Op zich heeft de daad van een knopje indrukken natuurlijk niets met durf te maken.
De vraag heeft meer betrekking op:
“Durf je er openlijk voor uit te komen dat je niet gaat stemmen?”

Uit reacties en gesprekken over dit thema blijkt overduidelijk dat veel mensen daar problemen mee hebben. Velen zijn in het verleden wel zo erg beïnvloed, gebrainwashed, dat ze geloven dat stemmen is of een “democratisch recht” of wel een “democratische burgerplicht”.
Dit dan nog overgoten met andere sprookjes zoals dat bij niet stemmen je stem “verloren” gaat.
Of met ontwijkingen dat je het beste de minste van twee kwaden kunt kiezen. Ook dan kies je nog altijd voor een “Kwaad”!
Hetzelfde geldt voor het “Strategisch stemmen”: jouw mandaat geven aan een politicus waar je het helemaal niet mee eens bent, in de (ijdele) hoop dat hij of zij tegenwicht geeft aan een politicus die je nog slechter vindt.
Het zijn echter ook allemaal dingen die, als je het zelf zou doen, immoreel en strafbaar zijn, en die worden niet moreel als je ze door politici laat uitvoeren.
Allemaal “redenen” om je gezicht te redden en niet te hoeven zeggen dat je niet stemt!

Politici promoten niet voor niets tegen de klippen op dat je toch moet komen stemmen. Voor hen is het de bevestiging dat het volk slaafs volgt en achter hun plannetjes staat.
STEMNIET, het moedigt politici alleen maar aan!

Dat stemcomputers niet te vertrouwen zijn staat daar los van; dat is maar een bijkomende factor. Deze week heeft minister Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing) 1200 stemcomputers in 35 gemeentes afgekeurd omdat bij deze machines makkelijk is af te luisteren wat iemand heeft gestemd.
Deze afkeuring is voor een groot deel te danken aan de vereniging “Wij vertrouwen stemcomputers niet”.*) Zij, net als wij, zijn echter nog lang niet ervan overtuigd dat al die andere stemcomputers volkomen betrouwbaar en onkraakbaar zijn.
Maar zelfs deze vereniging pleit ervoor om wèl te gaan stemmen en schrijft: “OMDAT je echt wel gebruik wilt maken van je democratisch recht is “niet stemmen” natuurlijk geen optie”. Lees wel:”Omdat”!!
Omdat je het recht hebt om iets te doen, bvb naar de film te gaan, HOEF je het nog niet te doen.

Zelfs bij deze vereniging ziet men niet in hoe leeg en zinloos dat “recht” is. Probeer je maar eens te realiseren wat er in Nederland (en de wereld) anders wordt als jij wel of niet gaat stemmen. Er zal daardoor namelijk helemaal niets veranderen.
Terwijl bovendien het wel stemmen betekent dat je aan een politicus jouw mandaat geeft om over jouw leven, vrijheid en eigendom, en dat van andere mensen te beslissen. Vandaar de miljoenen belastinggeld die besteed worden alleen maar om het opkomstcijfer op te krikken.
Bovendien heb je na het afgeven van je mandaat natuurlijk helemaal geen recht van spreken meer om bezwaren tegen de daden van de overheid te uiten.

Omdat nog steeds de meeste mensen in de plicht of het recht van stemmen geloven, vinden personen die tot het inzicht van niet stemmen beginnen te komen, het moeilijk om er voor uit te komen dat zij niet gaan stemmen. Het is vaak niet leuk om verwijten uit je directe omgeving te krijgen. Zelfs al zijn die verwijten onterecht.

Sterker nog, de petitie **) te tekenen, en openlijk te laten blijken dat je de zaak door hebt en niet gaat stemmen, is nog een stap moeilijker. Daardoor stel je je misschien nog meer bloot aan kritiek of erger. En daar is durf voor nodig.

Ik hoop ongelijk te hebben, en dat wel nog velen die petitie durven te onderschrijven. **)
——————————-
*) www.wijvertrouwenstemcomput…

**) www.petitiononline.com/stem…

17 REACTIES

 1. Een vraag aan anarchokapitalisten hier: zouden jullie op een minarchistische partij stemmen?

 2. [2] Ik zou dit heel sterk overwegen.
  Als het een zuivere minarchistische libertarische partij is, met alleen politie en rechtspraak. Die dus geen geweld of dwang initieert tegen andere mensen en alleen maar wetten afschaft.

