Het zal de vaste lezer niet ontgaan zijn dat ik als gymnasiast nog vijf dagen van elke zeven moet doorbrengen in een van de slijmerige spelonken van het middelbaar onderwijs. De spelonk in kwestie heeft ditmaal weer eens iets onplezierigs bedacht om mij mee lastig te vallen. Enkele weken geleden kwam ik bij de ingang van de school een hoogst onbetrouwbaar plakkaat tegen. Met grote gele letters, ‘versierd’ met 12 eveneens gele sterretjes, staat daar sinds enige tijd “ELOS”. “Waarachtig!” dacht ik, “deze spelonk riekt naar Europese fecaliën!” Na summier onderzoek bleek mijn walging al snel op zijn plaats.
Walgt u even mee?

“Europa als leeromgeving op scholen’, afgekort Elos, is een ambitieus project dat leerlingen uit het voorgezet onderwijs intensief voorbereidt op hun toekomst als Europees burger.” aldus “elos.europeesplatform.nl”.

“In 2010 moeten volgens de Lissabon-strategie drie strategische doelen (en dertien, daarmee samenhangende concrete doelstellingen) in de Europese Unie zijn behaald: de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels moeten zich kenmerken door kwaliteit, toegankelijkheid en openheid naar de wereld. Hiervoor is een werkprogramma met Europese benchmarks opgesteld. Onder andere horen leerlingen aan het einde van het voortgezet onderwijs voorbereid te zijn op hun toekomstige rol van Europese burger. In 2005 moet er een communautaire referentie voor een kennis- en competentieprofiel voor leerlingen liggen, en moeten er nationale maatregelen genomen zijn om de Europese Dimensie op school te ondersteunen via wetgeving en ontwikkeling van leermateriaal en -middelen.
De Elos-scholen kunnen hierin het voortouw nemen.” aldus ELOS.

Zoals zo vaak het geval, de grootste stank is het moeilijkst te plaatsen en komt meestal uit de meest obscure en in hun veelvoud verstopte gaten. Zo ook de meest grove mistanden van ELOS; na veel zoekwerk in een 14 pagina’s tellend pdf-bestand vind ik dan eindelijk de adder onder het toch al transparante gras.

Onder het kopje ” Why should our school get involved?” uit het beleidsplan, treffen we meermalen de woorden “hun toekomst als Europees burger” m.b.t. de leerlingen aan.
Even verder onder het kopje “What does the ELOS network expect of participating schools?” vinden we de lang gezochte stank; “Elos can help a school gain or strengthen its European profile, which makes education more attractive for pupils (and their parents) who strive
towards a future within a European context.”

En tenslotte, als klap op de, in een hondendrol gestoken, vuurpijl nog het volgende:
“Pupil results should of course not be negatively influenced by the introduction of Elos.”

Eenmaal thuisgekomen van weer de zoveelste geestdodende dag in mijn spelonk, sta ik onder de douche de slijmresten van mijn lichaam te wassen terwijl ik nog eens nadenk over dat plakkaat bij de ingang: ” word ik een Europees burger?! streeft mijn school naar een toekomst in Europese context?!”

Een school mag in geen geval politieke kleur bekennen. Toch prijkt bij de ingang van mijn spelonk het plakkaat “ELOS”. Zou de Nederlandse indoctrinatie dan werkelijk zo ver gevorderd zijn dat “Europa” niet langer als politiek onderwerp wordt gezien of gepropageerd?
Wanneer ik fulmineer tegen de politieke kleur van de Europese stankoverlast, doen de grotbewoners deze af als “a-politiek” omwille van het feit dat het Europa betreft.
De indoctrinatie heeft dus wél dat niveau bereikt!

Wellicht dat de stank zal verdwijnen met enkele “EU-nee! geurstickers” op het betreffende plakkaat. Waarschijnlijk niet, maar misschien heeft een grootschalige actie andere gevolgen.

We zullen zien….

7 REACTIES

 1. Helaas is het hele onderwijs in de lidstaten al vergeven van EU-indoctrinatie. Met subsidies en al gaat het erin als Gods woord in een ouderling.

 2. Opmerkelijk in het verhaal is dat ‘Europa’ en ‘Europese samenwerking’ impliciet in een adem worden genoemd/gesuggereerd met steun aan de (politieke) EU. Met samenwerken in Europa is op zich niets mis, met de EU des te meer. Er zijn alternatieven genoeg daarvoor. Maar in de eerste plaats hoort een school geen afzetmarkt te zijn voor ranzige politiek. ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ of zo iets.

 3. Samenwerking is een (niet meer zo) nieuw woord voor het verwijderen van barriéres die politici hebben opgeworpen. Wel goede marketing, maar daar hebben (EU) collectivisten sowieso wel een handje van.

 4. "hun toekomst als Europees burger" – je kunt alleen burger zijn van een staat. Voorbereiding op hun toekomst als burger van de EU Super Staat zou er moeten staan dus…

 5. Dit is weer een duidelijk voorbeeld en bewijs van hoe een heel volk geïndoctrineerd en gebrainwashed wordt.
  Geen wonder dat er een lethargische maatschappij ontstaat.
  Als je vanaf 3 jaar tot na de middelbare school "behandeld" wordt, moet je wel sterk in je schoenen staan om nog objectief, rationeel te kunnen oordelen.
  Hoe kunnen we vanuit de Vrijspreker daar nog meer tegengas in geven?
  Hoe de Vrijspreker meer bekend te maken op de middelbare scholen?

 6. Het is verschrikkelijker dan ik al dacht. Dit wilden de Nazi’s toch ook. Eén Europees volk met één fuhrer.

Comments are closed.