Diep geworteld in onze cultuur vinden wij regelmatig, voor normaal aangenomen, absurditeiten. Termen als “minder bedeeld” en “achtergesteld” worden, wanneer de kans zich voordoet, zonder schroom door vooral linkse maar ook vaak door rechtse politici te pas en vaker te onpas in de mond genomen. Het lijdend voorwerp dat een plek deelt met deze termen in de, door deze politici uitgebraakte, zinnen is, bijna zonder uitzondering, het armere deel van de samenleving.

Men is zich echter zelden en vermoedelijk nooit bewust van de foutieve vooronderstelling waarop dergelijk gebruik van deze woorden rust. Als iemand namelijk “minder bedeeld” of “achtergesteld” is, dan moet er ook iemand zijn die “méér dan wel minder bedeelt” en iemand die “achter dan wel vóór stelt”. Het bestaan van het bewijs van bestaan van één dan wel meerdere exemplaren van een dergelijk sujet is mij klaarblijkelijk jammerlijk ontgaan.

Naast de etymologische ignorantie die aan dergelijke fouten ten grondslag ligt, zijn nog veel kwalijker de implicaties van deze fouten.
Iemand heeft gigantische delen van de samenleving schijnbaar achtergesteld; moeten wij de schuldigen misschien hiervoor straffen? of betreft het een goddelijke entiteit? Zo ja, waarom tracht men dan tegen de wil van deze entiteit in te gaan? Immers, als deze ‘God’ bepaalde mensen heeft achtergesteld, wie zijn wij dan om deze ‘stelling’ in twijfel te trekken?
Uiteraard worden deze woorden bijna altijd gebruikt om het woord “arm” te nuanceren en zal de modaalmens zich nooit van de bijbehorende slinkse slijmerig socialistische nuances vergewissen. Maar de ironie is, dat deze zelfde modaalmens wel volmondig ja knikt bij het horen uiten van dergelijke slijmerij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al dit slijm bijna onopgemerkt tussen de lethargische hersenpartij van de modaalmens naar binnen glibbert en via de mond van de meerderheid tot wanstaltige uiting komt.

Een vooronderstelling die we ook kunnen ontwaren bij deze termen is dat eenieder gelijk bedeeld, of gesteld zou moeten worden. En daarbij vinden we dan weer de aloude achterlijke vooronderstelling binnen de ethiek dat gelijkheid en eerlijkheid synoniem zijn.
In de aarde van dergelijke ethische paradigma’s vindt hij die zoekt de rotte wortels van het socialisme en bovendien het collectivisme. De miezerige kamerplant die uit deze wortels groeit is een wereld van dwangmatigheid, armoedigheid en pure ellende.

Toch is er altijd nog een baken van hoop die in deze verhandeling geen omissie duldt.
Boven het veld van miezerige kamerplantjes prijkt namelijk een prachtige 18de-eeuwse eik uit waarvan de wortels nog altijd niet zijn verrot en de bladeren na de laagconjunctuur van elke herfst en winter weer terugkeren om de takken van vrijheid te sieren.
De aarde waaraan de wortels hun voeding ontrekken is er niet een waarbij gelijkheid eerlijkheid definieert maar waar vrijheid de scepter van dergelijke ethiek zwaait.

Tijdens het vele komen en gaan van socialistische kamerornamenten heeft de onweerbarstige eik van vrijheid fier voortbestaan. De eik, geplant door een ogenschijnlijk anonimiteit wensende heer Smith, leeft heden ten dagen voort in de achtertuin van het krot van de samenleving waarin zich de voorgenoemde kamerplanten bevinden.
En één dag zullen de takken van de eik door het zolderraam naar binnen glippen en de bewoners van het krot de verderfelijkheid van al dat kunstmatig kamergroen tonen.

