Statenlid Noord-Holland jaagt op foute subsidies

Jan van KlinkenHAARLEM – Toen ze in 2003 voor de LPF lid werd van de Noord-Hollandse Staten, verkeerde Fleur Agema in de veronderstelling “dat er bij zo’n provinciebestuur in ieder geval fatsoenlijk met geld zou worden omgegaan.” Nu ze weet hoe er met subsidies wordt omgesprongen, heeft ze haar mening drastisch bijgesteld.

Agema: “Bij de voorbereiding van de algemene beschouwingen viel me op dat er ontzettend veel geld aan subsidies wegging. Zo’n 136 miljoen euro per jaar. Naar wie dat ging, was niet erg duidelijk. Ik kreeg het idee dat het niet helemaal pluis was. Vervolgens kwam ik in contact met onderzoeker Peter Siebelt. Hij raadde me aan een lijst met gesubsidieerde instellingen op te vragen. Maar die lijst was er helemaal niet. De provincie had dus geen enkel overzicht van wat er aan subsidies werd verstrekt.”
Na lang trekken en duwen werd eindelijk de gevraagde lijst opgesteld. Daaruit bleek dat er 4200 verschillende subsidies werden verstrekt. Agema moest bijna naar lucht happen. “Ik vond het raar dat geen enkel Statenlid geïnteresseerd was in de vraag of dat geld wel goed terechtkwam. Toen we ernaar bleven vragen, werd het een steeds smeriger verhaal.”

Subsidies kwamen terecht bij stichtingen die alleen maar een eigen organisatie in stand hielden, zonder dat er noemenswaardige activiteiten werden ontplooid. Maar al te vaak was het financieel beleid een chaos. Ook werden wantoestanden afgedekt door bestuurders die deel uitmaakten van een politiek netwerk.
Een typerend voorbeeld vindt Agema de subsidieverstrekking in het kader van de stedenband tussen Haarlem en het Zimbabwaanse plaatsje Mutare. De provincie droeg bij aan een fonds dat bewoners geld leende voor een eigen huisje. Door de inflatie van 600 procent was het fonds binnen de kortste keren verdampt. “Toen we alles gingen uitzoeken, bleek de gedeputeerde voorzitter te zijn van de betreffende stichting. Zo kan ik tig voorbeelden noemen”, zegt Agema.
“Wat ik echt van de zotte vond, was dat een organisatie werd gesteund die een project aanvocht dat met steun van de provincie was opgezet. Een familie had op haar landgoed een paddenpoel aangelegd, waarna de provinciale Milieufederatie, die voor 97 procent op subsidie dreef, een rechtszaak begon om dat tegen te houden. Terwijl die paddenpoel met geld van de provincie was gerealiseerd!”
Het Statenlid wil de bevoegdheid om over subsidieaanvragen te beslissen, weer terug van de ambtenaren naar de politiek. Maar veel Statenleden vinden dat helemaal niet nodig.
Agema: “Die hebben het veel te druk met hogerop komen of ze voegen zich zonder morren naar de fractiediscipline. De een na de ander zie je vertrekken naar een betere baan.”

Ze kreeg maar moeilijk een voet tussen de deur, zo blijkt uit het deze week verschenen boek “Sinistra” van onderzoeker Peter Siebelt. “Voortdurend zijn fracties bezig om de gelederen gesloten te houden. Dat is eigenlijk mijn grootste aanklacht. Het dualisme had dat moeten doorbreken, maar dat is in de praktijk een wassen neus. De grote fracties sluiten een coalitie met elkaar en stoppen voor vier jaar proppen in de oren. Zeker van de VVD had ik op dit punt van zuinig omspringen met geld van de belastingbetaler een andere houding verwacht.”

De kans is groot dat Agema woensdag tot Kamerlid wordt gekozen. Ze staat nummer twee op de lijst van Wilders. “Ik zal me dan zeker op de subsidieverstrekking van de rijksoverheid richten. Ik heb al een eerste verkennende mail verstuurd en prompt kreeg ik als antwoord dat het door mij gevraagde overzicht voorheen wel bestond, maar dat die zogeheten subsidiebijbel al sinds 2003 niet meer verschijnt. Precies hetzelfde liedje!”
—————————————–
© Reformatorisch Dagblad/ 17 november 2006
Ingezonden door Peter Siebelt

Naschrift Red:
Als Fleur tot de overtuiging komt dat “Iedere subsidie is misdadig. Het is immers stelen van Peter om aan Paul te geven”, dan zou ze misschien in de Kamer slagen iets terug te draaien.
HJ

15 REACTIES

 1. Op zich weinig nieuws. Het verhaal laat wel mooi zien dat je het aan ‘onze vertegenwoordigers’ nog niet kan toevertrouwen om op een hondendrol te passen. Het bevestigt voor de zoveelste keer dat de zogenaamde ‘volksvertegenwoordigers’ ambtenaren in politieke functie zijn, een uitzondering daargelaten. De ‘democratie’ hier is weinig meer dan een zich herhalend ritueel.

