisten in Rusland. Tegen elkaaruitgespeeld en beiden verzwakt.
  En Hitler is de denk ik de grootst genaaide persoon in de geschiedenis. Hitler heeft nooit de oorlog verklaard aan de Groot-Brittanie en Frankrijk.

  Mensen het is 2006! Gooi alsjeblieft je tv de deur uit net als je krant en de officiele geschiedenisboekjes en lees het internet! En dan geen nu.nl ofzo

  Sjonge jonge en voor de zoveelste keer politici zijn POPPEN de touwtjes lopen naar de ELITE!

  Daarom snap ik nog steeds niet dat er hier steeds met modder gegooid wordt naar de POLITICI en niet naar hun OPDRACHTGEVERS; geheime genootschappen van bankiers en grootindustrieelen!

  Groet,

  Achilles

 10. 150.000 Krauts die verdwijnen op een bevolking van ruim 80 miljoen is peanuts. Dat is 0,2 procent.

  Nee: 130.000 (and still rising) die er jaarlijks verdwijnen op een bevolking van 16 miljoen!! Dat zijn pas repectabele aantallen.

 11. [9]
  1. In Anglsaxische landen bestaat GEEN multikul, maar is men tegenwoordig multiraciaal als gevolg van "reverse colonisation". Simple as that … Het zijn allen zonder uitzondering echter MONOKULS. Dat voor velen aldaar, elders het gras groener is heeft eerder met mutaties te maken. Edoch zij gaan weer steeds naar een ander ENGELSSPREKEND land.

  2. Dat de Angelsaxen, die het vanwege hun Judeo-garristelijk "moraal het goed met elkaar kunnen vinden, is hier noch daar. Dat de Amerikanen echter principieel tegen de machtuitoefende monarchien zijn is echter wel een feit. Getuige hun oorsprongkelijke maar zeer tijdelijke steun voor de rebellen in die door monarchien geregeerde landen als Duitsland, Rusland en de rest, en onverschillig of die rebellen een Hitler was, een Stalin of Chang Kai Chek. Dat aldus de morachien van west Europa en Engeland defacto geelimineerd of gesteliseerd zijn is dus geen wonder. Terwijl men de keizer van Japan zowat letterlijk van zijn ballen heeft ontdaan. It is echter dat een klein monarachietje als Nederland tot nu toe door de mazen zijn geglipt, dank zij eigen stom voetvolk. En dat heeft uiteraard allemaal grote bevolkingsverschuiveingen te weeg gebracht.

  3. Maar wat is er mis met "elite", behalve dat zij uitaard zeer kwaadaardig kunnen uitpakken, zoals hier omdet zij menen (de monarch inbegrepen) shitsjialistisch te moeten zijn. Mensen zijn NIET gelijk, ook niet onder de egalitariers, en zullen dat ook NOOIT zijn. Enwel omdat sommige eenvoudig van veel betere kwaliteiet en kunnen zijn dan de rest. Deal with it …

  4. De Pees zegt: "" … Daarom snap ik nog steeds niet dat er hier steeds met modder gegooid wordt naar de POLITICI en niet naar hun OPDRACHTGEVERS; geheime genootschappen van bankiers en grootindustrieelen! …""

  De pees loelt maar wat … Er BESTAAN helemaal GEEN clubjes van Bankiers en grootindustrielen voor dat doel, en die een sjosjialistische samenleving wensen van zogenaamde "ZEKERHEDEN", wel is het gemene voetvolk daaraan totaal VERSLAAFD en van afhankelijk en DAAR reageren opportunistische politici op. Achilles moet een klain bietje doordenken …

  Achilles is barking up the WRONG tree …

 12. [11] precies een multicultuur bestaat niet vroeger was de wereld pas een multicultuur de tijd van voor en tijdens christus, middeleeuwen etc. de wereld is steeds meer een monocultuur aan het worden een Angelsaksiche monocultuur het BARST van de engelse woorden hiero en elders de amerikaanse Ghetto cultuur is hier em elders ook aardig ingeburgerd. Waarom zou je je kind nog Nederlands leren?

  Wanneer bent u voor het laatst in de States geweest? Op dit moment begint het daar trekken van Duitsland in de jaren 30 te krijgen.

  Zonder de 2e wereloorlog hadden we nu geen Israelisch-Palestijns conflict gehad hadden we geen EU geen VN geen NAVO en geen Multicultuur gehad.