  Het bezwaar van immoraliteit tegen stemmen in de huidige maatschappij zou er dan immers niet meer zijn.

  Die partij is dan in overeenstemming met de doelstelling van de Vrijspreker, de soevereiniteit van ieder individu!

 3. Zou het niet wat wezen dat alle niet ingevulde stembiljetten gewoon meetellen als een stem op de "anonieme partij", waarna uit deze pool nietstemmers at random tweedekamerleden worden getrokken, Mocht de getrokken persoon niet willen, dan verder tot de tweedekamer is aangevuld met random nietstemmers.
  Zeker weten dat de gemiddelde nederlander (al helemaal nietstemmer) een betere 2de kamerlid is dan een gekozen. Zo zul je zien dat een geloten overheid, als er dan een overheid moet zijn het beste is.

 4. [3] Het is goed te lezen dat je je realiseert dat stemmen momenteel nu eenmaal de wijze is waarop wij in ons rotte landje proberen zaken te veranderen. Helaas, maar het is wel de realiteit. Jammer dat je daarmee wacht totdat je zo’n beetje zelf in de slaapkamer zit. Tot de komst van die perfecte partij lijkt me de EU remmen en de boel verstieren een veel betere optie, dan lijdzaam toezien (in de trant van ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’) hoe de boel aan europese socialisten wordt verpatst.

 5. [5] "Tot de komst van die perfecte partij lijkt me de EU remmen en de boel verstieren een veel betere optie, dan lijdzaam toezien . . . ."

  Je hoeft ook niet lijdzaam te blijven toezien. Je kunt actie voeren, anderen overtuigen, (Vrijspreker-)artikelen schrijven en distribueren, en nog veel meer.
  Door te stemmen geef je jouw mandaat aan politici.
  Zelfs Wilders heb ik nog niet horen zeggen of schrijven dat we zo snel mogelijk UIT DEZE EU moeten treden. Tot nu toe wil hij het alleen maar "anders" en "afremmen".
  Dit zal GEEN resultaat opleveren.

 6. Je kan je beter maar bewust worden dat stemmen een lokkertje is om je het gevoel te geven dat je daadwerkelijk wat in te brengen hebt in de maatschappij. Het is een leugen.
  We zitten in de poppenkast.

 7. In de VS is de opkomst voor presidentiele verkiezingen maximaal 60%, en voor tussentijdse rond de 40%. Hoewel de Republikeinen zich daar niet zo druk om maken, raken de "democraten" daar hysterisch van, enwel omdat het dan allemaal veel moeilijker wordt om hun agende van halve vangnetten, het millieu en voortrekkerij van minderheden door te drukken.

  Medunkt dat lage electorale opkomst een gezonde zaak is … eenvoudig omdat de mensen daar gewend zijn hun EIGEN boontjes te doppen en dus weinig op de overheid rekenen.

  Naar alle waarschijnlijk is de opkomst hier daarom juist steeds relatief hoog omdat men zich van de machthebbers afhankelijk stelt. Iets waar dus een stem-niet campagne mee geconfronteerd wordt.

  Mijn conclusie is … hoe hoger de electorale opkomst … hoe dommer de kiezers …en hoe meer men door de eigen politici wordt uitgezogen.

 8. [8] "Mijn conclusie is … hoe hoger de electorale opkomst … hoe dommer de kiezers …en hoe meer men door de eigen politici wordt uitgezogen"

  Ja, lijkt me een logische conclusie.
  Een extra reden om mensen daar op te wijzen en aan te moedigen om NIET te stemmen en niet gedwee naar te slachtbank te lopen.

 9. [9] In de Oostbloklanden had men altijd een opkomtst van >100% en in Iran is het ook zo hoog. Daarom willen de Nederlandse neo-marxisten dat ook …

 10. Maar dankzij het stemrecht (recht en geen plicht) mag iemand toch ook gewoon niet stemmen? Ik zie het probleem niet.

  Stel dat je wel stemt, dan stem je op een partij en een persoon in die partij met wie je het in politiek opzicht eens bent en dat heeft niks te maken met je vrijheid inleveren, die zou je wel inleveren als je op een partij en een persoon in die partij stemt met wie je helemaal niks hebt (strategisch stemmen?).