 2. Met alle respect voor what she’s trying to achieve, maar laten we niet vergeten dat de Partij voor de Vrijheid eerst in een coalitie moet komen om ueberhaupt IETS te veranderen en dat gezien de ijdelheid van de heer Wilders geen optie is? Bovendien hebben we qua subsidies te maken met een dikke vette paradox: DIEGENEN DIE DE SUBSIDIES MOETEN AFSCHAFFEN HEBBEN ZELF BELANG BIJ HET HANDHAVEN VAN SUBSIDIES DUS EEN DERGELIJK VOORSTEL ZAL NOOIT EEN MEERDERHEID HALEN, zeker niet door een labiel typje als mevrouw Agema. Nee, ik zie het optreden van mevrouw Agema in het licht van wat de Partij voor de Vrijheid (net als andere partijen) graag doet: MAKKELIJK SCOREN. Beste Fleur, PROVE ME WRONG en je hebt mn stem!

 3. Fleur heeft mijn stem al, juist door dit soort werk. Zelfs in de oppositie kan ze middels mediapublicaties de gevestigde orde onder druk zetten. Ik ben het (dit keer) niet met Eline eens. Voor zover ik kan overzien was Fleur al met deze klus bezig vóórdat ze met PVV te maken kreeg.

 4. Het zou goed kunnen dat de PVV in een coalitie komt. Maar ook als dit niet gebeurd, is het een verbetering als Fleur in de kamer komt. Ze stelt zaken aan de orde waar al die oplichters stilletjes van profiteren (zoals je eigen stichting subsidie verlenen bijvoorbeeld), maar waar elke partij officieel tegen is.

  Zoals die ‘Armeense kwestie.’ Dat al die Turken negationisten zijn, is al jaren bekend bij de partijleidingen. Er hoeft maar iemand even op te wijzen en er vliegen er een paar de kamer uit. Het enige wat nodig is, is een nepotisme-rel. Een kamerlid kan daar wel een rol in spelen.

 5. Mag ik jullie eraan herinneren dat kamerleden betaald worden uit de collectieve pot? (lees: subsidies) Dus als Fleur consequent is (en was geweest als staten-lid) zorgt ze voor inkomen uit privaat gefinancierde potjes. (zoals een eigen onderneming, of investeringen in haar uit het bedrijfleven) Nee hoor, ik vind SP’ers nog consequenter dan ‘onze nieuwe hoop in bange dagen’.

 6. [5] Eline, waarom nu de "doe-consekwent" kaart? Daar gaat de libertarische discussie over, prima, maar volgens mij is dat het onderwerp nu even niet.

  De kernvraag is, of Fleur vanuit de Tweede Kamer die losgeslagen subsidies gaat aanpakken. Ik hoop het wel en ik schenk haar mijn vertrouwen. Dan nog, als ik het mis heb, dan stem ik in ieder geval op een bepaald standpunt; namelijk overheidsuitgaven terugdringen.

 7. [8] Arnold, is dit een conditie? Hoe wordt die vervuld; ik bedoel wanneer en hoe zou je stem "betaald" zijn?

 8. [2] De lijst Wilders hoeft niet in een coalitie te komen om goed werk te kunnen doen. Ze hoeven alleen maar goed werk te willen doen!
  Wat denkt u indien er door Agema in de kamer, tijdens het vragenuurtje, wordt gezegd dat een stichting 1,5 miljoen euro per jaar, per persoon aan ondersteuning geeft en er nog niet eens gegevens omtrent de score van die stichting bij het rijk bekend zijn.
  Wat denkt u dat er gebeurt indien dat soort zaken geregeld naar voren wordt gebracht tijdens dat vragenuurtje en de betreffende minister in alle openheid moet erkennen dat dat eigenlijk niet kan en mag maar wel steeds opnieuw duidelijk wordt dat het gebeurt.
  Er komt een gedwongen verandering, zeker als verbanden in partijvorm tussen stichtingbestuurders en politiek bekend worden gemaakt.
  Dwing het beest in het daglicht en er is een kans dat het ophoudt te bestaan. Er is in ieder geval een kans dat steeds meer burgers de ogen geopend worden.

 9. [9] Deze site is toch bedoeld om mensen het libertarisme te laten zien. Om mensen aan het denken te zetten.
  Welnu, dat kan dus een Agema in de kamer ook bewerkstelligen, tijdens het vragenuurtje bijvoorbeeld door vragen te stellen en kwalijke zaken in alle openheid aan de burger te laten zien.

 10. "Mag ik jullie eraan herinneren dat kamerleden betaald worden uit de collectieve pot? (lees: subsidies)"

  Nee, Wilders is denk ik uniek hierin. Hij heeft de eerste partij gemaakt die vooralsnog gefinancierd werd uit giften e.d.

  Hij was hier ook niet rauwig om.

  In dat opzicht hoop ik echt dat Wilders wat gaat betekenen; hij is ambitieus genoeg.

 11. [2] Aan een weergekeerde blondine :

  Wanneer de moeder van het licht weêr licht,
  En voor heur goud den zwarten mist doet wijken,
  Dan laat ze ‘r stralen langs de bloemen strijken,
  En dankbaar doet elk bloemeke zijn plicht.

  Zoodra de bloem de lieve zon ziet prijken,
  Dan wolkt ze wierook op in wolken dicht,
  En geurenmoeder wordt het moederlicht…
  Ik moet, Eline, u aan de zon gelijken!
  Groetz,

  Cincinnatus

 12. [12] En hij wil dat kamerleden straks geen financiële privileges meer krijgen: gewoon ww. en sollicitatieplicht

 13. [2] "Prove me wrong en je hebt m’n stem"… Het wordt een stuk eenvoudiger voor Fleur als je dit omdraait, want zonder stemmen komt ze niet op een positie waar ze iets kan betekenen. Dus beter is: "Je hebt me’n stem, so prove me wrong".

Comments are closed.