  Het doel van de 2e wereloorlog is geweest; vernietiging van het Nationalisme uitbreiding van het communisme.

  De jaren erna, jaren 60 is d.m.v. feminsme, het belachelijk maken van religie en het overdreven promoten van seksuele”vrijheden” –>homoseksuelen ervoor gezorgt dat het gezin "de hoeksteen van de natie" zo goed als zeker is vernietigd.

  Weleens van Bilderberg gehoord?, CFR? waar onze koningin (groot aandeelhouder Shell NV) met Bush Rumpsfeld, Rockefeller en Rothschild in geheime overleggen zit?

  Ik raad u aan eens te googlen op New World Order er gaat een wereld voor u open.

 13. [5] socialisme veroorzaakt altijd een vluchtende bevolking. Hun remedie is het sluiten van de grenzen en dat zullen ze ook nu doen. Binnen enkele jaren wordt emigreren onmogelijk of moet je ofwel blijven belasting betalen in je land van herkomst ofwel de kosten terugbetalen die ze in je opleiding enzovoort gestoken hebben. De Russen mochten ook gewoon weg uit hun land maar werden thuisgehouden met dergelijke truken.

 14. [6] Stijgt dan niet de relatieve waarde van de hoogopgeleide die besluit te blijven? "Tien werklieden voor één persoon die Duits spreekt" hoorde ik de krantenbaas zeggen in de film "Enemy before the Gates".
  Als domheid abundant wordt en slimheid schaars dan vaart de slimme daar wel bij dankzij zijn relatieve voorsprong. En naar wat ik gelezen heb over wat een mens gelukkig maakt: dat is niet het hebben van veel geld op zich, maar het meer hebben dan je buren, hoe onkies die waarheid ook mag klinken.

 15. [7] Dat kuddedier ACP, dat gaat over de TAAL en het TAALGEBIED. Je moedertaal is hardwired in je hersens en alle andere talen die je kent zijn daar softwarematig overheen gemapt. Een andere taal kost meer processing en dat uit zich in minder optimale kansen in andere talen. Nooit die reportage gezien over Nederlanders die in hun twintiger jaren naar Australië zijn gemigreerd en nu als tachtigers in het rusthuis, na 60 jaar niks dan Engels te hebben gesproken, die taal VERGETEN en terugvallen op hun moedertaal? Bevreemdend hoor, dat beeld vergeet ik nooit meer.

 16. [15] Bud,

  Niet in een massademocratie waar egalitarisme tot dogma is verheven
  en welfare : naarmate meer produktieven het schip verlaten, moeten de achterblijvende produktieven harder roeien om de boot met een hoop dood gewicht aan boord vooruit te laten komen.

  En kenmerk van de dommen is nu net dat ze andere dommen als leiders kiezen en willen (indien ze namelijk slimmen en wijzen als leiders wouden, waren ze niet "dom") 🙂

  BUD : En naar wat ik gelezen heb over wat een mens gelukkig maakt: dat is niet het hebben van veel geld op zich, maar het meer hebben dan je buren, hoe onkies die waarheid ook mag klinken.
  IK: Klopt.En dit gegeven vormt ook
  1 van de psychologische sterktes van het socialisme : immers het geldt ook omgekeerd : al heb je zelf voldoende, het feit dat de buurman meer geld heeft, maakt ongelukkig en veroorzaakt
  "afgunst" .Dat vindt men "niet eerlijk".

  Afgunst is de brandstof van het socialisme.

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. [11] ACP als je wat meer aandacht aan je spelling zou besteden en het achterbuurtenhollands niet té veel in schrijfwijze laat doorklinken ben je regelmatig één van de meest waardevolle inhoudelijke bijdragers van deze site.

  Beschaafdheid loont!

 18. [12] Ja ik ken ze wel, sites als savethemales.ca , en andere conspiracy barkers. Dat is nu net het gevaar van internet: naast meer waarheid dan elders vind je er ook meer leugens dan elders.

