Een democratie kan niet blijven bestaan als een continue vorm van samenleving.
De samenleving doorloopt een cyclus van gemiddeld 200 jaar. *)


!++43++!

*) Een democratie kan slechts bestaan totdat de kiezers ontdekken dat ze een overheid kunnen kiezen die steeds guller omspringt met de schatkist.

Vanaf dat moment kiezen ze kandidaten die het meest beloven, met als gevolg dat een democratie altijd in elkaar stort doordat ze struikelen over een (miserabele) fiscale verantwoordelijkheid en dan gevolgd wordt door een dictatuur.
De cyclus werd aangehaald in het artikel “Should Christians Vote?”, dat ter sprake kwam in het artikel: “Mogen Christenen Stemmen”: www.vrijspreker.nl/blog/?it…

Het is een citaat uit een boek van 1770 van Alexander Tyler

2 REACTIES

  1. Jammer dat je niet 7 èn 8 kunt klikken. Ik heb namelijk het idee dat een deel van de bevolking nog in 7 zit en een ander deel al in 8.
    Heel veel mensen zijn nog behoorlijk zelfingenomen en vinden dat we in het beste land ter wereld zitten; anderen kan het allemaal niet meer interesseren – zolang ze hun natje en droogje maar hebben.

Comments are closed.