  Ik zou me echt niet schamen als ik niet zou stemmen, evenmin als ik wel zou stemmen; maar ik zou me wel schamen als ik [strategisch] (dus op een partij en een persoon in die partij met wie ik het eigenlijk niet helemaal eens ben of zelfs helemaal niet) zou stemmen.

  Alledrie de vormen zijn evenwel uitdrukkingen van het toepassen van het [recht] om te stemmen (implicerend dat er dus geen plicht is).

  (Maar misschien bent u nog van de generatie die in Nederland de ooit geldende opkomstplicht hebben meegemaakt?)

  Met blanco stemmen, wordt mede de kiesdeler bepaald, met niet stemmen wordt het bepaald door hen die wel stemmen (grote verstokte partijen inclusief blanco-stemmers).

  Ik beweer niet dat ik nooit [niet] zal stemmen, dus niet blanco, maar niet; maar ik voel niet dat als ik deze keer weer wel ga stemmen ik dan afhankelijk ben van… et cetera, heb ik niks mee.

  Dus de stelling van iemand anders die beweert [hoe hoger de electorale opkomst … hoe dommer de kiezers …en hoe meer men door de eigen politici wordt uitgezogen] verwerp ik als volslagen onzin, of in elk geval onzin van dusdanige aard die echt niet voor iedereen geldend is. Maar misschien geldt die afhankelijkheid wel voor degene die dat schreef; lijkt mij dan van wel, maar voor mij in elk geval niet.

 11. Maar als libertarier zit je er natuurlijk mee in je maag dat je anti-staat bent en dus ook elke parlementaire democratie, want symbool van een regeringsvorm van een staat, afwijst. Daarom zou je goed beschouwd inderdaad alleen [niet] moeten stemmen, niet blanco, maar helemaal niet. Maar ondertussen is de wereld vol staten, zijn er zelfs volkeren die een eigen staat verlangen omdat ze zich onderdrukt voelen in de andere staat waarin zij moeten leven of in hun eigen staat onderdrukt door een andere staat. Maar dan heb je als strikte libertarier dus wel een probleem, lijkt me, en kun je beter anarchist zijn. Maar ook als je anarcho-kapitalist (dus een iets ander soort anarchist) zou zijn, heb je een probleem in deze wereld vol van overheidsgestuurde economie die nu eenmaal via de staat gaat. Het libertarisme, als dat al ooit in vervulling zou kunnen gaan, kan dan alleen via weg-evolueren van het fenomeen [staat] zijn, maar kan niet langs de staat heen zolang die staat nog bestaat (tja…). Voor een libertarier is (eigen) economisch gewin zeer nauw verbonden met de eigen ziel, als ik dat zo mag zeggen, en gaat het om het pure individu en de hoop dat dat pure individu zich dan zo goed en volledig mogelijk zou kunnen ontwikkelen. En dat alles bovendien dus in vrede.

  Overigens: als je campagne gaat voeren om niet te stemmen, breng je daarmee hoe dan ook toch je stem uit; okay: die stem gaat naar geen van de regeringspartijen, noch naar blanco, noch dat het onbekend blijft dat je niet stemt, maar juist daarom geef je hoe dan ook toch je stem in dit staatsbestel van parlementaire democratie, ook al voel je je als libertarier mogelijk als een dooie vis in het sardienblik van deze maatschappij. En het Internet is als de Aarde waarin en waarop je je een plaats wilt veroveren om je te kunnen ontwikkelen, je leven te kunnen leven zoals jij het zou willen. Ja: wie wil dat niet? Maar zo laat je dan bijvoorbeeld zien dat je _niet_ wilt stemmen en stem je… niet, maar brengt daar in dit geval dan toch juist wel je stem mee uit in tegenstelling tot al die andere niet-stemmers die gewoon echt niks van zich laten horen. Wie is er nu echt sterk genoeg om zich tegen de druk van de staat te verweren? Dat is alleen degene, die zich er echt niks van aantrekt en zich bovendien noch om de mening van de een, noch om de mening van de ander bekommert en die met alles van politiek in zichzelf heeft afgerekend.