 19. [17] Dat is het zeker Cin!
  Enemy at the Gates is de film die ik dit weekend zag. Het gaat over de bezetting van Stalingrad door de Duitsers en het verzet van de Russen daartegen, wat zich in de film culmineert rond het waargebeurde verhaal van de sluipschutter vassili Zaitsev. Op een gegeven moment wordt die ervan beschuldigd het communisme ontrouw te zijn en zijn maat, een talentrijke krantenjongen en propagandaspecialist poogt wat propagandatruken op ‘m uit om ‘m terug achter de communistische zaak te krijgen. Hij zegt daar een zin die de film de moeite waard maakt om te bekijken en ik zal het ook onthouden : "all our lives we fought for a world in which no man has to envy his neighbours." (parafrase)
  Dat kon tellen dus.

 20. [19] De grootste leugens staan in de geschiedenisboekjes waarmee men van jongs af aan mee wordt geindoctrineerd.

  Maar savetehmales.ca van Henry Makow idd is naar mijn mening een zeer goede site. Ieder moet zijn eigen conclusies trekken.

  Maar u zult het toch met mij eens zijn dat de waarheid ergens in het midden ligt?

 21. [18]

  Naagh ik weet tegen WIE ik loel … Of niet soms? En waarom zou ik "diplomatentaal" gebruiken terwijl die tegenwoordig ook maar doorgeleerd geteism zijn … Maar zoals al togeef het gaat om de inhoud. Nou dan?

  Bovendien moet je het vooral NIET te hoogdravend maken, en al zeker niet pseudo-beschaafd. Gewoon recht toe recht aan … en op de man af … Overigens "beschaving" zit echt NIET in taal gebruik of spellerij of geveinsde manerisme, maar het duurt wel minsten vijf generaties voordat het een beetje aanslaat. En dat laatse hebben mij dochters gelukkig zeeer goed in hun oren geknoopt … No problems there …

  En wat is hier het TOPPUNT van nep-beschaving?

  1. Niet kort door de bocht gaan
  2. Genuanceerd zijn
  3. Niet discriminerend
  4. Niet marginaliserend
  5. Achteroverslaan van tolerantie
  6. Steeds "loyaal en solidair" zijn
  7. Niet "op-de-man" spelen

  DAAAR moet je toch echt van op de pot … Of niet soms?

 22. [12]
  ACH: "" … precies een multicultuur bestaat niet …""
  ACP: You got it … de engelssprekenden zijn deze eeuw de grootste wereldmacht, no ands, ifs or buts …

  ACH: "" …Wanneer bent u voor het laatst in de States geweest? Op dit moment begint het daar trekken van Duitsland in de jaren 30 te krijgen. ""
  ACP: Twee weken geleden, maar ik woon daar al een kleine dertig jaar gelijktijdig hier en daar … en na sinterklaas ben ik er weer.

  ACH: "" … Zonder de 2e wereloorlog hadden we nu geen Israelisch-Palestijns conflict gehad hadden we geen EU geen VN geen NAVO en geen Multicultuur gehad. …""
  ACP: Tsjah … als Eva der benen niet had gespreid …. waren wij er ook niet … ganz zum beispiel dan. Want ik geloof helemaal niet in creativisme of dat er ooit IEMAND was die het heelal had geschapen … of de baas zou zijn … Dat hebben de mensn allemaal zelf bedacht.

  ACH: "" … Het doel van de 2e wereloorlog is geweest; vernietiging van het Nationalisme uitbreiding van het communisme….""
  ACP: Hmmmm, das werrekelluk nieuws voor mij, want ik dacht nog zooo dat Duitsland, Italie en Japan juist SUPER-SUPER nasjionalistisch waren en erop uit om hun grootste concurrent de commies de nek om te draaien. Waarom hadden zij anders maar al te graag vrede gesloten met GB en de VS.

  ACH: "" … De jaren erna, jaren 60 is d.m.v. feminsme, het belachelijk maken van religie en het overdreven promoten van seksuele”vrijheden” –>homoseksuelen ervoor gezorgt dat het gezin "de hoeksteen van de natie" zo goed als zeker is vernietigd. ..""
  ACP: Ik wist niet dat de heaumaux zo succesvol ware terwijl zich niet eens kunnen voortplanten. Overigens zijn religien zonder uitzondering totaal belachelijk …

  ACH: "" …Weleens van Bilderberg gehoord?, CFR? waar onze koningin (groot aandeelhouder Shell NV) met Bush Rumpsfeld, Rockefeller en Rothschild in geheime overleggen zit? …""
  ACP: Kom je vers van een POLINCO stoomcursusje?

  ACH: "" … Ik raad u aan eens te googlen op New World Order er gaat een wereld voor u open. …""
  ACP: Hoezoooo … wat gedrukt staat hoeft immers niet waar te zijn, en wat op internet staat evenmin … Of niet soms?

