Een artikel waarin Hans Labohm de vinger legt op een aantal goede en verkeerde zaken die in Nederland in verband met het milieu plaats vinden. Geplaatst op Libertarian.nl

Kritiek en lof op de WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en terechte waarschuwingen voor de gevolgen van het domme handelen van politici.*)

Onderstaande twee citaten laten het belang van dit artikel zien. Maar van veel groter belang is wegen te vinden om de politici ervan te weerhouden om politieke programma uit te voeren en terug te keren naar een rationele behandeling. Dit zal voor politici erg moeilijk, zo niet onmogelijk zijn.

Twee citaten:
Het is voor het eerst dat een officieel orgaan, en nog wel één van de belangrijkste adviesorganen van de regering, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), kritiek levert op het Nederlandse klimaatbeleid in een nieuw rapport, getiteld: ‘Klimaatstrategie – tussen ambitie en realisme.’ De Raad doet dat nochtans zonder de menselijke broeikashypothese – waarover in de wetenschappelijke wereld een heftige scholenstrijd woedt – ter discussie te stellen. Maar los daarvan, bevat het rapport, naast enkele missers, vele verstandige aanbevelingen en een schat aan waardevolle informatie. Nu maar hopen dat deze ook in het beleid tot uitdrukking komen.

Als men de ‘kleine lettertjes’ van de officiële literatuur die rond Kyoto is verschenen leest, dient de eerste stap die thans is gezet door 10 – 30 verdere stappen te worden gevolgd, waarbij uiteindelijk alle landen van de wereld zich zullen dienen aan te sluiten. Elke stap zal tot verdere reductie van de emissies dienen te leiden. Tegelijkertijd zal ook elke extra stap hogere kosten met zich brengen, want het ‘laaghangende fruit’ zal natuurlijk het eerst worden geplukt. Om dit voor elkaar te krijgen, is een concentratie van bevoegdheden op internationaal niveau vereist die zonder precedent is in de menselijke geschiedenis. De centrale internationale autoriteit belast met de uitvoering van Kyoto en het vervolg daarop, zal hoe langer hoe meer greep op de productie en consumptie in de deelnemende landen dienen te krijgen. Om het geheel doen slagen zullen straffe sancties noodzakelijk zijn.

Kortom een belangrijk artikel.

*) Zie: www.libertarian.nl/NL/archi…
——————————
Ingezonden door Hans Labohm.

4 REACTIES

 1. Is een mooi stukje, dank.
  Maar is de volgende zin correct?
  Of heb ik de verkeerde stok in gedachten?

  ‘De hockey stick-grafiek laat een geleidelijke temperatuurdaling zien van het jaar 1000 tot ongeveer 1900 (de stok van hockeystick) om daarna snel te stijgen (het blad van de hockeystick).’

 2. Daar ga ik weer, maarre… is het niet KlimaaTbeleid? Dit artikel is zeker interessant, en zorgwekkend. "Toevallig" heb ik net iets soortgelijks op Mises.org gelezen:

  http://www.mises.org/story/

  We hoeven ons trouwens in het algemeen geen zorgen te maken dat politici hun "programma’s" daadwerkelijk uitvoeren. Dat doen ze immers vrijwel nooit. Ze kiezen gewoon uit hun eigen programma en dat van de politieke "oppositie" (en dat geldt voor ieder land), precies die zaken die ze de meeste macht geven.

  Dat gegeven is dan natuurlijk wel weer zorgwekkend. Ik denk dat wanneer er zo’n internationale autoriteit komt, deze de steun zal krijgen van vrijwel alle partijen. Het biedt immers weer potentieel een baan voor na het kamerzitten. En mogelijk nog een ridderorde, en een Ministerschap van Staat, en de bewierooking als "wijs en vooruitziend" persoon door de media voor het "verbeteren" van de wereld. Of in ieder geval voor het doen alsof. Tot eventueel de waarheid aan het licht komt natuurlijk, maar dan zijn ze al lang niet meer politiek "verantwoordelijk".

 3. Het plaatje van de rokende cowboy boven dit artikel geeft mij aanleiding het volgende t.a.v. het (binnen) klimaat op te merken:

  Ik hoor Balkenende gisteren t.a.v. de ‘gratis’ kinderopvang zeggen dat dit voor het CDA onbespreekbaar is. Hij beargumenteert dit echter met "Het is oud denken om te menen dat de overheid moet gaan beslissen wat goed voor haar burgers is". Ik viel compleet stil toen ik dit hoorde. Ik stak gelijk in opperste vertwijfeling een sigaretje op. Zou het dan toch weer mogen na de verkiezingen? Roken, zonder voor terrorist uitgemaakt te worden?

  WAT EEN DOORZICHTIG FAKE FIGUUR! KOTS! KOTS! KOTS!

Comments are closed.