7 REACTIES

 1. Ik geloof dat de term betekent dat ‘het lot’ sommige mensen minder heeft bedeeld en anderen meer (door eigen verdienste, erfenis of wat dan ook). Mindere bedeelden zijn bijvoorbeeld blind of niet in staat om gemakkelijk maatschappelijk te stijgen of zelfs maar in het eigen onderhoud voorzien. Wat is er mis om met die mensen begaan te zijn? Het probleem is m.i. dat de overheid zowel definieert wie er wel of niet minder bedeeld is als zegt hoeveel de beter bedeelde verplicht! moet afdragen.

 2. [1] Ben het met je eens in letterlijke zin.
  Figuurlijk:
  Jij bent geen sportief type. Je mist gewoonweg de ‘bouw’ en ‘aanleg’, kortom je mist (sportief)talent. Toch wordt je verplicht elke dag een wedstrijd 100m horde te lopen. Je medespelers noemen je ‘minderbedeeld’ en lachen met je want je wint nooit.

  Moraal: het spelletje wordt door de overheid bepaald (het collectief) terwijl het individu liever het spelletje speelt waar HIJ juist goed in is. Hij zal dan veel kans geen minderbedeelde meer zijn.

  Door te stemmen legitimeert de ‘minderbedeelde’ slechts het spelletje dat hij niet wil spelen!

 3. [1]
  Tofuburger,

  Mee eens. Het feit dat er "minder bedeelden" bestaan wil ik best erkennen en ik kan ook best de behoefte hebben om hen te helpen, maar dat is wel wat anders dan gedwongen worden om iemand te helpen. En dan is er nog het probleem van de definitie. Wat maakt iemand "minder bedeeld"? Dat je minder hebt dan een ander: minder talent, minder geld, minder mogelijkheden, wil nog niet zeggen dat je daarom geholpen moet worden. Iemand die een miljoen heeft terwijl een ander een miljard kan besteden, maakt die miljonair nog niet hulpbehoevend. En als je al hulpbehoevend bent, geeft dat per se nog geen "recht" om een ander te gebruiken. Ouders hebben misschien een (levenslange?) zorgplicht voor de kinderen die ze op de wereld hebben gezet, al kun je daar ook over twisten wellicht, maar een willekeurig persoon kan niet zomaar een ander willekeurig persoon verplichten om hem\haar te helpen.

  Goed artikel overigens. Ook "bloemrijk" geschreven, in meerdere betekenissen van het woord. Ik werd bijna onpasselijk van het eind van de tweede alinea, met het slijm en zo. 😉

 4. Mijn visie is dat je de ethiek niet los kan zien van het wereldbeeld.

  In onze Westerse opvattingen zijn we allen 1 maal op aarde en zijn sommigen helaas achtergesteld: een vervelend toeval van de natuur wat we als oneerlijk ervaren en dus willen neutraliseren.

  Maar wie in reincarnatie gelooft en een ervan uitgaat dat god je wel degelijk naar de hemel of hel stuurt maar dan de hemel of hel op aarde, kijkt al gauw anders tegen de zaken aan.

  Zo zou een onmens als straf kunnen reincarneren in de Sahel waar droogte en burgeroorlog hem treffen of weliswaar in het rijke Europa maar dan wel als blinde of verlamde o.i.d.

  Zo bekeken, zit een "veroordeelde" hier zijn straf uit. Zijn lot verzachten impliceert dus je afzetten tegen de sanctie die god hem opgelegd had. Is het uitdrukkelijk handelen tegen diens wil nou het summum van moraliteit?

  Het lastige is, dat er nog nimmer een waterdicht bewijs geleverd is van het bestaan van een god… maar evenmin van het totaal niet bestaan ervan (*).

  En als er al een god zou bestaan: wat wil deze dan?
  Is het een Christelijke god die ons 1 maal op aarde zet en heeft een blinde dus pech en is die dus zielig en moet die dus geholpen worden?
  Of laat hij ons voortdurend reincarneren en is een blinde iemand die gestrafd werd voor wangedrag in een vorig leven en moet die dus juist niet geholpen worden (zou hem helpen -lees het verzachten van de straf van een door god veroordeelde- zelfs per definitie immoreel zijn).