 12. [2]
  Michiel,

  Ik ben dan (nog?) wel geen "officiële" libertariër, maar ik zou zo op een partij stemmen die ieders recht op leven, vrijheid en eigendom respecteert. Ongeacht of het nu een minarchistische of anarcho-kapitalistische is. Al lijkt het me principiëel ook niet juist, als je dan uit principe tegen belasting voor wat voor doel dan ook bent, om een verplichte willekeurige bijdrage te moeten leveren aan een overheid die de rechtspraak en beveiliging voor je regelt. Maar in ieder geval wordt het dan niet erger dan het nu al is. Met bepaalde andere partijen valt dat nog zeer te bezien…

  [4]
  Sjonnie,

  Zo deden de oude Atheners het deels ook. Bijna elke magistraat en instituut werd d.m.v. loting, niet verkiezing, geselecteerd. Ze hadden ook volksjury’s die over vergrijpen mochten stemmen en desnoods een wet konden "vetoën". Dit is in zekere zin nog steeds het geval in landen waar de juryrechtspraak en (de facto) het recht van "jury annulment" geldt. Dan kunnen ze weigeren iemand te veroordelen omdat ze vinden dat de wet (in dat geval of in het algemeen) niet rechtvaardig is. Of het zo goed werkt voor vrijheid is alleen wel de vraag. Ze kunnen helaas omgekeerd in sommige gevallen immers ook iemand veroordelen ook al is de persoon niet schuldig aan een bepaald vergrijp. Toegepast op de wetgevende macht elimineert het in ieder geval wel het gespuis van "professionele" politici. Maar of een gelote doorsnee van het "gemene volk" zoveel beter is, is ook nog maar de vraag.

 13. [3] Hoi Hub,

  "Als het een zuivere minarchistische libertarische partij is, met alleen politie en rechtspraak"

  Persoonlijk zou ik zggen met alleen defensie en rechtspraak.

  Politiediensten zou ik aan de markt overlaten.

  Groeten,
  M

 14. [11] "Maar dankzij het stemrecht (recht en geen plicht) mag iemand toch ook gewoon niet stemmen? Ik zie het probleem niet."

  Het probleem (in Nederland) is niet juridisch. De overheid mag je niet straffen als je niet stemt of niet opkomt.
  Het "probleem" is "psychisch".
  Er heerst een algemene sfeer van "stemmen moet". Als je niet gaat stemmen ben je asociaal. Het is je plicht en je mag dat recht niet zo maar laten liggen.
  Dan komt er een schuldgevoel.

  Let maar eens op de reactie van iemand tegen wie je zegt dat je niet gaat stemmen, en dat hij/zij het ook niet zouden moeten doen.
  In 4 van de 5 gevallen zie je eerst verbazing en dan verdediging dat het toch wel moet.
  Uiteraard volkomen onterecht, maar het is wel zo, en je hoeft maar even naar de media te kijken en je ziet hoe dat schuldgevoel door politici en pers wordt gevoed.
  Zie eens hoe weinig mensen er open voor durven uit te komen dat ze fier niet gaan stemmen. Kijk eens naar het geringe aantal ondertekenaars van de petitie:
  http://www.petitiononline.c

  Daarom is het belangrijk om duidelijk te maken dat het niet moet, dat nietstemmen niet immoreel is, in tegendeel.

  En in de huidige situatie is het meer dan ooit nodig om te laten merken dat velen niet slaafs achter de politici aanlopen; dus nu STEMNIET!

 15. Het zal wel aan mij liggen, maar ik zou enorm trots zijn om niet te stemmen. Helaas zie ik nu andere argumenten om toch te stemmen. Als er bestuur moet zijn, dan op lokaal niveau, dus dit vind ik niet het moment om mensen wakker te schudden over de immoraliteit van stemmen.
  Het is nog steeds het meest voor de hand liggende om via landelijk stemmen de EU te fnuiken. Er is al zoveel kapot gemaakt door ons rotte systeem dat als we nu de motor uitzetten de trein doordenderd totdat deze tot stilstand komt in een ware Leviathan-EU-politiestaat. Dan zijn we heel blij en moreel hoogstaand omdat we niet hebben meegedaan met het smeren van de motor, maar het smeren van de remmen hebben we ook laten liggen.
  Ik zeg u, het kan nog veel slechter: Europese massa-democratie.

Comments are closed.