 23. [23] Volgens mij spreken we langs elkaar heen u begrijpt gewoon niet dat een libertarische/ liberale iig een echt vrije samenleving het grootste gevaar is voor de monopolisten: lees internationale bankiers en grootindustrielen.

  In een werkelijk vrije samenleving creeer je namelijk bewust concurrenten en die wil je niet als groot industrieel! In socialistische of communistische samenleving heb je geen concurrenten omdat de overheid die niet toelaat.

  Het hoeft niet waar te zijn maar dat mag u zelf bepalen ik raad het u alleen aan en immers stel dat het wel waar is…? Dan bent u toch een ervaring rijker en stukje verlichter.

  http://www.savethemales.ca
  http://www.rense.com

 24. [21] Henry Makow heeft een aantal schitterende artikels en standpunten, zoals "how I became a mensch" waarin hij het feminisme glorieus onderuithaalt en de man in eer herstelt. Iedere opgroeiende jongeling zou het moeten lezen. Maar zijn beheptheid met de Illuminati vind ik storend.

 25. [14] Ik hoop dat je het mis hebt. Inderdaad lijkt de EU in staat om dit soort smerige wetgeving door te drukken. Dat staat heel wat meer chic dan zo’n ijzeren hek met schiet-automaten aan de grens te moeten neerzetten. Echt een oplossing voor laffe Eurocraten.

 26. [24] En of ik het begrijp, en nog wel uit persoonlijke ervaring. Want ik leef al sinds jaar en dag een real life libertarische leven terwijl ik van de banken gebruik maak vanwege hun pressence, en het vooral van de (groot) industrielen (zeg maar Fortune-100 companies) moet hebben die je best wel een fair shake geven wanneer zij weten dat je alert ben, en die steeds zijn te vinden voor een experimentje hier en daar.

  En ik weet vooral drommels goed wat zij doen en hoe zij werken, omdat zij de kruideniertjes mentaliteit reeds lang voorbij zijn. Maar waar helaas vele, zo niet de meeste, zogenaamde libertariers nog aan zijn blijven hangen. Edoch, stomweg ( uiteindelijk valse) doctrine na-papagaaien is definitief niet de weg naar vooruitgang.

  Dat valt ook te lezen over hoe men over goud en afschaffing van de goudstandaard "denkt".

 27. [10] Ja dat had ik ook al uitgerekend, in verhouding vertrekken er heel veel nederlanders meer, allemaal goed opgeleide en ondernemingsgezinde mensen met fantasie en een heleboel talenten.
  Mensen met visie dus.
  Wij belanden in de ierse toestand na de Great Famine, alleen de zwakken en de mensen die niet zelfstandig een bestaan konden opbouwen bleven achter, met als gevolg dat Ierland nog eens 80 jaar in armoe en ellende verkeerde.
  Een Iers spreekwoord luidde destijds (vrij vertaald): als de hollanders omruilen met de ieren, zouden wij in nederland met zijn allen verzuipen en ierland zou tot grote bloei komen.

  Dankzij de EG (ja ja) kunnen ze nu ook een partijtje meeblazen.Maar het sprookjesachtig groene eiland van de jaren zestig is wel hard bezig te verdwijnen.

  nina

 28. [8] Maar reken er maar op dat dat (het buiten houden vande anderen) wel het argument zal zijn waarmee men die muur bouwt (ook dat is weer net als in de DDR: Antifaschistischer Schutzwall!!).

 29. [28] Wat Ierland nu aan welvaart geniet heeft zij goeddeels te danken aan mondiale bedrijven, die onder leiding staan van Ierse emigranten, en die de laatste tien jaren aldaar dochterondernemingen hebben gevestigd.

  Dat heeft ook tot gevolg dat vele andere multinationals ( vooral de Japanse) zich … dankzij de EU … naar Ierland en GB teruggetrokken (om de continentale vaknebweging en de locale overregulering te ontlopen), en nu vandaar uit heel europa te bestrijken.

  De grootste benefeciaries van de EU zijn in feite dan ook de mondiale multinationals en de nieuwste lidstaten ( waaronder Ierland) maar vooral ook de VS. Zulks ten koste en op kosten van de "founding" … SUCKER-lidstaten als … Nederland.

Comments are closed.