  Zolang we op deze vragen geen van een waterdicht bewijs voorzien antwoord hebben, blijft het giswerk.

  Tot zover weet ik dus niet of ik nu wel of niet aan liefdadigheid moet doen: immers, help ik dan een pechvogel of steun ik dan een veroordeelde misdadiger?

  Tot voor ik me bovenstaande bedenking maakte, had ik voor mijn leven de stelregel dat iets moreel moest zijn (randvoorwaarde) en in mijn voordeel wanneer ik een keuze maakte.
  Helaas ben ik inmiddels (sinds dit inzicht) niet meer in staat te oodelen wat moreel is…
  Blijft dus nog maar 1 criterium over.

  E.e.a. neemt niet weg dat als ik vandaag of morgen eindelijk wel weet "hoe de vork aan de steel steekt" (en ik er t.g.v. waterdicht bewijs te volle van overtuigd ben), er mijn volledige gedrag zal op afstemmen.

  Ik vrees evenwel dat ik zo’n overtuigende bewijsvoering nooit zal mogen meemaken.

  Groeten,
  M

  (*) een door mensen opgetekend schrijven vol tegengstrijdigheden (zowel tussen als binnen de verschillende versies) beschouw ik uiteraard niet als overtuigend bewijs.

 5. Beste lezer

  Graag had ik even uw kostbare aandacht voor het nieuwe maatschappelijke PVM Forum.

  PVM is de afkorting voor Politie, Veiligheid en Maatschappij. PVM is een
  onafhankelijke Forum dat meedenkt over veiligheidsvraagstukken op het raakvlak
  van Politie, Veiligheid & Maatschappij. PVM wil weten welke problemen in de
  maatschappij belangrijk worden gevonden bij zowel bedrijfsleven en
  non-profitorganisaties als burgers, als mede de overheid, bestuur, politie en
  justitie.

  Onze missie

  De missie van PVM is bij te dragen aan de maatschappelijke discussie over de
  verbetering van de veiligheid in de breedste zin. Zij doet dit onder meer door
  belangrijke thema’s, te formuleren via het Forum door burgers en partijen bijeen te brengen, en aan te moedigen tot discussie. Door vernieuwing te stimuleren, en
  door eventuele achtergrondinformatie te verstrekken.

  Wat doet de PVM

  Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor iedereen.
  Ontwikkelingen in de samenleving vereisen een voortdurende bezinning door alle
  betrokken partijen. Nieuwe ideeën op dit gebied verdienen steun en stimulans.
  Om tot optimale communicatie te komen tussen allen die het aangaat is een aanjager
  nodig. Het Forum van Politie, Veiligheid en Maatschappij wil hier graag een rol in
  spelen. De discussies op het Forum zijn voor een ieder toegankelijk. Als PVM zijn
  wij er van overtuigd dat uw organisatie een toegevoegde waarde kan hebben aan dit
  Forum. Wij hopen dat u in overweging wilt nemen u te registreren. De registratie
  is gratis en zonder wettelijke verplichtingen. Het Forum zal in de nabije toekomst
  moeten uitgroeien tot een maatschappelijke denktank. U kunt ook zelf berichten
  plaatsen en nieuwe topics openen met onderwerpen die u persoonlijk belangrijk
  acht, dat kan bv zijn, Persoonlijke zaken, Drugs, ICT, Werk, Organisatie,
  Maatschappelijkwerk, Overheid, Media, TV, Discriminatie, Kinderporno, Jeugd,
  Vluchtelingen, Geweld, Brandveiligheid. etc. etc.
  Onze hartelijke dank voor u tijd en aandacht.

  Met vriendelijke groet,
  PVM Forum
  Politie, Veiligheid & Maatschappij Forum
  http://corcom.freeforums.org

Comments are closed.